B27K 5/02

Prostriedok pre impregnáciu a konečnú povrchovú úpravu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 343

Dátum: 02.02.1994

Autori: Samiec Dariusz, Samiec Aleš

MPK: B27K 5/02, B27K 3/50

Značky: povrchovú, konečnú, dřeva, impregnáciu, prostriedok, úpravu

Text:

...látkami. Najčastejšie sa laky nanášajú na pracovné povrchy striekaním a preto pri spracovaní veľkých plôch vznikajú veľké straty rozstrekom a odparovaním. Odsávacie zariadenia musia byť preto vybavené následným technologickým zariadením pre líkvidáciu škodlivých odpadových látok.Vyšeuvedené nedostatky odstraňuje podľa tohto technického riešenia prostriedok pre impregnáciu a konečnú úpravu dreva, nanášaný na pracovný povrch prednostne...

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Holakovský Štefan, Werner Peter, Katuščák Svetozár, Džadoň Alojz, Poláček Josef, Brechtl Juraj

MPK: B27K 5/02

Značky: zariadenie, zušĺachťovanie, materiálov, lignocelulózových

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Sposob zušlachťovania lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257841

Dátum: 15.06.1988

Autori: Orech Július, Werner Peter, Holakovský Štefan, Katuščák Svetozár

MPK: B27K 5/02

Značky: lignocelulózových, zušĺachťovania, materiálov, spôsob

Text:

...rovnomernejši prísun zušľachtovaoieho roztoku na všetky plochy bolo vyvinutých niekoľko spôsobov a zariadeni, ktoré sú založené buä na princípe pohybu nosičov s dyhami v zušľachťovacom roztoku, alebo usmerneným prúdenim zušľachtovacieho roztoku, alebo privodom plynov do roztoku.Nevýhodou doterajších spôsobov na zabezpečenie rovnomernejšieho zušľachtenia je bud značná konštrukčná náročnosť zariadeni využívajúcich tieto spôsoby, alebo...

Dvojité mořidlo pro moření dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237094

Dátum: 01.10.1987

Autor: Fic Vojtěch

MPK: B27K 5/02

Značky: dvojité, moření, dřeva, mořidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvojitého mořidla pro moření dřeva tvořeného předmořidlem a zamořidlem s obsahem dalších složek příznivě působících na napouštění mořeného dřeva. Jeho aplikací se vytvoří ve dřevní hmotě vodostály barevný gel, který zvýrazňuje vybarvení dřeva, aktivně působí proti vlivům světla a vody a má zvýšenou odolnost proti otěru. Po navlhčení dřevo nešpiní, přičemž póry jsou otevřené a v případě potřeby dřevo přijímá další impregnační...

Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251983

Dátum: 13.08.1987

Autori: Onda Pavel, Babiak Marián, Werner Peter, Herko Vladimír, Katuščák Svetozár, Kovács Ladislav, Müller Miroslav

MPK: B27K 5/02

Značky: masívy, textúrou, nevýraznou, drevín, výroby, okrasných, spôsob, okrasné

Text:

...o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm o vlhkosti 60 0/0 sa opatria na čelách nánosom suspenzie polyvinylacetätu o obsahu sušiny 15 °/0 a vytvrdia sa pri teplote 20 °C po dobu 3 hodín. Na obidva konce hranola sa privedie roztok farbiva C. I. Pigment Red 4 a C. I. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g.1 ° 1, na ktoré sa pôsobí tlakom 0,6 MPa po dobu 360 minút. Z impregiíovaných hranolov sa nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 milimetra. Dyhy sa potom difúzne...

Sposob výroby hĺbkovo difúzne modifikovaných okrasných dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 248214

Dátum: 12.02.1987

Autori: Poštulka Karol, Katuščák Svetozár, Werner Peter, Herko Vladimír, Povoda Milan

MPK: B27K 5/02

Značky: výroby, hĺbkovo, modifikovaných, spôsob, difúzne, okrasných

Text:

...dýh zo .zušlarohťujúceho roztoku sa tieto opláchąnu .a sušia pri teplote 60 °C na pôvodnú vlhkosť. Talkto zušlachtene dyhy majú priemernú amplitúdu zvlneni.a 0,15 cm.Krájané dylhy dreviny dub Quercus robur o hrúbke 0,7 mm, s vlhkosťou 12 sa zahrievajú vo vode obsahujúcej 10-pr-opylénglykolu pri teplote 90 °C po dobu 2 boldín. Potom sa dvhy .nechajú vo vertikálnej .polohe mimo roztok po rdořbu 25 minút. Takto upravené dyhy sa vložia d~o nosiča...