B25J 19/00

Lineárny aktuátor s umelým svalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7080

Dátum: 01.04.2015

Autori: Tóthová Mária, Vagaská Alena, Balara Milan, Piteľ Ján

MPK: B25J 19/00, B25J 13/06, B25J 17/00...

Značky: svalom, umělým, aktuátor, lineárny

Text:

...média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou. Vypúšťaním plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu pritlačnej pružiny, a tým aj k rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média v umelom svale dochádza ku kontrakcii umelého svalu, a tým aj ku skracovaniu aktuátora. Rozsah pohybu aktuátora je...

Adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi s optimalizovaným fuzzy regulátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6970

Dátum: 04.11.2014

Autori: Mižáková Jana, Hošovský Alexander, Piteľ Ján

MPK: B25J 13/08, B25J 9/00, B25J 19/00...

Značky: riadenia, umelými, svalmi, optimalizovaným, adaptívny, aktuátora, regulátorom, fuzzy, systém

Text:

...regulátoroch to býva niekoľko desiatok až sto parametrov. Nastavenie hodnôt týchto parametrov tak, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita regulácie, predstavuje náročný kombinatorický problém, ktorý je možné riešiť ako úlohu viazanej optimalizácie, kde hodnotiaca (účelová funkcia) bude zohľadňovať kvalitu regulácie (napr. integrálne kritérium regulačnej odchýlky) a požiadavka na kontinuitu fuzzy pravidiel bude určovať podmienky...

Lineárny aktuátor s umelým svalom – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6969

Dátum: 04.11.2014

Autori: Piteľ Ján, Krchová Denisa, Vagaská Alena, Balara Milan, Mižáková Jana

MPK: B25J 13/06, B25J 19/00, B25J 17/00...

Značky: lineárny, svalom, aktuátor, umělým

Text:

...sa súčasne rovnako mení aj d žka a sila súbežne spojenej prítlačnej pružiny. Pri konštantnom tlaku média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou.Vypúšťanim plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu prítlačnej pružiny, a tým aj rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média V umelom svale...

Vyvážený pneumatický manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20200

Dátum: 10.05.2013

Autor: Lorengo Giovanni

MPK: B25J 18/00, B25J 19/00, B25J 13/00...

Značky: pneumatický, manipulátor, vyvážený

Text:

...ktorý sa môže pohybovať po zdĺž koľajníc. V týchto iných aplikáciách je otočná zostava l 3 umiestnená hornou neotočnoučasťou. V nasledujúcom texte sa termíny a výrazy, ktoré indikujú polohy a orientácie a akými sú napr. horná a spodná, používajú len vo vzťahu so zobrazeným príkladom a preto neobme dzujú predmet tohto vynálezu.0011 V uskutočnení zobrazenom na obr. 4 má otočná zostava 13 dvojicu zvislých nosičov 15(z ktorých je viditeľný len...

Viacosý priemyselný robot s integrovaným nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19480

Dátum: 15.05.2012

Autori: Ferrero Fulvio, Mauletti Enrico

MPK: B25J 19/00, B23K 11/31

Značky: priemyselný, integrovaným, robot, viacosý, nástrojom

Text:

...telesa je namontovaný na druhý koniec druhého dutého telesa 24 otočný okolo VI sklonenej vzhľadom na druhú os V.0014 Ako už bolo naznačené, priechodné dutiny uvedeného pNého, druhého a tretieho dutého telesa 22, 24 a 26 tvoria súvislý kanál pozdĺž osi IV, V a VI, cez ktorý sú usporiadané káble a/alebo potrubia pre napájanie elektrinou, prívod tekutiny a ovládanie nástroja pripojeného s prírubou F, ktoré vychádzajú z tretieho dutého telesa...

Zariadenie pre automatizované privádzanie spojovacích elementov do spracúvajúcej jednotky a prívodnej hadice pre tieto spojovacie elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17897

Dátum: 17.01.2012

Autor: Kühn Hans-peter

MPK: B21J 15/32, B25J 19/00, B23P 19/00...

Značky: tieto, elementov, spojovacie, hadice, elementy, prívodnej, spracúvajúcej, jednotky, spojovacích, zariadenie, automatizované, privádzanie

Text:

...tekutiny alebo elektrické vedenia pre napájanie spracúvajúcej jednotky. U takých zväzkov hadíc sa jedná o vedenia, ktoré sú prispôsobené priebehu pohybov viacosového priemyselného robota,au ktorých je viac napájacích vedení vedených v jednej spoločnej hadici alebo rúrke. Obvykle je upravená jedna kompletná jednotka svedeniami, ktoré poskytujú napríklad prostredníctvom pružných jednotiek atď. vyrovnávanie dĺžky zväzku hadíc potrebných v...

Zariadenie pre vysoko dynamické 3D obrábanie obrobku laserovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9629

Dátum: 10.11.2009

Autori: Bergmann Jean Pierre, Nittner Michael, Döring Thomas, Jancsó Alex, Patschger Andreas

MPK: B25J 19/00, B23K 26/08

Značky: dynamické, laserovým, zariadenie, lúčom, vysoko, obrábanie, obrobků

Text:

...osou. Tým, že os lúča sa dá vždy nakalibrovat na optickú os, možno používat komerčne dodávané zásuvné alebo skrutkové spoje na spojenie konca svetlovodivého kábla s kĺbovým ramenom.0024 Výhodné je vyrobit spojenie medzi svetlovodivým káblom a kalibračnou zostavou cez konektor existujúci na svetlovodivom káblí a zdierku usporiadanú na skrinke kalibračnej zostavy,ktoré spolu vytvárajú rýchlospojku.0025 Pretože svetlovodivý kábel nie je...

Zariadenie na výmenu nástroja pre systémy riadené robotom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4678

Dátum: 15.05.2007

Autor: Nickel Paul

MPK: B25J 15/04, B25J 19/00

Značky: robotom, riadené, systémy, nástroja, výměnu, zariadenie

Text:

...na stranu nástroja v smere šípky IV podľa obr. 1 a 3, obr. 5 pohľad zhora na stranu robota v smere šípky V podľa obr. 2 a 3, obr. 6 rez v rovine A - A výmenným zariadením podľa obr. 4 aobr. 7 perspektívny pohľad na separátny kotúč spojky bez súčastí na ňom pripevnených.0009 Na rozličných obrázkoch nákresu sú rovnake dielce vybavené stále tými istými0010 Zariadenie l na výmenu nástroja podľa vynálezu má ako nosné súčasti dva kotúče 2, 4...

Zariadenie na vedenie hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17129

Dátum: 11.12.2004

Autor: Burlot Claude

MPK: H02G 11/00, B25J 19/00

Značky: vedenie, hadice, zariadenie

Text:

...pripojené cez rozhranie k pokračujúcim napájacím vedením robota. Uvedené rozhranie je pritom obvykle pevne spojené srobotom a vykazuje pripojovaci adaptér,napríklad vo forme hadicovej prípojky na kvapaliny alebo plyny, prípadne zásuvku pre elektricke vedenie. Pohyb spätného vedenia hadice sa kompenzuje cez polomer ohybu hadicových komponentov vnútri dutého plášťa. Alternatívne k priechodu napájacích vedení na čelnej strane v ohybu l 80 ° je...

Zařízení k hydraulickému vyvažování statických momentů na ramenech průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267553

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vašek Jiří, Peňáz Jindřich, Ječný Jiří, Pokorný Jiří

MPK: B25J 19/00

Značky: zařízení, průmyslového, vyvažování, momentu, statických, ramenech, hydraulickému, robotu

Text:

...v dolní části dvěma lüžisky łá, určenými pro jeho kyvnć uložení na horizontálním břídeli 3 a v horní části dvěma ložisky 3 určenými pro kyvné uložení horizontálního ramene Q. Na jednok konci horizontálního ramene Q je upevněno činné zatížení li robotu, tj. např. svařovací kleětě. manipulované břemeno spod. Druhý konec horizontálního ramene § je spojen kloubově s téhlem łQ, které tvoří spojnici mezi horizontálním ramenem § a dvojzvratnou...

Kontrolná jednotka zdvojenosti manipulovaných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261817

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zelina Pavol, Rybársky Pavol

MPK: B25J 19/00

Značky: zdvojenosti, jednotka, manipulovaných, predmetov, kontrolná

Text:

...je vytvorená z nosného telesa 1, v ktorom je prostrednictvom pričimočiareho vedenia 7 posuvne uložená vodiaca tyč 8 orientovaná rovnobežne s pozdlžnou osou priamočiareho valca 2 prípevneného k nosnému telesu 1. Vodiace tyč 8 je na strane piestnice 21 priamočiareho valca 2 opatrená predsunutou konzolou 3, ktorá je s piestnicou 21 pevne spojená a je opatrená jednou pevnou čelustou 4 .a jednou odpruženou výkyvnou čelľusťou 5...

Zařízení pro opětovné ustavení průmyslového robota na základovou desku po jeho předchozím přesunu otočením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252071

Dátum: 13.08.1987

Autori: Neděle Zdeněk, Mísař Jaromír

MPK: B25J 19/00

Značky: předchozím, průmyslového, přesunu, otočením, opětovné, zařízení, ustavení, základovou, robota, desku

Text:

...polohy průmyslového robote vůči ostatním jednotlivým prvkům, tvořícím automatizované teohn-ologické pracoviště, napříkąadt zásobníku, kontrolní stanici, obraceči obrobků ąpod.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je blíže objasněnaína přiložených výkresech, kde obr. 1 ňředstavuje čelný pohled naNa zékladové desce 1 uložené V podlaze g pomocí základových šroubů Q jsou uchycena prizmatická sedla 3 tak, že jejich horní ~rovina je V úrovni...

Držiak snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251508

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kvietok Anton, Ceľuch Ján

MPK: B25J 19/00

Značky: snímačov, držiak

Text:

...opnutě snímač-e s ochrannými štítmi. Objímka je itchytená na valcovú časť zváracieho horaka pomocou fixujúceho člena.Illavné výhody -držialka snímačov opr-oti doterajšírn riešeniain podľa tohoto vynálezu spočívajú v -torn, že tento držiak snímačov je konštrukčne aj výrvobne jednoduchší, malého .tvaru, ľahký, a tým je možné zvýšiť zaťaženie konloového člena riobota a môžeme ho konštruovať .pre rôzne uihly otáčania.Na pripojených obrázkoch je...

Bezpečnostní kloub průmyslového robotu nebo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250503

Dátum: 15.04.1987

Autor: Včela Jaroslav

MPK: B25J 19/00

Značky: robotu, manipulátoru, kloub, bezpečnostní, průmyslového

Text:

...na obvodé kulového čepu, čímž je zvětšenua citlivost kloubu. Další podstatnou výhodou je možnost přenášet větší krouticí momenty např. při automatickém uvolñovaní baj-onetového uzávěru při výměně chapadla nebo technologické hlavice při zachování všech vlastností bezpečnostního kloubu.Příklaud provedení bezpečnostního kloubu podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je znázorně-n podelný řez bezpečnostním...

Kompenzátor polohy a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uchopovacej hlavice PRaM

Načítavanie...

Číslo patentu: 250025

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartl Peter, Hricišák Ľubomír, Illés Gejza

MPK: B25J 19/00

Značky: uloženie, materiálů, hlavice, uchopovacej, poddajné, polohy, pružného, kompenzátor, orientácie

Text:

...z pružné-ho materiálu, pre podudajné uloženie úchopovacej hlavice PRaM na jeho kroncový člen podľa vyná-lezu, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým valrcom, prechâidzajúcim na jednom svojom .konci do dolnej podstavy dutého zrezaného vkužela, pričom kompenzát-or je na »oboch svojich koncoch opatrený úohytnou prírubou a na vnútornom obvode, 4v mieste prechodu »dutéh-o valca -do vdutého zrezaneho kužela OĎV-OIÍOVÝlIH zápichom.Ilríklandne...