B27K 3/50

Spôsob výroby dreva impregnovaného polymérom na báze furánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8597

Dátum: 17.07.2003

Autor: Westin Mats

MPK: B27K 3/50, B27K 3/15

Značky: dřeva, spôsob, furanu, výroby, polymérom, báze, impregnovaného

Text:

...ošetrenie.0009 Spôsob podľa vynálezu poskytuje drevo impregnované polymérom nabáze furánu zahŕňajúcej zmenu bunečnej steny dreva rovnakým chemickýmmonomérom ako je opísaný v patente W 0 02130638, ale umožňuje použitie menších množstiev chemických látok.0010 Ďalším predmetom vynálezu je poskytnúť drevo impregnované polymérom na báze furánu so zlepšenými vlastnosťami, napr. stabilitou,odolnosťou voči rozkladu a počasiu.0011 Podľa...

Synergické kompozície obsahujúce metkonazol a iný triazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 283327

Dátum: 02.05.2003

Autori: Van Der Flaas Mark Arthur Josepha, Valcke Alex Raymond Albert

MPK: B27K 3/50, A01N 43/653

Značky: obsahujúce, kompozície, synergické, triazol, metkonazol

Zhrnutie / Anotácia:

Synergické fungicídne kompozície obsahujú fungicídne účinný triazol a metkonazol na ošetrenie rastlín, na konzerváciu dreva alebo biologicky degradujúcich materiálov.

Prostriedok pre impregnáciu a konečnú povrchovú úpravu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 343

Dátum: 02.02.1994

Autori: Samiec Dariusz, Samiec Aleš

MPK: B27K 5/02, B27K 3/50

Značky: úpravu, povrchovú, impregnáciu, prostriedok, dřeva, konečnú

Text:

...látkami. Najčastejšie sa laky nanášajú na pracovné povrchy striekaním a preto pri spracovaní veľkých plôch vznikajú veľké straty rozstrekom a odparovaním. Odsávacie zariadenia musia byť preto vybavené následným technologickým zariadením pre líkvidáciu škodlivých odpadových látok.Vyšeuvedené nedostatky odstraňuje podľa tohto technického riešenia prostriedok pre impregnáciu a konečnú úpravu dreva, nanášaný na pracovný povrch prednostne...

Prostředek k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265233

Dátum: 13.10.1989

Autori: Goettsche Reimer, Marx Hans-norbert

MPK: A01N 55/06, B27K 3/50

Značky: houbami, před, dřevokaznými, ochraně, prostředek, dřeva

Text:

...k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami se zvýši penetrační schopnost prostředku k ochraně dřeva, impragnovatelné části dřeva sezcela impregnuji a dosáhne se dostatečně ochrany dřeva před dřevokaznými houbami.Přidavkem kyseliny borité k prostředkům podle vynálezu se difuzí chrání také takové částí dřeva, které nejsou impregnaci dostupné (dřevo jádra).Prostředky podle vynálezú se dají také dobře mísít s kvarterními amoniovými...

Antiseptikum pro dřevní hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255528

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jemeljanova Ljudmila, Konstantnaja Alla, Badovskaja Larisa, Kulněvič Vladimir, Ivanova Tajana, Muzyčenko Galina, Arefjev Vladimir

MPK: B27K 3/50

Značky: dřevní, antiseptikum, hmotu

Text:

...255528Hocrasneuuaa uenw nocrnraerca npnúeHeHneMB Kaqecr BG aurncenrmxa nma npeneounu 2 r 0 Kco-2,5 ~HHrMĽP 0 YDaHa. 2-oxco-2,5 ~nnrnnpo®ypaH xopomo pacrnopnu B none,qro no 3 BonHer 0 uonyqmrL nnóuexoHueHrpannw npenapara.4 Ľa nponmrxu npenecuam 2-oxco-2,5-nnrnnpoçwpanom Moxer ÓHTL ucnonmsonan nmóoü cnocoó. nssecrauň nan BOĽÓpacraopumux aarncenrmnoaz uponnrxaĺnon aaneaaem, Mero nporpen-xononxàx Baanaľ, mcnonL 3 dBaHme n cooraae nn®®yenounux...

Směs k modifikaci dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245256

Dátum: 15.06.1987

Autori: Filhol Robert, Rohr Wolfgang, Demarne Henri, Wuerzer Bruno

MPK: B27K 3/50

Značky: směs, modifikací, dříví

Text:

...om npnmepa 2 TSM, qmo MBOTO àeppouena ncnonbaymw Monoauemnnmepponea B cnenymmem cooruomean,Macc.Mcxonnue nnrpenneuru óepyr B cnenymmem coornomeamn,Macc. deHonäypàyponänpmanbnernnaaa cmona 98,5B waóne upencwasnea pe 3 ynLTaTH ncuuman npeBecnHH, Monněuunposannoü npenxomeuanm cocwaaom.Mccnenoeañue npouecca crapexna Hp 0 BOnHĽOCL no Memonmke ycxopenaoro cwapennx. Huxm crapennsz Bmmaqnanne M 0 nněnuuponannoü npenecnuu B Teqenne 8 cyrox B...

lmpregnační prostředek na ochranu dřeva s vysokou hloubkovou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 239470

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvorský Pavel, Janů Karel, Staoka Karel

MPK: B27K 3/34, B27K 3/50

Značky: hloubkovou, ochranu, lmpregnační, vysokou, účinnosti, dřeva, prostředek

Text:

...dehydratovanáho ricinováho, dřavnáho, tungováho, ŕepkováho (zejména s podílem glgoeridú kyseliny eruková pod 10 5 hmot). Lza použit i chemicky modifikovaných alifatických lqeelin, napr. cyklopentedienovaných, styrenovaných, akrylovaxxých či epoxidovaných, Jako fungicidní e jinak biologicky účinná látky lze použít především pentachlnrrenol, bis-tributylcínoxid nebo aid kyseliny 2,5-dinetłąyl-R-cykloheal-Il-uethoq-J-naren-J-kzrhotylová.(ako...