B23Q 3/15

Zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6780

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: B23Q 3/15, B66C 1/04, H01F 7/02...

Značky: zdvíhacie, zariadenie, magnetické

Text:

...časťami Q posuvného zdvíhacíeho oka sa cez neznázomený otvor rotora g zavedie do priestoru medzi vonkajším priemerom aretačného puzdra Q a vonkajším priemerom rotora g aretačná guľôčka Q.Rotor g obsahuje dve drážky Q na uloženie pennanentných magnetov i rotora g. Tieto dve drážky Q sú vytvorené proti neznázomenýrn komôrkam vytvoreným v telese 1.1 statora l, kde sú do týchto komôrok uložené permanentné magnety j statora. Tieto dve drážky g.1 sú...

Teleso rotora pre zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6776

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: H01F 7/02, B66C 1/04, B23Q 3/15...

Značky: zdvíhacie, rotora, magnetické, zariadenie, těleso

Text:

...bez akéhokoľvek ďalšieho použitia prípravkov alebo foriem na zamedzenie vytekania zalievacej hmoty a zároveň netreba následne opracovávať pretečené hmoty.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, ktoré znázorňujúobr. l - perspektívny pohľad na teleso rotora s nepriechodnou drážkouobr. 2 - znázorňuje zadný pohľad na teleso rotoraobr. 3 - znázorňuje rez AA vedený obr. 2obr. 4 - znázorňuje...

Zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6775

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: B23Q 3/15, B66C 1/04, H01F 7/02...

Značky: zariadenie, magnetické, zdvíhacie

Text:

...na obr. 3 a a 4 a. Na vonkajšom priemere Q rotora g v časti, kde je vytvorený rotorový mostík Lg, sú proti sebe vytvorené dve zaisťovacie drážky Q na uloženie aretačných guličiek Q v stave, kedy je magnetické zdvíhacie zariadenie aktivované (obr. 4 a, 5, Sa, Sb). Tieto zaisťovacie drážky Q sú proti osi permanentných magnetov g rotora vyhotovené približne o uhol 90 ° (obr. 3 a). Aby nedochádzalo k poškodeniu vonkajšieho priemeru povrchu...

Elektropermanentná magnetická upínacia hlavica a elektropermanentný magnetický upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5804

Dátum: 04.08.2011

Autori: Kollár Mojmír, Ondreička Klement, Bydžovský Jan

MPK: B23Q 3/15

Značky: elektropermanentná, hlavica, upínací, systém, magnetický, upínacia, elektropermanentný, magnetická

Text:

...zdroj prúdových impulzov. Kým klasický elektromagnet je nepretržite napájaný počas režimu upnutia, tak elektroperrnanentný magnetický systém využíva prúdový impulz magnetizačnou cievkou len na zmenu remanentnćho magnetického stavu perrnanentného magnetu s nižšou hodnotou koercivity a tým aj nižšej požadovanej arnplitúdy prúdového impulzu. Parametre budiacej cievky a samotného zdroja prúdových impulzov sú navrhnuté tak, aby pri minimálnej...

Elekromagnetická hlavica na upínanie nerovných (zakrivených) plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4896

Dátum: 06.12.2007

Autor: Klement Ondreička

MPK: B23Q 3/15

Značky: hlavica, nerovných, elekromagnetická, zakřivených, upínanie, ploch

Text:

...hlavica (pohyblivé jadrá magnetu) nie je orientovaná vertikálne smerom dolu(t. j. nie je využitá gravitácia), je možné pohyblivé jadrá odpružiť pružinami.Podstatné je usporiadať elektromagnety a ich pohyblivé jadrá na obdĺžnikovej, štvorcovej, kruhovej, prípadne inej ploche tak, aby bola pokrytá celá škála sortimentu vyrábaných súčiastok. Pri dosadnuti elektromagnetíckej hlavice pohyblivé jadrá elektromagnetíckej hlavice skopirujú zakrivenú...

Trojosová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278051

Dátum: 08.11.1995

Autori: Borský Václav, Dokoupil Vladimír

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/70, B23C 1/04...

Značky: trojosová, pracovná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vretenník (7) je upevnený na priečnom stole (4), ktorý je posuvne uložený na pozdĺžnom stole (2). Teleso (11) vretenníka (7) má dutý čap (10), na ktorom je otočne uložený nosič (9) vretenovej hlavy (8), ktorý je súčasne uložený v kruhovom vybraní (12) vytvorenom na čele telesa (11). Čelo telesa (11) je uzavreté uzavieracou medzikruhovou doskou (13), ktorá má spevňovacie prvky polohy nosiča (9), v ktorom je excentricky umiestnená vretenová hlava...

Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261915

Dátum: 10.02.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: B23Q 3/15

Značky: magnetický, silou, držák, regulovatelnou, přídržnou

Text:

...větší než u dosud známých řešení. Výhodnější je i poměr mezi hmotností magnetického držáku a jeho přídržnou sílou.Na přiloženém výkresu je znázorněn magnetický držák podle vynélezu,kreslený v řezu.Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou podle příkladného provedení sestává z magnetu 3 toroidního tvaru, ke kterému je z jedné strany přilepen pőlový nástavec g mezikruhového průřezu a z druhé strany tvarový pőlový pracovní nástavec 5,k...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246480

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eapek Emilián, Maoík Jioí

MPK: B23Q 3/15

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...je z magnetický nevodivého materiálu a protilehle polům elektromagnetu je opatřena výřezý, v nichž jsou upevněny magnetický vodivé vložky.Vyšší úíčilnek, výnálezu spočíva v tom, že nová konstrukce upínací desky elektromagnetického chapadla nedovoluje možné pře 4klopení obrobku V případě, kdy je nutno upnout obrobelk na nerovinné odstupňované ploše V místech středového menšího průměru, jak je tomu kupříkladu u příru-b s nábojem, kdy je nutno...

Elektromagnetická hlava s kruhovou upínací deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238542

Dátum: 01.11.1987

Autori: Skočovský Miloš, Snížek Jaromír, Malec Miroslav, Balšík Josef, Macháček Zdeněk

MPK: B24B 41/00, B23Q 3/15

Značky: hlava, upínací, kruhovou, deskou, elektromagnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická upínací hlava podle vynálezu je určena buď k orýsování nebo k obrábění obrobků. Hlava sestává z nepohyblivé základní desky z magnetického materiálu, s kruhovým otvorem pro otočné jádro elektromagnetu a s vnějším pláštěm. Na volném čele jádra je uchycena kruhová upínací deska vložená do pláště základní desky, složená s dosedací části tvořící jeden pól a z lícní části tvořící druhý pól. Obě části jsou z magneticky vodivého...

Pólová deska elektromagnetického upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237175

Dátum: 01.10.1987

Autori: Trhlík Jiří, Lacina Tomislav, Kubiš František, Němec František, Kuba Jan

MPK: B23Q 3/15

Značky: elektromagnetického, deska, pólová, upínače

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o pólovou desku elektromagnetického upínače s pólovými nástavci ve tvaru meandrů umístěných nejméně ve dvou vedle sebe ležících řadach. Je řešeno dosažení hustoty a rovnoměrnosti adhezních sil na upínací ploše. U této pólové desky jsou sklony stěn meandrů v celém průřezu pólové desky kolmé k rovině adhezní plochy, přičemž osy styčných zákrutů meandrů v sousedních řadách jsou vůči sobě posunuty nebo jsou stejnolehlé. Pólové desky tohoto...