B27B 33/00

Pílový list

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5643

Dátum: 04.02.2011

Autor: Šebestík Tomáš

MPK: B27B 33/00

Značky: pilový

Text:

...spočíva V tom, že pri vypuklom tvare chrbtovej časti a v nej vytvorenom prelisy nedochádza ku skrúteniu pílového listu, nie je nutné pri výrobe pílového listu uskutočňovať valcovanie a následné rovnanie a to ani ako servisnú operáciu v priebehu používania pílového listu. Materiál pílového listu nie je zbytočné pozdĺžne narušovaný tlakom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie objasnené podľa pripojených obrázkov,...

Pílenie lamiel z dreva kotúčovou pílou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5662

Dátum: 30.06.2006

MPK: B27B 33/00, B23D 61/00

Značky: pilou, lamiel, kotúčovou, dřeva, pílenie

Text:

...ako na vonkajšej strane. Táto axiálne hrubšia oblasť pôsobí potom, čo vnikne na vonkajšom okraji sa nachádzajúcimi pilovými zubamipôsobí na rozrezané drevo ako klin. 0012 Na rozdiel od toho sú podľa stavu techniky prevažnerozšírené pílové kotúče, ktoré majú v podstate konštantnú hrúbku na väčšej časti plochy kruhu a pri ktorých sú len pílové zuby na vonkajšom okraji v axiálnom smere hrubšie ako táto plocha kruhu. Tu pília teda pílové zuby...

Rezací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6104

Dátum: 28.11.2005

Autor: Kenntner Martin

MPK: B27B 33/00

Značky: řezací, nástroj

Text:

...aj ďalšieho radu ako rozoberatelne pripojitelné kzákladnému telesu. Výhodne sú rezacie nože ktomu upevniteľné do vybraní, rozmiestnených po obvode základného telesa.0011 Jedno vyhotovenie rezného nástroja sa vyznačuje tým, že rezacie nože druhého radu sa v radiálnom smere rozprestierajú najmenej 3 mm, v ďalšom vyhotovení najmenej 5 mm von za obežnú kružnicu.0012 Uhol (o), sa rovná výhodne menej ako 70 °. Najlepšie ležl medzi 5 ° a 15 °.0013...

Zariadenie na kontrolu malých rozvodov zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 247018

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chnykin Alexadd Nikolajevie, Luleich Peter, Basin Leonid Abiljarovie

MPK: B21D 11/22, B27B 33/00

Značky: zariadenie, rozvodov, malých, kontrolu, zubov

Text:

...velkosť rozvoduwTýmto sa odstránia rozvody zubov vznilčäjúcet extgjemnymi podielmi plastickej defőirmáciejýšř ktoré tvoria približne zo všetkých zubov. Zariadenie je výhodné hlavne. prejmale-rjojzvnody do 0,5 mm. V tom 4to rozsahu je zariadenie podľa vynälezu dostatočne citlivé na malé odchýlkyťod plöž~adovanej velkosti rozvodov zubov píl. kNa pripojenom výkrese je navobr. 1 znázornený príklrad prevedenia rozvádzacieho mechanizmu so...

Zariadenie na rozvádzanie zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246320

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chiodini Laura, Bernardi Luigi, Wermuth Camille Georges

MPK: B27B 33/00

Značky: zariadenie, zubov, rozvádzanie

Text:

...podla vynálezu sa. odstráni vplyv rôzneho podielu pružnej deformácie jednotlivých zubov píl tak,že sa. dosiahne presný výsledný rozvod. Týmrto sa docieli podstatné zvýšenie presnosti rozlvádzania zwbov pil, čo je súčasnevyšším účinkom vynálezu. Kombinácia účinkov vynálezu sa prejavuje -v tom, že pred ~ meme zariadenie súčasne vykonáva popí sané funkcie rýchlejšie ako doposial známe stroje.Na priloženom výkrese je znázornená schéma prevedenia...