B24B 49/00

Ručný, prenosný, elektrický alebo inak poháňaný točivý nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1856

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: B23Q 17/22, B24B 49/00

Značky: poháňaný, prenosný, nástroj, ručný, točivý, elektricky

Text:

...vodováhy s vy značenými uhlovými hodnotami a uhlovými výsekmi.Príklad 1. Ručná prenosná elektrická vŕtačka L má na vrchnej strane2 a na zadnom čele 3 časti na uchopenie nástroja umiestnenékruhové kvapalinové vodováhy g s vyznačenými uhlovými hodnota~ mi §, 6 a 7 15 °, 30 ° a 45 ° a uhlovými výsekmi g do 360 °.Ručná prenosná elektrická brúska má na vrchnej strane g a na zadnom čele 4 časti na uchopenie nástroja umiestnené kruhové...

Uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263991

Dátum: 12.05.1989

Autor: Keřka Jaromír

MPK: B24B 55/04, B24B 49/00

Značky: součástí, ovládacího, upínače, dvoudílném, krytu, uspořádání, měřidla

Text:

...sloužící .pro odsun ovládacího měřidla mimo prostor upínání.Tím, že se ovládací měřídlo zvedá současně s horní části krytu, dochází k časové üspore.Príklad provedení uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 nárysný pohled na dvoudílný kryt s ovládacím měřidlem v praco-vní poloze, na obr. 2 půdo 2rysný pohled na dvoudílný kryt a na obr. 3 nárysný...

Zařízení pro přísuv a zajištění brusného kotouče na bruskách na profily

Načítavanie...

Číslo patentu: 245492

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kotleba Jozef

MPK: B24B 49/00, B24B 55/00

Značky: kotouče, zajištění, zařízení, přísuv, brusného, profily, bruskách

Text:

...ycrpcücrso noxBe 3 eana M sauumu mnnąnBansnoro Kpyra. KOT 0 p 08 npenorapamaer cocuanssuzsnne manga nansaoro xpyra c Topuon oópaöamuxaeuoü xewanm sa npenenu sazanHOŽ u orpaamucaaoñ rnyömau mnuąoaxn wants n npn Bucoxnx ono» pocrnx CTOĽE. M odecneumsaer Bucoxym 3 exTnBHocrL oópaóoräa zeraum. .Ho naoöpemeamm sanaqa pemaerca sa TOT cuem. uro ycwaaannmnammun mnwçoaanbaun Hpyr unnmaxp cocronw na zäyx xecrxo coezunennux mopuamn umnmaxpos....

Snímací hlavice ovládacího měřidla pro axiální ustavení obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238230

Dátum: 01.06.1987

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B24B 49/00

Značky: snímací, axiální, ustavení, hlavice, obrobků, ovládacího, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímací hlavice ovládacího měřidla, které je určeno k ovládání axiálního posuvu pracovního vřeteníku brusky vzhledem k poloze brusného kotouče. Vynález řeší konstrukční provedení ústrojí hlavice. Podstatou vynálezu je, že rameno (12) je zhotoveno ve tvaru jedné páky, která je připevněna na dvou plochých pružinách (11, 7). Z toho krátká pružina je rovinná a zajišťuje výkyvný pohyb páky (12) a pravoúhlá pružina (7) zajišťuje...

Programovatelné sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jiří, Zachata Jaroslav, Vyhňák Břetislav, Požárek Václav, Schiller Jiří, Růžička Miroslav

MPK: G01B 7/00, B24B 49/00

Značky: měřidlo, sledovací, programovatelné

Text:

...na vstup kontrolní části 2 s havarijním výstupem 21 a měřicím výstupem 22, který je připojen na měřicí vstup 31 měřicí části 3 s odpojovacím vstupem 32 a posouvacím vstupem, na který je napojen výstup převodníku 4. Výstup z měřicí části 3 je současně připojen na vstupy rychlostní části 10, zesilovače 11 a logaritmiclté časti 12. Výstup rychlostní části 10 je připojen na rychlostní vstup 51 rychlostního komparátoru 5. Výstup zesilovače 11 je...