B23Q 7/06

Odnášecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 275913

Dátum: 18.03.1992

Autor: Růžička Jiří

MPK: B65G 25/04, B23Q 7/06

Značky: odnášecí, zařízení

Zařízení pro automatickou výměnu obrobků, zejména rotačních

Načítavanie...

Číslo patentu: 269841

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mihola František, Balšík Josef, Macháček Zdeněk, Karmasín Antonín, Skočovský Miloš

MPK: B23Q 7/04, B23Q 7/06

Značky: obrobků, zařízení, zejména, rotačních, výměnu, automatickou

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárys zařízení s otočným náhonovým hřídelem použitého pro dokončování ložiskových kroužků a na obr. 2 je bokorys téhož zařízení.Zařízení znázornená na obr. 1 a 2 se skládá ze základní desky 1 umístěné na tělese g vřeteníku, například dokončovacího stroje pro obrábění kroužků valivých ložieek. Obrobek g je uložen v kluzných opěrkách g a je přitahován k čelu...

Podávací ústrojí pro automatické měřicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268349

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/06

Značky: ústrojí, zařízení, podávací, měřicí, automatické

Text:

...a podávací kapsou 17 a na druhé straně s vyhazovací kapsou lg, k níž jo při pojen člen 33 posuvný v dalším vedení lg na rámu l. Druhý konec přesouvací páky li je otočné spojen s objímkou 20, na níž je upevněn mikrospínač gi ovládaný výstupkem gä na táhlo gł, která je přípojeno čepam 22 k první vačce §, Objímka gg mikrospínače gi je na táhle gł umístěna suvně mezi dvojici stejných tlačných pružin gg, k nimž přiléhají stavitelné opěrky...

Zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263852

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Míča Pavel

MPK: B23Q 7/06, C21D 1/00

Značky: zejména, kovárenských, polohování, zařízení, polotovarů, separaci

Text:

...kováreínských polotovarů, podle vynálezu, je vysoká funkční spolehlivost. Další podstatnou výhodou je možnost použití zařízení pro různé průřezy polotovarů bez nutnosti jeho přestavby. Další podstatnou výhodou je, že není nutno dodávatídalší energiepro sevření nebo přitažení polotovaru.Příklad provedení zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů, je schematicky znázorněn na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je...

Zařízení k nakládání a vykládání kovových nosičů obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261596

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brychta Jan, Kesl Lubomír, Kubečka Stanislav

MPK: B23Q 7/06

Značky: nosičů, obrobků, nakládání, vykládání, zařízení, kovových

Text:

...k nakládání a vykládání kovových nosičů obrobků podle vynálezu je zobrazen vpodélném řezu na obr. 1 a v příčném řezu na obr. 2.Zařízení podle vynálezu je tvořeno základním rámem 1, přesuvným vozíkem g, pákou Q e.vedením 193 ložisky ll uloženými na excentriokých vodorovných čepech lg a excentrických kolmých čepech 11, na kterých je uložen kovový nosič 11 obrobků, přičemž kovový nosič 11 obrobků je prostřednictvím zámků 12 nosiče 11 obrobků...

Zařízení pro kontinuální pohyb materiálu zejména válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259840

Dátum: 15.11.1988

Autori: Váňa Pavel, Peřina Petr

MPK: B23Q 7/06, B65G 25/04

Značky: válcového, zařízení, materiálů, zejména, pohyb, tvaru, kontinuální

Text:

...práce.Příklad konstrukčního provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu ve schematickém nárysu.Po obou stranách středového stabilního nosiče 2 jsou ve vedení 3 suvně uloženy dvojice spřažených pohyblivých llšt 5. Středový stabilní nosič 2 je opatřen po obou stra 4nách zářezy 4, ktoré jsou od sebe vzdáleny s konstantní roztečí. Pohyblivé lišty 5 jsou opatřeny příčnými unášeči B pro uložení válcového materiálu 7. Rozteče...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/06

Značky: automatickú, manipulačné, strojoch, výměnu, obrábacích, technologických, zariadenie, paliet

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Zařízení k manipulaci s polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 258406

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hache Wolfgang, Adler Horst, Franz Ulrich, Helbig Hartmut

MPK: B23Q 7/06

Značky: zařízení, manipulaci, polotovary

Text:

...upxcnocoöneunn nnn sanexu H paamunnoro ycwpoücwna. Ona nonxmu cosnaá BąTb Boaupmuocrb acrpanaaxnn ňaxonrenx aarowoaox.Baeqa nsoôpeweana saxnmuaemcn 9 TOM, uwoóu cosnarb saMeunTenbo 6 oňM Konnaxwuoñ xoucrpyxuuu, nepąnaaaewu na noanuum oöpaöorxu, na KOTOPOM Moxew yeTauannnnawnca oun unu Hecxonbko nepxaweneň sarowoacx, Hanpanuammaa nonepkHOCTB KOTODHX Moxer ÓMTb ycwanonneua B nmöou yrnonou nonomeuun B coownercwá sun c ycnonuanu coenunenun...

Zariadenie na polohovanie a dávkovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257136

Dátum: 15.04.1988

Autori: Potfaj Jaroslav, Zouhar Otakar

MPK: B23Q 7/06

Značky: dávkovanie, zariadenie, predmetov, polohovanie

Text:

...na polohovanie a dávkovanie predmetov je, že predmet po dopravení na požadované miesto vypadne z čeľusti zvisle a presne.Zariadenie na polohovanie a dávkovanie predmetov je prikladne znázornená na pri 4pojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse a na obr. 2 je nakreslenê zariadenie v pôdoryse. v Zariadenie na polohovanie a dávkovanie predmetov pozostáva z čeľuste 1 ovládanej prostrednictvom piestnice 3 ovladanej jednotky...

Manipulačná jednotka, najmä na rotačné súčiastky s otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257118

Dátum: 15.04.1988

Autor: Chlebík Milan

MPK: B23Q 7/06

Značky: manipulačná, najmä, jednotka, súčiastky, rotačné, otvorom

Text:

...výhody riešenia manipulačnej jednotky podľa vynalezu sú tiež v. podstatne nižších nákladoch na výrobu, nižšej náročnosti na obsluhu a údržbu.Na pripojených výkresoch je znázornený jeden príklad prevedenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornená manipulačná jednotka v polohe odobratia súčiastky, na obr. 2 je znázornená tá istá jednotka v polohe po prenesení súčiastky a kontrole jej prítomnosti, na obr. 4 je znázornený rez rovinou AA k...

Zakladacia jednotka súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256585

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šupka Pavol

MPK: B23Q 7/06

Značky: jednotka, súčiastok, zakladacia

Text:

...v ovládacích valcov, zakladacej hlavice a sklzu súčiastok, podstatou ktorej je, že s ovládacím valcom je spojený vypichovač súčiastok zasahujúci do zásobníka súčiastok. Sklz súčiastok pripojený k zásobníku súčiastok vyúsťuje do zakladacej hlavice. v jVýhodou zakladacej jednotky podľa vynálezu je skrátenia času na založenie súčiast 4ky. Ďalšou výhodou je tiež jednoduchšia výroba a montáž jednotky, jednoduchšia obsluha a údržba...

Zariadenie na zasúvanie súborov prívodov súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256186

Dátum: 15.04.1988

Autor: Halík Ivan

MPK: B23Q 7/06

Značky: zasúvanie, zariadenie, prívodov, súborov, súčiastok

Text:

...na pripojených výkresoch, .kde na obr. 1 je naxkreslené zariadenie .v náryse vo lvýcihodiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslené zariadenie v náryse ,pri nábehu páky na segment, na obr. 3 je nakreslené zariadenie s pákou zapadnutou do medzery medzi prvou a druhou súčiastkou, na obr. 4 je nakreslené zariadenie V tejto polohe Vpôdoryse, na obr. 5 je -nakreslene zariadenie pri srpätnom pohybe tiahla.Zariadenie na zasúvaníe súborov prívodov...

Zakladacia jednotka súčiastok s otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 255330

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tinka Stanislav, Urbanová Emília

MPK: B23Q 7/06

Značky: zakladacia, jednotka, súčiastok, otvorom

Text:

...pieste 5 je prostrednictvom držiaka 18 Lichytená dolná clona 21 striedavo zasahujüea do snímača 19 hornej polohy stierača G a snímača 20 dol.nej polohy stieračza li, pričom snímače lll, 20 sú pevne uchytené na pneumatickom valci 1. Zakladanie lôžko 10 vytvorené na konci privodnej dráhy 14 pod vodiacou ihlou 4 a stieračom i pozostáva z dvoch oproti sebe uložených odpružených podpierok 13. Do zakladacieho lôžka 1 U zasahuje kontrolné rameno...

Zariadenie na montáž, najmä zapaľovacieho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 244580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mynáo Vladimír, Chytil Miroslav, Zamastil Jaroslav

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/06

Značky: najmä, zapalovacieho, kľúča, zariadenie, montáž

Text:

...zváračka 1 U, ktora zasahuje hornou a dolnou elektródou 28, 29 (obr. 5) do pracovného priestoru zvárania 9 nosiča 18. Nad lôžkom 7 je uložený odpružený palec 14.Funkcia zariadenia na montáž zapaľovacieho kľúča je nasledovná Po spustení pohonovej jednotky 1, vibračného zásobníka 5 a stohovacieho zásobníka 8 obsluha doplní vibračný zásobník 5 kontaktnými tyčkaml 12 a stohovací zásobník a hlavami klúče 13. Kontaktovacie tyčky 12 sú vibračným...

Překlápěč

Načítavanie...

Číslo patentu: 253089

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zohorna Jan, Jiříček Miroslav

MPK: B23Q 7/06

Značky: překlápěč

Text:

...Použitím překlápěče podle vynálezu se podstatně zvýši produktivita práce.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,představujícím na obr. 1 překlápěč ve výchozí poloze, na obr. 2 překlápěč v konečné poloze,a na obr. 3 překlápěč v mezipoloze.Podle vynálezu sestava překlápěč l z elektromagnetického chapadla 2 uloženého na jednom konci dvouramenné páky 3, která je uložena otočně pomocí čepu 1 na...

Zariadenie na dávkovanie valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250886

Dátum: 14.05.1987

Autor: Laššo Jozef

MPK: B23Q 7/06

Značky: válcových, zariadenie, dávkovanie, súčiastok

Text:

...tvoreným maticou. Príl-ožka 34 je uložená oproti pravouhlej príložke 17 eproustredlníc-tv-om .pružiny 35. V šmýkald-le 33 je na tlalčnej pružina 32 uložená zarežka 31 zesahujúca do presúvacej dráhy 2 a vytvárajúca od-oberacle lôžko 25. Na vhočnom ramene pravouhlej priložky 17 oproti .prívodlnej dráhe 1 je vytvorená opierka 29. Na -čelnom ramene pravouhlej priložky 17 je odpružene uložený doraz 29, v ktorom vdrleku je vytvorený snílrnací...

Zařízení pro orientaci dutých válcových těles se dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249674

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubelka Vladimír, Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/24

Značky: zařízení, těles, válcových, orientaci, dutých

Text:

...dutých vélcových těles, protože podle vynálezu dochází k orientaci jednoznačně definovaným pohybem.Na přiložených výkresoch je na obr. 1 znázorněno celkové konstr. provedení zařízení pro orientaci dutých válcových těles se dnem, na obr. 2 je znázorněna funkce přestavitelně zarážky. výkyvného dílu a záchytnáho prvku. ná obr. 3 je zachycen princip působení vych ylovacího prvku.- 2 249 874 Zařízení se skládá z dopravního vedení l, které je...

Ručný zakladač najmä elastických súčiastok s nerovnako hlbokými čelnými otvormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249212

Dátum: 12.03.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: F16C 43/04, B23Q 7/06

Značky: najmä, nerovnako, zakladač, ručný, hlbokými, čelnými, súčiastok, otvormi, elastických

Text:

...čape 13 uložená ovládacie páka 3, na ktorú dosadá Vratná pružina B. Ovládacia .páka 3 je nadolnom konci opatrená opierkou 4 zasahujúctou do lrúrkového zásobníka 1, pred jeho vyú-stením. Nad čapom 13 j-e ovládacia páka 3 opatrená horným pridržiavačom 5 a pod čapom 13 udolným pridržiavačom 6, ktoré zasahujú do priestoru rúrtkového zásobníka 1. Na konci .vyfrstenia rúrkového zásobníka 1 je umiestnená prldržná pružina 7 pevne uchytená na telese 2....

Vodorovný zásobník súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235365

Dátum: 15.02.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B23Q 7/06

Značky: vodorovný, zásobník, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vodorovný zásobník pre ukladanie a automatické podávanie súčiastok prírubového tvaru alebo súčiastok plošných. Súčiastky sa ukladajú do vodorovných stĺpcoch a pohyblivým nárazníkom sú stlačené do prednej časti, kde je zabudovaná signalizácia prítomnosti súčiastok a odkiaľ sa súčiastky priemyselnými robotmi odoberajú. Pohon nárazníka môže byt lineárnymi alebo rotačnými motormi.

Dávkovač súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248231

Dátum: 12.02.1987

Autori: Baluch Pavol, Číž Jaroslav, Pecka Juraj

MPK: B65G 47/24, B23Q 7/06

Značky: dávkovač, najmä, súčiastok, obvodov, integrovaných

Text:

...sklzom.Výhodou dávkovače snúčia-stok, najmä in tegrovaných obvodov je, že d-ávnkovač je velmi jednoduchý .a prechod na väčší typorozmer je umožnený premieąstnením prítlačvného palca. Výhodou je tiež to, že priadržiavanie stlpca súčiastok a oddelenie jednej súčiastky je zabezpečené jedným pohybom.Dávkovač súčiastok, najmä integrovaných obvodov je nakreslený na -prl-pojenom výkrese, kde na olbr. 1 je nalkreslený dávlkovač súičiastok V náryse...

Oddelovací mechanizmus súčiastok, najmä skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248230

Dátum: 12.02.1987

Autor: Borovský Milan

MPK: B23Q 7/06

Značky: skrutiek, mechanizmus, oddeľovací, najmä, súčiastok

Text:

...členov mechanizmu. Oddeľovaci mechanizmu-s súčiastok, najmä skrutiek je príkladne znázornený na pripojený-ch výkresoch, kde na obr. 1 je .nakreslený bokorys mechanizmu v čiastočnom reze, na obr.2 je nakreslený jeho ná-rys, na obr. 3 je nakreslený bokorys mechanizmu, na obr. 4 je najkreslený nárys pohyblivého žľabu a na obr. 5 je .nakreslený -oddeľovací mechanizmus v náryse v reze pri spojeni pevného a pohyblivéh-o žľabu.Odudeľovaci...