B29C 45/74

Spôsob a zariadenie na vyhrievanie plastifikačného valca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7

Dátum: 21.09.2002

Autori: Seibert Hans-dieter, Adelt Marius, Arthkamp Jochen

MPK: B29C 47/82, B29C 45/74

Značky: plastifikačného, spôsob, valca, zariadenie, vyhrievanie

Text:

...Toto je možne prídavneovplyvniť polohovaním spaľovacíeho zariadenia Jediné Spaľovacie zariadenie je s výhodouusporiadané na tom konci vonkajšieho prstencového priestoru, ktorý je protiľahlý k prechodu do vnútorného prstencového priestoru. Použitím viacerých spaľovacích zariadení a ich polohovaním sa dosiahne široká variabilita. Vykurovací výkon jednotlivých spaľovacích zariade ní môže byť ľubovoľne prednastavený.Zariadenie podľa vynálezu sa...

Vstřikovací jednotka licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240433

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kostiha František, Novák Jan, Studnický Július

MPK: B29C 45/74

Značky: jednotka, vstřikovací, strojů, licích

Text:

...paóowu ysna Bnpucxa, T.e. nas ocy MGCTBÄGHMH KpBHR PO COOCHOFO COSRMHGHMH BCBX GTO y 3 HOB, on nonmen BHHOĽH TOH B BMĽB Komnaxmnoro ćnoxa , conepmamero Bce nonBMxHue ne aíh Mammnu.Ema yĽOBĽeTBOpeHMH TBKMX BHCOKMX Tpeóonanuñ, Bce Bàmeyxa 3 aHHue MBOÓPGTGHMH XapaKTepMaymTcH Bucoxoñ 3 ampaToñ Mame PHQHOB. ĽBÄGG, HpKBOĽ KHK COCTaBHâH ÉECTL ysna BHPHCKQ BHHQÄ~HHGTCH BĽGCB B BMĽG cneunanLHoñ KOHCTpyKuMM, T.e. HeaosmomHO nonL 3 oBáTLcH...