B27B 31/00

Triediace zariadenie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6867

Dátum: 05.08.2014

Autori: Mičinec Jakub, Krajčovičová Mária

MPK: B07C 5/14, B27B 31/00, B65G 47/30...

Značky: zariadenie, řeziva, triediace

Text:

...stabilita zariadenia pri maximálnom zdvihu. Vyklápaci mechanizmus je tvorený štyrmi za sebou usporiadanými lyžicami, ktoré je možné pootáčať o uhol o. 60 ° do dvoch strán. Pootáčanie pracovnej lyžice do oboch strán umožňuje v prípade obmedzených priestorov výrobnej haly použiť triedenie len na jednu stranu, a tým zmenšiť rozmery triediaceho zariadenia.V konštrukcii triediaceho manipulátora je zabudovaný valčekový dopravník, ktorý pozostáva...

Zariadenie na upínanie a polohovanie drevenej guľatiny pri pozdĺžnom reze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4355

Dátum: 05.01.2006

Autor: Hrubý Martin

MPK: B27B 29/00, B27B 31/00

Značky: polohovanie, upínanie, zariadenie, drevenej, guľatiny, pozdĺžnom

Text:

...zároveň minimálne alebo žiadne prerezanie letokruhov, čo je nevyhnutné pre tzv. superlamely. Potom hrubší koniec kmeňa nadvihneme tak, že horizontálna rovina Vedená stredmi oboch koncov je rovnobežná s horizontálnymi pílovými kotúčmi a pojazdovou dráhou a zároveň podáme doprava tak, že ľavý bok ležiaceho kmeňa je rovnobežný s vertikálnymi pílovými kotúčmi. Vtedy ľavá dvojica uhlovo usporiadaných horizontálnych pílových kotúčov a vertikálnych...

Mobilné štiepacie a manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284070

Dátum: 02.08.2004

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: zariadenie, mobilné, štiepacie, manipulačné

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilné štiepacie a manipulačné zariadenie je konštruované ako prídavné zariadenie k mobilnému pracovnému stroju, najmä traktoru a nakladaču. Zariadenie pozostáva z dvoch vonkajších lineárnych hydromotorov (2), ktoré sú pevne spojené s priečnym rámom (1) a cez ich piestnice (4) prostredníctvom štiepacieho klina (5) vzájomne prepojené. V priečnom ráme (1) sú pevne osadené vnútorné lineárne hydromotory (3), ktoré sú cez piestnice (9)...

Skracovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13553

Dátum: 23.07.2003

Autor: Widu Kurt

MPK: B27B 31/00, B27B 25/04, B27B 25/00...

Značky: zariadenie, skracovacie

Text:

...tieto známenedostatky odstránené, u ktorého budú vznikať iba malé dynamickézaťaženia, ktoré umožnia vysoký výkon, a u ktorého bude zaistenéĎalším úkolom vynálezu je vytvoriť skracovacie zariadenie,ktoré bude okrem dopravného prostriedku obsahovat i malý počet pohyblivých dielov, čím budú môcť byť náklady na výrobu a údržbuPodľa vynálezu sa to dosiahne tým, že dopravná klapka je kĺbovo uložená v prvej dopravnej rovine a oblasť tejto...

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283486

Dátum: 14.07.2003

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27B 31/00, B27L 7/06

Značky: dřeva, manipuláciu, zariadenie, štiepanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva je konštruované ako prídavné zariadenie k mobilnému pracovnému stroju, napr. nakladaču, ku ktorému sa pripája prostredníctvom rýchloupínača. Zariadenie pozostáva najmenej z dvoch priamočiarych hydromotorov (2), ktoré sú pevne spojené s rámom (1) a vzájomne prepojené štiepacím klinom (6), na ktorom sú pevne prichytené priečne štiepacie kliny (7). Na pohon priamočiarych hydromotorov (2) a ich ovládanie...

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2838

Dátum: 10.05.2001

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27B 31/00, B27L 7/06

Značky: zariadenie, dřeva, manipuláciu, štiepanie

Text:

...z o anonoa nmet zariadenia, na obr.3 rez osou hornej časti priamočiareho hydremotora a nosníka, na obr.4 je znázornená zariadenieV spojení s pracovným strojom a na obr.5 je znázornená hydraulické schéma zapojenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva podľa obr.1 a 2 pozostáva z rámu 1 a štiepacieho klina Ě , ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom priamočiarych hydromotorovg ktoré sú svojími...

Samohybné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1791

Dátum: 08.04.1998

Autor: Komišák Ján

MPK: B27B 31/00

Značky: samohybné, zariadenie

Text:

...je odvodený pohyb druhého vypínateľného hriadeľa a tretieho vypinateľného hriadeľa cez prevodovku.Skriňa základnej jednotky samohybného zariadenia má tvar zaobleného sedemhranu. Na stenách skrine, okrem bočných stien, je umiestnený aspoň jeden článkový pás. Z bočných stien skrine vystupuje spoločná os. Na spoločnú os, ktorá presahuje článkový pás, sa dajú pripevniť kolesá. Skriňa základnej jednotky je opatrená rukoväťou, ktorá je...

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279002

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: hydraulická, guľatiny, štiepačka, drevnej

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny je konštruovaná ako nadstavba na približovací štít traktorového navijaka (10), na ktorom je uložená na rýchlomontovateľných nosných konzolách (1). Na približovanie guľatiny (7) k štiepačke a na jej naloženie na stôl štiepačky je možné využívať ťažné lano (11) navijaka (10), prostredníctvom ktorého sa zdvíhajú sklopné ramená (8) aj s guľatinou (7). Na pohon priamočiareho hydromotora (3) a na jeho ovládanie...

Rozdeľovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 272871

Dátum: 12.02.1991

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27B 31/00

Značky: rozdělovací, dopravník

Vázací lis tyčového nebo deskového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268971

Dátum: 11.04.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B30B 12/00, B27M 1/02, B27B 31/00...

Značky: řeziva, zejména, deskového, vázací, materiálů, tyčového

Text:

...Z bud volně, nebo po mocí horízontálního paralelogramu 59, pohyblivé uchyceneho na horizontálním vedení łg a vertlkálního paralelogramu łł, pohyblivé uehyceného navertlká 1 ním vedení łg.Pohyblivý rám Z je spojen s pevným rámem Q bud jedním činným prvkom łg, například hydraullckým válcem, nebo v horizontálním paralelogramu lg je zabudován první činný prvek łi, například hydraulický válec a ve vertikálním paralelogramu łł druhý činný prvek...

Zařízení na prokládání řeziva do sušárenských a expedičních hrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 266403

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stiehl Petr, Sejkora Jindřich, Zapadlo Jiří, Šteger Vladimír

MPK: B27B 31/00

Značky: zařízení, hrání, sušárenských, expedičních, řeziva, prokládání

Text:

...podoryený pohled na sklopný trn vyaouvsjicí proklady ze zásobníku.Zařízení na prekládání řsziva do sušárenských a expedičních hraní podle vynálezu a příkladného provedení se sestává z nosiče 5 prokladů lg připevněného k nejméně dvěma pojezdovým nesičům ł řeziva umístěných na konstrukcí g zasahující nad presu tor tvorby hráně Z řeziva. Nosič 1 prekladů lg má tvar korýt~ ka rezměrově odpovídajícího šířce prokladů lg a zásobníku g prekledů łg a...

Zařízení pro lihování řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265988

Dátum: 14.11.1989

Autori: Müller Jan, Sobotka Antonín

MPK: B27B 31/00

Značky: zařízení, lihování, řeziva

Text:

...rám je kluzně uložen v podstavci, se kterým je spojen přimočarým hydromotorem rámu.Výhodou řešení podle vynálezu je možnost posouvat rám podle potřeby v příčném směru do správné polohy vzhledem k řezivu. Další výhodou je jednoduohost rámu a jeho výrobní nenáročnost, zvláště při použití válcových profilu, které podstatné zjednodušují jeho zhotovení.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné provedení zařízení dle vynálezu....

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265041

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: automatické, vytváření, vrstev, zařízení, řeziva

Text:

...d akou cvlúdanuu Ä ą u mm Jłiuhfn v.~ cüą umocí prvního Éidiu Q 3 mrotaöuiiu sÁn~ ČU 3 Lá. C..n prv-ŽUĚCYJIÄ rf,ýztĺ 11 ~ iliwL-.Íçi .i 32, (Í n.) .×,.JnQ je H łąny np pad pcúpěrným vedeniu 3 u ccíLL-Iítŕ clo krajrxi ao.L.J /sí.tli,ĺĺł ćíícncrs 11 L xuszüí. z)prvkom 3 A druhým čilcn 8 a spincücm 18. uanů 15 vy~ thýlunj 3 krajni pmluhy vo-i ýr mi podpürnàhu vgdgnj Q nwm I-l ,wUdsunový . ci mcchnnicmąs Q je ovíüdún koncovým Qpinć~Dú 3...

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265033

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: vrstev, zařízení, vytváření, řeziva, automatické

Text:

...AZ 5 aretačnim spinačem 18 aĺs kcn~covým spinačem łg, tažonými do pravé krajni polohy Vratným prv~. závažim, přičemž saně 17 jsou kluzně uložony na vouOdsunový ukládaci mechanismus g je propojen 3 koncovým spiwPopis funkce je provedon pomoci funkčních schémat meohani~ zich činnosti na obr. o až 8.Jednotlivé kusy řeziva dopravujc přisunový dopravnik 1 po umoci unašećů 6 na plošinu Ž, na které so vytvař1 vrstva řeziva. Pokud přichází rezivo 0...

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258788

Dátum: 16.09.1988

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: vrstev, vytváření, automatické, řeziva, zařízení

Text:

...spojenou s pomocným dopravníkem 3. K tažným prvkúmg jsou kyvně uchyceny klapky lg, držené ve zvednuté poloze např. vlastníhmotností, a klapky ll, vychylované do zvednuté polohy vertikálně přestavitelnou deskou lg.Deska lg je do horní polohy tlačena vratným členem např. pružinou 53 a do dolní polohynáběhovou hranou dolní části procházejících unašečů É, případně činným prvkom např. hydrau lickým válcem 4 5 omezovacím prvkem lg, ovládaným...

Zariadenie na ukladanie reziva a iných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246416

Dátum: 15.12.1987

Autor: Uher Jioí

MPK: B27B 31/00

Značky: řeziva, iných, zariadenie, materiálov, ukladanie

Text:

...18 je upevnená výkyvná dolná zarážka 16 s dolným hydraulickým valčekowm 5.Na zdvižnú plošinu 7 naväzuje rolnničková dráha 3, upevnené v hornej časti šikmého nosnika 18 s výkyvnou hornou zarąížłkou 2 upevnenou na hornom hydrauliclkom valčeku 1 D. Na priečnom nosníku 15 je opevnený na klawdi-čkách 14 -posuvný zásobník prekládok B, ktorý má v spodnej časti otočné ističe 12 a dorazovú lištu 13. Pod celým týmto zariadením je umiestnená...

Zařízení pro třídění a sbírání kusového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241541

Dátum: 15.09.1987

Autor: Csányi Endre

MPK: B27B 31/00

Značky: řeziva, zařízení, zejména, kusového, materiálů, třídění, sbírání

Text:

...voľným pádem a na společnou ojednocovací stanici je dopravován uspořádaný soubor materiálu, je při třídění kusového materiálu prakticky vyloučeno jakékoli nebezpečípoškození. Přesto se sběrné komory dají libovolně řadit za sebou, navrhovat libovolně dlouhé a také ještě dodatečně přistavovat,takže neexistují žádná omezení v počtu a velikosti vytřiďovaných druhů materiálu. Při mimořádně opatrném zacházení s materiálem a funkčné spolehlivém...

Stroj na řezání a třídění dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251764

Dátum: 13.08.1987

Autor: Marinov Todor

MPK: B27B 31/00

Značky: dřeva, řezání, třídění, stroj

Text:

...ny l, pracovní plošiny 3 a dopravní a úložné plošiny Q. Třídioí plošina l je rozdělenav klece pomocí svislých stojanu 1, jejichž výška se zvětšuje směrem k přívodnímu dopravníku lg. Na horním konci svislých stojanů 1 jsou kloubově zavěšeny páky Q, které lze vykyvovat hydraulickými válci 5 upevněnými na svislých stojanech 1. Jednotlivé páky Q uložené za sebou tvoří v uzavřené poloze šikmé nosníky. Na pracovní plošině 3 je upevněn hydraulický...

Zařízení ke skupinovému a individuálnímu přiřezávání kulatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250674

Dátum: 14.05.1987

Autor: Marinov Todor Kirilov

MPK: B27B 29/00, B27B 31/00

Značky: individuálnímu, přiřezávání, skupinovému, kulatiny, zařízení

Text:

...dříví bez jeho zbytečné spotřeby.vynález bude nyní příkladně podrobněji popsán podle připojení/ch výkresů, na nichž představuje obr. 1 zařízení v pohledu shora a obr. 2 pohled na zařízení ze strany.Zařízení ke skupinovému a individuálnímu přiřezávání kulatiny sestává ze stroje k individuálnímu přiřezáváítí a třídění kulatiny, jež obsahuje tři za sebou spojené překlopííé vozíky 1,. tj. třídici, pracovní a pře nmu prosobslułhujjícího...