B27K 3/02

Spôsob zlepšenia povrchovej tvrdosti dreveného telesa použitím vodného roztoku impregnačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 672

Dátum: 01.10.2003

Autori: Militz Holger, Krause Andreas

MPK: B27K 3/34, B27K 3/52, B27K 3/02...

Značky: vodného, povrchovej, použitím, impregnačného, tělesa, zlepšenia, roztoku, spôsob, dřevěného, činidla, tvrdosti

Text:

...tvarovateľnosť sa môže zvýšiť. Vzávislosti od podielu použitého polyméru sa dosahuje zvýšenie povrchovej tvrdosti vplyvom uloženia polyméru do matrice dreva, takže aj prirodzene mäkké drevá sú vhodnéna vysokohodnotné drevené podlahy.Zo SE-C 500 039 je známy spôsob vytrdzovania dreva za stláčania, pri ktorom sa neošetrené drevo impregnuje rozličnými aminoplastickými monomérmi na báze melamínu aformaldehydu pomocou vákuovej tlakovej...

Spôsob výroby dreveného telesa so zvýšenou životnosťou, rozmerovou stabilitou a povrchovou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 581

Dátum: 01.10.2003

Autori: Krause Andreas, Militz Holger

MPK: B27K 3/34, B27K 3/02, B27K 3/52...

Značky: povrchovou, životnosťou, dřevěného, tvrdosťou, zvýšenou, výroby, stabilitou, tělesa, spôsob, rozměrovou

Text:

...polyméru do matrice dreva, takže aj prirodzene mäkké drevá sú vhodnéna vysokohodnotné drevené podlahy.Zo SE-C 500 039 je známy spôsob vytrdzovania dreva za stláčania, pri ktorom sa neošetrené drevo impregnuje rozličnými aminoplastickými monomérmina báze melamínu aformaldehydu pomocou vákuovej tlakovej impregnácie, následne sa vysuší a v Iise sa za stláčania vytvrdzuje pri zvýšenej teplote. Ako zosieťovacie činidlá boli okrem iného...

Spôsob spracovania dreva nosnou kvapalinou pri vysokom tlaku bez poškodenia dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1212

Dátum: 08.05.2003

Autori: Felsvang Karsten, Larsen Tommy, Iversen Steen Brummersted, Henriksen Ole

MPK: B27K 3/02

Značky: poškodenia, nosnou, spracovania, vysokom, tlaku, kvapalinou, dřeva, spôsob

Text:

...uskutočnení je objektom predkladanéhovynálezu spôsob, ktorý obsahuje nasledujúce krokya)nádoba sa naplní drevom, ktoré sa má spracovať b)nádoba sa tlakuje použitím nosnej kvapaliny, kým sanedosiahne tlak potrebný na spracovanieC) fáza udržania, V ktorej je tlak V podstate konštantný alebo zmeny tlaku sú veľmi mierne d)odtlakoVanie nádoby na teplotu okolia a následné0011 Predkladatelia vynálezu si uvedomili, že keď sa dĺžka vzoriek dreva...

Způsob úpravy dřeva před impregnací obtížně impregnovatelných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268339

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stojčev Alexandr

MPK: B27K 3/02

Značky: impregnovatelných, způsob, před, obtížně, dřeva, impregnaci, úpravy, drevín

Text:

...čpavek ze dřeva a takto upravená dřevní hmota se ímpregnuje známým způsobem roztoky iapregnačních láťek.Vyšší náklady na provedení úpravy před impregnací podle vynálezu jsou mnohonásob ně vyváženy možností úplné impregnace 1 obtížné ímpregnovatelných dřevín jako smrk nebo borovíce.1. Dřevní hmota o vlhkosti 30 až 70 Z se vloží do autoklávu, do kterého se napustí plynný čpavek tlake- 0,2 MPa při teplotě 60 °C na dobu 4 až 6 hodín do...

Zariadenie na impregnáciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267794

Dátum: 12.02.1990

Autori: Poláček Josef, Brechtl Juraj, Komora František

MPK: B27K 3/02

Značky: zariadenie, dřeva, impregnáciu

Text:

...vody od vyaávaněho vzduchu z impmgnočnej komory l so. vykonáva v odlučoveči 8, ktorý je aúčeałou v-ývev-y ž, K vúkuovaolemu systému je paralelne pripojený kondenzátor 9 chladený a temperovaný kondenznčnou chladincou Jednotkou z pre kondenzáoiu pár improgxmaöného prostriedku. Nízka teplota vo vnútri kondenzátora 2 napomáha rýchlemu ekvnpalneniu n zachyteuiu odoávaných pár impregzmčného prostriedku. spotrebované množstvá Lmpregnačnáhc...

Difúzna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261669

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maderová Alena, Jentner Pavel

MPK: B27K 5/00, B27K 3/02

Značky: komora, difúzna

Text:

...v tom, že jednotlivé vrstvy difúznej komory spolu s utesnením jej častí zabezpečujú. zachovanie teplotných a vlhkostných podmienok po celú dobu ditúzie. Farbenie,či impregnovanio materiálu máčaného v roztoku sa skrati približne o 1/4 až 1/3 času potrebného na dokonalé prefarbenie, či preimpregnovaníe materiálu.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornená diťúzna komora v reze a na obr. 2 je znázornený detail Litesnenia, uloženého po...

Způsob napouštění dřeva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253720

Dátum: 17.12.1987

Autor: Rosenlund Terje

MPK: B27K 3/02

Značky: dřeva, způsobu, provádění, tohoto, zařízení, způsob, napouštění

Text:

...se ventil 35 po dokončení odvzdušnění uzavře. Vakuovým čerpadlem A se potrubími E, lg a lg odvzdušní napouštěcí nádrž g, přičemž ventily 2 a lg zůstávají otevřeny až do dokončení odvzdušnění, načež se uzavřou.Všechen nebo téměř všechen vzduch nebo jiný plyn je nyní odstraněn z napouštěcí nádrže g a ze zásobní nádrže ll. Zásobní nádrž ll pracuje též jako rozpínavá nádrž a vzduch nebo jiný plyn je z napouštěcí kapaliny ll V zásobní nádrži ll...

Bezodpadový spôsob zušľachťovania drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246410

Dátum: 15.12.1987

Autori: Moravec Jaroslav, Kulhavý Teofil, Brodský Artur

MPK: B27K 3/02

Značky: spôsob, drevných, zušĺachťovania, bezodpadový, materiálov

Text:

...0,8 mm a zahrievali sa po dobu 6 holdin pri teplote 95 °C. Po vybratí z kúpeľa sa dylhy vysušili pri teplote 105 °C a zmerali sa ich opticlké vlastnosti. Získané dyhy boli rovnomerne zušľachtená v celej hriíbke.Farebná diterencia medzi zafarbenými dyhami a predlohou, t. j. »dyhami farbenými prvýkrát v čerstvom zušlachtovacom kúpeliv medzinárodnom systéme CIE LAB - 1976 bola AE 5. 2,1, odchýlka farebného tónu A H g 0,6, sýtosti A C š 0,1 a jasu...

Spôsob impregnácie ťažkoimpregnovateľných drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240456

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jefferson John Roderick, Cunliffe Frank

MPK: B27K 3/02

Značky: spôsob, drevín, ťažkoimpregnovateľných, impregnácie

Text:

...Mechanická predpríprava na im-pregnáciu spolu s ochranou čiel výrobkov voči tvorbe trhlín, umožňujú použiť pri impregnácii prostriedok o teplote vyššej ako sa doposiaľ aplikovala, čo zároveň umožňuje lepšie preimpregnovanie drevnej hmoty,resp. vyšší príjem prostriedku. Celý proces ohrevu sa urýchli, ked prostriedok vetape ohrevu dreva cirkuluje, čiže prebieha rýchlejšie odovzdävaníe tepla drevu. Výhody vynáiezu z pohľadu celospoiočenského...

Sposob hlbkového zušlachťovania drevných materiálov kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247653

Dátum: 15.01.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Ammann Ernst

MPK: B27K 3/02

Značky: hlbkového, drevných, kvapalinami, zušĺachťovania, spôsob, materiálov

Text:

...Dyhy boli ponorené vo rarbiacom roztoku pri teplote 95 C na dobu247 usa 5 minút pri pH- 4.5. Potom sa dyhy vybrali, uložili do nádoby so vodou vyhriatou na teplotu 98 C nad hladinu-vody nádoba sa hermeticky uzatvorila a dyhy sa zahrievali po dobu 150 minút. Po vybrati~z nádoby, opláchnuti povrchu dýh a vysušeni dýh pri teplote 1 eoc na vlhkosť 12 sa skontrolovala rovnomernosť vyfarbenia dýh. Egalita výfarbenia na povrchu dyhy /DIN 5033 a...

Způsob modifikace dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237222

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šutov Gennadij Mojsejevič, Boltovskij Valerij Stanislavovič, Erdman Majja Emmanuilovna, Nosevič Alexandr Fjodorovič, Solomacha Adel Ivanovna

MPK: B27K 3/02

Značky: způsob, modifikace, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu modifikace dřeva. Jeho cílem je zvýšení jakosti modifikovaného dřeva. Uvedeného cíle se dosahuje tím, že se dřevo nasycuje vodným roztokem termoreaktivní pryskyřice, suší se a vytvrzuje se v prostředí kapalného nosiče tepla, přičemž sušení a vytvrzování se provádí za vakua při tlaku 40 až 110 mm rtuťového sloupce, sušení se provádí při 40 až 85 °C a vytvrzování se děje při 110 až 140 °C.

Způsob úpravy smrkového dřeva pro výrobu tužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229718

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bříza Vlastimil, Weinzettel Petr, Polanský Josef

MPK: B27K 3/02

Značky: způsob, smrkového, tužek, úpravy, výrobu, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tužkárenského průmyslu a řeší pro výrobu tužek použití upraveného smrkového dřeva. Podstatou vynálezu je oddělování tužkárenských prkének z prvotně odtříděných periferních vrstev kmene radiálním řezem a jejich následné preparování uhlovodíky s počtem uhlovodíku C8 - C40 pouze v povrchové vrstvě.