B23Q 7/00

Výrobná bunka so zariadením na prenos obrobku a dopravné zariadenie pre obrobky a nosiče dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17715

Dátum: 20.09.2011

Autor: Plakolm Jürgen

MPK: B23Q 7/00, B23Q 7/05, B23Q 7/04...

Značky: obrobků, obrobky, prenos, dielov, zariadením, buňka, nosiče, zariadenie, výrobňa, dopravné

Text:

...uskutočnenia podľa nároku 1 sa usporí doba cyklu pri prenose obrobku pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom.0015 Pre lepšie pochopenie vynálezu je tento bližšie objasnený pomocou nasledujúcich obrázkov.0016 V značne schematicky zjednodušenom vyobrazení znázorňujeObr. 1 výrobnú bunku s výrobným zariadením ovládaným pomocou zariadenia pre manipuláciu s obrobkom a so zariadením pre prenos obrobku v zjednodušenom vyobrazení, Obr. 2...

Nakladacie zariadenie pre materiálové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12937

Dátum: 03.11.2010

Autor: Breuning Roland

MPK: B23Q 7/10, B23Q 7/00

Značky: zariadenie, tyče, materiálové, nakladacie

Text:

...pokiaľ tieto majú kruhový profil prierezu. U iných geometrií prierezu sú možné asymetrické, najmänaklonené polohy vo výrezu vedenia tvaru V.Pri použití takých strojov sa však ukázalo, že pomocou týchto známych vedení takých zariadení nie je možne optimálne správne ustavenie materiálových tyčí s ľubovolnými, najmä nekruhovými, profílmi prierezov.Tak napríklad materiálové tyče s profílmi prierezov v tvare štvorhranu alebo šesťhranu, ktoré sa...

Spôsob a zariadenie na mechanické obrábanie obrobkov a na montáž/demontáž montážnych celkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287219

Dátum: 04.03.2010

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 17/00, B23Q 16/00, B23Q 3/00...

Značky: spôsob, montážnych, obrobkov, obrábanie, celkov, mechanické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu mechanického obrábania obrobkov a manipulácie s montovateľnými/demontovateľnými montážnymi celkami, pri ktorom sú obrábané obrobky a montážne celky upevnené na pevných alebo vymeniteľných upevňovacích doskách na obrobky. Upevňovacie dosky (2) sú ako časť upevňovacieho ústrojenstva (1) a/alebo kruhového stola (33) pomocou magnetických síl a/alebo plynných a/alebo kvapalných médií uložené vznášajúc sa, sú prestaviteľné a...

Priečny transportér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7634

Dátum: 02.05.2007

Autori: Roth Heinz, Pichler Bernhard

MPK: B23Q 7/00, B27B 25/00, B65G 17/00...

Značky: priečny, transportér

Text:

...tejto prestaviteľnej výhybky môže byt pre každý kuskusového materiálu individuálne napred stanovená dopravná výška aPodľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že kulisa je usporiadaná pozdĺž pracovnej oblasti,najmä pozdĺž vyrovnávacej oblasti alebo oblasti orezávania, čím môže byt jednoduchým spôsobom pozdĺž celej pracovnej oblastiudržiavaná konštantné dopravná výška kusového materiálu.Podľa...

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krejčí Miroslav, Dvořáček Jan

MPK: B23Q 7/18, B23Q 7/00

Značky: obráběcích, stanice, automatických, dopravníku, zejména, otočná, linek

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Zariadenie na naberanie a odoberanie válcových obrobkov s vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260297

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šramko Milan, Kopásek Milan

MPK: B23Q 7/00

Značky: naberanie, obrobkov, zariadenie, vyhadzovačom, odoberanie, válcových

Text:

...V otvore otočného výsuvného ramena a dutého čapu je upevnený posuvný piest s vonkajšou pozdĺžnou drážkou, do ktorej z dutého čapu zasahuje skrutka a z jednej strany je na pieste upevnený ľavým rozperným krúžkom tanier vyhadzovača a z druhej strany je na pieste upevnený pozdIžny kolik spojený pružinou s priečnym koiikom Lipovneným v otočnom výsuvnom ramene zariadenia.. Zariadenie na naberanie a odoberanie valoových obrobkov s vyhadzovačom...

Polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 270111

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gally Július, Šebo Jozef, Trgiňa Ján

MPK: B23Q 7/00

Značky: polohovacie, zariadenie

Text:

...obrábaní. Oťáčnnie kladiok pri polohovani zaisťujú rotačná hydromotory cez prevodovku a rečezove prevody. zdvih klediekpri polohoveníobrobku zaisčujú cez zdvíhacie ramená priamociere hydromotory, ktoré sú otočne upevnené,na čapoch.Pokrok dmiehnutý zariadením podla vynálezu spočíva najmä v tom. že umožňuje polohovanie rozmerných rotačných obrobkov pre obrábanie ne horizontálnych vyvrtávecích strojoch pri súčasnom zeietení vyššej tuhosti...

Zariadenie na pevné polohovanie plechov tvaru T

Načítavanie...

Číslo patentu: 269586

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B23Q 7/00

Značky: zariadenie, plechov, polohovanie, tvaru, pevně

Text:

...na pevné polohovanie plechov tvaru T pozostáva z otočnej dosky l v ktorej sú po obvode v telesáoh g vytvorené pracovné lôžka 1. V mieste polohovanie je oproti pracovných lôžok 1 umiestnený prítlačný nástroj Q vo vedení L 1 konzoly lg. Z jednej strany prasovného lôžka 1 je vytvorená äikmo smerom k pracovnému lôžku 1 vodiace dražka lg. Vo vodiacej drážke lg je posuvne a odpružene prostredníctvom pružiny ll uložená kalibrovacía čeľusť 1, ktorej...

Zariadenie na pevné polohovanie najmä plechov prúdových jadier elektromerov tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: 269585

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B23Q 7/00

Značky: prúdových, plechov, zariadenie, polohovanie, najmä, pevně, elektromerov, tvaru, jadier

Text:

...po celú životnosť strihacieho nástroja. Ďalšou výhodou je, že pohonová jednotka je opatrená guličkovou spojkou, ktorá zabraňuje násilnému doťahoveniu skrutky a prizmy na plechy prúdových jadier.Zariadenie na pevné polohovanie najmä pleohov prudových jadier elektromerov tvaru U je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. l je nakreslené zari adenie v pôdoryse v čiastočnom reze a na obr. 2 je nakreslený bokorys...

Zariadenie na pevné polohovanie plechov najmä napäťového jadra elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269584

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B23Q 7/00

Značky: jádra, najmä, zariadenie, polohovanie, plechov, elektromerov, pevně, napäťového

Text:

...uložený prítlačný nástroj g, ktorý je tvorený ramenom g. Rameno 1 je na čelnej ploche v strede opatreně pevnou narážkou 1. Na koncoch ramena i sú posuvne uložená nosné čepy g na ktorých sú prostredníctvom valcových kolíkov g pevne uložené kalibrovaoie čexuste 19. Medzi kalibrovacou čelusťou lg a ramenon i je uložená pružina ll. V ramene i je uložená aj tlačná pruąäirm lg dosadajúca na teleso 2 pracovného lôžka l. Vonkajšie plochy knlibrovacích...

Zařízení pro přenášení především výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266604

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: především, výkovků, přenášení, zařízení

Text:

...v půdorysu.Zařízení pro přenášení, především výkovků sestává z rámu l, na němž je upnuta přenášecí hlava g s přenášecími čelistmi 1. Rám l je uložen jednak na naklápěcích ložiskách 1 na čepech É ramen § a jednak na vodicích tyčích 1. Ramena § jsou připojena k hřídelům Q. Rozteč uložení ěepů 5 a hřídele 5 na ramenu Q odpovídá polovině rozteči jednotlivých tvářecích nástrojů. Hřídele 3 jsou otočně uloženy ve skříni Q neznázorněného stroje...

Zařízení pro přenášení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266043

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pindrič Miroslav, Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: materiálů, zařízení, přenášení

Text:

...mechanismus umožňuje zastavení v přesných koncových polohách bez použití narážek. Má výhodný průběh rychlosti, omezující vliv setrvačných sil. Při změně parametrů dráhy přenášeného materiálu není zapotřebi provádět výmenuĚříklad provedení ústrojí pro přenášení materiálu podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese.Přenášecí zařízení sestává z Výkyvné páky l, která je jedním koncem uložena na hřĺdeli 2. Hžídel 3 je otočně ulcžen V rámu 3...

Upínací zařízení dvojic rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265064

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23Q 7/00, B23Q 13/02

Značky: rotačních, obrobků, dvojic, zařízení, upínací

Text:

...prüchozímotvorem Ži pro levý vodorovný pracovní nástroj a pro usměr ~nění odchodu třísek a chladící kapalíny. K předpolohováníobrobků 1 slouží odpruženýýdoraz áà opatřený pružínou Ž a umístěný v dorazové kostce ll, jehož krajní poloha je vymezena nákružkem Ži. K samosvornému zaklínování obrobku 1 slouží tlínovací válce lg, jejíchž plovoucí píst ââ je suvně uložen na klínovací pístnící žg, opatřené na jednom konci nákružkem Ži, na...

Vymieňacie zariadenie axiálnych dorazov pre sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264850

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12, B23Q 7/00

Značky: axiálnych, dorazov, skľučovadlo, vymieňacie, zariadenie

Text:

...o 180 ° v axiálnom odstupe 15. Medzi základnými telesami głg sú na nosnej tyči ggg vytvorené uchytávacie plochy ggł pre upinaoie prvky ggł manipulačného zariadenia 199. V uhlovom natočení odpovedajúcom uhlovému natočeniu axiálnych dorazov ggg v skľučovadle łgg sú vo vymieňacom zariadeni ggg vytvorené polohovacie otvory ggg pre axiálne dorazy ggg. Polohovací otvor ggg pozostáva z prepúštacej časti ggł a blokovacej časti ggg, ktoré sú vytvorené...

Zařízení pro spojení dvou trubkových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264598

Dátum: 14.08.1989

Autori: Neubauerová Ivana, Řehoř Miroslav, Vychodil Konstantin

MPK: F16B 7/00, B23Q 7/00

Značky: spojení, trubkových, součástí, zařízení

Text:

...řezu, obr. 2 je trubkové pouzdro v nárysu a obr. 3 trubkové pouzdro v bokorysu.Pístnice lg, jež je prodloužením neznázorněného pístu upínacího válce soustružnického automatu, je uložena v neznázorněněm vřetenu. Do otvoru pístnice lg je zasunuto trubkové pouzdro 3 s osazením Q, jež je opatřeno obvodovou drážkou 12,Na konci-trubkového pouzdra 3 je našroubována matice Q,přizpůsobená pro jeho vytahování a vkládáuí do otvoru pistnice lg. Na...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bárka Pavol, Klein František, Kirchner Stanislav, Štícha Jiří, Lorenc Zdeněk, Václavík Leoš, Smatana Jozef, Kůr Jan, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/00

Značky: párování, dvouřadých, ložisek, kroužků, způsob, kuličkových, součástí, speciálních, zejména, třídění

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Mezioperační dopravník rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260885

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr

MPK: B23Q 7/00

Značky: mezioperační, dopravník, rotačních, obrobků

Text:

...přltlačovány. Ke zpětnému naklopení kazet 9 do základní, tj. přepravní polohy, slouží vratné lišty 22, k nimž jsou pohyblivé kladky 24 přitlačovány opět působením odpružených tyčí 25 na manipulĺační výstupky za kazet 9. K zailxování članltů 8 s kazetami 9 v manipulačních poloprotilehle umístěných na příslušných přeljách slouží dvojice aretačních válcü 27 výšených stojanech 4. Články ll jsou oboustranně opatřeny kuželovými fixačními pouzdry...

Zařízení pro úpravu délky a oboustranné tvarování okraje dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259659

Dátum: 17.10.1988

Autor: Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: oboustranné, válcových, délky, těles, zařízení, okraje, dutých, úpravu, tvarování

Text:

...náetŕoje Q, který seA- otáčł v fělese kolábkył na otočném čepu lg. Řeznému nástroji Q lJeoutedy udilehy dva eamoatatné pohyby. Prvñi,l tj. posuv v přiÁ padě úpravy délky dutého předmětu, společně s přieuvem v přlpadě tverovániľořiznutého okrają je reelizován~kývavým pohybem koléb-mky l, který je odyozen od přielušné vačkykekčního členu ll.Druhý pohyb udilený řeznému hástroji Q tzn. posuv v připeděÁ tvaroyáni ořiznufého okraje je...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 7/00, B25H 1/04

Značky: sústav, stavebnicových, zariadenie, upínacích, stavbu, polohovacie, pomocné

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Upínač integrovaného výrobného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 259243

Dátum: 17.10.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 7/00

Značky: pracoviská, upínač, výrobného, integrovaného

Text:

...ggg.Automatizovaný upínač ggg, ako je to z obr. 2 vidiet, je umiestnený na stole ggg obrábacieho stroja ggg. Pozostáva z rámu łłg, čelustí łgg a regulačného prvku łgg, apojeným čelustou ggg, závitom łgg a závitovým otvorem łgł,prostredníctvom ktorého je zabezpečovaný pohyb čeluste łgg vo vedení lll rámu łlg. Pre ovládanie automatizovaného upínača jpg je regulačný prvok łgg opatrený záberovou plochou łgł.Viacúčelový manipulátor 300...

Hydraulické manipulační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258829

Dátum: 16.09.1988

Autori: Trlida Miroslav, Zavřel Alois

MPK: B23Q 7/00

Značky: zařízení, manipulační, hydraulické

Text:

...válce g je pomocí třmenu ll a čepu gg výkyvně uložena dvojzvratná přidržovací páka gg, jejíž jeden konec je v trvalém styku s opěrným čepem gg umístěným na opěrce gg rozpěrné pružiny 31 uložené na vodicím čepu gg.Druhý konec pridržovací páky ll je opatřen naběhem gg a opírá se alternativně bud o uvolñovací doraz ll upevněný k vodicí liště 3 nebo o bezpečnostní doraz ll připevněný k pracovnímu válci§. Orientace manipulaěních trnů ll je...

Čtyřpolohový plunžropistový mechanismus výměny nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258768

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 7/00

Značky: výměny, čtyřpolohový, plunžropistový, mechanismus, nástrojů

Text:

...vychystávací stanici, kterou lze redukovat na lůžko výměny uchycené přímo na stojanu obráběcího stroje. Pro určité typy obráběcích strojů, zejména tam, kde větší vzdálenosti stěn stojanů od vřetenu znemožñují umístit čtyřpolohový plunžropístový meohanismus na boku stroje, může být uspořádání dle vynálezu i jediným přijatelným řešením, jak je zařadit do soustrojí bezoslužného pracoviště, nebot jiná známá řešení jsou složitějěí,...

Modulový operační zásobník se značením opracovaných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256862

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: B23Q 7/00, B65G 47/24

Značky: modulový, polotovarů, operační, značením, opracovaných, zásobník

Text:

...vedením gg uloženým točně na čepech gg. Nastavenou polohu pantografických vedení gg aretují pojístky gg. Značící Šrvek 55 se sdruženým značícím nástrojem gg je možno umístit v horní či spodní části držákem gg a to podle situování opracované plochy polotovarugl. Vyvozování značíci síly může být řešeno tlakemModulový operační zásobník se značícím zařízením je ovládán vlastním řídicím systémem 31 s napojením na řídící systém celého...

Presuvno otočné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 255335

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kahanec Stanislav, Zelina Pavol, Čačo Jozef

MPK: B23Q 7/00

Značky: paliet, zariadenie, presuvno, otočné

Text:

...prostredníctvom priamočiarych vedení 15 posuvne uložený na n-osnlom ráme 1 a otočné stoly 3 sú prostrednictvom vertikálne orientovaných otoč ~ ných vedení 14 uložené V presuvnom ráme2. K presuvnému rámu 2 sú pripevnené dve otočné pohonové jednotky 9, z ktorých každá je samostatne prepojené prostrednictvom maltézskeho mechanizmu lll na jeden otočný stôl 3. K presuvnémtt rámu 2 je ďalej pripevnená presuvná pohonové jednotka 4 ukončená záberovým...

Hydraulické manipulační a zvedací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241632

Dátum: 01.01.1988

Autori: Botár Sándor, Hadházy Pál, Lovász Mariann

MPK: B23Q 7/00

Značky: hydraulické, manipulační, zařízení, zvedací

Text:

...v nosnen tölese 1. víkem g hydraulického válce Q prochází pístníce lg pístu 1 e je spojena s vnitřním třnenen 11, v něnž jsou na čepu g volně otočně uložený další kladky lg. Kladkaní E a lg je vedeno lano li,jenž je na jedné straně pevně spojene-s nosnýa telesom 1, zatímco druhý konec je opotřen hákem lg. V základním provedení je nosné teleso 1 výsuvně ulozene pomocí valivých eleoentů lg v držůku 11 v pevné častí stroje gg. V alternatívnío...

Zapojení k hydraulickému ovládání podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242416

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tietze Günther

MPK: B23Q 7/00

Značky: hydraulickému, podavače, ovládání, zapojení

Text:

...łâ, gg třetího pracovního válce 2 je zařazen třetí miniaturní rozvaděč âł. Stejně hlavní pracovní válec 3 a pomocný pracovní válec Ž v tandemovém uspořádání v okruhu chapadla II jsou napojeny na hlavní přívodní větev ii a hlavní odváděcí větev łä tak, že na dvojici odbočných.větví łg, gg hlavního pracovního válce 1 je zapojen čtvrtý miniaturní rozvaděč gg, a na dvojici odbočných větví gg, gg pomocněho pracovního válce Ž je zapojen pátý...

Rýchloupínacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 243931

Dátum: 15.11.1987

Autori: Wangler Jan Csc, Poledna František

MPK: B23Q 3/10, B23Q 7/00

Značky: rýchloupínacia, matica

Text:

...záberu so závitovým svorníkom. Vzhľadom na to, že funkcia rýchloupínacej matice je viazaná na styk dorazovej plochy s upínaným predmetom zaručuje sa spoľahlivý záber závitových segmentov so závitom svorníka a tým i väčšia bezpečnost spoja.Príklad prevedenia rýchloupínacej matice podľa rynálezuąje znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je pôdorysný pohľad rýchloupínacej matice a na obr. 2 je rez AA v obr. 1.Rýchloupínacia matice...

Zařízení pro broušení vývalků čtvercového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246695

Dátum: 15.10.1987

Autor: Matijka Karel

MPK: B24E 7/02, B23Q 7/00

Značky: broušení, průřezu, čtvercového, zařízení, vývalků

Text:

...pohonu ll hřídele lg. Na hřídeli lg jsou dále pevně uložena nejméně dvě první ramena ll se sedlovým hrotem lg na své horní ploše a druhé rameno lg. Ve vodicích a šikmých lištách §, g se pohybují spodní díly pohyblivých částí lg upínacích čelistí, které jsou na pracovním stole lg upevněny pomocí čepů ll. Proti těmto pohyblivým částem lg upínacích čelistí jsou na pracovním stole lg upevněny pevné části ll upínacích čelistí. Na rámu g...

Mechanický oddeľovač súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 239191

Dátum: 15.05.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B23Q 7/00

Značky: mechanicky, súčiastok, oddělovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanického oddeľovača súčiastok z prívodu stĺpca súčiastok. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z hriadeľa, na ktorom je excentricky uložená kladka, a prítlačná páka s oddeľovacou pákou vzájomne pružne spojené. Prítlačná páka je opatrená pružným elementom opierajúcim sa o vedenie prívodu súčiastok. Oddeľovacia páka je opatrená prestaviteľnou narážkou.

Manipulátor, najmä na otáčanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234241

Dátum: 01.03.1987

Autori: Václav Štefan, Ondrejovič Anton

MPK: B23Q 7/00

Značky: manipulátor, súčiastok, otáčanie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je upínanie, zdvíhanie, otáčanie súčiastok o 180°, uloženie na pôvodné miesto a uvoľnenie z upínacích čeľustí. Uvedeného účelu sa dosiahne manipulátorom, najmä na otáčanie súčiastok, ktorého podstatou je, že pod nosníkom je umiestnený rám spojený vodiacimi tyčami posuvne uloženými v nosníku. Vodiace tyče sú na hornom konci opatrené stavacími maticami. V ráme sú otočne uložené dve dvojramenné páky, ktorých jeden koniec je spojený...

Automatický manipulátor pro přepravu a natáčení obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235837

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sláma Jaroslav, Henych Jiří

MPK: B23Q 7/00

Značky: automatický, obrobků, natáčení, prepravu, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přepravy a natáčení obrobků u automatické obráběcí linky. Zařízení sestává z úhelníku, který je uložen na mostu. Na úhelníku jsou uchyceny jednak kladky, v kterých je v záběru s ozubeným pastorkem převodové skříně, a jednak vymezovací dorazy tyče. Na tyči je uchycen první pracovní válec, jehož pístní tyč je střední ozubenou částí v záběru s ozubením pístní tyče druhého pracovního válce, uloženého kolmo na osu prvního...

Zásobník tyčí pro podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236524

Dátum: 15.11.1986

Autori: Blažík Otakar, Setvák Jan, Nečas Miroslav

MPK: B23Q 7/00, B23B 15/00

Značky: podávací, tyčí, zařízení, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník tyčí pro podávací zařízení vhodného zejména pro soustružnická centra. Podstata zásobníku spočívá v tom, že buben zásobníku je opatřen lůžky s drážkou pro vodicí pero, v nichž jsou uloženy trubkové palety. V rámu, v němž je uložen buben, je rovněž uloženo aretační zařízení pro zajištění palety v lůžku bubnu a k jejímu opětovnému uvolnění a fotobuňka pro signalizaci správné délky tyče. Výhody zásobníku spočívají v možnosti manipulace s...