B24D 3/34

Způsob úpravy brousicího nástroje s keramickým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255647

Dátum: 15.03.1988

Autor: Juříček Vítězslav

MPK: B24D 3/34

Značky: způsob, pojivem, keramickým, úpravy, brousicího, nástroje

Text:

...nástrojů s keramickou vazbou podle vynálezu, jehož podstatou je, že vypálené těleso brousicího nástroje s keramíckým pojivem se impregnuje suspenzí nebo koloidním roztokem tuhého mazadla v nosném médiu při teplotě vyšší bodu tání nosného média a koncentraci 0,1 až 15 hmot. mazadla na obsah nosného média. Nosným médíem je tavenina s bodem tání min. 30 °C např. síra, kyselina stearováneho těkavá kapalina např. chlorid uhličitý.Uvedeným...

Směs pro výrobu brousících nástrojů, zejména brousících kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236202

Dátum: 01.02.1988

Autori: Srbek František, Crha Rudolf, Mostecký Jiří Akademik, Kiefman Josef, Vodička Luděk

MPK: B24D 3/34, B24D 3/28

Značky: kamenů, zejména, segmentů, nástrojů, brousicích, kotoučů, pilníků, výrobu, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro výrobu brousicích nástrojů, zejména brousicích kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků, lisováním z brusné směsi s následným vypalováním. Brusná směs podle vynálezu obsahuje 94,5 až 97,5 % hmot. brusného zrna a keramického pojiva a 2,5 až 5,5 % hmot. vztaženo na hmotnost brusné směsi, zpevňovacího prostředku tvořeného 80 až 95 hmot. díly sulfitové pryskyřice a 5 až 20 hmot. díly vodného 8 až 15% roztoku polymeru...

Pojivo abrazivní vrstvy na bázi fenolické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248442

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kohout Václav

MPK: B24D 3/34

Značky: vrstvy, pojivo, fenolické, abrazivní, pryskyřice, bázi

Text:

...při teplotě l 20 °C ąž do stavu rezitu. Sušení je nutno provádět velmi zvolna, neboĺ je zde nebezpečí vzniku pórů e puohýřků, které způsobují ztrátu přilnavosti brousicí vrstvy k podkladu. Sušárny pro tyto účely je proto nutno budovat jako závěsové, velmi rozměrné (několik tisíc m 3) a vytápěné až na teploty 12000.Nevýhody uvedeného stavu podstatnou měrou odstraňuje pojivo ebrazivní vrstvy na bázi fenolické pryskyřice, podle...

Brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 248372

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubišta Přemysl, Dvořák Antonín, Vintner František, Kolář Jan

MPK: B24D 3/34

Značky: kotouč, brousící

Text:

...látka, či lak. výhodně s příměsí síry, poprípade kov s nižší teplotou tâní.Výhodou opatření podle vynález je zejména ochrana pracovníka před hegativním půeobením aeroaolu, kvalitatívne na výšší úrovni. Brousicí kotouč s upraveným povrchem produkuje podstatné méně aerosolu, než kotouč bez upraveného povrchu, tj, płedchází negativnítnu jevu.V důsledku úpravy nefunkčních částí boku brousicího kotouče, odetraněním pőrů, ktoré působí při otáčení...

Aktivní vrstva nástroje pro optické leštění skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232872

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vychodil Miloslav, Minář Silvester

MPK: B24D 3/34

Značky: aktivní, optické, vrstva, leštění, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aktivní vrstvy nástroje pro optické leštění skla tvořené folií, která je ve svých pórech impregnována do průnikově tvrdosti 60 až 100 podle Shore roztokem oxidovaného asfaltu bodu měknutí KK 80 až 140 °C nebo kysličníkům chemicky aktivních fenolformaldehydových pryskyřic modifikovaných 5 až 40 hmotnostními procenty pryskyřic na bázi kalafuny. Dále může být tvořena roztokem fenolformaldehydových pryskyřic modifikovaných 5 až 40...

Brousící hmota a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246960

Dátum: 22.02.1982

Autor: Holba František

MPK: B24D 3/34

Značky: brousící, způsob, hmota, přípravy, její

Text:

...a ovlhčenými zrny převedenými z l stupně. Mísení se provádí do homogenniho stavu a ke konci se omša upraví vhodnými plastifikačnimí či dosoušecími materiály, které zaručuji delší dobu skladovatelnosti a lepší zpracovatelnost. Tyto pomocné materiály jsou použivány do O 0 hmot.uvažovaného složení a nejsou specifikovány, protože nejsou podmínkouw ani přednětem tohoto vynálezu. Takto připravená směs je podrobena formování na brousicí nástroj...