B25D 17/04

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7361

Dátum: 02.02.2016

Autori: Matisková Darina, Flimel Marián

MPK: E01C 19/35, B25D 17/04, E02D 3/074...

Značky: inerčným, tlmením, vibračná, doska, rukoväťou, odpruženou

Text:

...koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) pokrytú elastickou hmotou. Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením má na valce tlmiča upevnené zásuvné rúrky s vloženými tlmiacimi vložkami. Do zásuvných rúrok sú nastoknuté ramená, zaistené upevňovacími skrutkami. Na ramená sú nasunuté závažia, ktoré sú k nim fixované zaisťovacími skrutkami. Ich účelom je tlmenie...

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7189

Dátum: 01.07.2015

Autori: Matisková Darina, Flimel Marián, Balara Milan

MPK: E02D 3/074, B25D 17/04, E01C 19/35...

Značky: doska, vibračná, rukoväťou, odpruženou

Text:

...deliaci knížok a súčasne sú na spodnej rukoväti nasunuté dve pružiny. Zospodu je na ňu navlečené puzdro, pričom sú tieto konce spodnej rukoväti zasunuté do valca tlmiča a zaistené proti vysunutiu puzdrom. Valce tlmiča majú zasunuté vymedzovacie trubky a súčasne sú valce tlmiča pevne spojené s koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) poklytú elastickou...

Usporiadanie odpruženia rukoväti vibračnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7113

Dátum: 05.05.2015

Autori: Juraško Marcel, Flimel Marián, Hrehová Stella, Balara Milan

MPK: E02D 3/074, B25D 17/04, E01C 19/35...

Značky: vibračnej, dosky, odpruženia, rukoväti, usporiadanie

Text:

...čapu s tyčou,pričom medzi telesom a tyčou rukoväti je umiestnený pružinový doraz. Zároveň je k tyči pripevnená odpružená rúčka pomocou pružín, ktoré sú jedným koncom pripevnené k tyči rukoväti dolnými objímkami a dmhým koncom sú pripevnené k odpruženej rúčke hornými objímkami. Medzi hornými objímkami a odpruženou rúčkou je umiestnený pružný povlak.Dodatočná materiálová základňa pre úpravu rúčky vibračnej dosky je nasledovná- kovové...

Doplňková rukojeť k ručnímu stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 260973

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sapožnikov Sergej, Kolgan Jurij, Balandin Vladimir, Prochorov Ivan

MPK: B25D 17/04

Značky: stroji, ručnímu, doplňková, rukojeť

Text:

...1 pe 3 b 5 OBHM ornepcwueu 5 Hannuunnamw Ha őonbmym CTYHGHB 8 xsocwonnxa pyqxu 7, a nonyxoMyT 2 c acŕaa nennoň B ero rnankoe owsepcwne 6 nrynxoñ 10 Hasnuqnnamw DESBÓOBHM owsepcmueM 11 BTYHKH 10 Ha Manym cTyneHb 9. 3 aTeM DYKOHTKY nocanounm MeCTaMH nonyxouywos 1 H 2 ycranannnsamr na ununnpnqecxym HDOTOQKY 3 KOPHYC 3 4 Baxpenneane pyxonwxu 5 nporoqxe Kopnyca 4 nocpecTBoM nonyxomýroa 1 n 2 ocymecTBnaeTcn coorBeTcTBymmKM Bpameuueu pyuxn 7, npn...