B25J 15/00

Výrobné zariadenie, najmä pre voľný tvarový ohyb, s integrovaným manipulátorom súčastí a nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16251

Dátum: 09.11.2010

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 43/00, B21D 5/02, B21D 37/04...

Značky: nástrojov, zariadenie, tvarový, manipulátorom, ohyb, integrovaným, výrobné, najmä, volný, súčastí

Text:

...základe príslušného vytvorenia vybrania nie sú tiež potrebné žiadne špeciálne nástroje na vloženie do vybrania, aby sa umožnila manipulácia. Tým sa jednak na základe jednoduchého zverného pohybu oboch zachytávacích prstov v smere k sebe ľahko zachytí plech,pripadne z neho vytvarovanú súčasť a jednak iba na základe na to protizmyselne orientovanému smeru pohybu nastane s rovnakými zachytávacími prstami uchytenie a manipulácia s ohýbacími...

Uchycení ultrazvukové sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277449

Dátum: 17.03.1993

Autor: Šašek Miloslav

MPK: B25J 15/00

Značky: ultrazvukové, sondy, uchycení

Zdvojený chapač

Načítavanie...

Číslo patentu: 276598

Dátum: 15.07.1992

Autori: Trlida Miroslav, Zavřel Alois

MPK: B25J 15/00

Značky: chapač, zdvojený

Chapač

Načítavanie...

Číslo patentu: 273567

Dátum: 12.03.1991

Autori: Trlida Miroslav, Zavřel Alois

MPK: B25J 15/00

Značky: chapač

Brousicí hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 271163

Dátum: 14.08.1990

Autor: Feber Stanislav

MPK: B25J 15/00, B24B 27/04

Značky: hlavice, brousící

Pouzdro pro držení válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 270644

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pavlovič Jaroslav, Květoň Jan, Nový Bohumír, Smitka Josef

MPK: B25J 15/00, B25J 15/02

Značky: válcovitých, pouzdro, těles, držení

Text:

...pohybu k pootočení horní objímky od pohybu pouzdra je tento pohyb dále přenesen na dolní objímku. jejímž poeunutímdojde k vytlačení papírového kelímku z kuželovité dutiny příčkou zcela spolehlivě působením tlaku od příčky na lem kelímku. který je v tomto místě v důsledku tří vrstev nejpevnějším místem na kelímku. tudíž odolný vůči deformacím. Záchyty uepořàdená na horní objímce zaručí dokonalé odvození pohybu k pootočení...

Uchopovacia hlavica odkladacieho manipulátora pre odkladanie odevných dielov žehliacich strojou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267306

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čajda Ján, Hlaváč Anton, Mahrík Štefan, Masník František

MPK: B25J 15/00

Značky: manipulátora, odkladacieho, odevných, hlavica, uchopovacia, žehliacich, odkladanie, dielov, strojou

Text:

...reze znázorňuje zariadenie ve východiskovej polohe, obr. 2 vo východiskovej polohe v pôdoryse, obr. 3 v čiastočnom reze v pracovnej polohe a obr. 4 v pracovnej polohe v pôdoryae.Na konci nosnáho ramena l, ktoré je súcastou priemyselnáho manipulátora /na výkrese nezakreslené/ je pevne pripojená lolisko g, v ktorom je otočne uložený hriadel 1. Na spodnej časti hriadeia 1 je pomocou saisíovacieho elementu i prestaviteĺne pripojená horná...

Chápadlo pre hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: 267096

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, hriadele

Text:

...g. Táto je opatrená obojstranným hrebeňovým ozubením, ktorým je V zábere s prvými ozubenými kolesami A pevne spojenými s prvými hriadeľami Ě. Tieto sú točne uložené v centrálnom telese l prostredníctvom vnútorných ložísk Q, vonkajších ložísk lg a konce jednostranne vybiehajúc k prvej bočnej doske É sú uloženév bočných ložiskách ll. Zrkadlovo obrátene je zostavené druhá strana z druhých píestovlg, druhej piestnej tyče lg, druhých ozubených...

Chápadlo pre príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267095

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, príruby

Text:

...v dalšom radiálno-axiálnom ložisku lg, spojené s tanierovým kolesom Q opatrenom ozubenim so šikmými zubami so sklonom /. Toto je v zábere so satelitnými kolesami 3, uloženými kolmo mimobežne, opatrenými ozubenim so šikmými zubami so sklonom ä 90 ° - ňä. satelitné kolesá 5 sú v zábere s ozubenými hre beňami § uloženými prostredníctvom vodiacich líšt 16 na rotačnom telese ll, s ktorýmije spojené teleso valca 19. Na rotačné teleso ll sú...

Univerzálne chápadlo manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265761

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poláček Jozef, Šimo Jozef, Pástor Oliver, Miča Martin, Antala Lubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, univerzálne, manipulátora

Text:

...Zariadenie je vybavené hydraulickým zámkom, ktorý v pripade poruchy v hydraulickom obvode zabezpečí dostatočné upnutie súčiastky a tým zníži možnost vzniku úrazu na minimum.Prikladné prevedenie univerzálneho chápadla manipulátora podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. l je znázornené dispozičné riešenie chápadla v nárysovej rovine s čeľustami pre prírubové súčiastky, na obr. 2 je znázornená chápadlo V pohľade z...

Pridržiavací blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264190

Dátum: 13.06.1989

Autor: Sabadoš Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: pridržiavací

Text:

...a vyberanie pridržiavaného predmetu z ľubrovolnej strany dvojstranne pridržiavacieho lôžka, pričom v pripade vysunutie pridržiavacích palcov, medzi ktorými sa nachádza pridržiavaný predmet, umožňuje realizovať otáčanie bez nebezpečenstva jeho vypadnutia. Pridržiavací blok umožňuje pridržlavanie predmetov rôznej hrúbky jednoduchou výmenou pridržiavacích palcov pri tej istej stavebnej výške prídržiavacie 264190ho bloku, čím sa nezvyšujú...

Chapač manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261562

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zavřel Alois, Trlida Miroslav

MPK: B25J 15/00, B23Q 3/06

Značky: chapač, manipulátoru

Text:

...desae l.Druhý konec oboustranné pístnice je suvně uložen ve vedení víka 1 pracovního válce g a je opatřen tělesem Q s oboustranně upravenými kuželovými plochamią g a §, které zasahuje do vyměnitelná příruby 2,odnímatelně upevněné na víku 3 pracovního válce g. Jedna kuželová plooha g tělesa Q je ve styku s nejméně dvěma upínacími prvky lg uleženými v tělese li vedení příruby 2. Druhá kuželová plocha § je ve-styku s výstupkem vratné páky...

Chápadlo prepraviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261059

Dátum: 12.01.1989

Autori: Oršulák Jaroslav, Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, prepraviek

Text:

...pre. praviek podľa vynálezu v čelnom reze, na obr. 2 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek vynálezu V pohľade zhora. a na obr. 3 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek podľa vynálezu v bočnom reze.Chápadlo prepraviek je vytvorené z nosného rámu 1, ktorý má po obv-ode pripravené štyri navádzacie palce 2 orientované z vertíkálneho smeru a umiestnené voči prechodovým zaobleniam bočníc 10 uchopovanej...

Chápadlo rotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257368

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, rotorov

Text:

...samotných hriadelov, ako aj hriadeľov s nallsovanými rotormi, ktorýchznačne väčší priemer premosťujü Výkyvné ramena spolu s prezoraditelnými ramenami. Prestavenie čeľustí V pozdĺžnom smere voči uchopovaným hriadeľom dovoľuje zverný prestavitelný uzol a naviac aj systém upevnenia dvojstranne vyložených tyčí vo výkyvných ramenách. Celá sústava od výkyvných ramien až po uchopovacie čeluste dovoľuje vytváranie dostatočne tuhé chápadlá voči...

Dvojchápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255348

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Hladký Miloš

MPK: B25J 15/00

Značky: dvojchápadlo, hriadeľov

Text:

...súčiastok a horné čeľuste pre uchopovanie .obrobených súčiastok v príslušnom automatickom pracovisku.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 kinematicky znázornená príkladné prevedenie dvojchápadla hriadeľov podľa vynálezu.Dvojchäpadlo hriadeľov je vytvorené z nosného rámu 1 so zabudovaným pohonovým valcom 2 a dvojicou vertikálne orientovaných a rovnobežných priamočiarych vede 11 í 4, v ktorých uložená dvojica posuvných tyčí B, spojená s...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246047

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tomášek Jioí, Strašák Tomáš

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, robota, priemyselného

Text:

...na nosných čeľusticach na čapooh s otočené ulloženými ramenami pritharčenými pružnými prvkami k dorazu, sa zabezpečí ,pritl-ačenie druhého polotovaru k prvému poloiiovaru tak, že pri uchopení druhou chápadlovsou jednotkou dôjde k uchopeniu upínacími segmentami,pričom upínacia sila je vdaná silou pružných prvkov a uhlom, ktorý zvier-ajú namená so smerom upínacej sily. Pri ďalšom zvieraní nosnými čelusťami potom nastane vy 4 chylovanie...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 244315

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ošlejšek Oldoich, Jakeš Jioí

MPK: B25J 15/00

Značky: priemyselného, robota, chápadlo

Text:

...30 s aspoň jedným pevne uloženým priamočiarym hydromotorom 31, ku ktorého piestnici je prostredníctvom pripojovacieho čapu 32 pripojená dvojica pak 33,ktoré pomocou ovládacích čapov 34 sú spojené s ovíládacími pákami 35, z ktorých každá je jedným svojím koncom otočne uložená na ráme 30 chapadla a svojím druhým koncom, otočne spojená s jednou z čelustí 36, ktoré sú opatrené na svojej pracovnej strane aspoň s dvoma kyvne uloženými stykovými...

Adaptívna montážna hlavica, najmä pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240320

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zlacký Alojz, Šmida Ladislav, Faneovie Karol

MPK: B25J 15/00

Značky: najmä, adaptívna, montážna, priemyselné, roboty, hlavica

Text:

...stopkou 1 U. V telese 1 je uložený nosič 3 prostredníctvom prveho pružného člena 2, ktorý je tvorený gumovou membránou a druhého pružneho člena 8 tvoreného tromi ťažnými pružinami rozmiestnenými po obvode po 120 °. jeden koniec ťažných pružín je uchytený na prírube 12 uchytenej - na zdroji kmitania 5. ktorý je tvorený elektromotorom uloženým V nosiči 3. Druhé konce ťažných pružín sú uchytené na nastavovacích skrutkách 9 zaskrutkovaných v...

Pružne-poddajný kompenzačný člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 239833

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koláo Jioí, Oíha Milan

MPK: B25J 15/00

Značky: pružne-poddajný, kompenzačný, člen

Text:

...že pozostáva z hornej kruhovej základovej dosky s prírubou pre spojenie s ,koncovým členom ma nipulaxčného zariadenia a z dolnej kruhovej základovej dosky, spojených navzájom minimálne troma čapmi, uloženými v guličkolvých nalklapacích .ložiskách umiestnených v základových doskách vo vrcholoch rovnostranvného trojuholníka, a zvislým prútom,pevne utloženým v osi hornej kruhovej základovej dosky a .posuvne v osi dolnej kr-uhovej základovej...

Chápadlo priemyselného robota a manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250798

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: priemyselného, robota, chápadlo, manipulátora

Text:

...monotónnost tejto .p.rálce..Príklad .prevedenia chápania je zobrazený v izometrickom pohľade .na pripojenomChápuaodlo je vytvorené z jednotlivých staveibnĺcových prvkov, ktoré sa menia -v závislosti od .nosnosti chápadla, alko aj od .rozmerov .manipullovazneho predmetu. Otočnýmodul 1, ktorý sa upevňuje v .ramene 12 maniplulátora, je spojený .cez redwlrtor 10 s mikromotorom 9, ktorým sa dosiahne otánčanie celého .chápadla o 90 ° alebo 18 l...

Kombinovaná hlavica priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250789

Dátum: 14.05.1987

Autori: Poláček Juraj, Podolský Michal, Tolnay Marián

MPK: B25J 15/00, H05B 3/02

Značky: hlavica, robota, priemyselného, kombinovaná

Text:

...s čiastočným rezom znázornená konštrulcčné prevedenie kombin-ovanej hlavice ,priemyselného robota a na obr. 2 ikinełmatická schéma vlastného mechanického systému pre vyvodlenie úchopnej sily.Kombinovaná hlavice priemyselného robota pozostáva z čeľusti 2, ktoré sú na jednom konci zo vstupnej strany hlavice elektricky odizoiované izoiačnými puzdrami 12 .nasadenými na otočných čapoch 4. Druhý koniec wčeľustí .2 je opatrený držiakuni 10...

Mechanická ruka pro roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242949

Dátum: 15.04.1987

Autori: Soueek Pavel, Jäger Jaroslav, Jirovský Václav

MPK: B25J 15/00

Značky: roboty, manipulátory, mechanická

Text:

...m.Na horním ramená. un je dále clona u, která spolupracuje a čidlem m. Horní rameno JJJ má otvor pro průchod vodicí tyče LI Kleště 13 jsou ovládány kloubovou pákou LZ, která je čepem L 8 spojene a pomoonou pístnioí g.Na stojanu L je dále upevněn pomocí konzoly u etěrač 29, tažerw. tažnou prulinou 31 do pohotovosiní polohy v dráze pohybu předmětu drženého kleštěmi Ľ. Kleětě n jsou v klidové poloze rozevřeny ve vybrání kovací zápustky g a mezi...

Chápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250044

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oršulák Jaroslav, Zelina Pavol, Batrakov Sergej, Krukovec Lev

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, hriadeľov

Text:

...siete,prípadne pri .náhodilom otvorení čeľustí počas poruchy zachytené »dvojicou podberných čeľustí. Prizmatioké lôžko v upodbeurnýoh .čeľustialch v kombinácii s centrovacim krivkovým úsekom pridržiavacích čeľustí dovoľujú uchopovanie ťažkých hriasdeľov .rôznych tvarov a rozmerov pri zaist-ení stálosti ich osi V stave uchopenia.Na pripojených výkresoch je .na obr. 1 kinematicky znázornená çprílkl-adné prevedenie chápadla hriadeľov...

Úchopová hlavice pro čtyři rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249640

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažík Otakar

MPK: B25J 15/00

Značky: úchopová, hlavice, čtyři, součástí, rotační

Text:

...samosvornost upnuti a umožňuje použití rotačniho motoru s malým krouticim momentem,- zabezpečujicim jen překonáni pasivnichrodporů v mechanismu.Na připojených výkresoch je znázorněno provedení úchopové hlavice. Na obr. 2 je boční pohled na pákový mechanismus úchopové hlavice, na obn. l je úchopová hlavice nakreslena v řezu A-A.Nosnou část úchopové hlàvice tvoří čtyři bočnice J 2,,5 mezi kterými jsou uloženy dva shodné pákové...

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232160

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zelina Pavol, Kovaľ Peter

MPK: B25J 15/00

Značky: posuvným, uchopovacie, pohybom, zariadenie, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí je určené pre priemyselné roboty a manipulátory k manipulácii najmä s prírubovými súčiastkami. Pozostáva z nosného telesa, na ktorom je odpružene upravený aspoň jeden pozdľžny vodiaci rám s dvojicou proti sebe orientovaných a posuvne uložených čeľustí, pričom každá čeľusť je vybavená vlastným pohonovým valcom a vlastným ozubeným hrebeňom spoluzaberajúcim s ozubeným kolom otočne uloženým v strede...

Chápadlo priemyselného manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237129

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, manipulátora, priemyselného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť uchopenie a manipuláciu s knižnými zložkami, knižnými blokmi (lepené, šité bloky), zavesenými knižnými blokmi do knižných dosák, jednotlivo i v náložiach, ako aj manipuláciu s balíkmi polygrafických výrobkov balených do baliaceho papiera, zmršťovacej fólie, krabíc a pod. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou priemyselného robota, ktorého chápadlo pozostáva z odpruženej prítlačnej dosky (20), ktorá pritláča knižný...

Spôsob nastavovania polohy čeľustí chápadla robota a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236648

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kuník Ladislav, Bučinský Mikuláš

MPK: B25J 15/00

Značky: nastavovania, robota, chápadlá, realizáciu, zariadenie, spôsob, polohy, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselných robotov a rieši problém nastavovania polohy čeľustí chápadla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že najskôr sa odmeria poloha čeľusti, potom sa nameraná hodnota porovná s požadovanou hodnotou v riadiacom systéme robota a na základe vyhodnotenia sa riadiacim systémom ovláda pohonná jednotka chápadla. Podstata zariadenia na nastavovanie polohy čeľustí chápadla je charakteristická tým, že od pohonnej jednotky chápadla...

Chápadlová prechytávacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235597

Dátum: 15.02.1987

Autori: Snopek Pavol, Kravec Karol, Jurec Ladislav

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlová, jednotka, prechytávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chápadlovej prechytávacej jednotky, ktorá umožňuje na automatizovaných technologických pracoviskách pri obrábaní prírubových súčiastok z obidvoch strán jej prechytenie priamo v chápadle. Jednotka pozostáva z dvoch samostatných chápadiel, ktoré sú na základnom ráme uchytené každé otočne pomocou jedného čapu opatreného reťazovým kolesom. Na základnom ráme je upevnený priamočiary motor s obojstrannou piestnicou, ku ktorej sú na jej...

Integrálna chápadlová jednotka pre manipuláciu s výliskami z plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235370

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: plastických, výliskami, manipuláciu, hmot, jednotka, integrálna, chápadlová

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je integrálna chápadlová jednotka pre manipuláciu s výliskami z plastických hmôt umožňujúca uchopenie výlisku, sklonenie výlisku, odstrihnutie vtoku od výlisku a stohovanie výliskov do palety alebo dopravníka. Chápadlová jednotka podľa vynálezu môže používať pre pohony rotačné motory a je opatrená snímačmi pre testovanie správneho vykonania požadovaných funkcií. Pozostáva z pevnej skrine s uloženými pohonmi a sklopnej skrine...

Uzamykací mechanizmus pre výmenu chápadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248216

Dátum: 12.02.1987

Autori: Petruška Miroslav, Illés Gejza

MPK: B25J 15/04, B25J 15/00

Značky: výměnu, uzamykací, mechanizmus, chápadiel

Text:

...Inechanizmu pre výmenu chápaldierl je znázornené na pripojených výkresoch, kde na obrázku 1 je znázornený schémati-oký anárysný pohľad na uzarmyikací mechanizmus pre výmenu chápadiel, na obr. 2 je znázornená chápadlo manipulačného zariadenia. Na ob 4rázku 3 je znázornený čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1,na obr. 4 nárysný pohľad na sposob uloženia crhá-padiel v zásobníku a na obr. 5 pohľad z hora na prázdny zásobník chápadiel.Koncová...

Víceúčelový mechanický manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247774

Dátum: 15.01.1987

Autori: Snížek Jiří, Novotný Karel, Kovář Josef, Hampl Josef

MPK: B25J 15/00

Značky: manipulátor, víceúčelový, mechanicky

Text:

...je pevně uchycen k druhé přsvodově cívce 1. obě prevodové cívky 3 s řadípím řemenem Q jsou spolu obepnuty hnacím řemenem 1, který je v záběrn s pohonnou jednotkou §. j1 mezi převodovou cívku 1 a tažný prvek g je alternatívne vložen hřebencový převod g, jak. je patrně na obr. 5. V tomto případě je možno použít ve funkci tažného prvku 3 jakýkoliv jedno duchý ohebný prvek. Tažný prvek 3 na obr. 6 je navíjen na navíjecí kladku nebo cívku łg....

Chápadlo pre priemysené roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 234998

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lukáč Rudolf, Urban Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, manipulátory, roboty, priemysené

Zhrnutie / Anotácia:

Chápadlo pre priemyselné roboty a manipulátory s posuvným pohybom dvojramenného celku, tvoriace koncový člen výstupového a polohovacieho reťazca priemyselných robotov a manipulátorov, je určené pre manipuláciu s predmetmi hranolovitého tvaru. Vyvodená sila pohonového člena je priamo prenášaná na pohyblivé teleso chápadla s dvoma ramenami opatrenými funkčnými uchopovacími prvkami. Funkčná časť chápadla je predstaviteľne riešená.

Chapač manipulátoru technologických palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 234914

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ludvík Karel

MPK: B25J 15/00

Značky: technologických, palet, manipulátoru, chapač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chapač manipulátoru technologických palet, který pracuje s vysouvačem, u kterého píst hydraulického válce dojíždí při manipulaci s technologickou paletou do svých koncových poloh na čela hydraulického válce s nulovou rychlostí. Výsledná dráha pístu je větší než dráha výsuvu chapače, pracujícího s jednou výkyvnou pákou pro spojování a odpojování technologické palety od vysouvače. Podstatou vynálezu je, že v tělese chapače s přední...