B25B 27/00

Pomocná šablóna na umiestnenie aspoň jedného dielu vzhľadom na jednu súčasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19015

Dátum: 09.07.2013

Autori: Matusik Martin, Mozucha Jozef

MPK: B25B 27/00

Značky: aspoň, jednu, pomocná, vzhľadom, jedného, dielů, šablóna, umiestnenie, súčasť

Text:

...výhodne definuje dve protiIahIé strany, jedna z nich sa nachádza oproti súčasti, druhá je v kontakte s dielom, ktoré majú k nim doplňujúce tvary v kontaktných oblastiach. Strana určená na to, aby vstúpila do kontaktu s dielom typu vedenie, môže mať profil v tvare žliabku, strana určená na kontakt so súčasťou môže mať proñl v tvare, ktorý je lokálne v súlade s tvarom súčasti.0014 Šablóna podľa vynálezu môže byt napríklad vyrobená na báze...

Zariadenie na zásobovanie zapúšťacej jednotky zapúšťacími maticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13473

Dátum: 15.07.2010

Autor: Macchieraldo David

MPK: B25B 27/00, B23P 19/00

Značky: jednotky, zapúšťacími, maticami, zariadenie, zásobovanie, zapúšťacej

Text:

...na zásobovacie zariadenie. Obrázky 3 a 4 znázorňujú zvieracie prostriedky na báze čeIustí.Obrázok 5 znázorňuje detaily prostriedkov na dopravu matice z dopravnej rúry smerom do zapúšťacej jednotky.Obrázokô znázorňuje variant uskutočnenia zariadenia na zásobovanie zapúšťacej jednotky zapúšťacími maticami.Obrázok znázorňuje Zdokonalenie vynálezu použitím guľôčkového posúvača a dorazu obmedzujúceho chod.Obrázok 8 znázorňuje rez príkladom...

Montážny ochranný krúžok a tesniaca zostava k nemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6825

Dátum: 09.08.2007

Autori: Hintenlang Günter, Heldmann Martin

MPK: F16J 15/32, B25B 27/00

Značky: montážny, krúžok, zostava, ochranný, tesniaca

Text:

...vyrobiť, s ohľadomna sily potrebné na rozdelenie ochranného prstenca.K vyriešeniu deñnovanej úlohy prispieva relatívne veľký uhol otvorenia ako ajstvárnenie miesta požadovaného zlomu a štrbinového preťatia.Ochranný prstenec, upínacie zariadenie a kĺbový spoj môžu byt vyrobené z jednéhokusu, prechádzať do seba navzájom a byť zhotovené z jednotného materiálu. Tu je výhodou,že sa zjednoduší výroba a manipulácia s montážnym ochranným krúžkom....

Zariadenie na montáž profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6148

Dátum: 16.01.2004

Autor: Grunwald

MPK: B23P 19/04, B60J 10/00, B25B 27/00...

Značky: profilov, zariadenie, montáž

Text:

...montážneho zariadenia obsluhujúcim personálom. Preto napríklad dochádzavoblasti prekrytia plechov kprenosu podstatne odlišných síl. Vpraxi to vedie k silovým špičkám, mechanickému preťaženiu amožnému poškodeniu montážneho zariadenia. Ďalej tým vznikajú rôzne fixačné sily profilu. Navyše často dochádza k poškodeniu v počiatočnej akoncovej oblasti profilu. Ďalej sa potom ukázalo nevyhovujúce, že na zabezpečenie požadovanej...

Stahovák kol ventilátorových mlýnů s kuželovým uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249672

Dátum: 15.04.1987

Autori: Indrák Miroslav, Frank Miroslav

MPK: B25B 27/00

Značky: ventilátorových, stahovák, uložením, kuželovým, mlýnů

Text:

...podle vynálezu se dosahuje zvýšení produktivity práce při stahování kol ventilátorových mlýnů, snižuje se fyzická námahe pràcovníků, šetří se hřídele ventilátorových mlýnů a podstatně se zkraouje čas oprav ventilátorových mlýnů.Příklad provedení stahováku-kol ventilátorových mlýnů s kuželovým uložením podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreSueStahovák sestává z příruoové desky 2 se středovým rozpěrným těleaem Ž a táhel 5...

Zariadenie na demontáž a montáž hydromotorov s priamočiarym pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249242

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kopec Miroslav

MPK: B25B 27/00

Značky: zariadenie, priamočiarym, demontáž, montáž, pohybom, hydromotorov

Text:

...,pozostáva z nosnej časti 36 a podpernej časti 37. V hornej časti 36 je v horizontálinej polohe V pozdlžnom smere prestavitelné a neotočne prostredníctvom zaisťovacieho svornĺłka 5 uložený unášací tŕň 38, ktorý je na včinnom konci opatrerný oto-čne druhou unášacou hlavicou 32 opatrenou druhým priečnym čapom 33.Podpe-rná ~časť 37 je tvorená bočnicami 39 priskrrutkovanými na nosnej časti 36 a zasahujúcimi pod trému 1, kde sú opatrené každá dvomi...