B28B 7/08

Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287824

Dátum: 26.10.2011

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B28B 7/08, B28B 1/08, B25J 11/00...

Značky: výroby, dielcov, obojstranných, spôsob, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby obojstranných betónových dielcov.

Zariadenie na výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2789

Dátum: 12.02.2001

Autor: Baránek Peter

MPK: B28B 7/28, B28B 7/18, B28B 7/08...

Značky: zariadenie, výrobu, stavebných, prvkov

Text:

...tvárnic, vpríkladnom vyhotovení podľa obr. l a 2 pozostáva zpodvozkového rámu g opatreného nápravou a sjedným párom gumených kolečiek m. Na zvislých tyčiach 16 upevnených na podvozkovom ráme 12 a posuvne uložených vo vodiacich puzdrách g je posuvne uložená delená forma l, konštruovaná na dva kusy dutých betónových tvárnic, ktorá je pevne spojená s násypkou 3 a s manipulačnou plošinou Q. Na zdvíhacom mechanizme 14 je delená forma l uložená...

Zariadenie na výrobu kameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279817

Dátum: 09.11.1994

Autor: Gebhart Siegfried

MPK: B28B 3/02, B28B 17/00, B28B 7/08...

Značky: zariadenie, výrobu, kameňov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na výrobu kameňov, najmä dlažbových kameňov, tvárnic a obkladacích kameňov, pozostávajúce z rámu (4) na materiál, striasacieho zariadenia a ubíjadiel (6), pričom na hlavnom ráme (1) sú upevnené hlavné valce (2), na ich hlavných piestoch (3) činných v zvislom smere je cez nosný rám (11) upevnený formovací rám (5). Ubíjadlá (6) sú usporiadané pod formovacím rámom (5) a formovací rám (5) je otočne o aspoň 180° okolo...

Gravitační překlápěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268987

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novotný Vladislav

MPK: B28B 7/08, B65G 7/12

Značky: překlápěcí, zařízení, gravitační

Text:

...základní polohy základního závaží a přídavného závaží lg. K nosnému držáku l, a to k jedné straně jeho výkyvného uložení, je přivařen kruhový segment ll, jehož rovinná plocha je rovnoběžná s rovinou výkyvu a střed kruhovitosti je totožný s osou výkyvu. Ke kruhovému okraji segmentu ll je přiložena kotoučové hydraulická brzda lg, která je připevněna spolu 3 tlakovým válcem ll a zásobní nádobkou lg hydraulického média na základovém stojanu l....

Forma pro výrobu betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253457

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vondráček Jaroslav, Studnička Jiří

MPK: B28B 7/08

Značky: forma, betonových, dílců, výrobu

Text:

...3 e druhý je uchycen na přičnáe prahu ł. Pohyb nosných rána 3 je znázornän na obrázku 2.Na nosných ráeoch 3 jsou ne čepoch g zavěšeny bočnico 3, ktoré jsou epojeny e noonýei ráey 3 pomoci pákových sschaniseo łg. ovlidených hydcauliokýei válci łł. Při odforeováni je vpuštöne tlakové kepalina nad piaty hydraulických velcn, čisž je bočnice od vyrobeného dilce jednie koncee cdklopena. Konce bočnic g jsou dotlau čovány na dno forey łg pomoci...

Vertikálna forma stropného stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248551

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/08, B28B 7/04

Značky: stropného, stavebného, prvků, vertikálna, forma

Text:

...podstatou vynálezu je, že tvar profilového dielca v mieste slučky je otvoreny v smere odberu prvku.Výhodou vynálezu je. že znižuje pracnost e odstraňuje fyzicky namáhavú prácu obsluhy pri výrobe.Ďalšou výhodou vynálezu je, že je možněpoužit ho u exustujúcich vertikálných foriem, kde je malý priečny odsun odklopných bočnĺo a vo výrobných hslách s menšou výškou zdvihu žeriavu.ľríkledná ukážka výnálezu je znízornená na výkrese,. kde obr. 1...

Forma pre výrobu prefabrikátov s kyvným zavesením bočníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232128

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gráč Milan, Matula Jozef

MPK: B28B 7/08

Značky: kyvným, prefabrikátov, zavěšením, bočníc, výrobu, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nútené odtrhnutie kyvne zavesených bočníc formy pre výrobu prefabrikátov od prefabrikátu pri odformovaní, tým, že bočnice je upevnená k rámu formy dvoma závesmi, pričom horný záves je kratší ako spodný záves.

Vertikálna forma stenového stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231518

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/08, B28B 7/04

Značky: stěnového, vertikálna, stavebného, forma, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálna forma stenového stavebného prvku s profilovými dielcami pevne prichytenými o odklopnú bočnicu a so slučkami armatúry pevne prichytenými v mieste sedla slučky o bočnicu vyznačujúca sa tým, že slučka armatúry (3) je ukotvená o bočnicu (2) pomocou palca (6), ktorý je otočný spoločne s telesom (7) okolo čapu (8).

Odformovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230274

Dátum: 15.10.1986

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/08

Značky: odformovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Odformovacie zariadenie vyznačujúce sa tým, že na dvojiciach pák pevnej (1) a pohyblivej (2), sú umiestnené opierky (5) a (6), k nasúvanie oboch pák na vyčnievajúce časti formy (9) a bočnice (8), pričom vyčnievajúce časti (8) a (9) sú vzájomne presadené (7).

Kĺb bočnice formy pre elimináciu nepresnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 231613

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tsouskas Lazaros

MPK: B28B 7/08

Značky: formy, elimináciu, bočnice, nepresnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺb bočnice formy pre elimináciu nepresnosti pre odklápateľné spojenie bočníc resp. čiel formy s formopodložkou najmä v stavebnej prefabrikácii pozostávajúcí z ramena závesu (1) pevne spojeného s bočnicou, resp. čelom formy (7) otočného na čape (2) po nekruhovej dráhe v konzole (3) opatrenej excentrickými otvory pre excentrické vložky (4), pričom konzola (3) je pevne spojena s formopodložkou (6),a je opatrená dorazovou priečkou (5) pre...

Bočnica vertikálnej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230498

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rusko Milan, Václavík Vladimír

MPK: B28B 7/08, B28B 7/26

Značky: bočnica, vertikálnej, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Bočnica vertikálnej formy je určená pre výrobu stavebných prvkov vo vertikálnej forme. Bočnica je uložená kyvne na pevnej časti vertikálnej formy. Horná kyvná páka je umiestnená šikmo a spodná vodorovne. Pri odformovaní dochádza k odsunu bočnice od prvku. V hornej časti bočnica od prvku vplyvom šikmej páky sa odtrhne skor ako vo spodnej, čo priaznivo ovplyvňuje odformovanie prvku z formy.