B29C 65/04

Výroba vakov pre biologické vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13859

Dátum: 15.05.2009

Autori: Foucaut Bertrand Marcel Alexandre, Fell Claude

MPK: B29C 65/02, A61J 1/05, B29C 65/04...

Značky: vzorky, vakov, výroba, biologické

Text:

...zmrazením. Výrobný spôsob je univerzálny, jednoduchý a lacný, aumožňuje výrobu jedno aj viacdielnych vakov bez modíñkácie foriem. Pre každý vak danéhoobjemu, môže byť tiež modiñkovaná veľkosť i počet jeho oddielov bezo zmeny V základných zváracích fonnách. Navyše spôsob môže byť ľahko prispôsobený na výrobu vakov rozdielneho objemu vo veľkom rozsahu, napr 1 klad od 10 ml do 500 ml. Spôsob je zlúčiteľný so štandardnými vysokofrekvenčnýmí...

Zariadenie na výrobu polovýrobkov zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13278

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gustafsson Per

MPK: B29C 65/18, B29C 65/04, B29L 9/00...

Značky: zariadenie, polovýrobkov, zásobníkov, výrobu

Text:

...spojovacích častí vymedzujúcich uvedené polovýrobkyzásobníkov, kde každý nástroj obsahuje základový prvok, ktorý je pevnenamontovaný na nástrojový držiak, a záberový prvok, ktorý je otočný okolo osi vzhľadom k základovému prvku na ovládanie nástroja medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou, pričom nástroj je pohyblivý do uzavretej polohy pre zaistenie záberu s materiálovým pásom, záberový prvok má proñlovú štruktúru,ktorá je podopretá...

Zapojení pro dielektrické svařování dvojic materiálů různých tlouštěk jedním zdvihem nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265553

Dátum: 13.10.1989

Autor: Houdek Jaromír

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, různých, nástroje, dvojic, jedním, zapojení, zdvihem, materiálů, dielektrické, tlouštěk

Text:

...deska lg. Druhá kovová deska 2 je elektricky připojena k prvnímu pôlu druhého spínače gg. Třetí kovová deska lg je elektricky připojena jednak k druhému pölu třetího spínače lgra jednak na třetí díl 3 nástroje, který je realizovaný trnem. Třetí díl 3 nástroje je uspořádaný mezi druhým dílem g nástroje a prvním dílem l nástroje. První díl l nástroje je od přívodní desky Q oddělen izolační deskou E a elektricky je napojen jednak na druhý...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování panelů z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259606

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Bucek Josef, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, materiálů, termoplastických, panelu, zařízení, vysokofrekvenční

Text:

...je umístění maslvní rovinné elektrody dole a podstatné lehčí dekorativní elektrody přestavitelně nahoře. Dochází tak ke zkrácení manipulačního času a zvýšení životnosti mechanických částí odklopných ramen, nebot ručně, pneumatický nebo hydraulický se pohybuje s několikanásobně menší hmotou dvakrát V jednom svářecím cyklu. Další výhodou je to, že ohyb je prováděn o 90 ° ohýbacím a přitlačovacím přípravkem a o dalších 9 U vysokotrekvencním...

Lis ke sváření termoplastických materiálů vysokofrekvenčními proudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259011

Dátum: 16.09.1988

Autori: Firsova Margarita, Bezmekov Felix, Fedorova Irina, Zamanskij Igor, Bykov Arkadij, Koen Vladimír

MPK: B29C 65/04

Značky: termoplastických, sváření, proudy, materiálů, vysokofrekvenčními

Text:

...9.sxpana Momew HMETB KOHTaKTHyD panny 10. 3 aMmKaHue sxpana MOXGT nponcxonnwn Taxxe npn Henocpecrnennou KOHTaKTe Bepxneů qacrn 8 skpana H nonnuxnoň nnuwm 3.Bepxnnn qaCTb 8 3 KpaHa coepmur Kpumxy 11, öoxonym creuxy 12,BmnonHeHHym à Bue enacwnquoro Toxonposonoro anemeura, Hanpnmep, B ane Menoň cerxu nan rompuponanaoü Menuoü monbru, u nonpyxuaennym paMKy I 3, oönnuosaaaym HHOCKHMH npymnnamn 14, a caepxy nonmnuaemym npymuuamn 15.Hpecc paöoraew...

Zařízení k vysokofrekvenčnímu svařování, zejména velkých ploch termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244377

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lavrišeev Lev Petrovie, Žuravleva Vera Michajlovna, Poljakova Galina Ivanovna, Kurbatova Valentina Lukjanovna, Badalov Boris Nikodimovie

MPK: B29C 65/04

Značky: veľkých, termoplastických, zejména, svařování, zařízení, ploch, materiálů, vysokofrekvenčnímu

Text:

...segmentů, elektricky vodivě spojených s přídavnou elektrodou.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu k vysokofrekvenčnímu svařování spočívá v tom, že příduvná elektroda dosedne jednotlivými odpruženými segmenty na svařovaný materiál vždy tak, že vytvoření kapacita se spodní svařovací elektrodou je dostatečně velká, aby zajistila spolehlivý přívod vysokofrekvenční energie ke spodní svařovací elektrodě během svařování. Toto uspořádání umožňuje...

Dvojice rovinných elektrod pro vysokofrekvenční svařování dvou nebo více vrstev plošných textilních materiálů s nánosem PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kropáček Jaroslav, Seifert Jan

MPK: B29C 65/04

Značky: vrstev, textilních, plošných, svařování, elektrod, dvojice, rovinných, vysokofrekvenční, nánosem, více, materiálů

Text:

...stavu techniky, používaného pro spojování vícevrstvých materiálů vyplýva, že se tyto technologie nehodí pro výrobu vícevrstvých plošných materiálů, u kterých se počíta s využitím odpadu textilních materiálů s nánosem PVC jako výchozí suroviny pro výrobu řemínků, řemenů, výztuh, podložek a podobně, tedy polotovarů používaných například pro autoplachty, stany a řemínky k různým výrobkům.Uvedené nevýhody odstraňují rovinné elektrody podle...

Zásobník plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242055

Dátum: 01.02.1988

Autori: Za?ko Ján, Marianek Vojtech, Polorecký Vladimar, Fábera Jozef

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, plošného, zásobník

Text:

...před svařením není celým násobkem šířky výchozího materiálu dodávaného výrobcem. Další podstatnou výhodou zásobníku podle vynálezu je možnost motorického posuvu cívky ve velkém rozsahu, umožňující při změně šířky výchozího materiálu nastavit svařované okraje výchozího materiálu přesně pod elektrodou vysokofrekvenčního svářecího lisu a v případě potřeby provést korekci polohy i během automatického provozu linky. Tím,.že zásobník vyehozího...

Upínač dolní elektrody vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254422

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havlíček Rudolf, Jaroš Pavel, Šilhavý Lexa

MPK: B29C 65/04

Značky: dolní, vysokofrekvenčního, svářecího, upínač, elektrody

Text:

...se naehážejícíhr) dolního dílu, přičemž horní díl každého nýtovaeího knoflíku je pevně připojen k upínaeí líštč.Hlavní výhodou tohoto provedení je, že umožňuje rychlou výmčnu poškozenć pružné podložky, tuhé podložky nebo obou druhů podložek současně, popřípadě i bez vyjmutí upínače z vysokofrekvenčního svářeeího lisu. Upevnění horních a dolních dílů nýtovacích knoflíkůvpodle vynálezu umožňuje i rýchlou náhradu poškozených dílů nýtovaeích...

Svářecí zařízení pro vysokofrekvenční přivařování záclonek k autoplachtám

Načítavanie...

Číslo patentu: 241635

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kovács Gábor, Stadler István, Horváth Károly, Körmöczy Péter

MPK: B29C 65/04

Značky: vysokofrekvenční, přivařování, autoplachtám, záclonek, zařízení, svářecí

Text:

...na obr. 3 je zařízení se sklopenou horní elektrodou na dolní elektrodu.Svářecí zařízení sestává z horní elektrody l a z dolní elektrody ljłuševněných na nosných těleeech g. Nosné tělesa g obouelektrod a ou spojene pákovým mechanízmem,tvořeným dvojicípák 1, §. V zádní části nosnéhotě 1 eea g spoiní elektrody 1 je umístěna torzní tyč 5, nskteré je uchyceno neváděcí rameno §,na druhém konci opetřené klaďkou lł,pojízdnou ve vodící dráze...

Způsob vysokofrekvenčního svařování plachet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245825

Dátum: 15.12.1987

Autori: Prudek Miloš, Valenta Svatopluk, Zatloukal Antonín, Vašieek Alois, Geryk Petr, Vašina Josef, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 65/04

Značky: provádění, svařování, zařízení, vysokofrekvenčního, plachet, způsob, tohoto, způsobu

Text:

...za sebou a pátý odvíjač 5 tvoří dvojici s ohýbacímústrojím 7, uspořadanou ve třetí řadě za se bou. Plošina B je opatřena soustavou vodicích váiečků, z nichž je znázorněn pouze vodicí váleček 8, umístěný mezi druhou a třetí řadou, s podélnou osou šikmo uloženou, vzhledem k podélné ose linky. Plošina 6 je předřazena vysokofrekvenčnímu svářecímu lisu 9, za nímž je v lince umístěno odtahovací ústrojí 1 I s vozíkem 11 a dále navíječ 12. Mezi...

Zařízení pro svařování úzkých polotovarů autoplachet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239150

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jareš František, Havlíček Rudolf, Hendrych Pavel, Boček Otakar, Langmajer Miroslav

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, polotovarů, autoplachet, úzkých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízeni pro svařování úzkých polotovarů autoplachet např. záclonek, uspořádaného v kontinuální lince a sestávajícího ze svářecího lisu s elektrodou, tvořenou dvěma paralelně umístěnými díly, jejichž podélná osa je souběžná s podélnou osou svařovaného polotovaru a z odřezávacího ústrojí umístěného v kontinuální lince za svářecím lisem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi oběma díly hlavní elektrody 1 je umístěna příčná...

Zařízení k vysokofrekvenčnímu svařování výztuhy vytvořené ohybem plošného plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241712

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaválek Jaromír, Veeeoa Miroslav, Jagoš František, Štirba Vojeslav

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, zařízení, vytvořené, svařování, plastického, ohybem, plošného, vysokofrekvenčnímu, výztuhy

Text:

...ohybu o přesné šířcea položení okraje elektrody přesně na ohyb materiálu. Zařízení umožnilo manipulaci s rozměrnými přířezya díly, například u autoplachet, kdy délka těchto dílů bývá větší než 2 000 mm. Svařo i vany materiál je v zařízení podle vynalezudokonale fíxován ve správné poloze vůči svařovacím elektrodám a nedochazí k sesunutí svařovaného materiálu. Vybavení zařízení kompenzační kladkou na pákovém mechanísmu umožňuje kompenzaci...

Lis k vysokofrekvenčnímu sváření výrobků z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Strnad Pavel, Poibík Radko, Pavlanský Rudolf, Šíma Josef

MPK: B29C 65/04

Značky: termoplastických, materiálů, výrobků, sváření, vysokofrekvenčnímu

Text:

...nnnm,ännpp Ann nonnona ona Buconoü qacromu, anpannpynmae ycmponcwno c Mexannsmom ero nepememenna, ycwpoücrno mna anmomamnqecxoñ noncrpoñnn Bnconoqacwownoro reneparopa n cxemy ynpannenun paóomoü npeoca, cornacno nsoóperennn,cnadmen wanna óąonom anwouawnuecxoro Buóopa HeoóxonnMoü Bennqnnn npocnewa Memny cnapoqnumn uanmamm. sanpennennum 3 Bepxneü qacwn uenmpananoü Konoanu oómmm saaemnennnm xonwaxrom n pacuonomennumn na rpaaepce...

Svářecí zařízení pro spojování konců plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239072

Dátum: 01.06.1987

Autori: Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Jareš František, Rytíř Zdeněk

MPK: B29C 65/04

Značky: zařízení, spojování, materiálů, konců, plošného, svářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká svářecího zařízení pro provizorní spojování konců plošného materiálu do kontinuálního pásu před jeho zavedením do automatické svářecí linky. Svářecí zařízení sestává z přítlačné čelisti a svářecí čelisti s odporovým páskem na funkční ploše například z Kanthalu, opatřeným horní a dolní tepelně izolační podložky. Podstata řešení spočívá v tom, že poměr tepelné izolace podložky k dolní tepelně izolační podložce je 2 : 1 až 5 : 1.

Závěsný element velkoobjemových transportních vaků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Langmajer Miroslav, Vesecký Ladislav, Jareš František, Boček Otakar, Rytíř Zdeněk, Havlíček Rudolf, Cach Jiří

MPK: B29C 65/04

Značky: způsobu, zařízení, vaků, veľkoobjemových, element, transportních, tohoto, závěsný, provádění

Text:

...vlaků podle vynálezu je jeho jednoduchost, možnost použití pro vaky různého tvaru válcového nebo hranolovitého. Při použití vysoce jakostního materiálu nosného popruhu a při použití jeho spojení s vakem, prevedeného podle vynálezu se dociluje bezpečný průběh manipula 4ce s tímto Velkoobjemovým transportním Vakem, bez rizika pro obsluhující pracovníky, rovnomerné rozmístění obsahu vaku, bez jeho deformace a tudíž se dociluje...

Lis pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237411

Dátum: 15.08.1986

Autori: Emporopulo Vladimír Charlampovič, Rybaltovskij Genrich Michajlovič, Panasjuk Anatolij Ivanovič

MPK: B29C 65/04

Značky: termoplastických, svařování, vysokofrekvenční, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti svařování plastických hmot, zejména lisů pro svařování termoplastických materiálů. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti práce lisu a zvýšení jakosti sváru. Vytčeného cíle se dosahuje lisem pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů, který je opatřen vodicími plochami pro konzoly, upevněné na sloupku, určenými k vzájemně nezávislému přemisťování a snímacími prvky vzájemně působícími s přívodním prvkem,...