B29D 29/06

Adhezívna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13511

Dátum: 06.04.2006

Autor: Erdmann Ralph

MPK: B32B 27/32, B32B 27/08, B29D 29/06...

Značky: adhezívna, fólia

Text:

...elastičnosti polymérneho materiálu adhéznej vrstvy v danom smere X v porovnaní s relatívne malou elasticitou maximálne 50 nosnej vrstvy v tomto smere dochádza k podstatnému zlepšeniu pevnosti proti roztrhnutiu a najmä odolnosti proti ďalšiemu trhaniu adhéznej fólie oproti fólii, ktorá je tvorená iba relatívne málo elastickým polymémym materiálom.0014 Pod pojmom fólia sú vtomto opise chápané pásovité materiály, ktoré vykazujú výhodne hrúbku...

Nehorlavý antistatický gumotextilný dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 260339

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mosorjak Štefan

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravný, gumotextilný, antistaticky, nehořlavý

Text:

...102.a kaolín, retardéry horeniaw oxid antimonitý Sbzos, hydratovaný oxid hlinitý Al(OH 5,chlôrparafin a prostriedok znižujúci trenie nízkomole-kulárny polyetylén, pričom zmes na kryciu vrstvu čiastočne plnená elektrovodivými sadzami obsahuje retardéry horeni-.a oxid antimonitý Sbzoa, hydratovaný oxid hlinitý AlOH 5 a chlórparafín a prostriedok znižujúci trenie nízkomolekulárny polyetylén. Kostra pásu je tvorená z textilu polyamidověho,...

Způsob výroby dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265004

Dátum: 12.09.1989

Autori: Cekota Bohuslav, Taraba Vladimír, Hajský Milan, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: způsobu, výroby, dopravních, pásu, způsob, provádění, zařízení, tohoto

Text:

...u vyrábčného pásu a dále zjednoduší technologicky postup při konfekci pásu.Příkladné provedení výrobního zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreau, kde výrobní linka sestává1, napínacího za ze zásohníku pogumovaných textilních vložekzeni 7 . Požadované rovnoměrne Konstantní napětí pogumovanjchtextilních Vložek i nosné kostry pásu pri jejím obxláduní je pro~Vádàno V úoąu muzi niĺnucĺm zu 2 nm 3 ü rvunm zrxrznnwmjn Poeno...

Přesouvací zařízení bočního pravítka vulkanizačního lisu dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259989

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bouma Svatopluk, Pavlačík František, Schmuck Eduard

MPK: B29C 35/02, B29C 43/34, B29D 29/06...

Značky: pravítka, přesouvací, pásu, dopravních, bočního, vulkanizačního, zařízení

Text:

...v podélném směru způsobue je pohyb jezdoů,a tím i posuv opěrných líšt, čímž je toto řeše 259989- 3 ní podatatně jednoduěší-s menším počtem součástí, nižší hmotností a enadnější a příetupně 3 šíúdržbuu při eoučasmém snížení Jakvýrobníoh nákladů, tak 1 nákladů na údržbu a opravy. Další vý hodou je možnost regulace nastavení mezery mezi obäma bočními pravítky pomocí příčnýoh zubů na každém Jazdci a stavitelném paloi a možnost jemnějšího...

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259408

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rychtr Ladislav

MPK: B29K 7/00, B29D 29/06

Značky: způsob, spojování, pásu, dopravních

Text:

...obě složky adhezního systému na bázi rezorcinu a hexametyiéntetramínu jsou při spojováni aplikovány, respektive přidávány ve formě pravého roztoku .v polárnich rozpustldlech. e-li základní kaučukový roztok dodáván a uchováván v menších nádobách a roztok adheznich složek v odměřeném množství, nejlépe v množství odpovídající jednomu spojí,je tímto postupem v podstatě možné zaručit správné složení adhezního roztoku a tím i patřičnou kvalitu...

Nosič přítlačných kladek napínacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259152

Dátum: 17.10.1988

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B29D 29/06, B65G 23/44

Značky: zařízení, kladek, prítlačných, napínacího, nosič

Text:

...zdvihu pistů silových válců a u všech přitlačnýchkladek bude tato sila konstenhni.Další jeho výhodou je, že je možné snàdno změnit přesně dleepožadavku technologie přitlačnou silu přitlačných kladek s toŕegulaci tlaku například v hydraulickem systému což je plně využiváno při změně výrobniho programuV Přitlačné kladky tim, že jsou seskupeny do bloků, umožn ňují jejich vzájemnou záměnu a snadnou montáž a demontáž so zařízení. Vlastní...

Zařízení pro konfekci pryžových dopravních pásů s textilními nosnými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246775

Dátum: 15.12.1987

Autori: Podzimek Štipán, Macků Vladislav

MPK: B29D 29/06

Značky: vložkami, pásu, pryžových, konfekci, nosnými, zařízení, dopravních, textilními

Text:

...jednak se základní předzhotovující časti, tvorené odvíječkami tex ttlních vložek, na líějž navazuje stroj prolpříčná spoj-ovaní textiluích vložek, dále napínací stroj, středicí stolice a za ní slepovací stolice textilních vložek a jednak z dohotovených částí, ~sestávající z odvíječek krycíoh vrstev, za nimiž je uspořádána slepovací stolice krycích vrstev, dále tažná stolice, emulgační zařízení a navíjelčka -nevulkauizovaneho...

Zařízení pro napínání ocelových lan linky pro výrobu pryžových dopravních pásů s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 246543

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: B29D 29/06

Značky: zařízení, linky, oceľových, napínání, ocelovými, pásu, pryžových, dopravních, výrobu

Text:

...pružln je nastavitelná stavěcí matlcí a pružiny mají konstantní předepnutí. Celý nosník je přímočarými hydromotory přitlačován k lamelám. Velikost přítlačné síly je regulována stavěcími dorazy na frémě a určují také zdvih hydromotorů. Vodicí tyč přitlačovacích kladek je v prodloužené části opatřena drážkou, do které se zasune páka a po stlačení pružiny se zarážkou zajistí kladka ve Spodní poloze a vyřaclí z přitlačování lamel, které nejsou...

Oceľolanový dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 246415

Dátum: 15.12.1987

Autori: Basaoová Gabriela, Benák Ján, Florovič Stanislav, Straka Ján, Forró Juraj, Uhrová Helena, Koloušek Vladimar

MPK: B29D 29/06, B2K1 5/20

Značky: dopravný, oceľolanový

Text:

...úraz-om.Uvedené nevýhody sú odstránené ocelolanovým dopravným pásom podľa vynalezu,ktorého podstatou je, že medzi hornú a spodnú gumovú krýciu vrstvu a gumooceľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása vkladá pri konfekcii antialdhezivna rozdeľovacia izolačnä vrstva naprílklad z hliníka v dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása zamedzujúca v mieste uloženia slpojeniu lkrycich vrstiev s gumoocelovou kostrou pása. jeho výhodou...

Zařízení pro nastavení polohy přítlačného válce tažné stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251385

Dátum: 16.07.1987

Autori: Teichmann Libor, Matěj Jiří, Šlesinger Miroslav, Novák Bohuslav

MPK: B29D 29/06

Značky: prítlačného, stolice, zařízení, nastavení, tažné, polohy, válce

Text:

...válce tažné stolice zejména konfekčníchlinek na výrobu koster dopravních päoů, podle příkladného provedení oostává ze dvouŽnekevých převodovek l, upovniąých hora k rámům g tažné stolice, ktoré Joou opojuv razepínatelnými epejkamí 1 a opojovacím hřídolom i o převodovkou í, spodenou opejkou g s elektromotorem l.Ve skříni § každé lnekevé převodovky je v ležiakách 2, 2 uloženo inekové kolom s vnitřním závitem, v nimž Jo lubo/é uložen atavěcí...

Zařízení pro nastavení polohy, zejména horního pracovního válce slepovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251384

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šlesinger Miroslav, Novák Bohuslav, Teichmann Libor, Matěj Jiří

MPK: B29D 29/06

Značky: válce, zejména, slepovací, polohy, zařízení, nastavení, stolice, horního, pracovního

Text:

...1 o nad ním umíetłnćho inekoveho převodu i pro nastavení předpínací síly, ktorá jsou upevniny zhora k rňmům 5 slepovaoí otolico a kde neková převody g a i jsou spojený rozpínatolnýli Ipbjkoni á, § a spojovací hřídelon 1, 1 s převodovkou Q, B epojonou epojkou 2, 2 s elektronotoren IQ, Q.V každé společné dvojinekovć převodové skříni l, l jo v ložiokách u, n ulołono lnekové kolo lg inekovćho převodu g a v ložiskách lg, Ľje uloženo inekovć kolo...

Dopravní pás s ocelovými lany vyztužený krátkými celulózovými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250192

Dátum: 15.04.1987

Autori: Postava Miroslav, Taraba Vladimír, Mosorjak Štefan, Podešva Milan

MPK: B29D 29/06

Značky: celulózovými, ocelovými, krátkými, dopravní, vlákny, vyztužený

Text:

...pásů s ocelovými lsny je možno zabezpečit dezorientaci vláken až v průběhu konfekce pryžového jádro pásu, kdy dochází k obtékání lan kaučukovou směsí při navalovávání nebo nalisovávání adhezimích kaučukových vrstev na nepnutou nesneu kostru lan.Tokem kaučukové směsi se poruěí původní orientnce vláken, která se vytvořils při válcování adhezivních kaučukovýoh vrstev a doaáhne se požadovaná dezorientace vláken v prylovém jádře...

Způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249682

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravních, pryžotextilních, vložkách, pásu, způsob, snižování, obsahu

Text:

...vysuäování vody.Při použití uvedených metod vysušování dopravních pásů se gradient koncentrace mění pozvolna pouze v důsledku odpařoání vody z povrchu a transport vody ve vložkách je pomalejěí a vysušování je méně účinná, což má za následok vyšší časovou a energetickou náročnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů při teplotě 100 až 150 °C podle vynálezu, jehož podstatou je, že...