B24B 35/00

Spôsob a zariadenie na brúsenie obrobkov so súčasným veľmi jemným obrobením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284498

Dátum: 07.04.2005

Autor: Junker Erwin

MPK: B24B 27/00, B24B 33/00, B24B 35/00...

Značky: jemným, obrobkov, zariadenie, spôsob, velmi, súčasným, obrobením, brúsenie

Zhrnutie / Anotácia:

Obrobok je upnutý a následne je jeho povrch rozmerovo a tvarovo obrábaný brúsením, kde je aspoň časť povrchovej plochy obrobku súčasne s brúsením opracovávaná veľmi jemným obrábaním. Zariadenie obsahuje vreteník (1) a koník (2) na upnutie obrobku (3) a ďalej brúsiacu jednotku s brúsnym kotúčom (15) na brúsenie obrobku (3). Brúsiaca jednotka a obrobok (3) vykonávajú vzájomný relatívny riadený pohyb. Zariadenie ďalej obsahuje jednotku (25) na...

Brúsny kameň s upínacou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3892

Dátum: 03.08.2004

Autor: Súlovec Igor

MPK: B24B 35/00

Značky: vložkou, upínacou, brusný, kamen

Text:

...riešenia zobrazený na pripojenom obr. 1, pozostáva z kovovej upínacej vložky l, napr. oceľovej, hliníkovej a pod.,na ktorej sú z oboch strán protismeme čelne nalepené, napríklad lepidlom na báze epoxidových živíc a podobne, dva rovnako dlhé zhodné brúsne kamene 2, ktoré majú s upínacou vložkou l tvar úzkeho hranola.Brúsny kameň s upínacou vložkou podľa technického riešenia sa používa rovnakým pracovným postupom ako doterajší brúsny kameň bez...

Zařízení pro finišování válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 263859

Dátum: 12.05.1989

Autori: Strejc Josef, Rožánek František

MPK: B24B 35/00

Značky: ploch, válcových, finišování, zařízení

Text:

...čepů klikové hřídele otáčejicích se v ose trotace obráběcího stroje zápichovým způsobem bez potřeby najíždění a odjíždění přičného supozrtu.Příklad provedení zařízení pro finišování válcových ploch podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech obr. 1, obr. 2 a Ozbľ. 3.Zařízení pro finíšovaní válcovýohlplooh je tvořeno rsvislým vedením 1, ve kterém je ustaven nosič 2 finišovaciho přístrojeái. Ve svisllém vedení 1 nebo na nosiči 2...

Finišovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 263839

Dátum: 12.05.1989

Autori: Strejc Josef, Rožánek František

MPK: B24B 35/00

Značky: hlava, finišovací

Text:

...přechodo-vou část ve tvaru radiusu a nebo ve tvaru zápichu. Výhodou pružného uchycení clržákü povrchových brouskü je vyloučení vlivu částečně nepřesného ustavení vzduchového vibrátoru vzhledem k ose finišovaného čepu a odstranění vlivu nežádoucího chvění vzducho vého vibrátoru na jakost povrchu finišovaného čepu.Príklad provedení finišovací hlavympro- finišování čepů a jejich zápichü u .ktlikových hřídelů podle vynálezu je znázorněn na...

Zařízení pro finišování, zejména zdvihových čepů klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263310

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strejc Josef, Rožárek František

MPK: B24B 35/00

Značky: klikových, zejména, čepu, finišování, zdvihových, hřídelů, zařízení

Text:

...válcemnad 1 ehčována tak,aby těhlice svoji hmotnosti minimálně zatěžovala rotující finíšovaný čep klíkového hřídele při jeho stoupání i při jeho klesání.Príklad provedení zařízení pro finiäování,zejména zdvihovýcä čepů klíkových hřídelů podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Zařízení pro finíšování,zejménn zdvihových čepů § klikových hříde 1 ů,je tvořeno vodicí konzolou ,na které je upevněn tlakový válec g,jehož pístnice g je...

Zařízení pro finišování čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256612

Dátum: 15.04.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B24B 33/04, B24B 35/00

Značky: finišování, zařízení, čepu

Text:

...opěrnými kladkamí zajišřujícími konstantní přítlak fínišovacích broueků k površce finišovaného čepu.Pokrok dosažený vynálezem se projevuje hlavně v tom,že uchycením finišovacího přístroje v zařízení pro finišování čepů je umožněno finíšování zdvihových ěepů klikových hřídelů e požedovanou jakosti povrchu při dodržení geometrické přesností zdvíhového čepu.Príklad provedení zařízení pro finišování zdvihových čepů klikových hřídelů podle...

Zařízení k přímočarému vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256535

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karmazín Antonín, Malec Miroslav, Skočovský Miloš

MPK: B24B 35/00

Značky: přímočarému, vedení, zařízení

Text:

...znazorněnojzjednoduieně nehled na celkové provedení. V těleae 1, v tento případě tvořenem rdmeu, jeu 1 oäenŤnoeník g, na jehož okrajích jsou upevněny dve pruąnőtčleny 1 Á přichycene ke avršku tělese 1. Na epodníetraně uprostřed none,níku g je upevněn delší pružný člen 1 přichyoený ke epodní detraně tělese 1. Upevnění tohoto dalšího pruänćho člena 1 °je provedeno tak, aby dělil vzdálenost od každého ze dvou pral 256535ných členů 3 na polovinu....

Zařízení pro superfinišování válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Biesok Jan, Kašpárek Leoš, Hranický Ivan

MPK: B24B 35/00

Značky: superfinišování, válcových, zařízení, ploch

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že držák hladioího kamene má tvar písmene T, k jehož přírubě je připevněn nladicí kamen a jehož stojina je svou jednou boční stěnou ve styku s vnější válcovou plochou loziska, které je uloženo na výstředníku ovládacího hřídele spojeného pružnou spojkou s elektromotorem a druhá protilehlá stena stojiny ve styku s vratnou šroubovou stavitelnou pružinou uloženou v nosiči hladicího kamene a ovládací hřídel...

Dvoustranné uložení součástí, zejména superfinišovacího stroje, umožňující rotační a kmitavý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 242689

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hudoba Miroslav, Pohl František

MPK: B24B 35/00

Značky: dvoustranné, stroje, umožňující, pohyb, uložení, superfinišovacího, zejména, kmitavý, rotační, součástí

Text:

...tvořený kombinací kulové plochy s rovinnou plochou kolmou k ose kulového nosného čepu g. Kulově nosné čepy g jsou uložený ve vnitřních kulových nosných částech lg vytvořených v lůžkách 1. Lůžka 1 jsou provedena bud z klasických materiálů vhodných pro kluzné uložení nebo z plastická hmoty s vhodným koeficientem tření, například z teflonu, polyamidu a podobných materiálů. lůžko 1 na jedné straně uložení je provedeno nepohyblivě, je zalisováno v...

Obojstranný držiak superfinišovacích kameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255336

Dátum: 15.03.1988

Autor: Labudík Miroslav

MPK: B24B 35/00

Značky: kameňov, držiak, obojstranný, superfinišovacích

Text:

...do telesa držiaka, ktorého podstatou je, že upínacia plocha ľavého superfinišovacieho kameňa v telese držiaka je voči upínacej ploche pravého superíinišovacieho kameňa zväčšená do osi telesa držiaka o plochu požadovaného opotrebenia pravého supertinišovacieho kameňa.Obojstranný držiak superiinišovacích ka 4meňov podľa vynálezu umožňuje po opotrebení oboch superfinišovacích kameňov upnutých v tomto držlaku použiť odpad z ľavého...

Zařízení pro dokončování toroidních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255148

Dátum: 15.02.1988

Autori: Skočovský Miloš, Malec Miroslav, Karmasín Antonín, Mihola František

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: dokončování, zařízení, toroidních, ploch

Text:

...plochZařízení podle vynálezu pozůstává z úložného tělesa Ž, V němž je umistěn točně rotor § spojený s unášeci hřídelí 1, jíž prochází kanály § pro tlakové médium. Tyto kanály § vyústuji do vyhrání g, ktoré je provedeno v otvoru lg vytvořeném po celé délce rotoru 5, jehož osa Q svirá s osou 91 tohoto otvoru lg úhel 5 od čtyř do patnácti obloukovýchRotor Q je uložen v čelních stěnách ll úložného tělesa Ž prostřednictvím valivých ložisek lg. V...

Držiak superfinišovacieho kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 254949

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bočej Juraj, Labudík Jozef

MPK: B24B 35/00, B24B 19/06

Značky: superfinišovacieho, držiak, kameňa

Text:

...vo zvýšení vlastných nákladov pri výrobe valivých ložískHore uvedené nedostatky sú odstránené držiakom superfiníšovacieho kameňa podla vynálezu, ktorého podstatou je, že v otvore telesa držiaka ukončeného hlavicou je u pevnený v drážke superfinišovaci kameňzhora váhadlom rozopieraným skrutkou od telesa držiaka a hlavice. V držiaku superfinišovacieho kameňa po 4dla vynálezu je v drážke superfinišovací kameň upevnený zhora váhadlom na...

Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brtko Juraj, Holubec Miroslav

MPK: B24B 35/00, B24B 19/06

Značky: krúžkov, ložísk, dráh, superfinišovania, spôsob, valivých, obežných, modifikovaných

Text:

...p 0101137 vykonáva aj striedavý pohyb pozdĺž obežnej dráhy. Aby dochádzalo k vyššiemu úberu na okrajoch, teda aby vznikla vypuklá obežná dráha, je potrebne, aby v »okrajových polohách bola výdrž kameňa, Týmto spôsobom možno obrábaf jednoduché - bombírované obežné dráhy. V súčasnosti však existujú zložitejšie profily obežn-ých dráh, na ktorých výrobu je potrebné vyvinúť vhodn.ú metódu.Tento problem rieši spôsob superfinlšovannia....

Prípravok na superfinišovanie toroidných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 253420

Dátum: 12.11.1987

Autor: Ďurina Pavel

MPK: B24B 35/00

Značky: ploch, superfinišovanie, toroidných, prípravok

Text:

...do stredu oscilácie i rozmernosti uhla výbehu su-perfiniš-ovacieho kameňa pomocou orptic~ kého prístroja, čo je značne -prácneHoreuvedené nedostatky sú odstránené prípravkom pre superfiniš-ovanie toroidných plôch i obežných dráh krúžkov guľkových ložísk, ktorého podstatou je, že superfinišovací kameň kruhovitého prierezu je upnutý v kruhovom otvore držiaka telesa tvarov-ým segmentom upínacou skrutkou, pričom dr 4žiak je prestaviteľný pomocou...

Zařízení k broušení rovných ploch součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251937

Dátum: 13.08.1987

Autori: Batiašvili Boris, Makkevič Jurij, Bikojev Guram, Bucchrikidze David, Grdzelišvili Georgij, Diasamidze Iraklij, Loladze Tejmuraz, Mamulašvili Gennadij

MPK: B24B 35/00, B24B 7/00

Značky: součástí, rovných, ploch, broušení, zařízení

Text:

...oueub aucoxa. ak xax paAHanb~ Hmñ cepHuecKHü nonmununx naew noanomuocrb onope 2 c ycrauonnenuuu Ha Heä mnůonanhnum Kpyrom 1 CaMOyCT 8 HaBnHBaTbCH no onopuoň nonepxuocru nnocxnx nnacwnu 8 H B wo me Bpeun ynepmHaaer.3 an 4 c onopoü 2 or pannanbuoro cuemee HHH. Hacne roro-Kax Kaccerm 31 Haxoarcx 3 aepxueu - Hcxonom nonoxeHHH, a onopa 2 npnmara K onopumm nosepxnocwuu nnocxu nnacTHH 8, KOTOPHE, 3 caomvoltepenb, IIDPIKYMaIOTCH K RECTKO...

Zařízení k upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248533

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malec Miroslav, Balšík Josef, Hranička Jan, Skočovský Miloš, Karmazín Antonín

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: součástí, upínání, zařízení, rotačních

Text:

...součástí a přilehlou plochou radiálního pőlového nástavce a případně velikosti napájecího napětí cívky elektromagnetu je možno plynule měnit velikost radiální i axiální přítažné síly. Další výhoda zařízení podle výnálezu spočíva v tom,že elektromagnet s pőlovými nástavci je umístěn pod unášecími válci, takže nepřekéží při výměně součástí, je jednoduchý, nepohyblivý, snadno ovladatelný a odolný proti opotřebení, přičemž obrobek je...

Výkyvný držák superfinišovacích kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248446

Dátum: 12.02.1987

Autori: Daněk Radoslav, Andreas Stanislav

MPK: B24B 35/00

Značky: výkyvný, kamenů, držák, superfinišovacích

Text:

...po obou stranách roviny určené osou rotace obrobku a podélnou osou tyče.Výhoda výkyvného držáku superfinišovacích kamenů podle vynálezu je v tom, že jím lze obrúbět na jednom stroji s jednou přitlačovací hlavicí dvě a více ploch jednoho nebo několika obrobků. Dochází tak k úspoře času potřebného na opracování jednoho obrobku, energie nutné k pohonu stroje 3 pracovníchPříkladné provedení výkyvněho držáku superfinišovacích kamenů podle...

Držiak hydraulických púzdier superfinišovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239232

Dátum: 15.05.1985

Autor: Bocán František

MPK: B24B 35/00

Značky: superfinišovacích, hydraulických, strojov, držiak, púzdier

Text:

...a tesniaceho veka, ktorého podstatou jet že na dutom otočnom hriadeli je pevne cez tesniaci segment pripevnený v priebežnom va 1 covom.otvore deliaci kotúč s rovnomerne súoso uložený hydrostatickými.púzdrami opatrenými od osi radiálnymi mazacími otvormi. Priebežný valcový otvor deliacehovkotúča je za ukončeą ným dutým otočným hriadeľom cez závit s opačným stúpanim skrutkovioe, ako je zmysel otáčania otočného dutého hriadeľa upevnee né...