B25J 9/16

Systém autonómnej kontroly trajektórie robota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7198

Dátum: 04.08.2015

Autori: Božek Pavol, Pirnik Rastislav, Pivarčiová Elena, Halenár Igor, Šimák Vojtech, Horváth Dušan, Nikitin, Pokorný Peter

MPK: B25J 9/16, B25J 13/08, B25J 19/02...

Značky: trajektórie, kontroly, systém, robota, autonómnej

Text:

...riadenia robota, naprogramovaná poloha bude neustále porovnávaná s jeho reálnou polohou v pracovnom priestore. Poloha robota bude kontinuálne kontrolovaná a kalibrovaná prostredníctvom navigačného počítača s využitím sériového periférneho rozhrania. Odchýlka tak nenarastie, čím nevzniknú rozdiely medzi reálnou a naprogramovanou polohou robota.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený spôsob realizácie systému autonómnej...

Lineárny aktuátor s umelým svalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7080

Dátum: 01.04.2015

Autori: Piteľ Ján, Tóthová Mária, Vagaská Alena, Balara Milan

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06, B25J 19/00...

Značky: aktuátor, lineárny, umělým, svalom

Text:

...média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou. Vypúšťaním plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu pritlačnej pružiny, a tým aj k rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média v umelom svale dochádza ku kontrakcii umelého svalu, a tým aj ku skracovaniu aktuátora. Rozsah pohybu aktuátora je...

Lineárny aktuátor s umelým svalom – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6969

Dátum: 04.11.2014

Autori: Krchová Denisa, Mižáková Jana, Vagaská Alena, Balara Milan, Piteľ Ján

MPK: B25J 19/00, B25J 17/00, B25J 13/06...

Značky: svalom, umělým, aktuátor, lineárny

Text:

...sa súčasne rovnako mení aj d žka a sila súbežne spojenej prítlačnej pružiny. Pri konštantnom tlaku média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou.Vypúšťanim plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu prítlačnej pružiny, a tým aj rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média V umelom svale...

Spôsob vkladania časti do úložného úseku úložného zásobníka a zariadenie vkladacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10112

Dátum: 23.09.2008

Autor: Charalambos Tassakos

MPK: B25J 9/16

Značky: nástroja, vkladacieho, úseků, spôsob, úložného, zásobníka, částí, zariadenie, vkladania

Text:

...nástroji.0016 Výhodné je, že skenovanie zahrnuje posúvanie vkladacieho nástroja postupne do viacerých rôznych skenovacích polôh. V každej skenovacej polohe sa môže skenovat rôzna skupina oblastí nosných povrchov. Takto sa môže získat veľké množstvo informácií zodpovedajúcich polohe a orientácii držiacich prostriedkov. V dôsledku toho sa môže celkom presne stanoviť poloha, ako aj orientácia držiacich prostriedkov. Okrem toho sa navrhuje,...

Pracovisko so suportom pre súčasti s viacerými plochami a spôsob riadenia tohto pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7158

Dátum: 13.09.2007

Autori: Legeleux Fabrice, Malatier François, Demit Daniel

MPK: B25J 9/16

Značky: viacerými, riadenia, súčastí, tohto, plochami, pracovisko, pracoviská, suportom, spôsob

Text:

...druhej operačnej jednotky pri uskutočňovaní operácie na súčasti takto predloženej a riadenie nakladacieho robota tak, aby uložil súčasť na druhé stanovište V priebehu uskutočňovanej operácie druhou operačnou jednotkou.(0013) Nakladanie súčastí sa takto uskutočňuje V skrytom čase.(0014) Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu vyplývajú z opisu výhodného príkladuuskutočnenia vynálezu, na ktorý sa však vynález neobmedzuje.Prehľad obrázkov na...

Spôsob spracovania predmetu, systému alebo zariadenia a príslušné spracovávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7034

Dátum: 09.02.2007

Autor: Schneider Frank

MPK: B25J 9/16

Značky: příslušné, zariadenia, spôsob, systému, předmětů, spracovávacie, zariadenie, spracovania

Text:

...v nasledujúcom bližšieobr.1 zariadenie podľa vynálezu pre spracovania predmetu,systému alebo zariadenia a obr. 2 podstatné spôsobové kroky spôsobu spracovania podľaNa obr. 1 je znázornené zariadenie pre spracovanie predmetu,systému alebo zariadenia K na rôznych spracovávacích miestach B,ktorým sú vždy priradené spracovávacie procesy s vopred stanovenými pracovnými prostriedkami W. Predmetom môže napríklad byt motorové vozidlo alebo komponent...

Spôsob premerania pracovného bodu nástrojov pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17482

Dátum: 16.02.2005

Autori: Pagel Thomas, Kemp Johannes

MPK: G01B 21/04, B25J 9/16

Značky: nástrojov, premerania, roboty, pracovného, priemyselné, spôsob

Text:

...bodu relatívne voči základnému boduPracovným bodom nástroja môže byť napríklad špička zváracej hlavy. lba vtedy, ked sú TCP-polohové súradnice presne známe, samôže pracovný bod nástroja presne pohybovať.Pri prevádzke sa však môže pracovný bod nástroja v dôsledku opotrebenia nástroja atď. meniť, čo vedie k chybnému polohovaniuPreto existuje nutnosť vysoko presne premeriavať pracovný bodV spise EP 0 417 320 Al je opísaný spôsob...

Spôsob rozpoznania kolízie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13703

Dátum: 22.09.2003

Autori: Wildermuth Dietmar, Hooge Sven

MPK: B25J 9/16, G05B 19/4061, G05B 19/4062...

Značky: rozpoznania, kolízie, spôsob

Text:

...hodnoty. Táto druhá derivácia nameranej hodnoty však vedie k silnePodobné spôsoby monitorovania sú známe zo spisov JP 2000 052286 A, JP 2001 051721 A a JP 2000 099105 A. Aj u týchto známych spôsobov monitorovania sa však merajú len pohybové veličiny motora na hnacej strane, takže mechanické spätné pôsobenie rušivcj sily spôsobené kolíziou zmechaniky na pohon je silneÚlohou vynálezu teda je vylepšiť vyššie opisaný známy spôsob...