B23Q 3/00

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288271

Dátum: 17.04.2015

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 1/25, B23Q 3/00

Značky: združenie, manipuláciu, priestore, zariadení, zariadenie, polohovacie, pracovnými, týchto, predmetmi, polohovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore je tvorené stĺpom (1), upevneným o podlahu (2) pomocou kotviacich skrutiek (7), na ktorom je posuvne upevnený kozlík (3), ktorý je pripojený na hydraulické valce zabezpečujúce vertikálny pohyb kozlíka (3) po stĺpe (1), súčasťou kozlíka (3) je upínacia doska (9) slúžiaca na presuvné upnutie ramena (5) ku kozlíku (3), pričom kozlík (3) je vybavený mechanizmom umožňujúcim...

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6294

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 3/00

Značky: združenie, pracovnými, manipuláciu, zariadení, polohovacie, týchto, priestore, polohovacích, predmetmi, zariadenie

Text:

...veniec, do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky spojenej s elektromotorom. Závitovková prevodovka a elektromotor sú pevne umiestnene na nosnom sklopnom prvku,ale upínacía doska je k nosnému sklopnému prvku pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok je vzájomne spojený so sklopným ramenom otočným kĺbom. Nosný sklopný prvok obsahuje prostriedky na upevnenie aspoňjedného naklápacieho valca, ktorého druhý koniec je upevnený na...

Oporný nastaviteľný držiak skúšobného prístroja drsnosti povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6054

Dátum: 02.03.2012

Autori: Michalík Peter, Zajac Jozef

MPK: B23Q 3/00, G01B 5/28

Značky: skúšobného, nastavitelný, drsnosti, oporný, prístroja, držiak, povrchu

Text:

...No. 12 AAA 2 l 6.Užívateľská príručka lvłeferenčná príručka Standardné príslušenstvoSkúšobný pristroj drsnosti povrchu Surftest SJ - 301 má vo svojej konfigurácii iba oporný dvojdotykový držiak No. 12 AAA 216, ktorý má opome body od začiatku až do konca trajektorie pohybu hrotu detektora. Opomé body sú umiestnene na pravej aj ľavej strane vedľa pohybujúceho sa hrotu detektora. Ich maximálna vzdialenosť je 10,8 mm. Je to aj hranica, ktorá...

Spôsob a zariadenie na mechanické obrábanie obrobkov a na montáž/demontáž montážnych celkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287219

Dátum: 04.03.2010

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 3/00, B23Q 17/00, B23Q 16/00...

Značky: spôsob, mechanické, celkov, zariadenie, obrábanie, obrobkov, montážnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu mechanického obrábania obrobkov a manipulácie s montovateľnými/demontovateľnými montážnymi celkami, pri ktorom sú obrábané obrobky a montážne celky upevnené na pevných alebo vymeniteľných upevňovacích doskách na obrobky. Upevňovacie dosky (2) sú ako časť upevňovacieho ústrojenstva (1) a/alebo kruhového stola (33) pomocou magnetických síl a/alebo plynných a/alebo kvapalných médií uložené vznášajúc sa, sú prestaviteľné a...

Upínacie zariadenie na polohovo definované upnutie nástroja alebo obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287158

Dátum: 08.01.2010

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 3/00, B23Q 16/00

Značky: obrobků, definované, upínacie, upnutie, nástroja, zariadenie, polohovo

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie na polohovo definované upnutie nástroja alebo obrobku je vytvorené s pevným upínacím prvkom (2) a s na ňom pevne upnuteľným nosičom nástroja alebo obrobku ako rozoberateľným upínacím prvkom (1). Rozoberateľný upínací prvok (1) je vybavený drážkami (13), ktoré sú na určenie polohy v smere X a/alebo Y určené na spolupôsobenie s centrovacími čapmi (26) usporiadanými na pevnom upínacom prvku (2). Pevný upínací prvok (2) obsahuje...

Upínacie zariadenie obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287051

Dátum: 30.09.2009

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 3/00, F16D 11/00, B25B 23/02...

Značky: upínacie, obrobků, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie obrobku je uskutočnené s držiakom a nosičom. Obidve tieto časti (1, 3) určené na upevnenie k sebe majú lícované plochy (4, 5) dosadajúce v pracovnej polohe na seba navzájom a sú k sebe upnuté prostredníctvom upevňovacích prostriedkov prebiehajúcich naprieč alebo v pravom uhle k dotykovej rovine týchto lícovaných plôch (4, 5). Na upevňovacom mieste sú prídavne k lícovaným plochám (4, 5) fixujúcim vzájomnú axiálnu polohu...

Upínacie zariadenie na pevné upnutie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7919

Dátum: 19.01.2009

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B25B 5/00, B25B 1/00, B23Q 3/00...

Značky: obrobkov, zariadenie, upnutie, pevně, upínacie

Text:

...pohľade zdola aobr. 6 nosič obrobku podľa obr. 2 spoločne s upnutýmobrobkom a skľučovadlom znázorneným iba naznačeným spôsobom.Podľa. obr. l a 2 teraz bude bližšie objasnené základné vytvorenie upínacieho zariadenia podľa vynálezu, menovite nosiča 2 obrobku. Okrem nosiča 2 obrobku obsahuje upínacie zariadenie ešte ovládacie zariadenie, ktoré nie je z oboch prvých obrázkov vidieť, ktoré bude následne ešte bližšie objasnené podľa obr. 4. Obr....

Mechanizmus na uchopenie a uvoľnenie predliskov trubiek vo forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19877

Dátum: 23.06.2008

Autor: Munoz De Juan Ignacio

MPK: B23Q 3/00, B29C 49/14, B29C 49/42...

Značky: predliskov, formě, uvolnenie, trubiek, uchopenie, mechanizmus

Text:

...obsahuje ES 131894 a JP 11210969. Oba patenty predstavujú systém pre trubky na rýchle spojenie vyznačujúci sa tým, že v oboch prípadoch sú kusy určené na uchopenie pevné, t.j. nie je možné ich deformovať pôsobením mechanizmu spojovania. Ďalej, guľôčky pôsobia ibaako blokovací prvok kusov a vôbec nie ako tlakový prvok.0009 Ďalej sú citované ďalšie dokumenty, ich konceptom je upnúť kusy- DE 3518506 Low pressure closure for gaseous and fluíd...

Podpera na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4653

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: nápravy, podpera, vylúčenie, pruženia

Text:

...bezpečne a spoľahlivo so zreteľom na presnosť a kvalitu opracovávaného kolesa vykonávať mechanické (trieskové) operácie. Použitím navrhnutej podpery je možné podstatne zvýšit produktivitu práce.Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. 1) a opisom jeho aplikácie v nasledujúcom odseku. Použitie...

Podpera na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4652

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: pruženia, nápravy, vylúčenie, podpera

Text:

...podpery je možné podstatne zvýšiť produktivitu práce. Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. l) a opisom jeho aplikácie v nasledujúcom odseku, Použitie technického riešenia je možné u osobných vagónov pri opracovávani kolies na nápravách.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa (obr....

Zariadenie na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4651

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadenie, pruženia, vylúčenie, nápravy

Text:

...kolesa vykonávať mechanické (trieskové) operácie. Použitím navrhnutej podpery je možné podstatne zvýšit produktivitu práce. Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. l) a opisom jeho aplikácie v nasledovnom odseku. Použitie technického riešenia je možné pri vlakovej...

Upínač na upnutie nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4650

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: upnutie, nápravy, upínač

Text:

...vplyv pružných častí podvozku v mieste uchytenia nápravy.Upinač podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a spoľahlivo vykonávať obrábanie kolesa na náprave so zaručenou presnosťou a kvalitou povrchu.Použitím navrhnutého upínača je možné podstatne zvýšit produktivitu práce. Aplikačné použitie upínača umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude...

Upínač na upnutie časti nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4649

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: nápravy, upnutie, částí, upínač

Text:

...reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, ktorý je označený ako (obr. 1 a opisom jeho aplikácie v nasledovnom odseku. Technické riešenie je použiteľne pri vlakovej súprave označenej ako TYP 840 (obr. 3),pri opracovávam kolies na nápravách tak ako je to vyznačené na (obr. 2).Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie...

Upínač na upnutie časti nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4648

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: nápravy, upínač, částí, upnutie

Text:

...v mieste uchytenia nápravy.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a spoľahlivo vykonávať obrábanie kolesa na náprave so zaručenou presnosťou a kvalitou povrchu. Použitím navrhnutého upínača je možné podstatne zvýšiť produktivitu práce. Aplikačne použitie upínača umožní Zvýšit reznú rýchlosť obrobku (kolesa) a tiež aj hrúbku odoberanej triesky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou...

Samočinný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 276603

Dátum: 15.07.1992

Autor: Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: samočinný, upínač

Ustavovacie a upínacie zariadenie pre elektroiskrové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270136

Dátum: 13.06.1990

Autori: Augustín Ján, Havalec Ján

MPK: B23Q 3/00, B23H 1/00

Značky: upínacie, elektroiskrové, zariadenie, stroje, ustavovacie

Text:

...je možnost ustevenie e upnutie az 8 obrobkcv, ne ktorých budu vykonaná operácie elaktroiekroveho obrábanie v poledovených roestupooh v oeieoh x s y e rýchle nevedenie pinoly e pracovným nástrojom voči oeiem obrobkov pomocou rererenčnej tyče umiestnonej na upinaoej doske obrobkov a referenčných plôch pracovneho nástroja.Uetevoveoie a upinecie zariadenie pre elektroiekrová stroje je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1...

Způsob fixace drobných součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267215

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šafář Vladimír, Dědic Josef

MPK: B23Q 3/00

Značky: fixace, drobných, způsob, součástek

Text:

...upnutí umožňuje výborný odvod tepla,které v součástí vzniká vlivem opracování a zaručuje spolehlivé upnutí i při značných úběrech.Tento způsob upínání drobných součástí je velmi rychlý a operativní, navíc po vyjmutí z upínacího tělesa jsou povrchy součástek čisté.Na přiloženém výkrese je v obrázku znázorněn jeden z možných způsobů provedení upínacího tělesa a zatěžující podložky. Upínací těleso Q, znázorněné ve tvaru pro upínání na...

Skladacia upínacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264712

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 3/00

Značky: doska, skladacia, upínacia

Text:

...diely sú podstatne ľahšie ako monolitná upínacia doska a z toho dôvodu nie je potrebné mat manipulačné zariadenie. Ďalšou výhodou je, že sa použije vždy len toľko dielcov, koľko pre zostavenie upínacieho prípravku je práve potrebné.Na pripojenom výkrese je znázornená skladacia upínacia doska podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený nárys a na obr. 2 pôdorys.Skladacia upínacia doska pozostáva 2 najmenej dvoch základných telies łg, z...

Ustavovacia pätka najmä pre zariadenia s podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263590

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lednický Dominik

MPK: B23Q 3/00

Značky: podvozkom, najmä, ustavovacia, pätka, zariadenia

Text:

...je, že pri premiesiňovani podvozku so zariadením po dráhe základného râmu nie je potrebné ustavovacie pätky prestavvovatť. Ustavovacia pätka najmä pre zariadenia s poudvozkom je príkladne znázornená na pripojenom výkrese, »kde na obr. 1 je na~ kreslená v näryse v člastočnom reze, naobr. 2 je nakreslená uloženie kolesa av náryse a na obr. 3 je nakreslenê uloženie kolesa V ,pôdoryseUstavovacia pätka najmä pre zariadenia s podvozkom...

Zařízení pro zajištění upínacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256677

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedlecký Josef

MPK: F16B 39/12, B23Q 3/10, B23Q 3/00...

Značky: šroubu, zařízení, zajištění, upínacího

Text:

...pracovníkem obtížnÉ«zajistítelné.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu pro zajištění upínacího šroubu vůči upínací desce. Sestává z dutého šroubu s maticí. Dutina dutého šroubu je větší než průměr upínacího šroubu. Dutý šroub nebo matice jsou opatřeny radiâlním šroubem. Dutina se na protilehlé straně radiálního šroubu prizmaticky zužuje.Nasunutím takto řešeného zařízení na upínací šroub se dosáhna po.zajištění...

Samočinný upínač dvojic krátkých rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255984

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Miloslav, Harašta Petr, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: rotačních, samočinný, dvojic, upínač, krátkých, obrobků

Text:

...šroubem gg. Na upinacím šrohbu lá je uložen držák gg naklápěcí upínky gg, která je v ose obrobků 3 opatřena jednak výměnnými kulově výkyvnými upínkami 21, jednak seříznutými vodicími čepy gg, které jsou v alternativním styku s čelními pouzdry gg pístnic gg válců gł. Upinací čepy gl výměnných kulově výkyvných upínek 31 jsou qmtřeny drážkou 33, do níž zapadá kužel nezakresleného přidržovaného šroubu. KNa upínacím šroubu lg je fixována...

Kombinovaný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255777

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vinkler Emanuel, Skoupý Ferdinand, Holubář Igor

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, kombinovaný

Text:

...je zmízomněn kombinovaný upinač v částečném podélném řezu, obr.2 představuje kombinovaný upinač v částečných řezech a v pohledu P a na obr.3 je znázwněno ovládání polohovacich kladek v půdorysném pohledu s částečným řezem rovinou A A, vyznačenou na obr.2.Kombinovaný upinač je tvořen nosnou deskou 1, spojenou se základnim tělesem Š upinače, opatřenou dvěma hornimi konzolami Ž, z nichž každá má horizontálni upinaci plochu 5, vybavenou dvěma...

Upinač tvarově složitých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255751

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trnka Antonín, Blesník Karel

MPK: B23Q 3/00

Značky: složitých, tvarově, upínač, obrobků

Text:

...obrobků podle vynálezu je schematícky znázorněno na přiložených výkresech, kde je na obr. 1 celkový pohled na uspořádání stavitelných dosedacích líšt v nárysu, obr. 2 představuje detaílni uspořádání pohonu sta~ vitelných dosedacích líšt a na obr. 3 je celkový pohled na uspořáe dání stavitelných dosedacích líšt v bokorysu.Upínač tvarově složitých obrobkú tvoří základní těleso 1,vybavené nezakreslenýmí upínacími elementy běžného provedení....

Regulovatelný upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255294

Dátum: 15.02.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, obrobkov, regulovatelný

Text:

...byt montované medzi funkčné časti upinača,alebo medzi časti upinača a obrobok, čo zjednodušuje montáž upinača a manipuláciu s ním.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kde je znázornený nárys regulovatelného upínača s upnutým obrobkom.Reguľovateľný upínač obrobkov je tvorený základom lg, ustavovacou jednotkou gg a upínacou jednotkou gg spojenou s hydroqenerátorom gg. Obrobok lg je ustavený prostrednictvom...

Stavebnicové upínacie zariadenie pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247287

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šubrt Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: stroje, stavebnicové, upínacie, obrábacie, zariadenie

Text:

...10 má vytvorený v smere dosadacej plochy 11 níaticový závit 12, ktorý je narrezalný polohovacím. zárezom 14. V maticovom závite 12 sú proti sebe naskrutkované upínacie skrutky 13 »o 4patrené záberovými plochami 130 vytvorenými ako kuželové zahlbenia 131 a ďalej sú opatrené ovládacím vybraním 132 pre klúč. Ďalej je Stavebnicové súčiastka 10 opatrená závitovým otvorom 15 pre pripojenie lubovolného d.orazu pomocou skrutky.Stavebnicové súčiastka...

Hydraulický upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246761

Dátum: 15.12.1987

Autori: Knápek Bernard, Kubátová Hana

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, hydraulický

Text:

...médiem ovládanýclí prvků vytvořena drážka, ve ktere jsou uložený rozvárděcí trubky, s výhodou zalité epoxidovou prysKkyřicí a napojené na přívod pracovního měrdIa, přičemž rozvaděcí trubky jsou opatře 4ny otvory navazujícími »na utěsněný vstup pracovního média do pracovních prvků.Příkladiné provedení hydraulickêho upínače podle vynálezu je sohematicky znázorněn-o na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje těleso upínače v pohledu ze...

Súbor stavebnicových súčiastok pre stavbu rozoberateľných upínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246041

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klátik Jaroslav, Kopernický Ivan

MPK: B23Q 3/00

Značky: stavebnicových, rozoberateľných, zariadení, stavbu, upínacích, súčiastok, súbor

Text:

....rez rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je priestorovo znázornený spojovací kameň. Na obr. 1 je znázornenáskladba. spodnej stavebąnicovej súčiastky 1 D, hornej stavebnicovej súčiastky 20, ktoré sú spojené spojovacim kameňom 30. Horná Stavebnicové súčiastka 20 napr. v prevedeni ako uhlové teleso .má rue dosadacej ploche 212 vytvorenú T-drážku 21, ktoré má úpevňovacie plochy B 2 sklonené, pričom je T-duräžka 21 rovnob-ežná s dosadacou plochou...

Samočinný patrový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244039

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tokar Oldoich, Dragoun Zdenik, Pochobradský Jioí

MPK: B23Q 3/00

Značky: patrový, samočinný, upínač

Text:

...uložení zajíšřovacíno klínu 6 § i hřídele já a jež je pevně spojene s tělesem 1 upínacče.Horní upínací místo 1 slouží k upínání obrobků 1, částečně opracovaných ve spodním upínacím místě á. Z technologických důvodů je nutno obrobky i upínat obráceně orientované než ve spodním upínacím místě á, čemuž odpovídá rozmístění mechanismu upínací páky 22 a otočné páky Q, jakož i poloha seříznutých polohovecích čepů L 4.K zapolohování obrobků g v...

Rýchloupínač závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242499

Dátum: 15.09.1987

Autor: Böhm Wolfgang

MPK: B23Q 3/00

Značky: rýchloupínač, nástroja, závitovacieho

Text:

...dutine kolíky, upevnené na ovládacom krúžku a v uzavretej drážke je uložená tlačná pružina, opretá o vložku čapu.Pokrok a výhody rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu spočívajú hlavne v jednoduchosti a prevádzkovej spolahlivosti.Príklad vyhotovenia rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu je zná 4zornený na výkrese, na ktorom je na obr. 1 nakreslený nárys v reze a na obr. 2 bokorys v reze., vou dutinou 1 je kolmo na...

Zařízení pro upínání nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239859

Dátum: 01.07.1987

Autor: Trhlin Alois

MPK: B23Q 3/00

Značky: zařízení, upínání, nástrojů

Text:

...stroje je snadné a rychlé a nevyžaduje nadměrnou námahu pracovníka.Příklad provedení zařízení pro upínání nástrojů podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. kde obr. 1 Je částečný podélný řez vřetenem stroje se zařízením pro upínání nástroje a obr. 2 je pohled ve smeru P z obr. 1.Zařízení pro upínáni nástrojů Ag sestává z matice łł našroubované na závitu łłł vřetena ł§,na jejíž dolní části je upevněná a šrouby łłg zajištěna čelní...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250887

Dátum: 14.05.1987

Autori: Masár Ľubomír, Gostanian Edward, Kolembus František, Slížik Pavol

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...obr. 1 V axonometrii, na obr. 3 detail uzatváracieho puzdra V axonometrii a na oabr. 4 detail puzdra s ozubcom v axonometrii.Upínacie zariadenie pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený zabudovací otvor 1 uzatvorený z jednej strany uzatváracím puzdrom 3, ktoré je pomocou dosky 4 pevne spojené s telesom. Na vonkajšom obvode uzatváracieho puzdra 3 je vytvorená prvá drážka 12, na ktorú navadzuje druhá drážka 14 opatrená čelnou plochou 10. V...

Zařízení k automatickému podpírání tenkých součástí při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242989

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bednáo Jioí

MPK: B23Q 3/00

Značky: součástí, automatickému, tenkých, obrábění, zařízení, podpírání

Text:

...dorazovou plochu É klínu 3.Náběh k 1 ínu§ je proveden ve směru od vnější obvodové strany upínacího tělesa L k jeho středu. V tomto směru je Vytvořeno vybrání Ž a uložena i rozpěrná pružina 5. Počet vedení 3, a tím i klínů§, může být libovolný, např. alespoň jeden, přičemž musí být provedeno dy namické vyvážení, např. protizávažím.Predpokladá se, že budou alespoň ve dvojici, rovnoměrně rozmístěné na upínaeím tělese ł. Přitom se dále...

Pohonová jednotka otočného upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250275

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boček Mojmír, Richter František

MPK: B23Q 3/00

Značky: pohonová, jednotka, otočného, upínače

Text:

...do skříně 39 náhonu obrobku 22. Na výstupním hřídeli 12 je ve skříni 39 náhonu obrobku upevněno kuželové kolo Ba kuželového soukolí 8, jehož druhé kuželove kolo 8 h je upevněno na stavěcím hřídeli 18, který je ovrientován kolmo na směr výstupního hřídele 12. V prodloužení stavěcího hřídele 18 je upraveno kuželové soukolí 19 ručního stavění. Na straně upínaného obrobku je stavěcí hřídel 18 opatřen přítlačným talířem 2 U, protl kterému působí...

Spojovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248914

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ficzere Peter, Vicena František

MPK: B23Q 3/00

Značky: spojovacia, jednotka

Text:

...polohy.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad vybudovania vynálezu, kde na obr. je znázornený rozložený axionometrický pohľad.Spojovacia jednotka s rýchlym prestavovaním pozostáva 2 dvojice spojovacich líšt łg,medzi ktorými je umiestnená aspoň jedna dvojica polohovacích kameňov gg umiestnených v priecnej drážke lg. Spojovacie listy lg majú vytvorené rybinovité vodiace plochy ll pre obdobné plochy spájaného prvku gg a spojovaného...

Zariadenie na uloženie ťažkých rotačných obrobkov na obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 234234

Dátum: 01.03.1987

Autori: Nemec Ján, Kunc Jozef

MPK: B23P 1/02, B23Q 3/00

Značky: obrábacích, strojoch, ťažkých, zariadenie, rotačných, obrobkov, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie trenia čapov ťažkých obrobkov v klzných ložiskách. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že klzné ložiská sú tvorené aspoň dvoma vymeniteľnými segmentami a valivé ložisko vedľa klzného je uložené odpružene.

Upínací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 248618

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kuthan Jan

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínací, válec

Text:

...vélci. Blokoveeí zařízení je uvnitř hlokovacího válce, je malá a naopak jeho použití umožňuje konetruovet upínací jednot «ky Inlá- bez bezpečnostního předimenzování hydraulickáho válce e ohleden na pokles upínacího tlaku.Na připojenám výkrese je znázorněn upínací válec s blnkovúním kliětinou ve echematicken oeovám řezu.Upínncí vllec L je na dvou protilehlých koncích opetřen otvory pro vstup a výstup tlakoveho media, ktoré jsou upravená pro...

Stavebnicová spojovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248073

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ficzere Peter

MPK: B23Q 3/00

Značky: stavebnicová, spojovacia, jednotka

Text:

...spojovacích líšt 10 je umiestnený polohovací prvotk 50. Spojovacie lišty 10 majú vytvorené bočné úkosové plochy 11, .na ktoré dosadajú bočné úkosové plochy 21 spojovaného prvku 20 a bočné úkosové plochy 31 sjpájaného prvku 30. Polohovací ,prvok 50 môže mat vytvorené jednak ozubenie 52 .a 53 a jednak polohovaciu drážku 54. Tieto slúžia na presné polohovanie stavebnioovej upínacej jednotky voči spojovanému prvku 20 a spájainému prvku 30....

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 232113

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/00

Značky: spojovací, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spojovací prvok, kde sa rieši rybinovité spojenie dvoch telies najmä upínacích prípravkov. Spojovacím prvkom sa dosiahne tuhé spojenie dvoch telies s technologicky jednoduchým prvkom s malými nárokmi na stavebnú výšku.