B27N 3/06

Sendvičová doska, najmä pre nábytok, a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19212

Dátum: 24.05.2012

Autori: Riepertinger Manfred, Scheller Michael

MPK: B27N 3/04, B27N 3/02, B27N 3/06...

Značky: sendvičová, spôsob, výroby, nábytok, doska, najmä

Text:

...pretože tieto relatívne vysoké hodnoty pre hustotu nie sú potreba na celej ploche neskoršej nábytkovej dosky, ale spravidla len v oblasti hrán,pripadne na miestach, kde majú byt namontované kovania, ako závesy, hmoždínky, skrutky alebo vejárové nosiče. Čo sa týka možnosti opatrenia nejakou vrstvou, môžu byt príebehy hustoty v hrúbke dosky nastavené tak, že v oblastiach blízkych k povrchuexistuje dostatočne vysoká hustota, aby bola zaručená...

Použitie mediátorov pri výrobe vláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16155

Dátum: 19.08.2009

Autori: Euring Markus, Kharazipour Alireza

MPK: B27N 3/06, C08L 97/02, B27N 3/00...

Značky: použitie, výrobe, mediátorov, dosiek, vláknitých

Text:

...predovšetkým nízkomolekulové látky, ktoré sú schopné želaným synergickým spôsobom spolupösobit s enzýmami oxidujúcimi fenol.0011 Pod označenlm tvarované výrobky s obsahom Iignocelulózy sú zhrnuté predovšetkým všetky plošné a iné ako plošné materiály, ktoré ako hlavnú zložku obsahujú rozdrvené materiály s obsahom Iignocelulózy, ako je napriklad drevo, obilná slama, konope alebo Ian, ktoré sú po tvarovanl zlisované pod teplotou a/alebo pod...

Štiepkocementové dosky vytvrdené za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 926

Dátum: 09.08.1995

Autor: Vrana Oto

MPK: B27N 3/06, C04B 18/26

Značky: tlaku, štiepkocementové, dosky, vytvrdené

Text:

...zvýšila manipulačná pevnosť počas jej tvrdnutia V klima tizačnej komore.Štiepkocementové dosky podľa technického riešenia sú jednovrstvové, bez klasického vystuženia. Ich výhodou je nizka objemová hmotnosť pri zlepšených tepelnoizolačných vlastnostiach a najmä možnosť regulovania (zvyšovania) pevnosti V ťahu za chybu, ktorá má rozhodujúcu úlohu pri ich aplikácii do strateného debnenia. Tým sú určené predovšetkým ako stavebný materiál na...

Kompozitné aglomerované dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264828

Dátum: 12.09.1989

Autori: Müller Miroslav, Vargová Marta, Šteller Štefan, Kadlec Pavol

MPK: B27N 3/06

Značky: kompozitné, aglomerované, dosky

Text:

...sú z hľadiska vysokých pevnosti v ohybe a modulu pružnosti homogénne vo všetkých smeroch na rozdiel od preglejok a rastlého dreva. Náklady na výrobu sú však nižšie a výroba stredovej aglomerovanej časti nevyžaduje kvalitnú surovinu ako výroba preglejok. výrobný postup je jednoduchý a možno ho aplikovat na šúčasne bežne používaných zariadeniach.Kompozitná trieskova aglomerovaná doska hrúbky 20 mm pojená fenolformaldehydovým lepidlom ŕca...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Kellner Michal, Dimun Milan, Polievka Milan, Lipka Radislav, Letz Štefan

MPK: B27N 3/06, C08L 61/24

Značky: modifikátor, kondenzátov, močovinoformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Spôsob úpravy lignínceiulózových surovín pred rozvlákňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239365

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pašek Jozef, Zlacký Alojz, Weigner 1uboš

MPK: B27N 3/06

Značky: úpravy, rozvlákňovaním, lignínceiulózových, spôsob, surovin

Text:

...k zlepšeniu fyzikálnych a mechanických vlastností vylisovaných materiálov. Okrem toho sa predpokladá, že prebieha chemická interakcie močoviny najmä slignínovou zložkou lĺgllĺllCBlLllÓZDVýCh surovín. Surovina sa spracováva vo forme štiepok, triesok alebo pilin, pridáva sa močovina vo forme roztoku v množstve 2 až 30 perc. hmotnosti na sušinu suroviny a prípadne s ďalšími pridavkami.Upravená ligníncelulózová suro-vina sa môže...

Desky z lignocelulózových materiálů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244690

Dátum: 17.09.1985

Autor: Hilgert Ivan

MPK: B27N 3/06, C08L 97/02

Značky: výroby, způsob, lignocelulózových, desky, materiálů, jejich

Text:

...přísady nerozpustí.Mísení se může provádět při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě, až do 70 OC.Ptostředku vázajícího formaldehyd se může použit všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehy dové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího...

Prostředek vázající formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 244685

Dátum: 17.09.1985

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: B27N 3/06, C08L 97/02

Značky: vázající, prostředek, formaldehyd

Text:

...podle vynálezu se může použít všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehydové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího formaldehyd podle vynálezu je možno vyrobit desky, které skutečně obsahují méně než 10 mg volného formaldehydu na 100 g suché desky, podle...