B25B 21/00

Výkyvný vodiaci kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19336

Dátum: 05.03.2013

Autor: Schäfer Wolfgang

MPK: B25B 21/00, B25B 23/00, E04D 15/04...

Značky: vodiaci, kotúč, výkyvný

Text:

...sa v pravom uhle k povrchu izolačného materiálu. Montážny nástroj podľa vynálezu aspôsob podľa vynálezu je ale možné výhodne použiť aj v iných situáciách, napríklad ak sa zakéhokolvek dôvodu počas montáže hnací mechanizmus montážneho nástroja nerozprestiera pravouhlo k povrchu izolačného materiálu.Pri vodiacich kotúčoch známych zo stavu techniky sa krycí kotúč počas procesu montáže vťahuje v pravom uhle k priebehu vyvŕtaného...

Prístroj na uťahovanie alebo uvoľňovanie upínacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20238

Dátum: 23.04.2010

Autori: Koppenhoefer Peter, Junkers John, Bonas Calvin

MPK: B25B 23/14, B25B 21/00, B25B 23/00...

Značky: prvkov, upínacích, prístroj, uťahovanie, uvoľňovanie

Text:

...telesom 176. Prvý pn/ok 160, po pripojení k nástroju 100, sa tiahne v podstate kolmo na a má prvú os C 1 prenosu sily v podstate kolmú na os B 1 slly otáčania. Druhý pn/ok 170, po pripojení k prvému prvku 160, sa tiahne v podstate kolmo na a má druhú os D 1 prenosu sily v podstate kolmú na prvú os C 1 prenosu sily.0020 Prvý prvok 160 je zobrazený ako nerotačne pripojený k reakčnej opomej časti 120 v prvej polohe aje držaný na mieste...

Momentový mechanický kľúč na uťahovanie spojovacieho prvku, ktorý má bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20283

Dátum: 18.07.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: B25B 21/00, B25B 23/00

Značky: zariadenie, spojovacieho, ktorý, bezpečnostné, momentový, kľúč, uťahovanie, prvků, mechanicky

Text:

...sa posunie z druhej polohy do prvej polohy proti sile pružiny, alebo keď obsluha uvoľní rukoväť, pružný prvok automaticky posunie zaberací prvok späť z prvej polohy do druhej polohy.Nové črty, ktoré sa považujú za charakteristické pre tento vynález, sú uvedené konkrétne v pripojených nárokoch. Avšak samotný vynález, tak vzhľadom na svoju konštrukciu, ako aj jeho spôsobu prevádzky, spolu s jeho dodatočnými cieľmi a výhodami, sa najlepšie...

Nástroj na vloženie príchytky izolačnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11536

Dátum: 10.04.2008

Autori: Herwig Peter, Frommelt Markus, Spröwitz Michael

MPK: E04D 15/04, B25B 21/00

Značky: príchytky, izolačnej, hmoty, vloženie, nástroj

Text:

...aspoň V určitých oblastiach vniknúť do0005 Zo spisu US 5,255,485 je známý nástroj na vloženie takýchto prichýtiek na izolačnú hmotu, pri ktorom pôsobenie sily medzi nástrojom na vloženie a príchýtkou na izolačnú hmotuprebieha stredom. Nástroj na vloženie má prvý hnací hriadeľ adruhý hnací hriadeľ, uložený súosovo s prvým hnacím hriadeľom, s dutým driekom, ktorý má na prvom konci tretí otočný prvok na unášanie pre príchytky na izolačnú...

Skrutkovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 281031

Dátum: 08.11.1995

Autor: Hertelendi Josef

MPK: B25B 21/00, E01B 29/28

Značky: stroj, skrutkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Po koľaji pojazdný skrutkovací stroj (1) na skrutky (14) na upevnenie koľajnice (8) je vybavený spaľovacím motorom (2) a prevodom (3) vybaveným klznou trecou spojkou (4). Na rotáciu skrutkovacej hlavy (6) je upravený poháňací hriadeľ (5). Spaľovací motor (2) poháňa hydraulické čerpadlo (15), ktoré je spojené s hydraulickým potrubím (16) vybaveným ventilom (24) na obmedzovanie tlaku. Medzi klznou trecou spojkou (4) a medzi skrutkovacou hlavou...

Pneumatické ruční nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252695

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zinecker Josef

MPK: B25B 21/00

Značky: nářadí, pneumatické, ruční

Text:

...obrázku procházející osou nášadí.V tělese ł je umístěna hnací jednotky g sestávající ze statoru 3 a rotoru 33 a laaelaní ggł. V ose hnaçí jednotky g prochází epouštěoí kolík 3. součástí hnací jednotky 3 je dále pŕíložka 5 se vstupním otvorom Al a výstupním otvorem 13. V příložce 1 je umíatěno loiisko 3 rotoru 33 hnací jednotky 3. za płíložkou A je rozvaděč § se vstupním kanálem gg, první tlunicí komorou âg, vedením výfuku 55, druhou...

Rotační reverzíbilní impulzní mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 250269

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořáček Jan, Uherka Blahoslav

MPK: B25B 21/00

Značky: rotační, reverzíbilní, mechanizmus, impulzní

Text:

...v poloze těsně před vzájemným záběrem närazových ploch kladívka a impulsní vačky.V pouzdru 1 jsou souose otočně uloženy vstupní a výstupní hřídele 2, 3. Vstupní hřídel 2 je připojen, resp. je přímo součástí známého, blíže neznázorněného reverzačního pohonného prostředku, například pneumatíckého motoru. Výstupní hřídel 3 je na vnějšim konci 5, vystupujícím z pouzdra 1,opatřen čtyřhranem 4 pro připojení pracovního nástroje, například...