B28B 11/14

Spôsob a rezacie zariadenie na rezanie polotovarov pevných na rezanie z ľahčeného betónu na tvarové telesá z ľahčeného betónu a spôsob a zariadenie na zhotovenie tvarových telies z ľahčeného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10118

Dátum: 06.10.2009

Autori: Builleul Guido, Heerens Ingo

MPK: B26D 1/553, B28B 11/14, B23D 57/00...

Značky: tělesa, pevných, polotovarov, telies, betonů, zhotovenie, tvarových, spôsob, zariadenie, rezacie, ľahčeného, tvarově, rezanie

Text:

...svojich úzkych stranách. Na rezanie sa nosný rám spustí, a blok sa len ešte, ležiac na pozdĺžnych tyčiach, posúva cez zariadenie, pričom rezacie drôty sa preťahujú cez medzery medzi pozdĺžnymi tyčami. Po rezaní sa rozrezaný polotovar z pórobetónu s pozdĺžnymi tyčami umiestni zase na nosnom ráme, a s ním a pozdĺžnymi tyčami na ležato vytvrdí v autokláve parou. Výhodné je pritom to, že pomocoudrôtov, kmitajúcich vysokou frekvenciou, sa dosiahnu...

Spôsob a zariadenie na pozdĺžne rezanie pórobetónového bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7535

Dátum: 19.06.2008

Autor: Schreuders Willem Johannes

MPK: B28B 11/14

Značky: rezanie, pozdĺžne, bloků, pórobetónového, zariadenie, spôsob

Text:

...elemente, natočiteľnom okolo zvislej osi, pričom žeriavové zariadenie nanastavenie polohy rezného rámu je uložené na portály, pevne usporiadanom na základni, nesúcom rezaciu stanicu, ktorý rezaciu stanicu adekvátne prečnieva. Vynález sa vnasledujúcom príkladne bližšie objasňuje na základe výkresu. Pritom ukazujúobr.l perspektivny bočný pohľad šikmo zhora na rezacie zariadenie pórobetónových blokov so zariadením na pozdĺžne rezanie podľa...

Zariadenie na rezanie tuhého nestvrdnutého pórobetónového bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283016

Dátum: 16.12.2002

Autori: Van Boggelen Wilhelm, Völker Sieghard

MPK: B28B 11/14

Značky: bloků, rezanie, zariadenie, nestvrdnutého, tuhého, pórobetónového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rezanie tuhého nestvrdnutého pórobetónového bloku, najmä výškového formátu telies prevažne v tvare kvádra, ako sú tehly, alebo dosky, alebo hranoly, ležiaceho svojou šírkou na rezacom lôžku pomocou rezacieho zariadenia pozostávajúceho z rezacieho rámu pojazdného zdola nahor alebo naopak, ktorý je v paralelných odstupoch vybavený rezacími drôtmi (24, 25), ako aj z nehybného rezacieho lôžka (1), ktoré je vybavené nosnými prvkami...

Spôsob delenia hmôt v plastickom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: 268552

Dátum: 14.03.1990

Autor: Engelhardt Pavel

MPK: B28B 11/14

Značky: delenia, štávě, hmot, plastickom, spôsob

Text:

...navrhovaného apôeobu delenie hmôt v pleetickon stave Je, že rezný drôt alebo sústava drâtov Je počas rezu podrobená nútenej vibráoii z vibrátora neeedenàho priamo na drôt alebo na rán v ktorou eů uchytené rezné dr 3 ty.Hlavnou výhodou uvedeného a popieanáho apâaobu delenie hmgt v pläatlckom ateve je zníženie napätia e oteru reznáho drâtu, odstránenie tvorby nárastkov,ktoré budů odetreňovaná vibráciou, skvalitnenie rezu a zníženie...

Řezačka stavební keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246369

Dátum: 01.08.1988

Autor: Kamarýt Milan

MPK: B28B 11/14

Značky: stavební, řezačka, keramiky

Text:

...břitem je na rámu upraven tlumič.Řezačka stavební keramiky podle vynálezu je jednoduchá s malou hmotností a snadnou manipulací. Plně vyhovuje pro řezání veškerých keramických stavebnioh materiálů opatřených glazurou,je nenáročná na spotřebu fyzicky namáhavé práce a zajištuje do~ konalou čistotu, přesnost a kvalitu řezů.Příklad provedení řezačky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese.Navrhovaná řezačka stavební keramiky...

Zariadenie na tepelné delenie železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256707

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sečkár Pavol

MPK: B28B 11/14

Značky: tepelně, zariadenie, železobetónu, delenie

Text:

...na posuvovej rúrke.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že sa dosiahne vysoká produktivita práce pri nižšej hladine hluku, čím sa dosiahne úspora pracovných sil a zlepší sa hygiena práce. Navyše práca so zariadením podľa vynálezu je nenáročná na fyzickú silu obsluhy.Na priloženom výkrese je znázornený vschematickom náryse príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynalezu, ako je znázornené na výkrese, pozostáva...

Zariadenie pre odrezávanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 242173

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dupal Pavel

MPK: B28B 5/02, B28B 11/14

Značky: odrezávanie, zariadenie, tehál

Text:

...zariadenia pre odrezávanie tehál podľa vynálezu,ktorého podstatou je to, že na pohyblivom ráme je okrem odrezávača umiestnený snímač polohy. Tento snímač snima pohyb pásma priamo pri zasunutom ráme V základnej polohe. Snímač polohy určuje okamih rezu presne a tým vylučuje chybu vo velkosti rezu. Odrezávač je riadený z dvoch členov,jednak od snímača polohy v~ okamihu rezu,jednak pohyb rámu od prevodov.Zariadenie pre odrezávanie tehál podľa...

Způsob řezání a formování pěnového betonu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251249

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dabu Anghel, Oancea Vasile, Dante George, Georgescu Liviu, Nistor Vasile

MPK: B28B 11/14

Značky: pěnového, zařízení, tohoto, řezání, způsobu, formování, betonů, provádění, způsob

Text:

...p í 7Jeden příklad peovedení způsobu a zařízení podle vynálezu bude dále popaán pomocí obr. 1 až 8, kdo před stavujeÁ obr. 1 - bokorys polohy nastavení bloku z polotvrdého d pěnověho betonu na stole řozaoího stroje.- obr. 2 ~ příčný řez řezacim strojom, poloha provedení příčného řezu, varianta A,- obr. 3 - příčný řez ř ezaoím strojom, poloha provedení příěného řezu, varianta B,- obr. 4 - boční pohlad na řezaoí stroj v poloze pro převzetí...

Způsob zhotovení tenkých feritových, keramických nebo ferito-keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237946

Dátum: 15.03.1987

Autori: Miklík Josef, Jelínek Karel, Barvínek Vladimír

MPK: B28B 11/14

Značky: zhotovení, ferito-keramických, feritových, způsob, keramických, výrobků, tenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovení tenkých feritových, keramických nebo ferito-keramických výrobků přímým řezáním, o síle větší než 0,08 mm, k výrobě magnetických hlav, opracovaných ve společné sestavě s pomocnými a krycími prvky z téhož nebo obdobného materiálu jako výrobek, přičemž opracování zahrnuje sestavení, tmelení a řezání této sestavy. Podstatou vynálezu je, že sestava tvořená krycí destičkou s okraji osazenými bočními hranolky, mezi...

Cihlářské víceproudé ústí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stehlík Josef, Sodomka Josef, Besperát Vladimír

MPK: B28B 11/14

Značky: ústí, cihlářské, víceproudé

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je konstrukce dělicího nože (1) s ostrou náběžnou hranou (2) a s výřezy na výstupní straně (3), na které navazuje kónický náběh (4) zužující se směrem k výstupu pásma z ústí. Konstrukce dělicího nože umožňuje lisování výlisků částečně slepených, čímž se odstraní předbíhání jednotlivých proudů, je dodržena kvalita a vyšší výkon výroby.