B27B 25/00

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Messingerová Valéria, Hnilicová Michaela, Slugeň Jozef, Dado Miroslav, Ferenčík Michal, Stanovský Miroslav, Hnilica Richard

MPK: A01G 23/00, B27B 25/00, B62D 49/06...

Značky: lesného, nadstavba, kolesového, traktora, lanovková, adaptér

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Priečny transportér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7634

Dátum: 02.05.2007

Autori: Pichler Bernhard, Roth Heinz

MPK: B65G 17/00, B23Q 7/00, B27B 25/00...

Značky: priečny, transportér

Text:

...tejto prestaviteľnej výhybky môže byt pre každý kuskusového materiálu individuálne napred stanovená dopravná výška aPodľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že kulisa je usporiadaná pozdĺž pracovnej oblasti,najmä pozdĺž vyrovnávacej oblasti alebo oblasti orezávania, čím môže byt jednoduchým spôsobom pozdĺž celej pracovnej oblastiudržiavaná konštantné dopravná výška kusového materiálu.Podľa...

Spôsob rozrezávania kmeňa stromu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283538

Dátum: 04.08.2003

Autori: Schneider Horst, Gross Hermann

MPK: B27B 31/08, B27B 1/00, B27B 25/00...

Značky: kmeňa, spôsobu, zariadenie, spôsob, vykonávanie, rozrezávania, tohto, stromů

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe rozrezávania kmeňa (4) stromu sa pred posunutím kmeňa (4) stromu do kotúčovej píly (8) s dvoma hriadeľmi relatívna výšková poloha pílového agregátu (6) nastaví voči pevnej podložke tak, že os kmeňa (4) stromu leží približne v polovičnej výške medzi hriadeľmi (22) kotúčovej píly (8) s dvoma hriadeľmi, pričom relatívna výška pílového agregátu (6) voči pevnej podložke sa riadi v závislosti na priebehu obrusu kmeňa (4) stromu v jeho...

Skracovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13553

Dátum: 23.07.2003

Autor: Widu Kurt

MPK: B27B 25/00, B27B 25/04, B27B 31/00...

Značky: skracovacie, zariadenie

Text:

...tieto známenedostatky odstránené, u ktorého budú vznikať iba malé dynamickézaťaženia, ktoré umožnia vysoký výkon, a u ktorého bude zaistenéĎalším úkolom vynálezu je vytvoriť skracovacie zariadenie,ktoré bude okrem dopravného prostriedku obsahovat i malý počet pohyblivých dielov, čím budú môcť byť náklady na výrobu a údržbuPodľa vynálezu sa to dosiahne tým, že dopravná klapka je kĺbovo uložená v prvej dopravnej rovine a oblasť tejto...

Přítlačný vodicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 257537

Dátum: 16.05.1988

Autor: Blažek Mojmír

MPK: B27B 25/00

Značky: vodiči, mechanismus, přítlačný

Text:

...rameno je proti vertikálnímu posuvu zajistítelné kolíkem v příslušném otvoru tělesa.Zařízení umožňuje maximální přesnost při výrobě řeziva s ohledem na optimální výtěžnost dřevní hmoty.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje nárys zařízení V řezu a obr. 2 pohled směrem P.Přítlačný vodicĺ mechanismus sestává ze stojanu L, na němž je naeunuto těleso Ě, V němž je uložen váleo...

Zariadenie na manipuláciu a rozjednocovanie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246039

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veverka Miroslav, Bucko Miroslav, Mandúch Milan, Galba Vladimar

MPK: B27B 25/00

Značky: zariadenie, řeziva, rozjednocovanie, manipuláciu

Text:

...výnálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje celkové umiestnenie zariadenia v technologickom toku a obr. 2 znázorňuje v priečnom reze celkové usporiadanie technických prrvkov zariadeniu na manipuláciu a rozjednocovanie reziva.Zariadenia ako celok je umiestnené na ráme 6 a pozostáva z valčekového dopravníka 7, prestavitelnej lišty 8, na ktorej sú upevnené .nepoháňaąné vaičeky 9, nad ktorými je sklápacie zariadenie...

Zařízení na paralelní přemístění plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251390

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27B 25/00

Značky: paralelní, předmětů, plochých, přemístění, zařízení

Text:

...Zařízení Je snadno a s vysokou přesností vyrobítelnd. Iłelnost vychýlení přeuíełovacích jednotek ve vertikální plole umoiňuJe přísun plocłwch předmlta Jak z boku zařízení, tak í v oee posuvu.Příhladem realizace tohoto ústroJí můie být zařízení pro uatavovtní neomítnutých prken proti pill omítacího stroje podle vynúlezu, zndzornőném na obr. 1 (nia-ye) a obr. 2 (půdorye).Omítací stroj 1 Je opatřen Jednou pevnou okruiní pílou 3, druhou...

Podávací mechanizmus zariadenia na podávanie dosák do formátovacej rezacej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249217

Dátum: 12.03.1987

Autor: Nikov Jordan

MPK: B27B 25/00

Značky: formátovacej, zariadenia, mechanizmus, rezacej, podávanie, podávací, dosák, píly

Text:

...na výkrese, kde olbr. 1 predstavuje pohlad na mechanizmus spredu, obr. 2 pohlad v pôdoryse a obr. 3 pohlad v bokoryse ~s priečnym rezom cez uloženie otočného »čapu a uloženie konzoly na podávacom ramene.Na podávacom ramene 1 spojenom s neoznačeným podávacím zariadením je posuvne uložená konzola alebo niekolko konzol2. Nastavené poloha konzoly je zaistené skrutkou 3.V telese konzoly 2 je uložený otočný čap 4 opatrený ozubením 5 a drážkou 6,...

Zariadenie na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov hlavne od lúpačiek dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 235583

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mánik Emil Žarnovica, Munka Štefan, Michalka Štefan

MPK: B27B 25/00

Značky: lúpačiek, zariadenie, dĺžkové, triedenie, automatické, valčekov, hlavne, zbytkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov, hlavne od lúpačiek dýh v drevospracujúcom priemysle. Zariadenie je skonštruované pre triedenie od štyroch lúpačiek do dvoch združených rozmerov bez nároku na pracovné sily. Triediace zariadenie pozostáva z ťažnej vetvy dopravníka pre dlhé a zvlášť pre krátke zbytkové valčeky, zbernej kapsy pre krátke a dlhé valčeky vybavenej sklopným ramenom a preklápacím ramenom,...