B23Q 7/10

Nakladacie zariadenie pre materiálové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12937

Dátum: 03.11.2010

Autor: Breuning Roland

MPK: B23Q 7/00, B23Q 7/10

Značky: materiálové, tyče, zariadenie, nakladacie

Text:

...pokiaľ tieto majú kruhový profil prierezu. U iných geometrií prierezu sú možné asymetrické, najmänaklonené polohy vo výrezu vedenia tvaru V.Pri použití takých strojov sa však ukázalo, že pomocou týchto známych vedení takých zariadení nie je možne optimálne správne ustavenie materiálových tyčí s ľubovolnými, najmä nekruhovými, profílmi prierezov.Tak napríklad materiálové tyče s profílmi prierezov v tvare štvorhranu alebo šesťhranu, ktoré sa...

Automatické manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13229

Dátum: 06.04.2010

Autor: Tanno Daniel

MPK: B23Q 7/04, B23Q 7/02, B23Q 7/10...

Značky: zariadenie, manipulačné, automatické

Text:

...jedným zakladacím oknom a prípadne priezoromNakoniec je výhodné, ked manipulátor pozostáva z výškovej jednotky tvorenej stĺpovým vedením, ktoré je pripevnené kzákladni a zvonka alebo vo vnútri ktorého je výškovo osadená nastaviteľná výsuvná jednotka, ktorá je vybavená druhým pohonom a na jej voľnom konci je otočne uchytená rotačná jednotka vybavená tretím pohonom a pozostávajúca z horizontálne situovaného ramena, na voľnému konci ktorého je...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260352

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: unášač, zariadenie, čelný, odkladacie

Text:

...uchytený uiektoirýni zo známych spôsobov. Bubnový zásobník zo má vo svojom teleso 21 vytvorené dutiny 23,napriklad valcové. V každej dutina 23 je otočne uložený rotačný prvok 24, ktorý má na sebe vytvorenú uchytávaciu plochu 25,napríklad kužeľovú, pre záber s povrchom 41 čelného unášača 40. Povrch 41 môže byt vytvorený ako čelný kužeľový povrch 42 pre samosvorné uchytenie v uchytávacej ploche 25 rotačného prvku 24. Pri rotačnoin uvoľnení...

Zásobník se žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 271000

Dátum: 14.08.1990

Autori: Legart Miroslav, Dřevíkovský Jiří

MPK: B23Q 7/10

Značky: žlabem, zásobník

Zařízení pro automatizaci obslužných činností výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269847

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: výrobních, činnosti, strojů, obslužných, zařízení, automatizaci

Text:

...g, ktoré je s dalšími navazujícími meohsnismy stejně jako u zařízení podle obr. 1.Výtah g polotovarů łg (obr. 3) je proveden jakovedení gg, v jehož dolní části je upra vstupníoh otvoru do dutiny. ggałříA ~von vúlee gg zdvihu se smykadlem 59 a Je zde uloäena západka 3 L. Kolmo na toto vedení g§ Jsou uspořćdćny msohanieny pro vysunutí polotovaru ąg z osy vedení gg. Tyto mechaniemy Jsou vytvořeny Jako opět-ní čelist § 13 ktoré Je posuvně...

Zařízení pro plnění košů technologických linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269178

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: linek, zařízení, košů, plnění, technologických

Text:

...manípulačním prostorem v návaznosti na potřeby plněné technologické linky je v route l vytvořen otvor 2, na jehož spodním okraji je upovněn skluz É, ktetývyúsłuje do Bávkovací odměrky 1. Dávkovací odměrka 1 je otočné uložena na ose g, která je zakotvena v bočnicích 2. Udměrka 1 je pro střednlctvím segmentu lg spojená 5 pracovním válcem lg. Otvor í je uzavírán hradítkem ll, posuvné uloženým ve vedení lg, spojeném s bočnicemi 2Zařízení je...

Zariadenie na stohovanie plošných technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267765

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaššovic Ľubomír, Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/10

Značky: stohovanie, plošných, zariadenie, paliet, technologických

Text:

...zeriedenie.Zariadenie na ctohovenia plolných technologických paliet pozostáva z rásu 1. V hornej časti rálu 1 je usiestnená nosné plošina 1 pevne uložená ne zdviháku 2, na ktorý je pripojená ojnica 12 klukoveho eechaniznu jo spojeneho s pohono /na obr. nezekreslený/. Na dolnej ploche nosnej ploliny § po oboch stranách sú na pevných konzoliach 11 kyvne e nero hore odpružene prostrednictvoe prułin 1 uložená reaená 2 s ovládncini kladkeni 13. V...

Výtah zásobníka rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263586

Dátum: 11.04.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: výtah, dosiek, čipov, rámov, zásobníka

Text:

...pozostáva z telesa 1 výťahu, na ktorom je uložené šmýkadlo 2, pozostávajúca -z vodiacich tyčí 3, upevnených V telese 1 výťahu a skrutky 5, uloženej v matici 4. Skrutka 5 je opatrená ozubeným kolesom 6 zaberajúcim s pastonkom 24 pohon-ovej jednotky a. Pohonová jednotka 8 je uchytená na »telese 1 výťahu. Konce pohybovej skrutky 5 sú uložené v ložiskäch 7.Teleso 1 výťahu má vytvorené sedlo 26 pre zásobník 13 dosiek čipov. Teleso 1 výťahu je...

Zariadenie na vkladanie ihiel do klietok ihlových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ponec Ivan, Mintál Ján

MPK: B23Q 7/10

Značky: klietok, vkladanie, zariadenie, ložísk, ihiel, ihlových

Text:

...odpruženou západkou. Pritom je zasúvač V prednej polohe a stĺpec ihiel jo zablokovaný. Por stlačení telesa pomocou páky smerom dol.e sa naplnené klietka vysunie. Po vložení novej klietky, vysunutí telesa hore a uvolnení odpruženej západky sa cyklus opakuje.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený princíp mechanizmu na plne 4Mechanizmus na plnenie ihiel pozostáva z telesa 1 s rohatkou, ktoré je posuvne a otočne uložená v ráme 2 -a...

Zařízení pro třídění a orientaci plochých podlouhlých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259332

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jelínek Václav, Nováček Petr

MPK: B23Q 7/10

Značky: součástí, třídění, zařízení, plochých, orientaci, podlouhlých

Text:

...vibračního zásobníku §.vibrační zásobník Q plní funkci vynášecího skluzu součástí 2. Zdviž 1 dopraví součástí g pomocí kontejneru gàg do vibračního bubnu § 45 vibračního zásobníku §, nače se vrátí pro další odváženou dávku součástí g. Ve vibračním bubnu §Lł vibračního zásobníku § se součástky 3 dostávají vibrscemí ze dna na spirálovitou dráhu äàg vibrsčního bubnu §ł,po které postupují vzhůru k výstupu z víbračního bubnu àLłI Spirálovítá dráha...

Bubnový zásobník klieštin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259242

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20, B23Q 7/10

Značky: klieštin, zásobník, bubnový

Text:

...spojovaciemu ukončeniu lg. Na obr. 1 je znázornený jednoduchý príklad,kde všetky uchytávacie prvky łg majú vytvorené jednotné závitové ukončenie łi a buhnový zásobník łł má vytvorené jednotné závitové hniezda lg. Na obr. 2 je iný príklad, kde uchytevacie prvky lg majú kužeľové ukončenie lg a bubnový zásobník ll má vytvorené kužeľové hniezda łl. V prvom príklade je spoj gg zaietený závitom a v druhom samosvorným trecím spojením.Na...

Výmenné zariadenie pre výmenu čelného unášača z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 259241

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10, B23B 33/00

Značky: unášača, výměnné, zariadenie, čela, čelného, výměnu

Text:

...z axiálneho ramena ggg otvoreného z čela gg čelného unášača gł a zo zalomenáho ramena ggg. čelný unášač gł má vytvorené v axiálnom odstupe r od svojho čela gg stykové osadenie 3 pre záber s čelnou rovinou 35 uohytávaoieho prvku gł. Pre samosvorné spevnenie čelného unášača gł v uohytávacom prvku gł je vhodné, ked zalomené rameno ggp blokovacej drážky 35 zviera so stykovým osadením gg samosvorný uhol §lg čelný unášač gł má vytvorené za...

Odkladacie zariadenie pre klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259240

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10, B23B 31/20

Značky: odkladacie, klieštiny, zariadenie

Text:

...uskutočňuje v súčinnosti s ietiacim zariadením 22 a sflovým mechanizmom łł nasledovneBubnový zásobník gps sa po napolohovaní pred klieštinový upinač gg natočí voči nemu tak, aby prázdny držiak gł smeroval do klieštinového upinača gg, v ktorom je klieština gł dräaná istiacim zariadením gg. Klieštinový upínač gg pôsobením silového mechanizmu ll vykoná upnutie, čím sa klieština gł radiálne v smere upínania pružne zdefcrmuje, čim jej...

Zásobník obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258874

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: B23Q 7/10

Značky: zásobník, obrobků

Text:

...umožňuje.dostatečnou zásobu polotovarů,u kterých nedocházi k zaklinování, Plnění násypky libovolného objemu je snadné. Plnící sila je Stálá a její velikost je.možno nastavit pouze změnou odporu paralelné připojeného kekotvě stejnosměrného motoru. Po odebrání obrobku manipulačním zařízením jeobrobek automaticky doplněn.Přiklad provedení zásobníku obrobků podle vynálezu je nakreslen na obr, 1, kde je v řezu nažnačeno jeho konstrukčníý...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258656

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: unášač, zariadenie, odkladacie, čelný

Text:

...každej kužeiovej dutiny 114 je v telesa 111 vytvorený valcový otvor 141, v ktorom je posuvne uložený piest 142, ktorý v jednej úvrati zabiera svojou čelnou plochou 146 do ku 4želovej dutiny 114. Va.lcový otvor 141 je prepojený s prívodom 144 tiskového média 143. ñalcový otvor 141, piest 142 a tlakové médium 143 tvoria vysúvacie zariadenie 140 určené pre uvoľnenie čelného unášača 130 z kužeľovej dutiny 114. Medzi telesom 111 a piestom 142 je...

Spôsob výmeny klieštin a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258655

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: spôsob, zariadenie, klieštin, uskutočnenie, výměny

Text:

...prvky 31, ktoré sú tvorené matioami, pričom klieštiny 21 majú z čela vytvorený odpovedajúci závit. Tým je umožnené spojenie klieštiny 21 s uchytávacim prvkom 31 z čela, ako si to vyžadujespôsob výmeny klieštin 21 podľa vynálezu.Postup výmeny klieštiny 21 podľa spôsobu vynáiezu je nasledovný .Rameno 4 D sa zo základnej polohy A presunie V smere a do polohy B, pričom sa v axiálnom odstupe do stredu klieštinového upínaču 2 D naismeruje...

Držiak klieštin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258218

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: držiak, klieštin

Text:

...klieštinami ggg. Teleso lll bubnového zásobníka lłg má na sebe usporiadané držiaky łgg klieštin 339, na ktoré sa klieština ggg nasúva svojim upínacim otvorom lg z čela. Poistný prvok lgł je usporiadaný na držiaku łgg tak, aby sa po nasunutí klieštiny łâg dostal do záberu s drážkou łâg vytvorenou v upínacom otvore lg klieštiny łgg, čím vytvorí vysávacie zariadenie lgâ, ktoré umožňuje vysunutie uvoľnenej klieštiny łgg z klieštinového upínača...

Zařízení pro ruční odjištění nástroje v zásobníku nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255444

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vlček Jaroslav, Minařík Antonín

MPK: B23Q 7/10

Značky: ruční, zařízení, nástrojů, nástroje, odjištění, zásobníku

Text:

...výměně seřízených nástrojů a zároveň v dokonalém odstranění nebezpečí úrazu při provádění této operace.Na přiloženém výkrese je znázorněn nárysný pohled V částečném řezu na příkladné provedení zařízení podle vynálezu.Na zásobníku nástrojů 3 je upevněno rameno 5, jímž je nesena dvojramenná páka á, přičemž je na přední straně ramena A, upevněna otoćně. Čelo ěł dvojramenné páky á je situováno při odvrácené straně pojistky ł nástroje a jejího...

Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254169

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gutt Ján, Berger Ján

MPK: B23Q 7/10, F16C 43/06

Značky: klietok, orientovanie, ložiskových, zariadenie

Text:

...otočnú hlav-u a na obr. 5 jeprevedený rez ložiskovej klietky určenej k orientácii.Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok je zložené z prívodného žlabu 18,spinača 24, otočnej hlavy 14, pridržiavače 15, zarážky 16, pružiny 27, dosky 17, hydraulického valca 2, piestnice 3, spojky 4, 4axiálneho ložiska 5, hriadela B, priečneho hydraulickěho valca 7, otáčacej piestnice 8,ozubeného hrebeňa 9, prevodovky 1, ozubených kolies 10, 11, 12,...

Zariadenie na orientáciu súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253925

Dátum: 17.12.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: B23Q 7/10

Značky: orientáciu, súčiastok, zariadenie

Text:

...do zbernice tvaru vidlice obopinajúcej hnacie koleso,pričom vonkajší rozmer zbernice je menší ako vnútorný rozmer súčiastky tvaru zovre 4tého U. Hnacíe a hnané koleso môžu byť vytvorené ako remenice, alebo reťazové kolesá a ťažný prostriedok môže byť vytvorený ako remeň, alebo reťaz.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje orientáciu súčiastok tvaru zovreteho U a ich nasunutie na sklz stroja pri vysokej účinnosti. Zariadenie je konštrukčne...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok aspoň s dvoma dopravnými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242210

Dátum: 15.09.1987

Autor: Medvidiv Jurij Sergejevie

MPK: B23Q 7/10

Značky: dopravu, drahami, orientáciu, súčiastok, zariadenie, dopravnými, dvoma, aspoň

Text:

...a dopravu súčiastok aspoň dvomi dopravnými dráhami sa docieli jedným vibračným zásobníkom orientovať veľký počet súčiastok súčasne, čo je zvlášť výhodné pri paletizácii súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladne riešenie zariadenia so štyrmi dopravnými dráhami, kde na obr. 1 je nakreslený pôdorys a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A~A z obr. 1.Zariadenie na orientáciu a dopravu süčias~ tok pozostáva z vibračného...

Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240468

Dátum: 15.08.1987

Autor: Stransky Werner

MPK: B65G 47/24, B23Q 7/10

Značky: telies, najmä, súčiastok, cievok, zariadenie, orientáciu

Text:

...odbere súčiastok. Ďalšou výhodou zariadenia je, že je konštrukčne i výrobne jednoduché a v prevádzke nenáročné na obsluhu.Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená časť orientačného zariadenia v ná 4ryse s orientovanými súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 2.Zariadenie na»...

Zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251636

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novotný Antonín, Ptáček Ladislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: zásobník

Text:

...posypu, cnybnému otoćení některých lamel posypem opačně, než jsou lamely skládény).Výše uvedené nevýhody odstraňuje zásobník pro ukládání smirkových lamsl podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom. že zásobník .je vytvořen z pevného dna obdélníkového tvaru, k němuž Jsou připevněrw na protilehlých bocích čelní panely spojená z obou stran bočními stěnami.Do obou bočních stěn e ve svislém směru po celé výäce, mimo 5 cm od dna a 2 cm od...

Zásobník na součásti, zejména pro skladování a přípravu nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245714

Dátum: 15.07.1987

Autori: Erdman Majja Emanuilovna, Solomacha Adel Ivanovna, Šutov Gennadij Moisejevie

MPK: B23Q 7/10

Značky: přípravu, nářadí, zejména, součástí, skladování, zásobník

Text:

...uarasmta B nononerme, naparmemoe mlmnneam 1213 nema uerwmoodpaćamunanuero cramca. JIPYme pemermz npenycmamnam coomemcmynuee ,IIBEIXBHĽEB MGXBHEBMa CMGHH mcmpymenrozs. Sro npancrameno, xtanpmaep, B npocnewre qMpMH Matmemm zumHo a mam cłryäae 10 cnx nop Heoóxomao mnm/ram. B pacuêr nonwrsao anaunmanmłevmexałmąecxne samparu, som upennonaraerca coxpamn Bumeaasnanxçme npamaymecrna (Mancmannaoe4 nwmqacwao user n Max-asus. camoe nmonnoe...

Zapojenie elektropneumatického rozvádzača zariadenie na orientáciu a podávanie súčiastok pod závitoreznú hlavicu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232017

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kukla Vladimír, Drobný Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: hlavicu, súčiastok, rozvádzača, zariadenie, závitoreznú, elektropneumatického, podávanie, zapojenie, orientáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia elektropneumatického rozvádzača zariadenia a podávanie súčiastok pod závitoreznú hlavicu. Elektropneumatický rozvádzač napojený na prívod stáleho tlaku je paralelne pripojený vývodným potrubím tlakového média cez prvý škrtiaci člen na jednočinný pneumatický valec a dávkovač oleja. Výstupný otvor dávkovača oleja je pripojený vývodným potrubím oleja na zaolejovaniu trysku. Na prívod stáleho tlaku je pripojené paralelne s...

Zásobník tyčového materiálu kruhového prierezu s nakladacím a doplňovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235572

Dátum: 15.02.1987

Autor: Chlain Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: materiálů, kruhového, prierezu, nakladacím, zariadením, doplňovacím, tyčového, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zásobníka tyčového materiálu kruhového prierezu s nakladacím a doplňovacím zariadením, umožňujúcim odoberanie jednotlivých tyčí pre podávanie k ďalšiemu spracovaniu, najmä pre výrobné systémy, jednoúčelové a automatické obrábacie stroje. Zásobník pozostáva zo šikmého roštu a výklopného roštu. K šikmému roštu je na jeho nižšej strane pripojená nakladacia jednotka s dorazom a na jeho vyššej strane je otočne zavesený výklopný rošt...

Operačný zásobník hriadeľových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234852

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krč Štefan, Snopek Pavol, Jambrich Ladislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: operačný, zásobník, súčiastok, hriadeľových

Zhrnutie / Anotácia:

Operačný zásobník hriadeľových súčiastok je určený na vytváranie zásoby manipulovaných predmetov, predovšetkým tenkých a dlhých hriadeľov, pre automatickú manipuláciu priemyselnými robotmi a manipulátormi. Operačný zásobník pozostáva zo základného rámu a dvoch nekonečných reťazí, na ktorých sú uchytené uchytávacie prvky na manipulované predmety. Uchytávacie prvky sú riešené tak, že manipulované predmety sú voľne uložené v prizmách uchytávacích...