B29C 65/02

Konštrukčný prvok z plastu pre motorvé vozidlo, ako aj spôsob výroby takéhoto konštrukčného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18633

Dátum: 18.11.2011

Autori: Hölzel Steffen, Pentia Bogdan, Freitag Tobias

MPK: B29C 51/08, B29C 43/18, B29C 43/36...

Značky: výroby, prvok, vozidlo, spôsob, motorvé, konštrukčného, konštrukčný, plastů, takéhoto, prvků

Text:

...súčiastka vytvára prekrytie spodku motorového vozidla a GMT konštrukčná súčiastka vytvára predovšetkým vzduchový kanál alebo prívod vzduchu. Cez jeden alebo viaceré vzduchové kanály/prívody vzduchu sa počas jazdy vedie vzduch vedený pozdĺž prekrytia spodku vozidla cez vzduchový kanál kchladeným súčiastkamvozidla, napríklad brzdám vozidla. Vzduchové kanály sú teda stvárnené napríkladako brzdové vzduchové kanály.Pri spôsobe podľa...

Výroba vakov pre biologické vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13859

Dátum: 15.05.2009

Autori: Foucaut Bertrand Marcel Alexandre, Fell Claude

MPK: B29C 65/02, A61J 1/05, B29C 65/04...

Značky: vakov, vzorky, biologické, výroba

Text:

...zmrazením. Výrobný spôsob je univerzálny, jednoduchý a lacný, aumožňuje výrobu jedno aj viacdielnych vakov bez modíñkácie foriem. Pre každý vak danéhoobjemu, môže byť tiež modiñkovaná veľkosť i počet jeho oddielov bezo zmeny V základných zváracích fonnách. Navyše spôsob môže byť ľahko prispôsobený na výrobu vakov rozdielneho objemu vo veľkom rozsahu, napr 1 klad od 10 ml do 500 ml. Spôsob je zlúčiteľný so štandardnými vysokofrekvenčnýmí...

Zariadenie na zváranie plastových rúr na tupo s riadením tlaku zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5129

Dátum: 05.03.2009

Autori: Árendás Peter, Tóth Juraj

MPK: B29C 65/02, B29C 65/78, B29D 23/00...

Značky: zvárania, tlaku, plášťových, riadením, zváranie, zariadenie

Text:

...Rohrleistungsteilen und Tafeln aus PEHD, 8/1995 nedovoľuje dosiahnutie optimálnej pevnosti zvaru, lebo časť roztavenćho materiálu je zbytočne vytlačená z roviny zvaru, vzniká pretok polyrnémej taveniny z roviny zvaru. Pretok po stuhnutí sa vo vnútri rúr stáva zdrojom hydraulických strát pri preprave média. Na vonkajšej strane potrubia je vystavený riziku poškodenia pri jeho pokládke. V prípade naštrbenia zvaru na vonkajšej strane rúry...

Systém tyčí na výrobu rámu slúžiaceho ako držiak filtračného média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9022

Dátum: 14.03.2007

Autori: Klossek Robert, Bisson Laurent, Lebreton Sébastien

MPK: B60H 3/06, B01D 46/52, B29C 65/02...

Značky: filtračného, slúžiaceho, výrobu, držiak, rámu, tyčí, systém, media

Text:

...jedného z nárokov 1 - 7. Podľa vynálezu tento postup pozostávaz etáp nasledujúcich po sebea) roztavenie prvej a druhej oblasti ohraničených daným prvým a druhým poľomrespektívne,b) priloženie a natlačenie daného prveho poľa na dané druhé pole tak, aby došlo k vzájomnému prenikaniu danej prvej a druhej oblasti, konkrétne vzónach, kde prvé a druhé pole tvoria nekomplementárne formy, EP 1 996 310 33421/Hc) schladenie vzájomne preniknutých...

Kotviace mostíky celoplošne navarené na šachtové dná z termoplastickej umelej hmoty (umelohmotné profilované lišty a umelohmotný granulát)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6302

Dátum: 19.07.2006

Autor: Predl Manfred

MPK: E03F 5/00, B29C 65/02

Značky: umelohmotné, granulát, hmoty, šachtové, termoplastickej, profilované, umelej, lišty, kotviace, umelohmotný, mostíky, navarené, celoplošné

Text:

...Vynálcz má za cieľ celoplošne navarit kotviace mostíky na korpus polotovaru (l) šachtového dna už počas výrobného procesu šachtového dna (vákuové hlboké ťahanie). Podľa vynálezu sa tohto cieľa dosiahne nasledovne0005 Potom čo sú vopred vyrobené dosky z termoplastického materiálu vložené do tavnej zóny stroja na hlboké ťahanie (manualne alebo automaticky), je manuálne alebo zodpovedajúcim zariadením na povrch umelohmotnej dosky, ktorá...

Zariadenie na výrobu izolovanej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11967

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B29C 65/02, B65D 3/22, B65D 81/38...

Značky: výrobu, izolovanej, zariadenie, nádoby

Text:

...oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútomého pohárika počas manipulácie snádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútomý pohárik vplášti najmä vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja, takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu.Je však tiež možne upevniť vzájomne teleso pohárika aplášť...

Izolovaná nádoba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4220

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B29C 65/02, B65D 81/38, B65D 3/00...

Značky: nádoba, výroby, spôsob, izolovaná

Text:

...spájaciu oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútorného pohárikat počas manipulácie s nádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúeeho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútorný pohárík v plášti najmä Vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja. takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblast vyžaduje len celkom malú spájaciu silu..le však tiež možné upevniť teleso...

Izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19844

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato

MPK: B29C 65/78, B29C 65/00, B29C 65/02...

Značky: nádoba, izolovaná

Text:

...zábranu uvoľnenia vnútorného pohárika počas manipulácie S nádobou pre zostavenie, zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane Vnútorný pohárik V plášti najmä V dôsledku hmotnosti príslušného nápoja,takže príslušné spájacie miesto alebo spájacia oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu. 0010 Je Však tiež možné upevniť vzájomne teleso pohárika a plášť ešte bezpečnejšie,napriklad vytvorením...

Spôsob a zariadenie na nekonečné spojenie madiel pre pohyblivé chodníky a pohyblivé schody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7509

Dátum: 05.08.2004

Autor: Keun Christian-andré

MPK: B29C 65/02, F16G 3/00, B66B 23/22...

Značky: schody, pohyblivé, madiel, spôsob, zariadenie, spojenie, chodníky, nekonečné

Text:

...rez 2 bol čo možno najtesnejšie nad alebo pod pozdĺžnym vystužením 3 rozrezanýdo určitej dĺžky. Pri reze nožom sa nestráca žiadny materiál.0013 Horizontálne narezané konce sa vložia do lisovacej formy, ktorá zodpovedá vonkajšiemu obrysu madla 1. Do rezu sa vloží textilná vložka, presahujúca oba konce, ktorá je pomeme tenká. Táto vložka má v pozdĺžnom smere dostatočne vysoko tuhé a vysoko pevné vlákna, ktoré sú veľmi presne orientované v...

Dopravné hviezdicové koleso, najmä pre elastické nádoby a spôsob chladenia týchto nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4458

Dátum: 25.03.2004

Autor: Furlotti Filippo

MPK: B65B 3/00, B29C 65/78, B29C 65/02...

Značky: týchto, chladenia, hviezdicové, dopravné, elastické, nádoby, najmä, koleso, spôsob, nádob

Text:

...koleso podľa vynálezu globálne označené číslom l aobsahuje otočnú plošinu 2, opatrenú množstvom staníc 3 pre elastické nádoby alebo vrecúško, pričom každá z nich je opatrená prostriedkami naOtočná plošina 2 je najmä integrálne spojená .s nosným otočným hriadeľom 5.Absolútne novým a originálnym spôsobom obsahuje dopravné hviezdicové koleso l prostriedky na ochladenie predtým utesnených časti nádob.U výhodného LISkUÉOČIICHÍa obsahujú...

Spôsob zvárania predtvarovaného hrdla rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282852

Dátum: 25.11.2002

Autori: Baumgärtel Christof, Bröcker Manfred

MPK: B29C 65/02, B29C 65/34

Značky: hrdla, rúrky, zvárania, predtvarovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na zváranie predtvarovaného hrdla rúrky z termoplastu s koncom plastovej rúrky vloženým doň, pričom časti hrdla a rúrky určené na zváranie sa prívodom tepla natavia a aspoň v oblasti zvaru sa vytvorí pretlak. Pretlak sa vytvorí expandérom pred začiatkom zvárania, pretlakom sa koniec rúrky určený na zváranie rozšíri do tej miery, že vonkajší obvod konca rúrky dosadne na vnútorný obvod hrdla a pretlak sa udržiava až do konca...

Spôsob lepenia poťahu na tvarovanú výplň, najmä polyuretánovú penu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282264

Dátum: 02.11.2001

Autori: Roth Jacques, Manigold Alain

MPK: B29C 65/02, B29C 63/02, B29C 65/14...

Značky: polyuretánovú, tvarovanú, výplň, najmä, spôsob, lepenia, potahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob lepenia poťahu na tvarovanú výplň, najmä polyuretánovú penu, špeciálne na výrobu čalúnenia sedadla zahŕňa hlavne usporiadanie poťahu v studenom tvarovacom zariadení, jeho upevnenie v tvarovacom zariadení pomocou pridržiavacieho rámu, potom nanesenie lepidla v rozsahu 10 až 20 gramov/m2 na vnútorné steny poťahu, pričom sa nanesie natieraný povrch na vnútorné steny počas 0,5 až 2 sekúnd, oddelí sa povrch penovej výplne a časť lepidla z...

Absorpčný výrobok na jedno použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281994

Dátum: 27.07.2001

Autori: Widlund Urban, Kling Robert

MPK: A61F 13/15, B29C 65/02

Značky: použitie, jedno, výroby, výrobok, spôsob, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok na jedno použitie, ako je plienka, ochrana pre osoby trpiace inkontinenciou, nohavičková plienka alebo dámska vložka, pozostáva z podkladu a elastického materiálu, ktorý je dopredu napnutý a spojený s podkladom (3), v ktorom elastický materiál pozostáva z aspoň jednej elastickej zložky (7) a z aspoň jednej termoplastickej zložky (6), a v ktorom elastický materiál je spojený len s podkladom (3). Je opísaný aj spôsob výroby...

Zařízení na svařování velkých plošných formátů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259051

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šmíd Miroslav, Kubíček Karel

MPK: B29C 65/02

Značky: svařování, plošných, zařízení, veľkých, plastů, formátů

Text:

...ne kterých Jsou euvně uloženy zvedací tyče ga. Na vodorovné části zvedaoí tyče gg je suvně ulozene posuvná konzola 19, na níž ,je naveřen nos z. Nahříveoí zrcadlo l je aestaveno ze dvou kovových deeek já, které evírají topná tyče Ľ. Nahřívaoí zrcadle 3 je obaleno pásom pružná upevnené teflonové fólie 2 §, která je průběžně po celé déloe nepnutá pomocí pružnýoh prvků 23 k posuvné konzole 29.A Zařízení pro evařování desek z plastu podle...

Zariadenie na výrobu zateplovacích rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: 247343

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havlišta František, Tomášek Jioí

MPK: B29K 27/06, B29C 65/02

Značky: výrobu, zateplovacích, zariadenie, rohoží

Text:

...prevodník 12 vstupných informácií na logický programovatelný procesor 17. Na elektrický prevodník 12 je pripojený čítač 13 polystyrénových pásov 22, čítač 14 vyrobených kusov a ovládacie elektrické pľĺSĺľOje 15. Elektrohydraíllický prístorj B zvarovania, prítlačné elektromagnety 4 a elektrohydraulický prístroj 9 posuvu sú prípojene cez elektrický prevodník 18 výstupných informácií na logický programovateľný procesor 17. Na elektrický prevodník...

Zařízení pro spojování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251444

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lucký Boris, Pluskal Jan, Konečná Alena, Hlušička Alois

MPK: B29C 65/02

Značky: zařízení, plastů, spojování

Text:

...komory 3 je upraven měřicí otvor gg, v němž je uloženo neznázorněné teplotní čidlo terě mostatu odporového vytápění. Na stykovýoh plochách obou částí ga,gł spojovací komory g a jejich tvarovich vložek jsou uoravenyneznázorněné chladící labyrinty. Ve vodících komorách Q, 1 jsou upraveny chladící kanály 29 vodního chlazení.Na víkách gi, gg a na přilehlých částech stojanu l jsou upraveny úkosové výstupky 2 uložené ve vybrání gg...

Způsob kontinuálního svařování velkých plošných formátů z plastů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242709

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lohynský Ivan

MPK: B29C 65/02

Značky: formátů, provádění, způsob, plastů, plošných, svařování, veľkých, kontinuálního, způsobu, zařízení

Text:

...stolu je spoločný se začátkem stolmsvařovacíha stroje formátů, který s ním svírá úhel 90 ° a k němuž navazuje odsunový stůl, je, že so vytvorilo svařovací zařízení pro kontinuální výrobu velkoplošmých formátů z plastů. , Zařízení plně automaticky vyrábí zvolené formáty, přičemž svsřetąý formát má šírku rovnejíçí se prešovní šířce sveřovscího stroje a jeho délka je teoreticky neomezena.Na přiloženém výkrese je v obr. 1 zobrazen princip...

Napínací mechanizmus odporového pásika zariadenia na zváranie fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239190

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konečný Jaroslav, Václav Štefan

MPK: B29C 65/02

Značky: zváranie, mechanizmus, fólie, zariadenia, odporového, napínací, pásika

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je napínanie odporového pásika bez nepriaznivého ohybu, čím sa zabráni jeho poškodeniu. Uvedeného účelu sa dosiahne napínacím mechanizmom odporového pásika zariadenia na zváranie fólie, ktorého podstatou je, že na spodnej čeľusti sú upevnené príchytky, na ktorých výkyvne sú uložené odpružené ramená. Na ramenách je upevnený odporový pásik.

Sposob pritavovania fólie z termoplastu k textilnému podkladu a zariadenie na vykonávanie sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250004

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dobiáš Karol

MPK: B29C 65/02, B29C 65/40

Značky: fólie, pritavovania, termoplastů, vykonávanie, spôsobu, zariadenie, textilnému, podkladů, spôsob

Text:

...je možné menitpodla potreby. . .»Výhodou je aj jednoduché zariadenie a nízke náklady na ,prltavovanie fólie. Hlavnou výhodou je, že spôsob umožňuje spracovávanie tuzemského materiálu.Zariadenie na vykonávanie spôsobu je príkladne znázorunené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje pohlad v náryse na celkové irsporiadanie,zariadenia a obr. 2 znázorňuje v .pohľade pracovný vozík s na-klada-cími stanicami.Na spoločnej fréme 1 je V...