B29C 47/78

Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288169

Dátum: 17.02.2014

Autori: Matúš Miloš, Šooš Ĺubomír

MPK: B29C 47/78, B30B 11/24

Značky: viacstupňového, zvýšenou, spôsob, spôsobu, zariadenie, surovin, zhutňovania, tohto, vykonávanie, vlhkosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi pozostáva z radenia aspoň dvoch zhutňovacích technologických modulov za sebou tak, že medzi dvoma za sebou nasledujúcimi technologickými modulmi zhutňovania je zaradená technologická fáza uvoľnenia pary pri atmosférickom tlaku a až pri poslednom zhutňovacom technologickom module, keď vlhkosť zhutňovanej...

Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5802

Dátum: 04.08.2011

Autori: Matúš Miloš, Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/24, B29C 47/78

Značky: spôsobu, surovin, zvýšenou, vlhkosťou, zhutňovania, spôsob, vykonávanie, tohto, zariadenie, viacstupňového

Text:

...so zvýšenou vlhkosťou je výhodný aj V tom, že nevyžaduje budovanie sušiacich zariadení na sypkú organickú a/alebo anorganickú surovinu alebo surovinovú zmes aj s 50 vlhkosťou, čím sa šetria náklady investičné, pretože sušiace linky sú veľmi drahé. Súčasne sa šetrí energia pre sušiace zariadenia. Napokon nie sú potrebné veľkoobjemové zásobníky na mokrú a suchú sypkú organickú a/ alebo anorganickú surovinu alebo surovinovú zmes.Samotné...

Spôsob výroby jednovrstvových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285992

Dátum: 10.12.2007

Autori: Schäfer Bernhard, Numrich Uwe

MPK: B29C 47/08, B29C 47/78, B29C 47/88...

Značky: jednovrstvových, fólií, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby jednovrstvových fólií, ktoré obsahujú polyvinylidenfluorid PVDF a poly(met)akryláty, sa uskutoční tak, že sa najskôr pripraví zmes obsahujúca poly(met)akrylát a fluorovaný polymér a táto zmes sa sformuje do fólie tým, že táto zmes extruduje na valec, ktorý má teplotu <= 100 °C. Pričom teplota zmesi sa udržuje pod teplotou tvorby gélu zmesi, pri extrúzii sa pred vstupom do dýzy zaradí filter a teplota dýzy sa udržiava vyššia ako...

Extrudér na úpravu kaučukových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285497

Dátum: 01.02.2007

Autor: Röthemeyer Fritz

MPK: B29C 47/78, B29C 47/38, B29C 47/00...

Značky: extrudér, kaučukových, zmesí, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri extrudéri sú uhol (fí) stúpania (S) chodu a hĺbka (H) chodu závitovky vzájomne zvolené na vytvorenie vstupnej oblasti (7) valca (1) so stúpajúcim tlakom (p) v kaučukovej zmesi a výstupnej oblasti (8) s konštantným alebo klesajúcim tlakom (p) na zaistenie zvýšenia teploty kaučukovej zmesi na jej ceste k výtlačnému nástroju (5) rozptýlením tepla na priblíženie teploty extrudátu teplote vulkanizácie. Podľa spôsobu sa kaučuková zmes dopravuje...

Usporiadanie s granulačnou hlavou extrudéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6890

Dátum: 27.04.2005

Autori: Remili Johannes, Hehenberger Gerhard

MPK: B01J 2/20, B29C 47/30, B29B 9/02...

Značky: usporiadanie, granulačnou, hlavou, extrudéra

Text:

...plochu, ktorá prichádza do kontaktu s otáčajúcim sa rezacím nožom, resp. chladným okolím v rezacej komore, susediaci s granulačnou dierovanou doskou, takže existuje nebezpečie stuhnutia plastovej taveniny v priechodnom kanáli. K tomu dolieha granulačná dierovaná doska mostíkom priamo na predný koniec prstencovitého mostíka, takže vdôsledku nevyhnutných rozdielnych tepelných roztiahnutí, ktoré nutne vznikajú v dôsledku rôzneho ohrevu...

Temperačná stanica ohrevu a chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3822

Dátum: 08.06.2004

Autori: Sluštík Ladislav, Kováč Ľubomír

MPK: B29C 47/78, B29C 47/36

Značky: ohřevu, stanica, chladenia, temperačná

Text:

...životnosti.Ďalšou výhodou temperačnej stanice je, že môže byt tvorená ako samostatná jednotka pre jedno technologické zariadenie, alebo navzájom Spojenými viacerými n-jednotkami zabezpečovať ohrev a chladenie súbežne pre viacero technologických zariadení.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie jednotky temperačnej stanice ohrevu a chladenia je bližšie opísané pomocou pripojeného výkresu l v schematickom zobrazení.Príklad uskutočnenia...

Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265691

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laga František, Kadlec Jiří

MPK: B29C 47/78

Značky: vytlačovaných, plastů, chlazení, způsob, profilů, ohebných

Text:

...čepech a stavěcích šroubech šikmo.Vyšší účinky vynálezu spočívají v tom, že vstupem profilu do chladící lázně, průchodem otvorem v přepážce pod hladinou a výstupem profilu z chladící lázně přes hladinu se odstraňuje obtížné utěsňování chladící lázně čímž se zproduktivňuje výroba profilů. Šikmý pohyb profilu směrem nahoru způsobuje, zejména u členitych profilů, že vode ulpívající na profilu není unášena dál,ale stéká po něm do chladící...

Způsob stejnosměrného chlazení kontinuálně vyráběných pásových útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259092

Dátum: 17.10.1988

Autori: Machek Pavel, Hrnčiřík Josef, Juřena Otakar, Maláč Zdeněk, Kokeš Zdeněk

MPK: B29C 47/78, B29L 7/00

Značky: zařízení, stejnosměrného, provádění, kontinuálně, způsobu, útvaru, způsob, vyráběných, pásových, chlazení, tohoto

Text:

...ploěe a je tedy vyloučeno kroucení pásků resp. borcení jejich povrchu. Tato skutečnost je obzvláště důležité u rychle krystalizujících materiálů - např. polyetylénu a polypropylénu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno lázní chladící kapaliny a chladicím bubnem s naváděcím a odtahovacím válcem. Podstata vynálezu spočíva v tom, že proti naváděcímu válci je na ose zavěšen přítlačný valec, opatřený pákou se závažím pro nastavenívelikosti přítlačné...

Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258553

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Jaromír, Rulf Jiří, Zvoníček Josef, Svoboda Jiří, Král Vladislav, Urbánek Karel, Oulehla Zdeněk, Doležel Josef

MPK: B29K 27/06, B29D 7/00, B29C 47/78...

Značky: fólií, desek, výroby, způsob, polyvinylchloridu

Text:

...odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání...

Zařízení pro dvoustranné kontinuální zvlákňování syntetických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251771

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vola Giancarlo, Ieva Giuseppe

MPK: B29C 47/78, D01D 5/10

Značky: dvoustranné, kontinuální, syntetických, zařízení, zvlákňování, polymerů

Text:

...chladicího vzduchu V uzavřeném okruhu libovolně seřidítelné.Předmětem vynálezu je tedy zařízení pro dvoustranné kontinuální zvlákňování syntetických polymerů, zahrnující šnek pro tavení polymeru dodávaného ve formě drtě, dvoustranný zvlákňovací blok opatřený zvlákñovacími tryskami umístěnými v trubkách, s dávkovacími čerpadly a rozvody pro dávkování roztaveného polymeru pro přívod k různým zvlákňovacím tryskám, přiěemží polymer je...

Zařízení k přenosu tepelné energie pracovního válce šnekových strojů pro vytlačování či vstřikování elastomerů nebo plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242980

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vocel Milan

MPK: B29C 47/78

Značky: elastomerů, zařízení, strojů, vstřikování, tepelně, válce, přenosu, plastů, vytlačování, šnekových, pracovního, energie

Text:

...z tělesa pracovního válce do teplosměnného okruhu, neboč hladký, válcový tvar vnitřního pouzdra nedovoluje při malé teplosměnné ploše odvěst větší množství disipované energie, zvláště při zpracování kaučukových směsí s vyššími hodnotami Defo.Vůle mezi tímto vnitřním pouzdrem a vnějším tělesem se šroubovicí nedovoluje větší tepelný příchod energie z vnitřního prostoru válce do vnějšího tělesa, což snižuje teplosměnnou účinnost okruhu.Další...

Zařízení k temperování s kapalným teplonosným médiem, zejména pro stroje ke zpracování plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237962

Dátum: 15.09.1986

Autor: Döke Rolf

MPK: B29C 47/78

Značky: teplonosným, zejména, temperování, zařízení, kapalným, médiem, plastických, stroje, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká temperovacího zařízení s kapalným teplonosným médiem, použitelného zejména pro regulaci teploty u strojů na zpracování plastických hmot. Účelem vynálezu je vytvořit temperovací zařízení, které nevyžaduje velkou montážní plochu, vykazuje vysokou provozní spolehlivost a udržuje teplotu teplonosného média na stanovené hodnotě nezávisle na změnách pracovních podmínek, přičemž není nutné použití příliš nákladné technické aparatury....