B25J 1/06

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6908

Dátum: 03.10.2014

Autori: Rimár Miroslav, Panda Anton, Čorný Ivan, Fedák Marcel

MPK: B25J 1/06

Značky: skúšobných, vzoriek, energetického, přípravu, spôsob, činnosti, biopalív, obsahu, kliešte, stanovenie

Text:

...po vytvorenie kompaktnej zhutnenej vzorky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že uvedené nedostatky odstraňujú kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek, a to tým, že zjednodušia činnosti na vytvorenie vzoriek v procese skúšky stanovovania výhrcvnosti. Kliešte na prípravu vzoriek pozostávajú z rámu, ktorý je pevne spojený s pevnou časťou rukoväti a valcom s...

Chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 276156

Dátum: 15.04.1992

Autori: Tomko Martin, Poloha Emil, Novotný Milan

MPK: B25J 1/06

Značky: chápadlo

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268413

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohel Vladimír

MPK: B25J 1/06

Značky: chápadlo, manipulátoru

Text:

...nevýhody do značné míry odstraňuje chapadlo manipulátoru podle vynúlezu, jehož podstata spočívá V tom, že se skládá z výkyvných čelisti opetřených rameny, jejichž konce jsou výkyvně spojeny kolem čepu s táhly, jejichž druhé konce jsou výkyvně spojeny s čepem pevněuspořádnným v tělese chapadleChspadlo msnipulátoru podle vynálezu jç možno univerzálne použit pro uchopování rotačnich součástí rozdilných průměrů. Tím odpadá zdlouhavé...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268412

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohel Vladimír

MPK: B25J 1/06

Značky: chápadlo, manipulátoru

Text:

...drážkani, v níž jsou suvnč uloženy kladky čepů, pevné spojených s vidlicí silového členu.chapadlo nsnipulátoru podle vynálezu je možno univerzálne použít pro uchopování rotačních součástí rozdílných průměrů. Tím odpadá zdlouhavé přeseřizování narážek průnyslového robotu při změně druhu součástí, s nlmiž robot manipuluje. Dále odpadá nutnost používat složítějäí chapadlo s lineârním pohybom čelistí nebo systém výměnnýeh chapadel, jestllže...

Upínacie čeľuste preklápacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267169

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bauernfeind Peter, Foltín Rudolf

MPK: B25J 1/06

Značky: čeľuste, upínacie, zariadenia, preklápacieho

Text:

...do stredu páky,ktorá má na svojich koncoch otočne uložené tiahla otočne spojené s čeľusťami, ktoré sú otočne uložené na konzole pevne spojenej s rotačným telesom, pričom pevné teleso je opatrené dorazom.Príklad vyhotovenia zariadenia je na obr. 1 a 2.Na obr. l vidíme upínacie čeľuste preklápacieho zariadenia v zatvorenej polohe. V tejtopolohe čeľuste l, g pevne zvierajú polotovar gg. Upínacia sila je vyvodená tlakom čeľustiÄ, 3 prostredníctvom...

Zachytávač rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265543

Dátum: 13.10.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 1/06

Značky: dosiek, zachytávač, rámov, čipov

Text:

...manipulovať s rámami dosiek čipov pri montáži integrovaných obvodov. Výhodou je zlepšenie pracovných podmienok pri montážnom procese.Zachytávač rámov dosiek čipov je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zachytávač v náryse, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zachytávača, na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 4 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 2.Zachytávač rámov lg dosiek čipov pozostáva z...