B23Q 3/157

Obrábacia zostava s robotom a nástrojovým zásobníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4072

Dátum: 06.05.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B23Q 3/157, B23Q 3/155

Značky: obrábacia, robotom, nástrojovým, zásobníkom, zostava

Text:

...s otočným ramenom alebo podobne, tvorí malý,rýchly medzisklad na dodanie nástrojov pre vreteno alebo vretena. Nástrojový zásobník má napríklad iba 10 - 30 percent alebo menej zásobnej kapacity V porovnaní so zásobným skladiskon V zmysle vynálezu znamená natáčavý to isté čo otočný, takže je principiálne možný nie lenpohyb sem a tam, ale tiež otáčavý pohyb.Účelne je V nástrojovej prídržnej oblasti usporiadaných viac nástrojových...

Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

MPK: B23Q 1/25, B23Q 3/157, B23Q 3/155...

Značky: nosičom, měnič, pohyblivým, lineárně, nástrojov, otočné

Text:

...priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6....

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 284034

Dátum: 21.07.2004

Autori: Kölblin Rolf, Schneider Reinhard

MPK: B23Q 3/155, B23Q 3/157

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj so stojanom (10), ktorý nesie výškovo pojazdný zvislý suport (12) na umiestnenie vretenovej hlavy (SK1), a s mechanizmom (15) zámeny, ktoré má okolo zvislej osi (37) výkyvné rameno (16) výmenníka s pridržovacou spojkou (17) na uchopenie vretenovej hlavy (SK1), ktorá je pripravená privádzacím ústrojenstvom (21), a na odovzdanie tejto vretenovej hlavy (SK1) na zvislý suport (12). Rameno (16) výmenníka má nad sebou upravené dve...

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283765

Dátum: 11.12.2003

Autori: Fein Horst, Kölblin Rolf, Schneider Reinhard, Müller Werner

MPK: B23B 39/02, B23Q 3/157, B23C 1/04...

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj obsahuje stojan (10), na ktorom sú usporiadané dva vretenníky (16, 17), pohyblivé nezávisle od seba na zvislých vedeniach (14). Každý vretenník (16, 17) je navyše pohyblivý vo svojom pozdĺžnom smere na stojane (10) vodorovne. Na stojane (10) je usporiadaný spoločný zásobník (24) nástrojov pre obidva vretenníky (16, 17), ktorý je uskutočnený ako obežný zásobník tvorený obežným nekonečným dopravným prostriedkom. Každý vretenník...

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279036

Dátum: 06.05.1998

Autori: Peiss Klaus, Burgtorf Heinrich, Kölblin Rolf, Schneider Reinhard

MPK: B23Q 3/157, B23Q 37/00

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj je vybavený zvislým stojanom (14), nosičom (16) aspoň jednej poháňanej nástrojovej hlavy (17), umiestneným na stojane (14), a meničom (19) nástrojových hláv (17), ktorý má najmenej jeden podávač (22, 23) nástrojovej hlavy (17), pohyblivý do vymieňacej polohy na uchopenie nástrojovej hlavy (17), upevnenej uvoľniteľne na nosiči (16) nástrojovej hlavy (17). Menič (19) nástrojových hláv (17) je uložený vymeniteľne na stojane (14) a...

Zařízení pro uvolňování nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270375

Dátum: 13.06.1990

Autor: Veselý Jaroslav

MPK: B23Q 3/157

Značky: zařízení, nástroje, uvolňování

Text:

...odporům, jež by byly zdrojem nežádoucího oteplení. zároveň nevzniká ani opotřebení, které by vedle ke ztrátě těsnosti v přívodu tlakového vzduchu. U vyřešeného odměřovacího zařízení rotačního pohybu vřetena je náhon proveden od vřetena přes jeho.prodloužení, kterým je duty hřídel. Odpadají tedy speciálně konstruovaná ozubená kola pro vymezení vůle či řemenice a ozubený řemen. Tím se odstraňuje zdroj hluku i chvění a celé zařízení pro...

Zařízení pro uložení a manipulaci s nástroji se strmým upínacím kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266550

Dátum: 12.01.1990

Autori: Němec Bohumil, Kepka Jiří, Bílek Jiří, Tomek Pavel, Hell Josef

MPK: B23Q 3/157

Značky: zařízení, strmým, nástroji, uložení, manipulaci, kuželem, upínacím

Text:

...l ve vodítku 7.Úkosové vodicí plochy Q jsou shodné s vodicími plochami nástrojovétvoří jeho úložné místo Ě. Aretační páky A a pojištovací páka 5 na obr. 4 jsou otočné uloženy V nástrojové buňce A pomocí druhého lg a třetího lg čepu, jejichž axiální zajištění seprovádí pružným elementem 31. Pružný element gl je uložen v zahloubení 3 aretačních pák3 a pojištovací páky 5 a je určen pro zasunutí do drážky gg válcové části druhého lg a třetího...

Zařízení pro pohon příslušenství obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255428

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kořan Alfréd, Šmrha Václav, Bažant Miloš

MPK: B23Q 5/00, B23Q 3/157

Značky: zařízení, pohon, příslušenství, stroje, obraběcího

Text:

...stopku gg nástroje já. Na zadním konci vrtacího vřetena 5 je upevněno poháněcí ozubené kolo gg, které je v záběru s ozubeným kolem gl, upevněným na předlohovém hřídeli gg,otočně uloženém V opěrném ložisku §. Na předlohovém hřídeli gg je otočně uloženo hnací ozubené kolo gg s vnitřním drážkováním, do kterého se svým vnějším drážkováním zasouvá pžesuvná část spojky âl.Přesuvná část spojky 31 je pomocí vnitřního drážkování suvně spojena s...

Programově řízený otočný zásobník nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233556

Dátum: 01.02.1987

Autor: Březina Josef

MPK: B23Q 3/157

Značky: nástrojů, řízený, zásobník, programové, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchý programově řízený otočný zásobník pro nástroje, jejichž držáky jsou opatřeny zařízením, které umožňuje automatické vyměňování nástrojů vřetením numericky řízeného souřadnicového obráběcího stroje. Otočný zásobník nástrojů je pasívní, neboť je bez pohonného ústrojí. Středy nejméně dvou úložných míst nástrojů jsou umístěny v pracovní rovině kolmé na osu vřetena obráběcího stroje. Polohu zásobníku zajišťuje odpružené...

Zařízení pro středové upínání nástrojů do vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236746

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vychodil Konstantin, Chaloupka Jan

MPK: B23Q 3/157

Značky: upínání, zařízení, obraběcího, středové, vřetena, nástrojů, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zařízení pro středové upínání nástrojů do vřetena obráběcího stroje, zejména vřetena štíhlého tvaru. Cílem je zařízení, jež v sobě spojuje jednoduchost, prostorovou nenáročnost a zároveň vysokou účinnost. Toto se dosahuje řešením, u něhož konec tažné tyče, procházejícím vřetenem, je pevně spojen s čepem, na němž jsou proti sobě výkyvně uloženy dvě upínací páky. Mezi jejich čelistmi je upravena pružinka. Konec tažné tyče...

Způsob otáčení zásobníku nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230703

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Josef

MPK: B23Q 3/157

Značky: nástrojů, způsob, zásobníku, otáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob otáčení zásobníku nástrojů a jeho řízení u numericky řízených souřadnicových obráběcích strojů bez zvláštního otočného pohonného ústrojí zásobníku. Zásobník otáčí nástroj upnutý ve vřetenu obráběcího stroje. Pohyby vřetena, kterými se otáčí zásobník, jsou numericky řízeny a jsou naprogramovány informačními prvky, kterými se řídí pohyb vřetena obráběcího stroje pří otáčení. Pohyb vřetena může být přímý i kruhový.