B25B 27/10

Skúšobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13704

Dátum: 07.11.2011

Autori: Gottschaldt Gunnar, Meyer Sven

MPK: B21D 39/04, B25B 27/10

Značky: skúšobné, zariadenie

Text:

...relatívne k pridržiavaciemu elementu sa uskutočňuje ovládaním lisovacieho nástroja. Pritom sa u hydraulíckého lísovacieho nástroja prostredníctvom hydraulického piestu pohybujú ovládacie elementy, najmä sa posunujú. Tieto ovládacie elementy pôsobia na prítlačný element. Protitlakový element, ktorý je aspoň čiastočne usporiadaný medzi pridržiavacím elementom a prítlačným elementom alebo jednotlivými súčasťami týchto elementov, obsahuje podľa...

Spôsob sledovania opotrebenia ručných klieští a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11560

Dátum: 17.05.2010

Autori: Lutze Peter, Wagner Thomas

MPK: H01R 43/042, B25B 7/22, B25B 27/10...

Značky: spôsobu, spôsob, sledovania, tohto, vykonávanie, zariadenie, klieští, opotrebenia, ručných

Text:

...podľa vynálezu obsahuje najprv krok, ktorý obsahuje alebo meria referenčné nastavenie pred nastavovacieho zariadenia. Toto zistenie l meranie sa robí pred prvým použitím ručných kliešti po ich výrobe alebo údržbe. Pritom sa vychádza ztoho, že sa ručné kliešte nachádzajú v neuzavretom stave. Na meranie referenčnej polohy sa ručné kliešte použijú tak, že sa lisovacie prvky uvedú do polohy, v ktorej vykazujú hodnotu tlaku v tomto časovom...

Spôsob a systém na uskutočňovanie meraní na krimpovacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17918

Dátum: 23.03.2010

Autori: Pelkkala Seppo, Välimäki Jorma

MPK: B25B 27/10, F16L 33/20, B21D 39/04...

Značky: spôsob, uskutočňovanie, systém, meraní, krimpovacom, stroji

Text:

...nesmierne dôležité, aby spojenie bolo tesné bez medzier a bezpečné. Malo by byt tiež možné vykonať rýchle zmeny v nastavení krimpovacieho stroja a v jeho kontrolnom systéme, aby sa zabránilo výrobe chybných obrobkov alebo značnezredukovať ich počet. Je tiež dôležité odhaliť značné zmeny v krimpovacom procese včas.0012 Cieľom vynálezu je eliminovať nedostatky súvisiace s doterajším stavom techniky.0013 Metóda podľa vynálezu bude prezentovaná...

Hnacie zariadenie pre lisovacie zariadenie a lisovacie zariadenie s takým hnacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13735

Dátum: 20.11.2009

Autori: Gottschaldt Gunnar, Meyer Sven, Bungter Martin

MPK: B25B 27/10, B21D 39/04, B25F 5/00...

Značky: zariadením, takým, hnacím, lisovacie, hnacie, zariadenie

Text:

...tlaku, nazývaného rovnako ako vypínací tlak, sa otvorísmerom k hydraulickému zásobníku. Tento vypínací tlak je stanovený tak vysoký, že pri normálnom lisovacom postupe nastane otvorenie ažvtedy, keď je lisovací postup ukončený, teda ked lisovací nástrojdosiahol svojej koncovej lisovacej polohy.S otvorením pretlakového ventilu a prípadne s vypnutím hnacieho motora a tým i hydraulického čerpadla sa hydraulický piest pomocou vratnej...

Lisovací nástroj a nástavec pre lisovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16067

Dátum: 30.01.2009

Autori: Hütte Andreas, Sinoplu Sudi, Hofmann Frank

MPK: B25B 27/10

Značky: nástavec, nástroj, lisovací

Text:

...pretváraných materiálov pôsobia síce V zásade taktiež v axiálnom smere, inak ale môžu byť účinky zvýšeného namáhania materiálu V dôsledku V porovnaní k radiálnemu roztiahnutiu dlhého axiálneho roztiahnutia súčastí udržané malé. Nevýhodné na axiálne pôsobiacich lisovacích nástrojoch je však to, že zaujímajú rozľahlý montážny priestor a vykazujú vysokú hmotnosť. Využitie takýchto nástrojov alebo použitietakýchto spôsobov je tým...

Spôsob nerozoberateľného spojovania dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15384

Dátum: 30.01.2009

Autori: Sinoplu Sudi, Hofmann Frank, Hütte Andreas

MPK: B25B 27/10

Značky: spôsob, dielov, spojovania, nerozoberateľného

Text:

...fitingového elementu, ktorý obsahuje aspoň jednu oblast pojímajúcu tesniaci prstence, vytvorenú v priereze v tvare nákružku, a z rúrky, ktorá je nasunutá na tentolisovacím nástrojom radiálne zlisuje, takže tesniaci element sapritlačí k rúrke a tak vytvorí tesné a nerozoberateľné spojenie.Zo spisu GB 2 205 373 A je známy spôsob spájania rúrok podľa predvýznaku nároku 1. Na tento účel je upravený spojovací nástroj,ktorý obsahuje dva zvieracie...

Spôsob prevádzkovania motoricky poháňaného ručného lisovacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17446

Dátum: 16.05.2008

Autor: Frenken Egbert

MPK: B21D 39/04, B25B 27/10, H01R 43/042...

Značky: spôsob, motoricky, poháňaného, lisovacieho, prevádzkovania, ručného, prístroja

Text:

...možno v zásade zisťovať napríklad v lisovacej čeľusti usporiadaným snímačom tlaku. Dotyk s výrobkom možno ďalej napríklad zisťovať vyhodnotením prúdu motora. Akonáhle sa prejaví markantný nárast prúdu motora, je možné toto interpretovať ako dotyk s obrobkom.0010 Rovnakým spôsobom možno aj pomocou snímača tlaku snimať tlak hydraulického prostriedku. Pretože tlak hydraulického prostriedku v dôsledku trenia piestu vo valci a sily vratnej...

Potrubný spoj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280978

Dátum: 02.10.1996

Autor: Imgram Friedrich

MPK: B25B 27/10, F16L 47/00

Značky: spôsob, výroby, potrubný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný potrubný spoj zahrňuje najmenej jednu pripájaciu časť (2, 2', 2''), na ktorej je upevnený rozšírením a samovoľným spätným pretvarovaním koniec (6) rúry z termoelastického zosieťovaného polyolefínu, čím sa vytvoril bezpečný, plynotesný spoj. Pripájacie časti (2, 2', 2'') majú povrchovú štruktúru (3, 3', 3'') a za ňou predĺženie (4, 4', 4'') so zošikmeným ukončením (5, 5', 5'').

Potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280788

Dátum: 03.04.1996

Autor: Imgram Friedrich

MPK: F16L 47/00, B25B 27/10

Značky: potrubná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná potrubná spojka (1) má pripojovaciu časť (2, 2', 2''), ktorá má štruktúrovaný povrch (3, 3', 3''), na ktorý smerom von nadväzuje predĺženie (4, 4', 4'') so zošikmeným koncom (5, 5', 5'').