B28B 13/02

Zariadenie pre výrobu betónových tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10647

Dátum: 28.01.2009

Autori: Gebhart Hans, Staehle Manfred

MPK: B28B 13/02

Značky: zariadenie, betonových, výrobu, tvárnic

Text:

...šupútka spadne dole. Pritom nastane lennepatrné prípadne nedostatočné zmicšanie.Pre ďalšie zlepšenie zmiešania sa v známom spise EP l 017 554 B 1 navrhuje, že šupátko známe z praxe sa skombinuje s nárazovými telesami, ktoré sú usporiadané v dráhe pohybu čiastkových častí betónových vrstiev pohybujúcich sa účinkom tiaže smerom dole. Tieto čiastkové časti betónových vrstiev pritom majú narážať na nárazové telesá tak, že tieto dielčie časti sú...

Postup výroby betónových tvaroviek alebo betónových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12061

Dátum: 15.12.2005

Autor: Metten Hans-josef

MPK: B28B 13/02

Značky: výroby, betonových, tvaroviek, postup, dosiek

Text:

...vo vrstve bez spojiva neexistujú.0010 Úlohou tohto vynálezu je preto dať k dispozícii postup, pomocou ktorého vznikajú povrchy betónových tvaroviek resp. betónových dosiek, ktoré sú velmi podobné žilkovaným a/alebo škvrnitým prírodným kameňom. Pri tomto mávzniknúť štruktúrovaný povrch, pri ktorom dominujú usmernené žily a/alebo žilkovania a/alebo škvmy.0011 Úloha tohto vynálezu je riešená tým, že na povrchovej alebo Iícnej betónovej vrstve...

Rozprestierač betonovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269571

Dátum: 11.04.1990

Autori: Poláček Pavol, Štefka Ivan

MPK: B28B 13/02

Značky: betónovej, rozprestierač, zmesí

Text:

...zavesený na lanách a vo vedení horizontálne prestaviteľný napr. pomocou lanového bubna na hriadelž prevodovky s elektromotorom lg. Násypky 3 roštom 5 sú vertikálne pohyblivé vo vedení g a jednotlivo zdvíbateľné. Koncové polohy zdvíhania násypiek s roštom 5 sú signalizované snímačmi gg. Násypky s roštom A sú vybavená vibrátormi 3 umiestnenými na rošte gg, ktorý je v násypke uložený na gumových pružínách 22 a dvoma sondami łl merania výšky...

Dávkovač pre vytváranie keramických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261541

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tyukos Jozef, Limpár Ferdinand, Frič Otto

MPK: B28B 13/02

Značky: panelov, vytváranie, dávkovač, keramických

Text:

...A~A.Vlastné zariadenie podľa vynálezu pozostáva z nevyznačeného predradeného poháňanêho dopravníka, ktorý v požadovanom množstve natláča tvarovky na gralvitač-nú trat 1 tak dlouho, až sa táto naplní a prvá tvarovka sa opiera o sklopný doraz 2, kedy dôjde k zovretiu v poradi druhej tvarovkypridržovačom 3, pričom prvá tvarovka ostane volná a ked sa sklopí doraz 2 sklopný na úroveň vaulčekov gravitačnej trate 1 a za súčasného spustenia trate...

Zásobník materiálu pro úpravu fasádních povrchů stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246321

Dátum: 15.12.1987

Autori: Busto Arsizio, Mantegani Sergio

MPK: B65D 88/00, B28B 13/02

Značky: stavebních, fasádních, dílců, materiálů, povrchu, úpravu, zásobník

Text:

...~ve vzdálenosti 25 až 30 mm a svírá s horizontální rev-inou, procházející nejnižší hranou čelní stěny násýpky úhel 5 ° až 6 °, přičemž přesnah výnášecího dna před uzávěrý je 250 až 300 mm. Dělené uzávěry jsou v celé délce násýpký. Delené uzávery jsou V části délky násypky.Výhodou zařízení je jeho samostatná použitelnos-t bez dalších přívdtauvných zařízení pro technologii mokrých omítek, kdy kamenivo se sýpe na rozprostřeííou řídkout...

Plnicí zařízení forem pro zhotovení betonových prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231565

Dátum: 05.06.1985

Autor: Fahrnschon Horst

MPK: B28B 13/02

Značky: prefabrikátů, forem, zhotovení, plnicí, betonových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího zařízení do forem při výrobě betonových prefabrikátů, zejména pro hermeticky uzavřené nebo vakuové formy, v nichž se beton tvaruje a zhutňuje na úkor využiti rozdílného tlaku. Plnicí zařízení, v němž mezi plnicí násypkou a formou jsou instalovány dvě proti sobě se pohybující části musí se rychle otevírat a bez překážek, volně zavírat a při hermeticky uzavřených nebo vakuových formách zajišťovat potřebnou hermetizaci,...

Způsob samočinného tvarování a výroby betonových výrobků a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230097

Dátum: 15.01.1985

Autori: Müller Volker, David Gerhard, Jaenicke Wolfgang, Krüssel Gerhard, Thiele Reinhard

MPK: B28B 13/02

Značky: samočinného, způsobu, betonových, způsob, tvarování, provádění, výrobků, zařízení, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tvarování a výroby betonových výrobků, při kterém se beton plní do formy, rozdělí se pomocí rozdělovacího zařízení a upěchuje se pomocí zařízení. Přitom je plnící žlab najet nad formu, spuštěn a centrován. Cílem vynálezu je vysoce efektivní řešení, vytvoření takového způsobu, pří kterém se čerstvý beton na povrchu výrobku při současném setřásání tvaruje tak, že se dosahuje rovného drsného povrchu se stálou homogenní...