B29C 47/90

Vákuové kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5823

Dátum: 24.03.2005

Autor: Schmidt Rainer

MPK: B29C 47/90, B29C 35/00

Značky: kalibračné, vákuové, zariadenie

Text:

...zariadenie v pohľade zvrchu aObr. 7 principiálny náčrtok vákuového kalibračného zariadenia.0022 Obr. 1 znázorňuje vodnú nádrž Q ako podstatnú časť vákuového kalibračného zariadenia podľa tohto vynálezu. ktorá je veľkým počtom vo vzájomnom odstupe od seba rovnobežne usporiadaných stieracích prvkov gg.1, 2 o.2,gt).n rozdelená na jednotlivé čiastkové komory QA,12.2.12.n 1. Na obr. 1 nie sú kvôli prehľadnosti znázornené čelné uzávery a veko,...

Systém rýchleho nastavenia pre kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1369

Dátum: 22.09.2004

Autori: Macht Gerhard, Hofmann Jörg, Landes Peter

MPK: B29C 47/90

Značky: kalibračné, rychlého, nastavenia, systém, zariadenie

Text:

...50 okrem toho už kalibračné zariadenie a vákuová nádrž/vákuové ~ nádrže nemusí byť správne ustavovane. Ďalšou výhodou je veľkézlepšenie kvality vytláčaných profilov.vynález je následne bližšie objasnený napríkladnom uskutočnení znázornenom na výkresoch. Pritom znázorñujúprestavovania kalibračného zariadenia, obr. 4 bokorys obr. 3, obr. 5 ustavovanie kalibračného zariadenia vákuovej nádrže aobr. 6 schématicky pohľad na odvádzanie...

Spôsob kontinuálnej výroby plastových rúrok biaxiálnym ťahaním a výrobná linka na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2043

Dátum: 03.03.2004

Autor: Prevotat Bernard

MPK: B29C 47/92, B29C 47/90

Značky: rúrok, uskutočnenie, linka, plášťových, tohto, spôsobu, biaxiálnym, výrobňa, ťahaním, výroby, spôsob, kontinuálnej

Text:

...na výstupe zkrúžku 6, aby dosiahol vnútorný priemer kalibrovača 8, ako je schematicky znázornené na obr. 1.V prechodnej fáze počas nábehu prevádzky možno postupovať podľa FR-A 2 806 956.Výsledné vlastnosti materiálu rúrky T závisia od radiálnej dilatácie predlisku medzi krúžkom 6 akalibrovačom 8. Čím väčšia je radíálna dilatácia, tým lepšie sú mechanické parametre materiálu rúrky.Zistilo sa však, že nad určitou mierou radiálnej dilatácie sa...

Zariadenie na tvarovanie rúrok s turbulenciou vzduchu v tvarovacom tuneli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2177

Dátum: 12.11.2003

Autori: Lupke Stefan, Lupke Manfred Arno Alfred

MPK: B29C 47/90, B29C 47/00, B29C 49/00...

Značky: turbulenciou, vzduchu, rúrok, tvarovanie, tvarovačom, zariadenie, tuneli

Text:

...pridávať k turbulencii vzduchu prídavné chladenie.Zlepšenie vyššie uvedeného Vytláčacieho zariadenia spočíva I skutočnosti, že uvedený prenos energie privádza energiu zo zdroja energie cez lisovacie usporiadanie k prvkuĎalšie vytvorenia sú predmetom závislých nárokov.Na základe zistenia Corma Inc., predložený vynález sa týka vytláčacieho zariadenia, ktoré vytláča kontinuálnu dĺžku duteho plastoveho výrobku, napríklad plastovej rúrky alebo...

Prístroj na chladenie a kalibráciu plastových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2658

Dátum: 30.10.2003

Autor: Schwaiger Meinhard

MPK: B29C 47/90

Značky: chladenie, plášťových, prístroj, kalibráciu, profilov

Text:

...úlohou vynálezu je dosiahnutie čo najväčšej pružnosti v prevádzke a vysokej nákladovej efektívnosti.Vynález rieši tieto úlohy charakteristickými znakmi patentového nároku 1.Podstatné u predloženého vynálezu je to, že na jednej strane je možné dosiahnuť podstatné zjednodušenie oproti známym suchým kalibračným prístrojom a na druhej strane výrazne rýchlejšie ochladenie. Ako už bolo uvedené, technicky ide o suchý kalibračný prístroj, ktorý je...

Spôsob výroby nízkoorientovaných termoplastických fólií, vyrobená fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2645

Dátum: 13.06.2003

Autori: Groothues Herbert, Lorenz Hans, Numrich Uwe

MPK: B32B 37/14, B29C 47/90

Značky: výroby, termoplastických, použitie, spôsob, fólií, fólia, nízkoorientovaných, vyrobená

Text:

...povrchovým charakteristíkám.EP 165 075 (Exxon) opisuje spôsob výroby obojstranne hladkej fólie z 10 - 85 hmotnosti elastoméra a 90 - 15 hmotnosti polyoleñnu, pri ktorom sa vytláčaný pás vedie pri teplote vyššej, ako je jeho teplota mäknutia, cez štrbinu medzi protichodnými valcami. Jeden z valcov je vysoko hladký oceľový chladiaci valec, zatiaľ čo druhý valec je valec svysoko hladkým gumovým povrchom, pričom sa fólia chladí. Takto...

Zařízení pro vakuové kalibrování profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246746

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B29C 47/90

Značky: profilů, kalibrování, vákuové, zařízení, plastů

Text:

...spočíva v tom, že ve střední dělicí stěně umístěné mezi evakuovanou a chladící částí vany je posuvné uloženo pouzdro, měnící svou polohou délku evakuavané kalibrační části, s membránou přilélíající k vytlačovanému profilu. Posouváním pouzdra se prodlouží nebo zkrátí evakuovaííá kalibrační část vany podle druhu a potřeb vytlačovanélío profilu. Posouvání pouzdra je možné i během provozu. Pouzdro lze posunovat ručně nebo motoricky.Výhodou...

Spôsob regulácie hrúbky stenyvytláčaných výrobkov z plastov v priereze a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242535

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gheorghiu Mihnea, Fiala Zdenik, Boeek Vladimír, Eupka Pavol

MPK: B29C 47/90

Značky: plastov, regulácie, hrúbky, výrobkov, zariadenie, stenyvytláčaných, spôsob, priereze

Text:

...výrobkov z plastov V priereze a zariadenie pre tento spôsob, ktorého podstata spočíva v tom, že regulácia hrúbky sa vykonáva zmenou teploty prislučnej zóny hubice a/alebo tŕňa vytláčacieho nástroja, pričom sa pri konštantnej odťahovej rýchlosti zmeni hodnota hrúbky steny vytláčaného výrobku v priečnom profile na požadovanú hodnotu. Celé zariadenie je realizované tak, že v hubici alebo tŕni vytláčacieho nástroja sú v smere toku taveniny...