B23Q 7/05

Výrobná bunka so zariadením na prenos obrobku a dopravné zariadenie pre obrobky a nosiče dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17715

Dátum: 20.09.2011

Autor: Plakolm Jürgen

MPK: B23Q 7/05, B23Q 7/00, B23Q 7/04...

Značky: dopravné, obrobků, obrobky, prenos, zariadením, buňka, nosiče, výrobňa, zariadenie, dielov

Text:

...uskutočnenia podľa nároku 1 sa usporí doba cyklu pri prenose obrobku pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom.0015 Pre lepšie pochopenie vynálezu je tento bližšie objasnený pomocou nasledujúcich obrázkov.0016 V značne schematicky zjednodušenom vyobrazení znázorňujeObr. 1 výrobnú bunku s výrobným zariadením ovládaným pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom a so zariadením pre prenos obrobku v zjednodušenom vyobrazení, Obr. 2...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B23Q 7/05, B23Q 7/14

Značky: technologických, zariadenie, automatickú, výměnu, centrálnu, manipulačné, obrábacích, paliet, strojoch

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Zařízení k automatické výměně rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252581

Dátum: 17.09.1987

Autori: Karmazín Antonín, Skočovský Miloš, Malec Miroslav, Balšík Josef

MPK: B23Q 7/05

Značky: výměně, zařízení, rotačních, automatické, součástí

Text:

...základního tělesa ł, v němž jsou vedle sebe otočné uloženy dva rovnoběžné hřídele 3, g, na jejichž letmých koncích jsouupevněny objimky 3, 5. Na prvním hřideli g je uložena nakládací objímka É opatřená ozubem § a na druhém hřídeli g je uložena vyhazovací objímka Q, opatřená vidlicí 1. Oba hřídele 3,3 jsou opatřeny excentrickými čepy g, g, které jsou uloženy v okáoh táhla lg, čímž je vytvořena mechanická vazba mezi oběma hřídeli g, 3. Hřídele...