B23Q 5/34

Zařízení pro polohování vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258849

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 5/34, B23Q 5/20

Značky: stroje, vřetena, obraběcího, zařízení, polohování

Text:

...v příčném řezu.Vřeteno 1, které má býti polohováno. má na pouzdru g uloženoozubené kolo 2, do kterého je zasouvatelné ozubené kolo 1. To je nasazeno na výstupnim hřídeli 3 motoru l na kuželovém pouzdru 3 a zpevněno maticí É. Výstupní hřídel 3, spojený s převodovkou 3, je uložen ve skříni lg, které je výklopná kolem čepu ll.Ve skříni lg je vsazeno duté pouzdro lg, o jehož vnitřní čelo se opírá pouzdro lg,vedené na čepu ll. Na pouzdru ll...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254501

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: stroje, zařízení, obraběcího, přesných, suportů, poloh, nastavení

Text:

...1. V drážoe gg lišty É je umístěn kámen gg, v jehož závitovém otvoru pod lištou É je zašroubován šroub gg. Kámen QA se dá zpevnit s lištou É pomocí matice âä. Šroub 32 má dvojí závit gg, gl o rozdílném stoupání. První závit Q s větším stoupąním je zašroubován do kamene QA a druhý závit § 1 s menším stoupáním je zašrouhován do otvoru ąorazového tělesa 3.Hlava gg šroubu gg, opatřená na čelní ploše noniem gg, je volně otočná V neotáčejícím...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254371

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: suportů, zařízení, stroje, poloh, přesných, nastavení, obraběcího

Text:

...gg pístu lg má závit, na němž je našroubován nonius gl. Konec pístnice g je opatřen ryskovanou stupnicí gg, Dorazový píst § se pohybuje se svou pistnicí ggna pístníci gg. Pouzdro gg vytváří svou drážkou spolu s osazením âł dorazového pístuÉ funkční prostor lg, propojený s prostorem hydraulického válce gg na levé straně pístu 2. Pohyb dorazového pístu Ž s pístnicí 32 směrem doleva je omezen osazením lg nonia gł. Těleao 3 je...

Dvojitá matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242530

Dátum: 15.11.1987

Autori: Múeková Marta, Šipoš Ján, Marková Dagmar, Janda 1ubomír

MPK: B23Q 5/34

Značky: dvojitá, skrutky, pohybovej, matica

Text:

...na pohybovej skrwtke.Nevýhodou »súčasného stavu odstraňuje dnvojitá mastica pohybovej skrutky podľa vvnálezu, ktorej podstata spočíva v tom, žepevná martina má na svojom čele vytvorenúnajmenej dsvojiou nepniebežných vrtaní, sosemi rovnobežnými s oso«u stredovéhlo zavitovêlro otvoru, v ktorých sú uložené tlač né pružiny spolu s jediným koncom čapu adruhý koniec čapu sa opiera o čelo posuvnej matice, pričom pevná matica je k spoločnémru...

Matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242506

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ždanovskij Nikolaj Stipanovie, Goganov Dmitrij Alexejevie, Oveinnikov Jevgenij Konstantinovie

MPK: B23Q 5/34

Značky: pohybovej, matica, skrutky

Text:

...puzdrom je zaskrutkovaný v pevnej matici.Výhody matice pohybovej skrutky podľa vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchej konštrukcii, V priestorovej nenáročnosti, V jednoduchosti vymedzovanía závitovej vôle a taktiež vo využiteľnosti nielen V konštrukciách nových mechanizmov, ale aj pri renovácii dostal používaných pohybových mechanizmov, napr. pri opravách posuvových zariadeni suprortov obrábacích strojov, ako sú sústruhy s...

Matica pohybovej skrutky s vymedziteľnou závitovou vôlou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243921

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mainzer Josef, Bystoický Josef, Kodd Vladislav

MPK: B23Q 5/34

Značky: pohybovej, vôlou, matica, skrutky, vymedziteľnou, závitovou

Text:

...otvore suportu a hlavy upevňovacich skrutiek posuvovej matice sú umiestnené v. drážkach, ktorých os leží v rovinách rovnohežných s osou pohybovej skrutky.Výhody uvedeného riešenia podla vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchosti a tv priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Na vymedzenie závitovej vôle medzi maticou a pohybovou skrutkou nie jewpotrebný žiadny prídavný agregát. Závitovvá vôlfa sa vymedzuje vzájomným osovým posuvom pevnej a...

Bezvôľová matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243918

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dušek Jan, Sedláeek Alois, Skrziszowski Amandus

MPK: B23Q 5/34

Značky: skrutky, pohybovej, bezvôľová, matica

Text:

...s osou stredového» závitového otvoru, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka.Výhody uvedeného riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v jednoduchosti a. v priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Vymedzenie závítovej vôle sa. vykonájednoducho dotiahnutím piestu. Pre spoľahlivü funkciu bezvůľovej maaztice nie je potrebný žiadny prídavný agregát. Závitová vôľa medzi vodiacou skrutkou a maticou sa vymedzuje osovým predpätím...

Zařízení pro nastavení a měření dráhy pohyblivé části obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249839

Dátum: 15.04.1987

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 5/34

Značky: stroje, částí, dráhy, obraběcího, zařízení, pohyblivé, nastavení, měření

Text:

...pomocí nonia. 249839- 2 Na vertikální měřicí stupnici pomocné tyče je možno pohodlně sledovat e kontrolovat pohyb euýortu při jeho průběhu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém.výkresu, kia představuje zařízení ve achematickémNa vedení 1, upraveném na pevné oásti obráběcího stroje,je pohyblivě uložen euport g, nesoucí na konci neznázorněný nástroj. V euportu g je vytvořen závitový otvor, do něhož-jetzašroubován šroub 2,...

Zařízení pro ruční přestavování suportů obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249808

Dátum: 15.04.1987

Autori: Švec Milan, Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 5/34

Značky: obraběcího, zařízení, suportů, stroje, přestavování, ruční

Text:

...mechenismu, který je svým zúženým.dutým koncom 21 zasunut do dutiny gg pomocného hřídele 1, Záklední mechanismus je dále tvořen odpruženým čepem gg, uloženým v otvoru ovládacího hřídele gl opatřeným výbráním gga posuvným v délce dalšího vybrání gg, do něhož zasahuje dorazový šroubek gšy Na čelo odpruženého čepu gi dosedá pruži 249808na 31, opírající se o vnitřní oeazení zúženěho konce ovláda-cího hřídele 21, v jehož dutině je...

Bezvůlové posuvové a natáčecí zařízení poháněných částí zejména obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247682

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holubek Václav, Franc Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: částí, zejména, obráběcích, strojů, bezvůlové, posuvové, poháněných, zařízení, natáčecí

Text:

...2 podélný řez a obr. 3 příčný řez zařízením. 1Příkladné provedení ukazuje uspořádání tohoto zařízení na nožových saních křídlového suportu na velké vodorovné vyvrtávačce. Křídlový suport Lg je přišroubován k dutému vřetenu L a výsuv jeho nožových saní Lg je odvozen od přímočarého výsuvu vrtacího vřetena g. Vlastní bezvůlové posuvové a natáčecí zařízení tvoří hnací člen, který je vytvořen dvojicí hřebenů 1 a A. Hřebeny 1 a A jsou vzájemné...