B24B 1/00

Zlatnícke držadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5109

Dátum: 05.02.2009

Autor: Běhounek Karel

MPK: B24B 13/005, B24B 1/00, A44C 27/00...

Značky: držadlo, zlatnícke

Text:

...a tým predĺžiť životnosť telesa aparátu a rovnako odstranit obrábacie operácie pri upevňovaní zlatníckych držadiel v aparáte.Toto sa do veľkej miery dosiahne zlatníckym držadlom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva najmä V tom, že telo zlatníckeho držadla a hlava zlatníckeho držadla majú zhodný priemer, pričom medzi hlavou a telom zlatníckeho držadla je obvodová drážka.S ohľadom na kvalitu uloženia zlatníckeho...

Spôsob čistenia lešteného tvrdého podlahového povrchu z kameňa alebo z materiálu podobného kameňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11476

Dátum: 16.11.2005

Autor: Thysell Hakan

MPK: A47L 13/16, B24B 1/00, B24B 7/18...

Značky: podlahového, spôsob, tvrdého, kameňa, povrchu, materiálů, čistenia, kamenů, podobného, lešteného

Text:

...FIoorPads a nemajú žiadny alebo len veľmi malý účinok na veľmi tvrdých povrchoch, ako je terrazzo alebo betón, ktoré boli používané dlhšiu dobu.0011 EP-B-O 562 919 opisuje netkaný vankúšik z polymérových vlákien,ktorý je celkom impregnovaný spojivom zahŕňajúcim zmes vytvrditelnej plastickej živice a brúsnych častíc s veľkosťou 0,1 až 30 m. Ako príklady vytvrditelných živíc sú zmienené fenolové živice, akrylátové živice, melamínové živice a...

Nosná doska držiaca brúsny prvok a brúsnu dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2874

Dátum: 10.06.2004

Autori: Olsen Lars, Thysell Hakan, Thysell Karl

MPK: B24B 1/00

Značky: nosná, dosku, brúsnu, brusný, držiaca, doska, prvok

Text:

...umiestnených podľa vopred určeného vzoru, pričom každá podopiera rad brúsnych segmentov 3, umiestnených vopred určeným spôsobom na nosnej doske 2.0013 Každá nosná doska 2 má dve strany 2 a, 2 b, ktoré vzájomne zvierajú ostrý uhol a na brúsnej doske 1 je rad prvkov la umiestnených podľa tohto vzoru a podľa strán 2 a, 2 b príslušnej nosnej dosky. Strany 2 a, 2 b a hrany prvku sú vzájomne v podrezanom vzťahu a sú nasmerované tak, že rádius zo...

Způsob úpravy povrchu součástí a konstrukcí po skončení tenzometrického měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 269164

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dolhof Václav

MPK: G01L 9/04, B24B 1/00

Značky: skončení, měření, povrchu, konstrukcí, součástí, tenzometrického, úpravy, způsob

Text:

...every upevněny odporove i kspecitní tsnzometzw s. instalační příchytw vodičd. Podstata vynálezu spočíva v ton, že po sejnutí tenzonetn. e instelečních pcříchytek se ploäně v plynulou prechodu odbrotnsí every í teplotnč ovlivnéné oblssti do hloubw, ktori se rovná poiovínłsvnru.Výhodou tohoto řeiení de, łeodbrouäenín bodových veru e. teplotně ovlívnlne zó ny gs odstrsní koncentrdtory napätí včetne nikrotrhlín, strukturní vruby i oblasti a ...

Způsob oprcování islandského vápence

Načítavanie...

Číslo patentu: 266470

Dátum: 12.01.1990

Autori: Smirnova Evelina, Morozova Emma, Morozov Ivan

MPK: B24B 1/00

Značky: vápence, způsob, islandského, oprcování

Text:

...MKM nenrnukonnBOCKOBOŘmHHůdBanbHHŘ HHcTpyMçHw npecwasnnew coöoň nqeucwym crennnnnym ocuoay (pasMep xueex 8 x 8 MM M rnyőnnoň Kananos 1,5 MM), Ha HOBGDXHOCTB Koropoü Haueceu cnoň nuenuuoro socka (TeMepaTypa pasMnrqeHus T BOCKa 58 °C) wonuuoň 40,2 MM. ~Buöpannan ronuna cnon nocxa 0,2 MM H Menee Ha mnHo 9 anbnoM HHCTPYMEHTE oöbacnnewcn men, uwo upu Taxoü ronmnue cnoa nerxonnasxoro nqenunoro Bocxa na Hero oxaaunamw Énnaune mnanxo-Mexanmueckne...

Způsob čištění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 265067

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Pavel, Havel Zdeněk

MPK: B24B 1/00, B08B 7/00

Značky: čištění, ložiskových, způsob, kuliček

Text:

...kuliček 2 poslední lapovací operace, prášok ke kuličkám přilne. V dalším průběhu odvelování anorganický prášek pohlcuje lapovaoí kapelinu. Tim se snižuje jeho přílnavost k povrchu kuliček a prášek samovolně odpadává.vynález jekombůmcaudww fyzikálních vlastností. První je schopnost anorganického prášku ebsorbovat tekuté ropné produkty. Druhou vlastností je charakter vezby mezi lesklým povrchem kuliček a práškem. Pokud jsou na povrchu...

Způsob satenování povrchově upravených předmětů z kovových tažných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243540

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vilímek Karel, Hrstka Zdenik

MPK: B24B 1/00, B24B 5/04

Značky: tohoto, kovových, tažných, povrchové, zařízení, upravených, způsobu, předmětů, způsob, satenování, provádění, materiálů

Text:

...obrobek V rozsahu 1,5 až 3 s a počet lamel ve smirkových kotoučích je 1 150 ks.Zařízení, používaná na satenování povrchů předmětů vyrobených z ušlechtilých tažných materiálů jsou složitá, nákladná a s nízkou produktivitou. Princíp těchto zařízení spočívá v nekonečném smirkovém pásu pohybujícím se konstantní rychlostí, ke kterému jsou mechanicky přitlačovány obrobky. jejichž otáčivý pohyb je zvláštním zařízením přibrzdován a to za učelem...

Způsob třískového opracování ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243056

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrška Milan

MPK: B24B 1/00

Značky: strojních, opracování, třískového, ploch, součástí, způsob

Text:

...ploch provede brousicími lamelovými kotouči brousicím zrnem 150 až 320, přítlakem 2 až B N na cm šířky.k-oxtquěa, úběrem 0.0002 až 0,002 mm na p 10 chu na jeden průchrod brousicí rychlostí 30 až 50 m/s, posuvovou rychlostí 10 až 30 m za minutu.Výhodou způsobu třísk-ového obrábění ploch str-ojních součástí podle vynálezu je to, že se dosáhne požadované drsností povrchu jednoduchým přídavným zařízením pro dokončovací opracování nebo suportovou...

Způsob přesného opracování rovinných ploch monokrystalů s granátovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252646

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nejedlo Zdeněk, Mašek Václav

MPK: B24B 1/00, B24B 7/22

Značky: ploch, monokrystalů, granátovou, strukturou, rovinných, opracování, přesného, způsob

Text:

...stejnoměrnou, nekolísavou opracovatelnost, tj. hmota při opracování vždy stejnoměrně ubývá v celé opracovávané ploše. Tyto příznivé vlastnosti se pak přenášejí i na plochu sousedního monokrystalu, který bučto z důvodů technické dostupnosti suroviny nebo požadovaných konečných vlastností jemné strukturní poruchy nemá.způsobem podle vynálezu lze hromadné opracovávat rovínné plochy monokrystaiů mosaikových i bez mosaiky nebo monokrystalů s...

Způsob broušení válcových obrobků s přerušovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 251434

Dátum: 16.07.1987

Autori: Král Václav, Daniel Antonín, Daněk Radoslav

MPK: B24B 5/18, B24B 1/00

Značky: obrobků, přerušovaným, válcových, pláštěm, způsob, broušení

Text:

...zlepší kluznć podmínky mezi klecemi a vnějšími ložiskovými kroužky, čímž se zmeněí třecí moment, sníží provozní teplota až o dvacet procent. Dále poklesnou nároky ne mazivo při zvýšenífrekvenci otáček e celkové životnosti ložisek. Způsob lze použít dále u všech válcových obrobků, například hřídelů s podel nými drážkemi, pro zlepšení tribologických podmínek. K provádění způsobu slouží celkem nenáročné a málo nákladné zařízení.Zařízení k...

Způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240130

Dátum: 15.06.1987

Autori: Baník Jan, Popelka Kvitoslav, Valenta Vladimír, Resl Jaroslav, Protiva Miroslav, Kováeik Peter

MPK: B24B 1/00

Značky: leštění, monokrystalů, povrchu, bizmutgermanátu, způsob

Text:

...leptají v 20- až 30 kyselině dllSĺČné po dobu 30 s a po určení polarity se leštistrana s kladnou polaritou suspenzí, tvořenou koloídním gelem oxidu křemičitého o veli kosti častíc 25 nm, upravenou na pH 1až 3 na podložce z plastické hmoty s vlasem za syntetického nebo přirodniho vlákna.Tímto způsobem leštění se dosáhne ltva-litního opakovatelného vyleštěni součástek, vyhovujících tak náročným podmínkám jejich aplikace.germanátu...