B23Q 7/14

Výrobná bunka so zariadením na prenos obrobku a dopravné zariadenie pre obrobky a nosiče dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17715

Dátum: 20.09.2011

Autor: Plakolm Jürgen

MPK: B23Q 7/00, B23Q 7/04, B23Q 7/05...

Značky: obrobků, dopravné, zariadením, obrobky, výrobňa, nosiče, buňka, zariadenie, prenos, dielov

Text:

...uskutočnenia podľa nároku 1 sa usporí doba cyklu pri prenose obrobku pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom.0015 Pre lepšie pochopenie vynálezu je tento bližšie objasnený pomocou nasledujúcich obrázkov.0016 V značne schematicky zjednodušenom vyobrazení znázorňujeObr. 1 výrobnú bunku s výrobným zariadením ovládaným pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom a so zariadením pre prenos obrobku v zjednodušenom vyobrazení, Obr. 2...

Upínacie zariadenie obrobku a s ním vybavený obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6243

Dátum: 28.10.2006

Autor: Smolarek Andreas

MPK: B23Q 1/25, B23Q 7/14, B23Q 7/02...

Značky: stroj, zariadenie, obrábací, vybavený, obrobků, upínacie

Text:

...opracovávaniaobrobku, poprípade pre montážne práce na obrobku.Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu vyplývajú zo závislýchFixačné usporiadanie mechanicky upína výmenný držiak vo fixovanej polohe. Účelným spôsobom je k tomu upravené jedno alebo viac fixačných usporiadaní. Zvlášť prednostné je, pokiaľ fixačne usporiadanie výmenný držiak na upinači centruje, takže ten je na upinači ustanovený vpredom určenej polohe, čo umožňuje presné...

Spôsob zásobovania súčasťami pracovnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10064

Dátum: 14.03.2006

Autor: Coutier Charles

MPK: B23Q 7/14

Značky: pracovnej, zásobovania, spôsob, súčasťami, stanice

Text:

...obslužnej oblasti blizko linky a jednej pojazdnej základnej dosky v pripravnej oblasti, umiestnenej za obslužnou pojazdnouzákladnou doskou v kolmom smere na túto dopravnú linku.0005 Presnejšie povedane, tento spôsob spočíva, keď je obslužná pojazdná základná doska prázdna, v činnosti premiestňovania linkovým operátorom prázdne pojazdné základne dosky 2 obslužnej oblasti k oblasti vyprázdñovania bokom k priliehajúcej k vyššie uvedeným...

Obrábací stroj s meničom obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2781

Dátum: 30.07.2005

Autori: Bernhard Franz-xaver, Schwörer Tobias

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/00, B23Q 11/08...

Značky: stroj, obrábací, meničom, obrobkov

Text:

...J ďalšie výhodné uskutočnenia a vylepšenia obrábacieho strojaMenič obrobkov je s výhodou opatrený zdvíhacím zariadením pre úložný element, aby zdvíhanie a pokladanie obrobkov alebopaliet s obrobkami bolo uskutočňované racionálne.Výhodným spôsobom je pre lineárnu premiestniteľnost úložného elementu tento usporiadaný na koľajovom vedení alebo teleskopickom výtahu, pričom toto koľajové vedenie alebo tento teleskopický Výtah sa pri OĽOČHOHI pohybe...

Upínacie zariadenie s upínacím skľučovadlom a s paletou na ňom rozoberateľne fixovateľnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3520

Dátum: 08.03.2005

Autor: Nie Peter

MPK: B23Q 1/00, B23H 7/26, B23Q 16/00...

Značky: rozoberateľné, upínacím, fixovateľnou, zariadenie, upínacie, skľučovadlom, paletou

Text:

...ktorý je určený na záber s vybraníma/alebo vyvýšením príslušného centrovacieho čapu, aby bolo možnetento centrovací čap ako zatiahnut V smere Z do centrovacej drážky, tak aj prítlačiť k druhému boku drážky upravenému na centrovanie.Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie vytvorenia predmetuvynálezu sú opísané v závislých nárokoch 2 ~ 11.V nasledujúcom je s odkazom na pripojené výkresy bližšie objasnené príkladné uskutočnenie upinaeieho zariadenia...

Obrábací stroj, najmä na trieskové obrábanie obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 847

Dátum: 04.12.2003

Autori: Hansch Stefan, Bielitza Peter

MPK: B23Q 1/00, B23Q 39/00, B23Q 7/02...

Značky: obrobků, stroj, najmä, trieskové, obrábací, obrábanie

Text:

...vzhľadomTáto úloha sa rieši obrábacim strojom so znakmi nároku l.Základom vynálezu je myšlienka zachovať vodorovne orientovanú os vretena, pretože pri vodorovne orientovanom vretene môžu triesky, ktoré vznikajú pri suchom obrábaní, voľne padať dole do odvádzacieho kanála obrábacieho stroja. Aby sa napriek tomu poskytla vysoká flexibilita upínaciemu modulu, čo sa týka usporiadania obrábacieho modulu s vodorovne orientovanými vretenami,...

Upínacie zariadenie so skľučovadlom a s na ňom rozoberateľne zafixovateľným nosičom obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15169

Dátum: 03.12.2002

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 1/00, B23Q 3/18, B23B 31/107...

Značky: zafixovateľným, obrobkov, nosičom, skľučovadlom, upínacie, zariadenie, rozoberateľné

Text:

...upínacím čapom poškodí, pretože táto elasticky poddajná oblasť nemôže ani v axiálnom aniv radiálnom smere zachytávať príliš veľké sily.Zo spisu DE 41 10 857 je známe zariadenie pre spojenie držiaka nástrojov s pracovným vretenom obrábacieho stroja. Toto pracovné vreteno je pre uloženie driekovej časti držiaka nástrojov opatrené uložením, ktoré medzi hornou a dolnou kužeľovou časťou obsahuje prsteňové vybranie s opornou plochou....

Systém na selektívne a dočasné skladovanie súčiastok z priemyselnej montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3959

Dátum: 27.09.2002

Autor: Mclennan Robert

MPK: B23P 19/00, B23Q 7/14, B23P 21/00...

Značky: selektivně, súčiastok, dočasné, linky, systém, priemyselnej, skladovanie, montážnej

Text:

...koľajnicu, pričom prvá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvého konca prvého dopravníka a druhá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvéhokonca druhého dopravníka, prvý pohon pohyblivý medzi roztiahnutou polohou, v ktorej je tento pohon v spojeni s jedným kontajnerom na prvom konci prvého dopravníka a pohybuje jedným kontajnerom proti prvejvyrovnávacej koľajnici, a zatiahnutou polohou, druhý pohon pohyblivý medzi...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bednář Vladimír, Blesík Karel, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 7/14

Značky: pružné, řízení, výrobní, linky, zapojení

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Snímač manipulační tolerance, zejména pro průmyslové roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257055

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kopal Jiří

MPK: B23Q 7/14

Značky: tolerance, roboty, průmyslové, manipulátory, snímač, manipulační, zejména

Text:

...stroje a dalšímu chodu manipulátoru, čímž je zabráněno ohrožení obsluhy a poškození zařízení.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje schéma snímače manipulační tolerance.Na rameni l manipulátoru je přes přírubu g upevněno těleso Q chapadla. K tělesu l chapadla je přes tři pružné elementy 3 uchycena odpružená dotláčecí deska §. Na tělese l chapadla jsou dále upevněny dva stavěcí...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/14, B23Q 7/05

Značky: zariadenie, centrálnu, automatickú, strojoch, výměnu, manipulačné, technologických, obrábacích, paliet

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Nekonečný dopravník z kovu s volně ležícími stojany pro montáž výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254142

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fichtner Karl-heinz

MPK: B23Q 7/14, B65G 37/00, B65G 47/00...

Značky: nekonečný, výrobků, montáž, stojany, volně, ležícími, dopravník

Text:

...3 a cöopxu.Hsoöpçrenue noncnaercn Ha npnuepe uepwexa.Baaanenuuü ôecxoneumuň Konaeñep na Mewanna co cnoöoao nemamnn Hecymnun cToňxaMH cocwouw HS HBBGCTHHM 3 neMeHToB npnBoal,noBopoTHoň cwaauun 2,vnonseunuxon 3 n 6, ononanrenbuux nonbemunxoa 4 H 5 nocne yuacwxa 7.1 yano,aoñ cöopxn.Ľnn roro, qwoöm Ha STOM Konaeüepe Momno őúnó nponsnonwb c 6 opoqHmepa 5 osTu Ha ayx pasnnqmux Hecymnx cToäKax 8 n 9, cőopoqnbů yqacToK 7 paaneneu TaŕKMM oőpaaon,...

Krokový dopravník zejména automatické obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239137

Dátum: 01.11.1987

Autori: Souba František, Odehnal Ervín

MPK: B23Q 7/14

Značky: zejména, automatické, krokový, dopravník, obráběcí, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový dopravník zejména pro automatické obráběcí linky je určen k přesunu dopravovaných součástí samotných nebo na paletě. Počet dopravovaných součástí se řídí počtem zvedacích zařízení rozmístěných na podávací tyči, která prochází po celé délce krokového dopravníku a je posuvně uložena v klínových drážkách vodicích kladek a orientována polohovacími kladkami. Dvojice kladek jsou upevněny prostřednictvím nosičů v táhlech. V táhlech jsou...

Pružný automatizovaný výrobný systém plošného tvárnenia plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252734

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kresik Sergej, Demeter Július, Plášek Milan, Kalina Peter, Zelina Pavol, Tkačenko Vladimir, Jurčenko Michail

MPK: B23Q 7/14

Značky: pružný, systém, výrobny, plechov, automatizovaný, plošného, tvárnenia

Text:

...ďalej minimalizovanú plošnú a priestorová zastavanosť, zvyšuje ekonomickú i technickú úroveň daného technologického celku a vytvára podmienky pre automatizáciu informačného systému aj v časti plánovania a dispečerského riadenia, tak vlastného systému, ako aj väzieb na ďalšie technologické celky. Podla vynálezu je možné vytvárať výrobné systémy s rôznym počtom lisov, pričom tieto systémy je možné prostredníctvom nadúroviinvých...

Zariadenie na manipuláciu s paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248986

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kolpach Pavel, Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B23Q 7/14, B65G 47/20

Značky: paletami, zariadenie, manipuláciu

Text:

...od krivky medzioperačnej dopravy 5. Vzdialenosť od krivky a rozstup stojanov je daný typom medzioperačnej dopravy H typom palety. U pracovísk s ručnou obsluhou je signalizátor 4 ukončenia cyklu umiestnený v manipulačnom priestore obsluhy, pričom je napojený na riadiaci systém RS. U strojovej obsluhy ukončenie cyklu manipulácie dáva priamo riadiaci systém RS.Popis funkcie zariadenia. Na zariadení nie je prítomná paleta, to znamená, že...

Stavebnicové zariadenie pre manipuláciu s technologickými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234807

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Barák Eugen, Pernický Štefan

MPK: B23Q 7/14

Značky: technologickými, zariadenie, paletami, stavebnicové, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavebnicového zariadenia pre manipuláciu s technologickými paletami na pracoviskách prípravy materiálu automatizovaných výrobných systémov. Podstata vynálezu je, že horná otočná časť, spodná nosná časť ako aj funkčné jednotky sú konštrukčne vyriešené tak, že možno stavebnicovým spôsobom tvoriť zariadenia potrebné na jednotlivé pracoviská prípravy materiálu nenáročnými montážnymi zásahmi.