B23Q 7/08

Přiváděcí dráha pro ventily spalovacích motorů a obdobné rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267428

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: B65G 11/00, B23Q 7/08

Značky: součástí, rotační, motorů, spalovacích, ventily, obdobné, dráha, přiváděcí

Text:

...uvolnění z klidové polohy a také třecí poměry při pohybu jsou zde příznivější. než u dosavadních konstrukcí.Pro přiváděcí dráhu postačí pak poloviční náklon oproti dosavadnímu provedení. Pro zachování stejné výšky vstupní části přiváděcí dráhy je potom možné její délku zdvojnásoblt a tím dosáhnout dostatečně zásoby ventilů v ní umístěných. U přiváděcí dráhy podle vynálezu se dociluje plynulejší a rovnoměrnější pohyb ventilů a to bez...

Univerzálny žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: 267353

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majerčík Anton

MPK: B23Q 7/08

Značky: žľab, univerzálny

Text:

...žľabov a veľkú spotrebu materiálu.Uvedené nedostatky odstraňuje univerzálny žľab podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na teleso žľabu s dorazom sú upevnené horný vodíaci uholník a dolný vodiaci uhol CS 267 353 B 1ník prestaviteľne pomocou vložiek a skrutiek.Výhoda univerzálneho žľabu podľa vynálezu spočíva v tom, že vodiace uholníky upevnené na teleso žľabu sú prestavitelné podľa rozmeru obrobku v danom rozsahu žľabu. Ďalšou...

Rozdelovač rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267325

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vanoch Gustáv

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/08

Značky: rozdělovač, súčiastok, rotačných

Text:

...pripojenom výkrese je na obr. znázornená celá zostava rotačného rozdeľovača krúžkov.Rozdeľovač je vytvorený rozdeľovacim žlabom 2 zostavený z horizontdlncj a vertikálnej časti, ktorý je umiestnený na nosnej doskeł a je opatraný v spodnej časti v svojej horizontálnej časti posuvnou rozdelłovaoou klapkou i s kladkou 4 ovladanou pohonnou jednotkou 9 pomocou odpruženie) dvojramennej páky g, proti ktorej je sa ístim vertikálnej časti...

Zařízení pro orientaci polohy výrobků s průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256341

Dátum: 15.04.1988

Autori: Filip Miroslav, Melčák Zdeněk

MPK: B23Q 7/08

Značky: polohy, otvorem, orientaci, výrobků, zařízení, průchozím

Text:

...Q je na kpnzole § uvnitř vibračního zásobníku l, upevněno povelové čidlo ll. Mezi čidly 2, ll prochází dopravní dráha g naďníž je upevněna vodící lišta 5, ve které je v místě proti ěidlům 2, ll a pneumatickému ovládacímu válci lg vytvořen otvor lg, na nímž je výkyvně,prostřednictvím držáku lg a čepu lg, na konzole § uložena páčka lg, která nahražuje vodící lištu A. Na pístnici lg pneumatického ovládacího válce lg je upevněn vyrážeč ll,...

Dopravné zariadenie valcových súčiastok najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256188

Dátum: 15.04.1988

Autor: Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/08

Značky: dopravné, najmä, bombičiek, válcových, súčiastok, zariadenie, sifónových

Text:

...a zjednoduší sa pristup k dopravným súčiastkám.Na jpripojenom výkrese je znázornená pri 4.k-ladné riešenie dopravného zariadenia sifönových ibombičiek, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v reze a na obr. 2 je nakrevslený rez rovinou A - A z obr. 1.Dowpnavné zariadenie valcovýoh súčiastok v konkrétnom riešení -sifónových íbombičiek,pozostáva z dopravného tunela 1, v ktorom je vytvorená vratná komora 2. Po stranách dopravného tunela 1 v...

Zariadenie na dávkovanie súčiastok, najmä valcových s hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256184

Dátum: 15.04.1988

Autor: Miklánek Miroslav

MPK: B23Q 7/08

Značky: súčiastok, zariadenie, válcových, hlavou, dávkovanie, najmä

Text:

....hlavou podľa vynálezu je, že zariadenie spoľahlivo dávkuje súčiastky hlavou dole s vysokým výkonom potrebným .pre ďalšie montážne operácie.Zariadenie na dávkovanie súčiastok najmä valcových s hlavou je príkladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na iobr. 1 je nalkreslené zariadenie ischématioky v náry 4 se, ina obr. 2 je nakreslenê zariadenie v pôdoryse.Zariadenie na dávkovanie súčiastok, najmä -valcových so šesťhrannou hlavou alebo...

Zásobníkové a polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244582

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kýr Ladislav

MPK: B23Q 7/08

Značky: zariadenie, polohovacie, zásobníkové

Text:

...na hornom konci bajonetového čapu 43 zhora nzamkne uložený kotúč 45 palety 8 (obr. 7. V úložnom kotúči (E 5 sú iytirorené dva strediace otvory 45 obr. 8, do ktorých pri položení palety 8 otočný stôlzapadajú strsdiace kolĺky 42 nástavca (ii. Tým sa dosiahne pevné a presné upevnenie paliet-k otuočnému stolu 1. Palety s oor. 7 a obr. S sú vytvorené z podsady 437, pevne pripojenej k úložnémtl kotúče ěä anajmenej troch. stĺpiko-vi 49, na...

Gravitačný žľab na orientovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložisková puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 246030

Dátum: 15.12.1987

Autor: Boháeik 1ubomar

MPK: B23Q 7/08

Značky: súčiastok, gravitačný, žľab, puzdra, zvlášť, orientovanie, ložisková, rotačných

Text:

...Druhá z jpeoklôh le, ikeď valcová plocha je kolmá na smer pohybu puzdier a zároveň kolmá na spodnú časť žľabu. Tretia z polôh je, ked VallCÚVá plocha je .kolmo .na smer pohybu puzdier a kolmá na bočné stenyZ prívodněho žľabu 1 vchádzajú puzdra 19 do prvej časti 4 gravitač-ného žlabu 2,vo všetkých hroch polohách. Puzdra 19 ktoré sú v prvej polohe, prejdú prvou časťou. 4 gralvitalčného žlabu 2 bez zmeny polohy. Tvar oaražky 7 je taký ĺübr. 3,...

Víceřadé vibrační podávací a směrovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242399

Dátum: 01.12.1987

Autor: Krnáe Pavel

MPK: B23Q 7/08

Značky: směrovací, zařízení, vibrační, víceřadé, podávací

Text:

...tohoto víceŕadého vibračního podávacího a směrovaeího zařízení je velký výkon při podávání polotovarů ve tvaru kalíšků, nasměrovaných dnem dolů, do stroje, např. 1 500 kusůza minutu. Vlastní zařízení je přitom zcela jednoduché a nenáročné na údržbu a obsluhu.na pripojená výkresu je znázorněne příkladne provedení zařízení podle vynálozu. kdo na obra l je víceřadó vibrační pedàvací a směrovací zařízení v bočním pohledu v částečně řeza a...

Orientovací mechanismus súčiastok, najmä vodiacich rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252519

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kollár Jaroslav

MPK: B23Q 7/08, B65G 47/18

Značky: mechanismus, súčiastok, najmä, orientovací, vodiacich, rúrok

Text:

...je vyrobený z bežných dostupných materiálov.Orientovací mechanizmus súčiastok, najmä vodiacich rúrok, je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený mechanizmus v bogkoryse, na obr. 2 je nakresiený pohľad S z obr. 1, na obr. 3je nakreslená orientovaná súčiastka, na obr. 4 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkou a na obr. 5 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkuou v inej polohe.Orientovací...

Dávkovacie zariadenie súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242225

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pištik Václav

MPK: B23Q 7/08

Značky: obvodov, integrovaných, súčiastok, najmä, zariadenie, dávkovacie

Text:

...hriadeľ 3. Na ľavom hriadeli 2 je v spodnej časti uchytené kužeľové koleso 4 korešpondujúce s poháňaným kužeľovým kolesom 5 a ľavé ozubené koleso 10 korešpondujúce s pravým ozubeným kolesom 11 uloženým na pracom hriadeli 3. Kužeľove ozubené koleso 5 je uložené na hriadeli spolu s reťazovým kolesom B, ktoré je opásanévalečkovou reťazou 9 spolu s reťazovým kolesom 7 upevnenom na hriadeli značiaceho mechanizmu B.V hornej časti hriadeľov 2, 3...

Gravitačný obracač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251988

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kačír Viktor

MPK: B23Q 7/08

Značky: gravitačný, obracač

Text:

...jedným z nich je riešenie gravitačného obracača pre technológiu objemového tvárnenia za studena, kde na automatízovanom pracovisku nahrádza náročný a poruchový pneumatický mechanizmus na obracanie štíhlych valcových polotovarov. obracač je umiestnený na koncisklzu, po. ktorom sa posúvajú polotovary od vibračného zásobníka k obracaču.Na základovej doske je upevnený spodný polohovací element a bočná doska s upínacími prvkami, ku ktorym je...

Zariadenie na uvolňovanie zachytených súčiastok dopravovaných v skrutkovicovom orientačnom žlabe

Načítavanie...

Číslo patentu: 250892

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/08

Značky: zariadenie, žlabe, dopravovaných, orientačnom, zachytených, uvoľňovanie, skrutkovicovom, súčiastok

Text:

...orientačnom žľaibe je prikladne znázornená na jpripojenom výkrese, lode na obr. 1 je na 4kreslené zariadenie v .náryse, na obr. 2 je nakreslený pôiclorys .oibix 1, na o.br. 3 je .na.kreslený rez rovinou A-.A z obr. 1, na obrázku 4 je nakraslený rez r-ovinou B-B z obr. 1, a na obr. 5 je nakreslený rez rovinou C-C z .obr, 1.Zariadenie na wvoľňovanie zachytených súčiastok pripravovaných v slkruztkovioovom ourientančnom žlaibe...

Samočinný špirálový žliabkový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 233589

Dátum: 01.02.1987

Autor: Lipovský Rudolf

MPK: B23Q 7/08, B65G 11/06

Značky: samočinný, dopravník, špirálový, žliabkový

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný špirálový žliabkový dopravník je určený na dopravu guľových a valcových súčiastok. Jeho podstatou je žliabok v tvare špirály s bočnými stenami kruhového prierezu. Výstup žliabku je opatrený stojinkami a dávkovacou vačkou pevne uchytenou na hriadelíku s ovládacou páčkou. Dopravník je možné využiť tam, kde sa vyžaduje prepravovať súčiastky na malom priestore, najmä v tepelných a rizikových prevádzkach, napríklad pri kovaní v zápustkách,...