B23Q 3/155

Zásobník nástrojov pre manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17720

Dátum: 31.08.2011

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B23Q 11/00, B21D 37/14, B21D 55/00...

Značky: nástrojov, manipulátor, zásobník

Text:

...môžu byt striedavo aktivované a deaktivované. Súčasný zásah manipulátora a operátora je tým spoľahlivo vylúčený, takže operátor môže bez rizika uskutočňovať vybavovanie zásobníka nástrojov.0009 Prostredníctvom vytvorenia podľa nároku 2 je zaistené, že zásahové otvory sú po celej ploche zaistené ochranným zariadením. Účinné plochy pritom majú tvar zodpovedajúci zásahovým otvorom, pričom pravouhlý tvar je pre väčšinu prípadov použitia...

Výrobné zariadenie, najmä pre voľný tvarový ohyb, s integrovaným manipulátorom súčastí a nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16251

Dátum: 09.11.2010

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 5/02, B21D 43/00, B21D 37/04...

Značky: manipulátorom, tvarový, súčastí, nástrojov, integrovaným, výrobné, ohyb, najmä, zariadenie, volný

Text:

...základe príslušného vytvorenia vybrania nie sú tiež potrebné žiadne špeciálne nástroje na vloženie do vybrania, aby sa umožnila manipulácia. Tým sa jednak na základe jednoduchého zverného pohybu oboch zachytávacích prstov v smere k sebe ľahko zachytí plech,pripadne z neho vytvarovanú súčasť a jednak iba na základe na to protizmyselne orientovanému smeru pohybu nastane s rovnakými zachytávacími prstami uchytenie a manipulácia s ohýbacími...

Menič klobúčikov na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3868

Dátum: 19.07.2006

Autor: Kaeseler Werner

MPK: B23K 11/30, B23Q 3/155

Značky: klobúčikov, měnič, bodové, zváranie

Text:

...sú vždy na koncovej strane čeľustíotvorené a teda prístupne pre klobúčik. Čeľuste ho uchopia priamov dôsledku menšej veľkosti svojho odstupu a klobúčik uvoľnia už pri pootočení o uhol asi 30 - 60 °. Tým je umožnená výmena klobúčikov aj za najviac stiesnených priestorových pomerov. Pretože obidva uchopovače sú orientované v opačnom smere, je vždy jeden z nich použiteľný na prístup z rôznych strán pri natočení doprava, takže nie je potrebné...

Obrábacia zostava s robotom a nástrojovým zásobníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4072

Dátum: 06.05.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B23Q 3/157, B23Q 3/155

Značky: zásobníkom, obrábacia, nástrojovým, zostava, robotom

Text:

...s otočným ramenom alebo podobne, tvorí malý,rýchly medzisklad na dodanie nástrojov pre vreteno alebo vretena. Nástrojový zásobník má napríklad iba 10 - 30 percent alebo menej zásobnej kapacity V porovnaní so zásobným skladiskon V zmysle vynálezu znamená natáčavý to isté čo otočný, takže je principiálne možný nie lenpohyb sem a tam, ale tiež otáčavý pohyb.Účelne je V nástrojovej prídržnej oblasti usporiadaných viac nástrojových...

Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

MPK: B23Q 3/157, B23Q 1/25, B23Q 3/155...

Značky: lineárně, otočné, nosičom, nástrojov, pohyblivým, měnič

Text:

...priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6....

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 284034

Dátum: 21.07.2004

Autori: Schneider Reinhard, Kölblin Rolf

MPK: B23Q 3/155, B23Q 3/157

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj so stojanom (10), ktorý nesie výškovo pojazdný zvislý suport (12) na umiestnenie vretenovej hlavy (SK1), a s mechanizmom (15) zámeny, ktoré má okolo zvislej osi (37) výkyvné rameno (16) výmenníka s pridržovacou spojkou (17) na uchopenie vretenovej hlavy (SK1), ktorá je pripravená privádzacím ústrojenstvom (21), a na odovzdanie tejto vretenovej hlavy (SK1) na zvislý suport (12). Rameno (16) výmenníka má nad sebou upravené dve...

Zariadenie na uvoľnenie nástroja upnutého vo vretene

Načítavanie...

Číslo patentu: 278846

Dátum: 04.03.1998

Autor: Minařík Antonín

MPK: B23Q 3/155

Značky: zariadenie, nástroja, upnutého, vřetene, uvolnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na zadnej strane vretenníka (1) je upevnený nosič (2), vybavený odtlačovacími pružinami (12), v ktorom je posuvne osadené teleso hydraulického valca (5) s prírubou (15) a oporným kotúčom (8), pričom v telese hydraulického valca (5) a v prírube (15) je osadený hydraulický piest (29), ktorý je vybavený vratnou pružinou (32) a vnútri oporného kotúča (8) sa nachádza oporná príruba (45), ktorá je upevnená na konci vretena (44), pričom vnútri opornej...

Zařízení k zabránění poškození zásobníku nástrojů a obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269854

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hlava Jaroslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: stroje, zabránění, zásobníku, obraběcího, poškození, nástrojů, zařízení

Text:

...ůatrojím pro výměnu nástrojů je připevněn držák, na jehož boční straně je kyvně ulozene dvouraaenná páka, jejíž jedno rameno je spojene s kladkou. opřenou o talíř zásobníku a druhá rameno je umístěno mezi. dva spínače, je jsou pevne uclxvceny na drum.Řešenín podle vynálezu se .zabráni polkození zásobníku nástrojů i. obrdběoího stroje.Na výkresu je znázorněn príklad provedení zařízení podle vynáiezu.ralíř 1 zásobníku. opatřený po obvodu...

Zariadenie pre výmenu pracovnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264810

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tomšík Jozef, Dobrovický Miloš, Pospíšil Dušan, Kusý Ladislav, Szegheo Mikuláš

MPK: B23Q 3/155

Značky: jednotky, pracovnej, zariadenie, výměnu

Text:

...do polohovacej drážky gł adaptéra gg. Adaptér 29 má dalej vytvorené dve protiľahlé pozdĺžne zafrézovania gg pre zásobník jednotiek 29.V základnej polohe je pracovná jednotka gg spojená s adaptérom gg uložená v zásobníku gg. Tlakové médium napr. tlakový vzduch je privedený cez rozvádzač a pripojku tlakového média gg na ľavú stranu vrtania lg. Upinacia hlava lg má upínaci piest gg v polohe, pri ktorej sa jeho valcové zasúvacie vybranie 3...

Zařízení k rychloupínání a rychlovýměně individuálních tvářecích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261468

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krs František, Gregor Jiří, Novák Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: tvářecích, nástrojů, zařízení, rychlovýměně, rychloupínání, individuálních

Text:

...A zajišľuje šroub § opatřený přírubou 1 a ukončený ozubeným šnekovým kolem Q a maticí Q. Do ozubení šnekového kola g zapadá šnek lg poháněný neznázorněným zařízením vyvozujícím otáčivý pohyb s reverzací. Na kruhovém nebo plochém tvářecím nástroji gâł,gâg je zkotovena upínací plocha ll, která je úkosová a lícuje s klínovou plochou 2 na upínacím klínu 5. Upínací klín 3 je opatřen závitovým otvorem lg pro uložení šroubu Q.Otáčivý pohyb...

Zařízení pro povolování a utahování nástrojových koncovek u soustružnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260056

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kasík Václav, Brynda Ladislav, Rorák Jiří, Michalec Josef

MPK: B23Q 3/155

Značky: zařízení, koncovek, soustružnických, nástrojových, utahování, povolování, strojů

Text:

...ventil 21 a pátou hydraulickcu větví gg se čtvrtým rozvaděčem 31, opatřeným třetím maqnetem 33, který je spojen centrální odpadní větví gg s prvním přepouštěcím ventilem 35, s třetím rozvaděčem gg, opatřeným čtvrtým magnetem 55 a s třetím škrticím ventílem gg. )výsuvný klíč á se vysune hydraulickým válcem lg. Po zapnutí pátého magnetu 5 prvního rozvaděče gg se současně spustí pomalé otáčení výsuvného klíče á ve směru povolování. Zapnutím...

Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk pro bezobslužná pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258395

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 3/155

Značky: výměny, buněk, pracoviště, lůžko, bezobslužná, nástrojových, nástrojů

Text:

...je na obr. 1 znázorněn púdorys uspořádání lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk s navazujícími mechanismy a na obr. 2 je v nárysu samotné lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk podle vynálezu.Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk na obr. 1 je umĺstěno mezi manipulátorem obsluhujícím zásobník nástrojů a manipulační rukou li k výměně nástrojů s chapači lâ manipulační ruky. která je znázorněna v pracovní poloze. Příruba l je pevně...

Bubnový zásobník s vymenitelnými uchytávacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255346

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/155

Značky: zásobník, uchytávacími, bubnový, prvkami, vyměnitelnými

Text:

...zabezpečuje jeho dvojpolohovosť. 0 viádacie zariadenie 5 D môže byt tvorené samostatnou ovládacou jednotkou 51, napríklad priamočiarym hydromotorom, ako je to vidiet na obr. 3. Na obr. 1 a 2 je znázornený príklad bubnového zásobníka 10, kde ovládacie zariadenie 50 je tvorené dutinou 37 v telese 13 bubnového zásobníka 10, v nej umiestneným aktívnym prvkom 31, napriklad piestom a tlakovým médiom 38, ktoré je do d-utiny 37 privedené prívodom...

Zámek upínacího zařízení, zejména pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254293

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šůra Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: zejména, nástrojů, zámek, automatickou, zařízení, výměnu, upínacího

Text:

...na ovládací vačkové plochy 5 a 5, vytvořených v dutině držáku l. Při nasouvání nástroje s upínací stopkou 1 do dutiny držáku je klec zámku 2 tlačena nástrojom směrem vzad a kuličky 3 obou řad se po ovládacích vačkových plochách vysunou do prostoru upínacích ploch na upínací stopce 1 a upínacím táhle g. Pohybem upínacího táhla 3 vzad se kuličky A zadní řady uzavřou V prostoru klece 3, dutiny držáku l a upínací plochy táhla 3, čímž dojde k...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244239

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marhul Vladislav, Kováoík Karel

MPK: B23Q 3/155

Značky: zařízení, výměnu, automatickou, nástrojů

Text:

...přičemž v podávaći jsou výsuvně uloženy chapače, nezávisleotevírané a uzavírané pákovým převodem přes hydraulické válce a pružiny.Navržené řešení umožnuje automatickou výměnu nástrojů ve svislém i vodorovném vŕetenuobráběcího stroje a lze je napojit do řidicího systému stroje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na pŕipojeném výkresu, který představuje jeho kinematické schéma.Převodová skřiň l je pomocí příruby pevné...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244238

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueek Zdenik, Rudolf Zdenik

MPK: B23Q 3/155

Značky: nástrojů, automatickou, zařízení, výměnu

Text:

...na čepu.Pžedností navrženého řešení podle vynálezu je možnost automatické výměny nástrojů ve svislćm i vodorovném vŕetenu obráběcího stroje. Celý systém výměny nástrojů lze napojit na řídicí systém stroje.Praktické provedení předmětu vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu,kde je provedení automatické výměny nástrojů na portálovém frézovacím a vyvrtávacím strojiNa stojanu lg portálového frezovaciho a vyvrtávacího stroje je...

Samosvorně upínací zařízení nástrojového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246630

Dátum: 16.11.1987

Autori: Euka Bohumír, Fleischmann Jaroslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: držáku, upínací, nástrojového, zařízení, samosvorné

Text:

...plochou upínacího nástavce, pevně spojeného s nástrojovým držákem.Samoevorné upínací zařízení nástrojového držáku, prevedené podle vynálezu, je výrobné jednoduché a využívá jediné soustavy kuliěkového mechnismu pro všechny funkce, čímž se podstatně zkracuje nezbytná délka vřetena.Příkladné provedení samosvorného upínacího zařízení nástrojového držáku podle vynálezu je schématicky znázorněno na přiloženém výkresu v podélném řezu.V dutině...

Zařízení pro automatické upínání nástrojů s násobičem upínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244050

Dátum: 16.11.1987

Autori: Štipán Jioí, Eermák Evžen

MPK: B23Q 3/155

Značky: nástrojů, násobičem, automatické, upínací, zařízení, síly, upínání

Text:

...které je suvně ulo ženo ve válcové dutině vřetena e jehož čelo je na straně upínací tyče ve styku s talířo vou pružinou, jejíž druhý konec je ve styku s meticí, naěroubovanou na přilehlých konec upínecí tyče.Zařízení pro automatické upínáni nástrojů s násobičem upínecí síly podle vynálezu umožňuje automatické upínání nástrojů se zvýšenou uoínací silou pomocí kuliček pákového převodu. Mechanismus lze aplikovat i na krátké...

Zařízení pro operační manipulaci s nástrojovými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253197

Dátum: 15.10.1987

Autor: Němec Bohumír

MPK: B23Q 3/155, B65G 1/02

Značky: manipulaci, operační, nástrojovými, zařízení, jednotkami

Text:

...spojinami lg a vodítky lg.Na boku rámu ll je upevněn horní závěs gg a spodní závěs lg. Závěsy ll, gg jsou otočné uloženy V konzolách gg a ll pevně spojených s bočnicí zásobníku ll. Na horní části rámu gg je z vnější strany v ose závěsü gl a 3 upevněna vačka gl polohovacího zařízení gg s naráž kami pro ovládání koncových spínačú 37.Dále je na horní části rámu 33 nárazník gg, který při otevření sekce gg do polohy ručního plnění je v kontaktu s...

Přísada pro modifikaci tvárné litiny polévací metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246925

Dátum: 15.10.1987

Autori: Navrátilová Hana, Žaloudak Petr, Zlámal Zdenik, Šopf Jioa

MPK: B23Q 3/155

Značky: prísada, litiny, modifikací, metodou, tvárné, polévací

Text:

...gg směrem nahoru. Svislý čep 33 je opatřen na dblním konci ozubeným hřebenem 25, zabírajícím do ozubeného kole ll, uloženého na rozvodnám hłídeli Q,čímž je umožněno jeho otáčení.Na rozvodném hřídeli g je dále volně otočně uloženo ozubené kolečko 1, do něhož zsbírá svým hřebenovým ozubením łg upínaoí čelist Q. S rozvodným hřídelem 3 je pevně spojen vačkovýkotouč łg, opatřený čelnim ozubením, zabírajícim do čelního ozubení g kolečka 1. Na...

Zařízení k automatickému předávání nástrojů ze zásobníku do pracovního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 241387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maras Jioí, Koželský Vlastimil

MPK: B23Q 3/155

Značky: zařízení, nástrojů, pracovního, vřetena, zásobníku, předávání, automatickému

Text:

...1 je celková sestava, na obr. zlije podélný řez zásobníku v poloze výměny nástroje a čelní pohled na rozvidlenou pojistnou pákou, na obr. 3 je podélný řez zásobníku při -odjetí vřeteníku a na obr. 4 je podélný řez při vsunutí nového nástroje do vřetena.Na horní ploše stojanu 1 je umístěno vedení pro vřeteník 2.-Na bočních plochách stojanu jsou upevněy- středící narážky 4 a držák 3 s čepy 5 pro ramena 6 spojené se skříní mechanlsmu předvolby...

Zařízení pro uskladňování a automatickou výměnu nástrojů u obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243467

Dátum: 15.07.1987

Autori: Berg Jan, Bulten Eric Jan

MPK: B23Q 3/155

Značky: výměnu, zařízení, automatickou, stroje, obraběcího, nástrojů, uskladňování

Text:

...13- čelní pohled ne konec překlápecíbo ústrojí podle obr. 12 ve svislá polose. vyznačená na obr. 12 plně obr. 14 - pohled shore na překlápěcí ústrojí podle obr. 12 e 1 J části s odkrytými částni, s meohanismsm pro postupná natáčení otočnáho ponoenłho zásobníku nástrojů pri opereci obr. 15 - světisąý díläi pohled na část snásornłnou na pravá stran obr. 1 a představující druhá rameno pro výmenu malých nástrojů v pracovní polose pro výmlm nosi...

Způsob kontroly řezných nástrojů, upnutých na vřetenu obráběcího centra a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238362

Dátum: 15.04.1987

Autor: Johnstone Richard

MPK: B23Q 3/155

Značky: způsob, způsobu, upnutých, nástrojů, řezných, vřetenu, obraběcího, zařízení, kontroly, provádění, centra, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicově řízené obráběcí centrum je opatřeno zásobníkem řezných nástrojů automatickým měničem řezných nástrojů, nosičem obrobků a zásobníkem obrobků s kapacitou stačící pro alespoň 8 hodin. Číslicové řízení je naprogramováno na postupném provádění předem stanovených obráběcích operací na každém obrobku a nahrazení hotového obrobku obrobkem novým na konci každé obráběcí operace. Pro kontrolu řezných nástrojů je obráběcí centrum opatřeno...

Čelisťový zásobník pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232009

Dátum: 01.04.1987

Autori: Blažek Ivo, Mašinský Květoslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: výměnu, nástrojů, automatickou, zásobník, čelisťový

Zhrnutie / Anotácia:

Čelisťový zásobník pro automatickou výměnu nástrojů řeší problém zásobníku pro nástroje s libovolnými kódovacími a upínacími nástavci. Na obvodě otočného registru jsou upraveny zářezy, opatřené závěsnými unašeči a odpruženými upínacími čelistmi. Nástroje jsou v zásobníku jištěny excentrem a v místě výměny ovládacím válcem. Zásobník je vybaven společnou sklápěcí jednotkou pro všechny nástroje. V tělese jednotky je výsuvně uložena pinola,...

Zařízení pro doplňování a vyměňování nástrojů v zásobníku obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 229378

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mrva František, Borkovec Ladislav

MPK: B23Q 3/155

Značky: zařízení, zásobníku, vyměňování, nástrojů, centra, doplňování, obraběcího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro doplňování a vyměňování nástrojů v zásobníku obráběcího centra, automaticky řízeného. Účelem vynálezu je částečná automatizace doplňování a výměny nástrojů v zásobníku obráběcího centra. Zařízení sestává vedle dvouramenné otočné páky z nosiče nástroje, uloženého svým držákem v transportní vložce, pevně spojeného se saněmi, posuvně umístěnými na vedení, ze čtecího zařízení kódových štítků nástrojových míst a z blokovacího...

Automatické zařízení pro výměnu nástroje na obráběcím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 229617

Dátum: 01.11.1984

Autori: Clegg Russell, Hales Corners, Sipek Charles, Richard, Kearney & Trecker Corporation

MPK: B23Q 3/155

Značky: výměnu, automatické, nástroje, stroji, zařízení, obráběcím

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické zařízení pro výměnu nástroje na obráběcím stroji, u něhož je otočné vřeteno, do něhož se vkládají nástroje pro obráběcí operace, neseno nosnou konstrukcí, na níž je pohyblivě uložen zásobník nástrojů vkládaných do vřetena, vyznačující se tím, že na stojanu (24) nosné konstrukce obráběcího stroje je uložen nosič (44), výkyvný kolem vodorovné osy, a v nosiči (44) je výsuvně uloženo podávací rameno (46) pro přenos nástrojů (40) mezi...

Zařízení na výměnu nástrojů soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228703

Dátum: 25.10.1984

Autori: Lehman Walter, Volker Thomas, Dölling Klaus, Wagenzink Günter

MPK: B23Q 3/155, B23B 29/32

Značky: nástrojů, zařízení, soustruhů, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výměnu nástrojů soustruhu, kde na příčných saních je umístěn zásobník nástrojů. Účel vynálezu spočívá v tom, aby při jednoduché konstrukci bylo zabezpečeno použití značného počtu nástrojů na soustružení a na vnitřní soustružení za minimální doby trvání výměny nástrojů a při dlouhodobé přesnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v kotoučové revolverové hlavě známým způsobem uchycují nástroje pro soustružení a...