B29C 33/60

Separačný prostriedok bez rozpúšťadiel a jeho použitie pri výrobe polyuretánových tvarovaných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19430

Dátum: 19.05.2008

Autor: Henning Torsten

MPK: B29C 33/60

Značky: tvarovaných, rozpúšťadiel, telies, separačný, prostriedok, výrobe, polyuretánových, použitie

Text:

...s viskozitami pri 20 °C približne 3 000 mPa.s, a bez rozpúšťadiel. Sčasti sa dopĺňajú prísadami, ako sú tuky, vosky alebo oleje, na prispôsobenie viskozity a/alebo zlepšenie separačného účinku, ako aj ďalšími prísadami, ako sú antioxidanty. Prípadne satieto separačné prostriedky rozprašujú za horúca.Tieto separačné prostriedky sú však založené na rovnakých látkach ako vdokumentoch DE-A-37 42 370 alebo DE-C-40 20 036, ktoré boli...

Tekutý separačný prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10538

Dátum: 05.03.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B29C 33/60, C10M 111/02

Značky: separačný, tekutý, použitie, prostriedok

Text:

...Podľa európskeho zoznamu bezpečnostných údajov pre tekuté separačné prostriedky spodielom špeciálneho benzínu, spôsobuje známy separačný prostriedok podráždenie kože, pôsobí škodlivo na vodné zdroje,pretože je jedovatý pre vodné organizmy, poškodzuje zdravie, najmä je škodlivý pre pľúca v prípade vdýchnutia tohto separačného prostriedku alebo spôsobuje0008 Okrem toho má však špeciálny benzín tiež vplyv na rôzne súčasti obrábacích...

Vnitřní separační prostředek pro tváření polyurethanů a/nebo polymočovin podobných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269971

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nelson Donal, Miller Dennis, Matijega Roney

MPK: C08K 5/09, B29C 33/60, C08K 5/17...

Značky: podobných, polymerů, separační, vnitřní, tváření, polyurethanů, polymočovin, prostředek

Text:

...látku obsahující reaktivní atomy vodíku a polyisolqanátu. Tercierní aminosloučenina obsahuje alespoň jednu hydroxyterminovanou poluoxyalblenovou) nebo alkanolovou skupinu vázanou k atomu dusíku. Tato sloučanina ve vnitřním separačním prostředku podle vynálezu kompatibilizuje uvedonou kovovousůl v latce obsahující reaktivní stany vodíku, například polyolu, ale nekompatibilizuja kovovou sdl v reagující směsi zahrnující uvedenou látku obsahující...

Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266982

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klucho Pavol, Fančovič Karol

MPK: B29C 33/60

Značky: seperačný, báze, prostriedok, pentaerytritolu

Text:

...prostriedkov je ich vysoká prašnost pri aplikácii,čo značne zhoršuje hygienu pracovného prostredia.Tieto nevýhody odstraňuje separačný prostriedok podľa vynálezu, ktorého hlavnou zložkou je vodný roztok pentaerytritolu a âalších pomocných látok. Doteraz nie je známe z literatúry použitie pentaerytritolu ako separačného prostriedku. Po odparení vody sa vytvorí priehladný film, ktorý dokonale separuje gumové a plastikárske výrobky z foriem a...

Separační prostředek pro konfekci a vulkanizaci výrobků na bázi elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261194

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kašpárek Antonín

MPK: C08J 3/24, B29C 33/60, B29D 22/00...

Značky: konfekci, separační, elastomerů, prostředek, výrobků, bázi, vulkanizací

Text:

...K nevýhodám olejových suspenzí patří navíc vyšší cena a obtížné příprava a manipulace.Nevýhody uvedených separačních prostředků odstraňuje separační prostředek pro konfekci a vulkanizaci výrobků na bázi elastomerů podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom,že separační prostředek sestává z 5 až 15 vodného roztoku draselných solí nasycených a nenasycených převážně jednosytných organických kyselín o počtu uhlíku 10 až 35,...

Antiadhezivní prostředek pro tvrdou polyuretanovou pěnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258830

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čermák Antonín, Průdek Bohumil, Kočík Antonín

MPK: B29C 33/60

Značky: antiadhezivní, pěnu, tvrdou, prostředek, polyuretanovou

Text:

...na formy ručnim způsobem. Antiadhezivni prostředek je vyznačený tim,že obsahuje 40 až 70 8 hmot. plastického maziva, 29 až 59 hmot. rafinovaného ropného oleje, vroucího nad teplotu 360 °C. 1 až 2 8 hmot. esterifikovaného montánniho vosku s teplotou tání min. 70 °C. Plastická mazivo, obsahuje 70 až B 0 Q ropného oleje a 20 až 30 S komplexního vápenatého mýdla.Antiadhezivni proetředek popsaného složení vyniká podstatné sniženou...