B24B 29/00

Spôsob opracovania užitných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267059

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolouch Rudolf, Zámečník Mikuláš, Mokrý Jozef, Houžvička Jindřich

MPK: B24B 29/00, B24D 13/00

Značky: predmetov, opracovania, spôsob, užitných

Text:

...1 za prítomnosti disperzačného systému z nosnej kvapaliny a pevného leštiaceho a brúsneho prostriedku o veľkosti častíc 5 až 1 000,um, v množstve 10 až 25 g/dmz, pričom opracovávaný predmet sa pritláča silou 50 až 500 kPa po dobu 20 až 130 s pri obvodovej rýchlosti leštiaoej plochy kotúča 4 až 40 m/s.Medzi hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu možno zaradit skutočnosť, že pri opracovaní predmetov spojením známych látok vzniknutá sústava,...

Zariadenie na utieranie guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261425

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kultán Peter

MPK: B08B 1/00, B24B 29/00

Značky: guliek, zariadenie, utieranie

Text:

...guliek avelkým pracovným výkonom pri odstráneníjNa pripojených výkresoch je znázornená zariadenie na utieranie guliok podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schematicky znazor 4nené toto zariadenie V náryse a na obr. 2 v reze A-A pri pohľade z hora.Zariadenie na Litleranie guliek sa skladá z dolného utieracieho pásu 1, ktorý sa navíja na dolný navíjecí kotúč 1 U cez vyrovnávaciu kladku 14, ľavý vodiaci valec B,napinaciu kladku 13 nad dolnou...

Zařízení pro uspořádané postupné podávání plochých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259049

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zimmermann Stefan, Lange Eckhard, Wagner Günter

MPK: B24B 29/00

Značky: plochých, zařízení, výrobků, uspořádaně, postupné, podávání

Text:

...0 xPBHeHH OT BGPTH Kanbnoro npnnonnuuanmn nuecre c nnocxnu useqmaun.-I -n u-mąn-upn ua HDHMGP OCYIEIGCTBJIEHKK HSOČDGTGHRH OIIHCHBSETCH HlrDKe 50.7188 HOÄPOÓHO 110 npmzaPSGNIHM DHCYHKGM, na KOTOPHX HPEÁCTBBJIGI-lląliůHr.3 sun c 6 oKya oónacrn Marumrnoň nnannuHa our. npencraanen Haxonnwenn (1), umemmnů onopnym nnacwuuy (2), 3 neurppvwmx yrnyöueaanx (3) xowopoü ycmanonnenu nnocxue usnennx (4). ueurpnpymw mne yrnyöneun (3) pacnonoxeu panamu na...

Syntetické brusivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235226

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kušnierová Mária

MPK: B24B 29/00, C09G 1/02

Značky: brusivo, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obstarávacích nákladov a zamedzenie vzniku odpadov rieši syntetické brusivo k brúseniu či lešteniu voľným abrazívom a prítlačným nástrojom podľa vynálezu, ktorého podstatou je sklenený prášok so základným obsahom 50 až 90 hmotnostných percent kysličníka kremičitého SiO2 a 0,5 až 4,0 hmotnostných percent kysličníka hlinitého Al203, tvrdosťou častíc 3,5 až 5,0° Mohsa, s mernou hmotnosťou 2,5 až 3,0 g/cm3 a o zrnitosti do 0,1 mm.