B23Q 3/06

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2894

Dátum: 11.06.2001

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23Q 3/06

Značky: čeľuste, upínacie

Text:

...10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínaného lcrúžku. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že upínacia čeľuste sú konštmkčne riešené tak, aby V jedných čeľustiach bolo možné upnutie za otvor i za povrch, čím sa sortiment čeľustí vo výrobe zníži na polovicu a tým i náklady na náradie.Prehľad obrázkov na gjłkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia sú na...

Vícepolohový natáčecí upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260203

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skopálek Josef, Hnilička Jaroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: natáčecí, upínač, vícepolohový

Text:

...nichž jsou bezvůlově upevněny horní a spodní čelist §, 1 ukotvené ve vložce Q šroubem 2. Posuv horního a spodního dělícího hřídele 5, g je ovládán zdvihem objímky 2, situované také v průchozím otvoru g tělesa 1, jejíž pohyb je odvozen od dvojice pomocných táhel ll přes šikmé drážky-lg vytvořené po stranách objímek Q Pomocná těhla ll jsou v tělese 1 uložena posuvně, rovnoběžně s jeho horizontální osou a jsou ovládána pomocí vahadla 15 a desky...

Prípravok na stredenie a upínanie ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 271

Dátum: 09.09.1993

MPK: B23Q 3/06

Značky: stredenie, prípravok, upínanie, kolies, ozubených

Text:

...je počtem stupňů odpovidaj.í.cí.cl 1 jednomu zubu. Získá se tak vzdálenost jednotlivých os exentrickýel oblouků ,p()l.)ř.ĺ|)cltiě otvorů pro umistčni. kul.i.ček v kruhové klleciPřipravek podle Llvedenćho technického .řešení umožňuje upnutí a přesné vycentrování ozubenýcl) kol jakékoĺliv velikosti . s .různým počtem zubů a s různým skionem zubů. Vzhledem k nmĺlé stykovć bodové pĺloše mezi. kulgičlcou a zubem je prakticky vyloučenn jakákoĺliv...

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269010

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavol, Charvát Marián, Cejp Jozef

MPK: B23Q 3/06, B23B 15/00

Značky: obrobkov, upínač

Text:

...zariadenia umožnuje vstup operačný nástrojom axiálne 2 oboch strán obrobku a radiálna asi z troch žtvrtin obvodu obrobku. S výhodou sa tieto upinače m 3 žu použit na viacpolohových rotačných nosičoch, lebo nepotrebujú stály privod tlskovčho nčdia a teda ani jeho rőtačný rozvod či sninač tlaku.Na priložených výkresoch ja znázornené konkrétne prevedenie upinača podla vynálezu,kde na obr. 1 je pohĺsd na upinač a na obr. 2 je upinač v reze A-A...

Zařízení pro manipulaci a upnutí čepu v měřicí stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 268442

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rybín Jiří, Müller Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: měřicí, čepu, manipulaci, zařízení, upnutí, stanici

Text:

...i ukončený levým hrotom i je vysunut. Vyeouvaě z s ložislq š a proetorem g je zasunut. Čep 11 neleží nn. paletě g, ale je posunut, zvodnut a upnut za pravý důlek 12 a levý důlok Q mezi pravý hrot g hřídele g a levý hrot g pístu g. .Na obr. i je täleso 1, křídel 3, deska 11, nákružek 11, pojrletný kroužek 111, držák 11 ą skluz lg v nezměnäné poloze. Píst 14 ukončený levým hrotom Ž je vysunut. Vysouvnč z s prcetcrem 8 a työemi 2 je zesurmt....

Samočinný patrový upínač tvarově příbuzných součástí skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267008

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miroslav, Harašta Petr

MPK: B23Q 3/08, B23Q 3/06

Značky: skříňového, součástí, tvarově, příbuzných, samočinný, patrový, charakteru, upínač

Text:

...Polohovací pístníce 33 pevné spojené S písty A 2 polohovacích válců 5 přecházejí v polohovací čepy já, jejichž průměr je odvozen z rozměrů polohovacích otvorů 51 obrobků ll, takže ve dvou vyšších patrech 3 mají polohovací čepy 35 menší průměr než polohovací čepy 55 nižších dvou pater 51. Polohovací pístníce ii čtyř předních polohovacích válců 51 jsou opatřeny indexy gg vedenými v drážkách gg, čímž je jednak zajištěno správné natočení...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265519

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínacia, sústava, stavebnicová

Text:

...komplikovanej skladby jednotlivýchNa pripojených výkresoch je znázornený na obr. 1 príklad telesného vytvorenia stavebnicovej upinacej sústavy podľa vynálezu v čiastočnom bočnom pohľade Š upnutým predmetom a na obr. 2 je schematicky znázornený príklad cyklu tvorby prvkov stavebnicovej upfnacejStavebnicová upinacia sústava ggg v príklade podľa vynálezu pozostáva zo spoločného polotovaru 110 amorfného materiálu lgg. Podľa...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264955

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/06

Značky: stavebnicová, upínacia, sústava

Text:

...upinacej sústavy a upnutého predmetu, na obr. 2 je čiastočný rez dvoch prvkov stavebnicovej upinacej sústavy a na obr. 3 iný priklad zostavy tvorenej z prvkov stavebnícqvej upinacejStavebnicová upínacia sústava łgg pozostáva zo známych prvkov łłg ako upinacia doska łłł, úpínka łlg, podpera łłg, skrutka łłi, prípojka łłá a podobne av príklade podľa obr. 1 a 3 i z upnutého predmetu łgg. sústava pórov łłgg v jednotlivých prvkov łłg...

Samostředicí upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264566

Dátum: 14.08.1989

Autor: Rylka Antonín

MPK: B23Q 3/06

Značky: samostředicí, upínač

Text:

...prizmstickými upínacími p 1 ocha~ mioPro ovládání upínače je podle vynálezu rotační segment pomocí Pístnice kloubově spojen s pneumatickým válcem. Pneumatický válecje podle vynálezu výhodně dvojčinnýoVýhoda semostředícího upínače vytvořeného podle vynálezu je v tom, že upínací rotační díly je možno přesně slícovet s upí~ nacími čelistmi, takže je odstraněna nevýhoda sčítání vlivu vůlí ve složitém klínovém převodu.Vynálezu je...

Chapač manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261562

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zavřel Alois, Trlida Miroslav

MPK: B23Q 3/06, B25J 15/00

Značky: manipulátoru, chapač

Text:

...desae l.Druhý konec oboustranné pístnice je suvně uložen ve vedení víka 1 pracovního válce g a je opatřen tělesem Q s oboustranně upravenými kuželovými plochamią g a §, které zasahuje do vyměnitelná příruby 2,odnímatelně upevněné na víku 3 pracovního válce g. Jedna kuželová plooha g tělesa Q je ve styku s nejméně dvěma upínacími prvky lg uleženými v tělese li vedení příruby 2. Druhá kuželová plocha § je ve-styku s výstupkem vratné páky...

Stavebnicový upínací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 261109

Dátum: 12.01.1989

Autor: Landsinger Ludvík

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínací, stavebnicový, element

Text:

...s prostorem pod nejspodnějším z pístů.Výhodou tohoto uspořádání je, že je zajištěno, že všechny písty, a tím i všechnyupínaoí elementy jsou v poloze odepnuto za ručeně uvolněny a při přesunu obrobku do další stanice nemůže nastat poškození ob robku alni upínacího elementu Další výhu dou je, že Stavebnicové uspořádání upínacího elementu dovoluje měnit počet jednotlivých stupňů od jednoho, duo dvou, tří nebo více stupňů, podle potřeby...

Automatický upínací element s dvouramennou upínkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258366

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vyskočil Václav

MPK: B23Q 3/06

Značky: element, automatický, dvouramennou, upínací, upínkou

Text:

...konci dutého ozubeného hřídele Q je přes polohovací pero lg nalícováno natáčecí raménko lg, ve kterém je nalisován na poloměru R unášecí kolík i§ zapadající do příčné drážky 3 dvouramenné upínky ll, jíž volně prochází oválnou prüchozí drážkou3 upínací šroub gg, zašroubovaný a zajištěný v upínací desce gg, na kterou je připevněno těleso l, přičemž polohovací pero łâ, společné osa gg a polohovací osa gl leží v jedné rovině.Dvouramenná upínka...

Samostředicí upínací trn pro upínání součástí za vnitřní válcovou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258310

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dvořáček Lubomír, Zavřel Alois, Toman Václav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínání, samostředicí, upínací, plochou, součástí, válcovou, vnitřní

Text:

...upínání součástí za vnitřní válcovou plochu podle vynälezu umožňuje snadné upnutí a odepnutí upínané součástí, přičemž zpětný radíátní pohyb četístí je zabezpečen pomocí pružných kroužků. odpadá tedy přesné a na výrobu náročné zhotovení kleštínových pouzder, případně klínovítě uspořádaných dréžek nebo rybínových vedení.Á Na přípojených výkresoch je-schematícky znázorněn příklad provedení samostředíeího upínacího trnu pro upínàní součástíza...

Stavebnicové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256696

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínací, zařízení, stavebnicové

Text:

...pevné středici čepy ll a soustava vyměnitelných dostavovacích upínacích čepů ll, jejichž vnitřní konce jsou ve styku s klínovými plochami lá pístnic ll pístů lg hydraulických dostavovacích válcü Q, které jsou napojeny kanály lg na nezakreslený společný zdroj tlakového média. Délka pevných polohovacích čepů ll i dostavovacích upínacích čepů ll je různá a závisí na vnějším průměru upínaných obrobků gg. Dostavovací upínací čepy ll mají držák...

Upínač kruhových tyčí nebo trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlk Václav

MPK: B23Q 3/06

Značky: trubek, kruhových, tyčí, upínač

Text:

...tyčí nebo trubek obsahující horní a dolni upinací čelist, které jsou Vertikálně posuvné mezi horní a dolni krajní polohou se vyznačuje tim, že horní upínací čelist 1 je pevně spojena s horním pistem Q suvně uloženým V pevném hornim válci l a obsahuje přestavitelnou upínací část § 5 rovnou dosedaci plochou, kde přestavitelná upinací část Q je spojena se seřizovacim šroubem Q, přičemž dolni čelist 5 má prismatickou dosedaci plochu a je...

Polohovací stanice pro ovládání vícepolohových natáčecích upínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255424

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hnilička Jaroslav, Skopálek Josef, Hrádek Jaroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: polohovací, stanice, vícepolohových, natáčecích, ovládání, upínačů

Text:

...výkyvnému dorazu upevněnému otočně na tělese17. V pžírubě lg situované na tělese 1 na straně odvráoenél a ovládajicímu konoový spínač od fremy stroje je vytvořen prostor pro píst lg, jehož pohyb je vymezen sestavením dorazové matice lg, vzhledem k čelu příruhy gg a kontrolován stavěcím šroubem gl a spínačem-lg, přičemž na protilehlé straně je umístěn spínač funkcí stroje gg s dorazovým šroubem ll. Na bubnu stroje je pak vystavena narážka ll,...

Zariadenie na upínanie tenkostenných obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247276

Dátum: 15.01.1988

Autor: Müller Zdenik

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínanie, zariadenie, tenkostenných, obrobkov

Text:

...opierok 14, pripojených k základnej doske 15 a z výkyvnéh-o bara 4na 5 s kužeľovým sedlom, o ktoré sa opiera guľový koniec piestnice 1 hydrovalca. V strednej časti barana 5 je vytvorená valcová d-rážka pre gumovú pružinu 4 a hlavu skrutky 3, ktorou. je baran 5 pripojený k piestnici 1 hydrovalca. Piestnica 1 je na svojom obvode tesnená stiera-cim krúžkom 2, zapusteným do drážky barana 5.Strediaca časť zariadenia, umiestnená medzi...

Spôsob upnutia tvarove zložitých obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246016

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lemešányi Mikuláš

MPK: B23Q 3/06

Značky: tvarově, obrobkov, zložitých, upnutia, spôsob

Text:

...na obr. 1 je znázornená zostava s čiastočným upnutim podľa vynálezu v čiastočnom reze. Na obr. 2 je znázornená zostava s upnwtým4 obrobkom v čiastočnom reze a na obr. 3 iný príklad upnutie podľa. Ivynálezu.Postup upínania je nasledovný Najprv sa prípravok 1 D, napríklad známy formovací rám, SÚFHILHÍCBÍHÍ x 1, yj, 21, polohuje voči stroju 6 U na upínacej d-oske 50. Potom sa ,polohovaně voči prípravku 1 U o sürad~ niciach x 2, yg, 22 v...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245882

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: spojovací, prvok

Text:

...telese 200 sú pniečnemu prierezu spojovacieho prvku 100 odpovedajúce vytvorené rovnobežne vybruania dolné 310 a vybrania horné 210.Spojovacie teleso 100 je V smere svojej spojovacej osi ď delené deliacou rovinou e sklonenou pod spe-vňovacím uhlom b voči spojovacej osi d. voľbou spevñovacieho uhla b sa. zabezpečí samosvornost spoja.Priečne k deliacej rovine e, medzi ľavou časť-ou 110 a pravou častou 120 spojovacieho telesa 100 a rovnobežne...

Nástrojové zariadenie pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245860

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pindur Josef, Pacák Jioí

MPK: B23Q 3/06

Značky: nástrojové, obrábanie, zariadenie

Text:

...prvok 300 je uložený priečne na smer pôsobenia reznej sily, na obr. 29, 30 a 31 sú znázornená ľavá 310 a pravá časť 320 deleného spojovacieho prvku 300 s ovládacimi prvkami 312 ľavej 310 a 322 pravej 320 časti pre klinové tiahlo 60 b, na obr. 32 a 33 je znázornená klinové tiahlo 60 b v pohľade .a reze so šikmým ozubom 61 b pre ovládací prvok 312 ľavej časti 310 »a polohovacím prvkom 62 b tiahla 60 b.pohľad-ach s čiastočnými rezrni iná...

Otočná upínka pro upnutí obrobku při stavebnioovém uspořádání upínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247388

Dátum: 16.11.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínačů, obrobků, stavebnioovém, upínka, uspořádání, upnutí, otočná

Text:

...stroje. Při případných poruchách lze urychlit opravu výměnou otočné upínky jako celku.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn případ konkrétního provedení otočné upínky pro upnutí obrobkü při stavebnicovém uspořádání upínačů podle vynálezu, kde na obr. 1 je řez upínkou ve vertikální rovině a na obr. 2 v levé polovině řez šoupátkem V horizontální rovině a v pravé polovině půdorysný pohled na otočnou upínku.otočná upínka je na...

Samočinný přestavitelný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243090

Dátum: 15.11.1987

Autori: Macášek Fedor, Mátel 1ubomar

MPK: B23Q 3/06

Značky: samočinný, upínač, přestavitelný

Text:

...66, ložiskovy držák 72 a vyvažovací válec 78. Píst 74 sklápěcího vál ce 68 je pevně spojen se skläpěcí pístnicí 75, navazující na ozubený hřeben 76, který je ve stálém záberu s ozubeným kolem 77 sklopného ramene 62, které je pevně spojeno s hřídelí 78, na obou koncích uloženou v ložískových skříních 61. Píst 79 aretačního válce 63 je pevně spojen s oboustrannou pístnicí 89, ovpatřenou na jedné straně aretačními narážkami 81 pro ovládání...

Upínací prípravok pre upínanie na zvislú upínaciu plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242317

Dátum: 15.11.1987

Autor: Koíž Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: plochu, prípravok, upínaciu, zvislú, upínanie, upínací

Text:

...kolíky a jednak priechodzimi otvormi.Výhodou upinacieho prípravku pre upínanie na zvislú upínaclu plochu je, že ustavovacie uholníky sú ľahko vyrobitelně aj v menších dielňach. V spojení s jednoúčelovon, pripadne viacüčelovou upínacou doskou umožňuje zostaviť rôzne varianty upínacích prípravkov.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vybudovania upínacieho prípravku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázorne 4Upínací...

Samostavitelná opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239040

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sukup Jaroslav, Štěpánek Jan

MPK: B23Q 3/06

Značky: samostavitelná, opěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlé a spolehlivé podepření součástí tam, kde to vyžaduje technologie i v obtížně přístupných místech zabezpečuje samostavitelná opěrka, která je vytvořena z pouzdra, v němž je pružinou posouváno a unášečem pootáčeno opěrné těleso, které výstředným samosvorným kuželem opřeným o klínovou část pojistky zajišťuje docílenou polohu dotykové plochy. Opěrky je možno použít při ustavování součást např. z odlitků při obrábění, broušení, rýsování a dle...

Upínací kotúč prstencových obrobkov najmä na elektroiskrových drotových rezačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252725

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlovec Oldřich, Soják Mikuláš

MPK: B23H 11/00, B23Q 3/06

Značky: upínací, řezačkách, obrobkov, prstencových, kotúč, elektroiskrových, drotových, najmä

Text:

...Po vonkajšom obvode upinacieho kotúča sú vytvorené naj menej -dve vybrania prerušujúce strediaoe.Upínacím kotúčom prstencovych obrobkov podľa vynálezu sa docieli sproduktívneznie procesu rezanie a podstatne sa zlepší operatívnost pri výmene prstencových obrobkovNa pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie upinacieho kqtúča prstencového obrobku na elektroiskrovejçdrôtovej rezačke, kde na obr 1 je nakresleçný v náryse a na obr. 2...

Zariadenie pre upínanie valcových súčiastok s hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242461

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mitov Angel Jossifov, Stoilov Georgi Kirilov

MPK: B23Q 3/06

Značky: válcových, hlavou, zariadenie, súčiastok, upínanie

Text:

...správnu funkciu zariadenia nie je potrebná presná výroba vačky a presné uloženie hriadeľa Vačky.Na výkrese je v reze znázornená zariadenie na upinanie valcových súčiastok s hlavou podľa vynálezu.Ovládacia vačka 14 posuvnej tyče 1 uloženej vo vedení telesa 5 má vytvorenú pracovnú dutinu 2, v ktorej je uložená prítlačná tyč 3 odpružená pružinou 4. V telese 5 a posuvnej tyči 1 je v pracovnej dutina 19 uložená vratná pružina 6, ktorá vyvoláva...

Súbor stavebnicových elementov, najmä prípravkov pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241252

Dátum: 01.09.1987

Autori: Prášil Vladimír, Svatý Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: stavebnicových, prípravkov, elementov, obrobkov, súbor, upínanie, najmä

Text:

...upinacieho otvoru głł uetavovacieho telesa głg kvádrovitáho typu je vložená upinacia ekrutka ggg, ktorá je známym spôsobom spojená eo základom ggg napr. pomocou T-matice ggg,pričom voľný koniec upinacej skrutky ggg zasahuje do horného vybranie głłfustavovacieho telesa głg. Na voľný koniec upinacej skrutky ggg je naekrutkovaná spojovacie matice ggg zaeahujúca do spodného vybrania głgł nadetavbováho ustevovacieho telesa głg uhlováho typu. Do...

Upínač pro upínání dílců, zejména tenkostěnných kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252188

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínání, dílců, upínač, tenkostenných, zejména, kroužků

Text:

...kroužku 14. Každý z unašečů 144 je opatřen hrotem 1441 a je přlřazen k příslušné upínce 13, přičemž počet unášečů 144 odpovídá počtu upínek 13. V přední části 111 válcového tělesa 11 upínače 10 jsou radíalně, proti tlaku pružin 116 uložený tři středicí čepý 115, jejichž posun ovláda odpovídající počet výbrání 123 na vnitřním průměru otočného kroužku 12. Otočný kroužek 12, otočně uložený na vnějším průměru válcového tělesa 11 upínače 10, je...

Kopírovací upínací čelist

Načítavanie...

Číslo patentu: 238980

Dátum: 01.07.1987

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínací, kopírovací, čelisť

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací upínací čelist pro automatické upínání tvarově rozdílných součástí na obráběcích a montážních strojích. Kopírovací upínací čelist sestává ze základního tělesa, na kterém je uloženo nejméně jedno těleso sekce, napojené na zdroj hlavního axiálního pohybu. V tělese sekce jsou axiálně suvně uložena pouzdra dotykových dorazů, napojená na zdroj přídavného axiálního pohybu.

Upínací přípravek se dvěma upínacími čelistmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251013

Dátum: 11.06.1987

Autori: Blažek Jan, Farář Zdeněk, Černý Martin, Konývka Karel

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínacími, přípravek, dvěma, čelistmi, upínací

Text:

...je klnsnatleká sohána Jedná varianty připravku, u ktoré jsou výklopná a axlálnč posuvná čeliati ňbě, přičemž připrevek Je opetřen člensn pro vyvozeni svěrná sily, na obr. 2 Je další konstrukčni varianta upinnoiho přípravku, u ktoré Jsou výklopná obě upínnoi čellstl, Jedna z čelisti Je axiâlně posuvná, přičenž svěrná sila Je vyvozovánn závažím a na obr. 3 je jedno konkrétní prevedení příprpvku.Souöáat ł je upnuta do upinacioh čelisti 2 ą...