B29C 47/06

Výtlačná hlava a extrudačné zariadenie vybavené takouto výtlačnou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20419

Dátum: 28.09.2010

Autor: Hoffmann Wieland

MPK: B29C 47/06, B29C 47/08, B29C 47/56...

Značky: výtlačnou, takouto, vybavené, hlavou, extrudačné, zariadenie, výtlačná, hlava

Text:

...vozidiel alebo špeciálnych pneumatík strojov na zemné práce.Každá výmena typu behúňa pneumatiky má za následok, že je potrebná výmenanadstavcov prietokových kanálov ako aj predtvarovacích líšt.Zatial čo V praxi je už možne združiť štyri extrudéry vjednom spoločnom extrudačnom zariadení, vedie usporiadanie ďalšieho extrudéra ako prídavného extrudéra k zvýšenej potrebe priestoru V dôsledku takzvaného vrstveného usporiadania. Na tento účel sa...

Spôsob a zariadenie pre kontinuálnu výrobu plastovej združenej rúrky s rúrkovým hrdlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9623

Dátum: 22.02.2008

Autor: Hegler Ralph-peter

MPK: B29C 47/92, B29C 47/06, B29C 49/42...

Značky: výrobu, spôsob, rúrky, zariadenie, rúrkovým, kontinuálnu, plastovej, združenej, hrdlom

Text:

...1 znázornene zariadenie pre výrobu združených rúrok má dva výtlačné lisy 1,2. Každý z nich je poháňaný otáčkovo regulovateľným poháňacím motorom 3 resp. 3, ktorý - vzhľadomk smeru 4 dopravy celého zariadenia -je proti prúdu pred zavážacímiVzhľadom k smeru 4 dopravy po prúde od výtlačných lisov 1,2 je usporiadaný formovací stroj 6 (tzv. korugátor) po ňom opätnasleduje zariadenie 7 pre následné ochladenie. Na výtlačnom lise 1ktorá zasahuje do...

Viacvrstvový plochý alebo hadicový potravinársky obal alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14186

Dátum: 07.08.2007

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B29C 47/00, B32B 27/08, B29C 47/06...

Značky: plochy, fólia, potravinářský, hadicový, viacvrstvový

Text:

...spôsobom, aby bola k dispozícii dostatočne nepriepustná bariéra pre kyslík pri súčasne vysokej parotesnej bariére s vynikajúcou mechanickou pevnosťou.0010 Ďalším aspektom vynálezu je ďalšie rozpracovanie takéhoto viacvrstvového plochého alebo hadicovéhopotravinárskeho obalu alebo fólie takým spôsobom, aby okremvynikajúcej optickej vlastnosti mohla byť zabezpečená dobrá schopnosť ďalšieho spracovania, odolnosť vonkajšej vrstvy voči0011 Táto...

Koextrudovaný nadúvací, trojstranne opláštený, protipožiarny pásik a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285377

Dátum: 13.11.2006

Autor: Horacek Heinrich

MPK: B29C 47/06, C09K 21/00, E06B 5/10...

Značky: spôsob, pásik, protipožiarny, opláštený, trojstranne, nadúvací, koextrudovaný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koextrudovaný nadúvací, trojstranne opláštený protipožiarny pásik, ktorý pozostáva z nadúvacej hmoty z termoplastického elastoméru s teplotou spracovateľnosti maximálne 250 °C zo skupiny blokových kopolymérov alebo nezosieťovaných termoplastických polyolefínov, grafitu upraveného kyselinou sírovou, inhibítora plameňa, anorganickej prísady vytvárajúcej smalt alebo keramiku a z trojstranného opláštenia z termoplastického elastoméru s...

Spôsob výroby plastových výrobkov pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284796

Dátum: 26.10.2005

Autori: Sjöberg Michael, Järvenkylä Jyri, Kirjavainen Kari

MPK: B29D 9/00, B29C 47/06, B29C 47/38...

Značky: pretláčaním, spôsob, plášťových, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, výrobkov, výroby, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby plastových výrobkov pretláčaním, pri ktorom sa materiál určený na pretláčanie vo forme prášku, peliet alebo granúl, pri použití jedného alebo niekoľkých privádzacích prostriedkov (6), zavádza do pracovnej dutiny pozostávajúcej z objemov drážok (7) vytvorených v rotore (1), drážok (8) vytvorených v statore (2, 3) a z medzery nachádzajúcej sa medzi rotorom (1) a statormi (2, 3) sa plocha priečneho prierezu pracovnej dutiny v...

Pomocou koextrúzie potiahnuté nosníkové dosky bez trianglového efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8035

Dátum: 04.05.2004

Autor: Rübeck Jakob

MPK: B29C 47/70, B29C 47/06, B29C 47/20...

Značky: potiahnuté, koextrúzie, nosníkové, dosky, pomocou, trianglového, efektu

Text:

...Obr. 3 ukazuje schematicky na reze nosníkovou doskou ako toto pôsobenie vyzerá (prívod u (5 zatial čo horná koextrúzna vrstva (6) zostávabez klínku, vykazuje spodná koextrúzna vrstva (7) hrubý klínok.0019 Teraz bolo s prekvapením zistené, že sa môže tvorba klínku, príp. trianglový efekt na každej strane prakticky úplne vylúčiť tak, že sa toky materiálu v priebehu extrúzie tak modifikujú, že od zvyčajného toku materiálu okolo hrebeňa trysky...

Rúrka z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283719

Dátum: 18.11.2003

Autori: Baumgärtel Christof, Bröcker Manfred

MPK: F16L 11/04, B29C 47/06, B29D 24/00...

Značky: termoplastického, rúrka, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka pozostáva najmenej z dvoch vrstiev termoplastov odlišných vlastností, pričom vnútorná rúrka ako nosná vrstva je na svojom vonkajšom obvode opláštená krycou vrstvou zo zosieťovaného polyetylénu a termoplastom vnútornej rúrky je polyetylén s vysokou hustotou s dlhodobou pevnosťou väčšou ako 8 N/mm2, konštrukcia vnútorná rúrka/krycia vrstva je so zreteľom na hrúbku steny v celkovom priereze identická s hrúbkou steny jednovrstvovej rúrky z...

Polyolefínový film, pásik alebo niť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2849

Dátum: 19.07.2002

Autori: Schimanski Tilon, Peijs Antonius Andreas Johannes Maria, Loos Joachim, Jacobs Johannes Antonius Joseph

MPK: B29C 47/06, B29C 55/04, B32B 27/32...

Značky: pásik, polyolefínový, film

Text:

...na v jednej osiAB alebo ABA, ktorá má pomer natiahnutia viac ako 12, má E-modulalebo dvoch ďalších vrstiev (A) polyolefínu rovnakej skupiny, ako je materiál centrálnej vrstvy B, kde DSC teplota topeniamateriálu uvedených ďalších vrstiev (A) je nižšia ako DSC teplota topenia materiálu uvedenej centrálnej vrstvy (B), kde centrálna vrstva (B) je v rozsahu 50 až 99 hmotn. materiálu aPrekvapivo bolo zistené, že tento viacvrstvový materiálmá...

Nízkoenergetická zápalnica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280952

Dátum: 07.02.1996

Autori: Jidestig Göran, Danertz Karl-erik, Andersson Lars

MPK: C06C 5/04, B29C 47/06, B29C 55/26...

Značky: výroby, nízkoenergetická, zápalnica, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkoenergetická zápalnica je tvorená trubicou z plastu s kanálikom, ktorý obsahuje reaktívnu látku, ktorá je po zapálení schopná vytvoriť tlakovú vlnu v kanáliku, pričom trubica sa skladá najmenej z dvoch vrstiev z plastu. Prvá vrstva z plastu sa nachádza bližšie ku kanáliku, druhá vrstva z plastu je zvonka prvej vrstvy a aspoň táto vrstva obsahuje väčšie množstvo polymérovej živice orientovateľnej pri predĺžení. Polymér v druhej vrstve je...