B23Q 17/22

Zariadenie na resetovanie polohy nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8811

Dátum: 04.04.2007

Autori: Barra Christian, Vidal Olivier

MPK: B23Q 17/22, G01B 21/04

Značky: nástroja, zariadenie, resetovanie, polohy

Text:

...a na chladiace kvapaliny,striekané na diel počas obrábania, ktoré ho môžu rýchlo zničiť. 0011 Tento vynález sa týka obrábacieho stroja, ktorý obsahuje snímač a zarážku resetovania pohyblivých zariadení obrábacieho stroja, predovšetkým sčíslicovým riadením, ktorý podstatným spôsobom zjednodušuje používanúmetódu na vykonávanie tohto resetovania, vďaka použitiu snímača, ktorý sa môže vymenit počas merania za obrábací nástroj, pričom...

Držiak pre upínaciu jednotku s nastavovacími doskami, posuvnými pomocou vodiacich drážok a vodiacich vložiek, upínacie zariadenie s takým držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12337

Dátum: 26.01.2007

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23K 37/04, B23Q 1/62, B23Q 17/22...

Značky: upínacie, doskami, upínaciu, vodiacich, držiak, takým, posuvnými, pomocou, držiakom, drážok, vložiek, jednotku, nastavovacími, zariadenie

Text:

...doska a konzola držiaka z obr. 8 v pohľade zhoraobr. 12 ďalší držiak pre upínacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, v pohľade zbokuobr. 13 pohľad v reze pozdĺž čiary A-A z obr. 12 obr. 14 pohľad v reze pozdĺž čiary B-B z obr. 12 obr. 15 pohľad v reze pozdĺž čiary c-c z obr. 12obr. 16 alternatívne nastavovacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, Vobr. 17 ďalšie altematívne nastavovacie zariadenie V pohľade zboku,(0011)...

Senzor polohy nástroja s detekciou na diaľku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1055

Dátum: 21.06.2004

Autor: Pecastaing Matthieu

MPK: H01H 1/00, B23G 1/00, B23Q 17/22...

Značky: senzor, detekciou, polohy, nástroja, diaľku

Text:

...uskutočnení vynálezu obsahuje zariadenie na prevod pohybu prevodovú páku, ktorej rameno smerujúce proti smeru pohybu je kratšie ako rameno smerujúce v smere pohybu.0023 Prevodová páka je výhodne zalomená a prispôsobená tak, aby vo vyčkávacej polohe malo jej rameno smerujúce proti smeru pohybu horizontálnu orientáciu vhodnú na detekovanie vertikálneho pohybu závitníka, a prispôsobená tak, aby v zmienenej vyčkávacej polohe mala aspoň časť...

Spôsob stanovenia fázy obrobku pre obrábacie nástroje a príslušné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4662

Dátum: 22.10.2003

Autori: Sugata Shinsuke, Makiyama Tadashi

MPK: B23Q 17/22, B23Q 16/00

Značky: příslušné, stanovenia, zariadenia, spôsob, nástroje, obrábacie, fázy, obrobků

Text:

...4.0009 Ďalšie uskutočnenia tohto vynálezu sú uvedene0010 Referenćnv blok zostáva pripevnenv na puzárear rozhodovani o vynútená sila od obrobku na vreteno. Zivotnosť ložiska, V ktorom je uložené vreteno, tak môže byt oredizena.puzdro vretene na uioženie špeci icky zameraného vretenepre rovnobežnv pohyb V kolmých smeroch,re jeho otá. roch osi X, Y, Z pomocou mechanizmu číslicoveho riadenia, má otačat okolori zisťovaní fázy obrobku, ktorý...

Spôsob kontroly rotačnej osi samo-strediacim zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10830

Dátum: 12.03.2003

Autori: Aguilar Martin Juan José, Trapet Eugen, Spaan Henny

MPK: B23Q 17/22, B23Q 1/54, B23Q 3/18...

Značky: spôsob, kontroly, samo-strediacim, rotačnej, zariadením

Text:

...to znamená,že tam sú 3 Iineárne pohyblivé systémy (X, Y, Z) prvý nesie tyč, druhý nesie prvý systém a tyč a tretí nesie druhý a prvý systém a tyč. Teda, pohyblivé komponenty nesú veľa hmoty a majú byt velmi presné, z dôvodu možného nárastu chýb komponentov v kinematickom reťazci medzi hrotomsnimacieho zariadenia a telesom snimacieho zariadenia, ktoré je pripojené k hlave TM.0014 Vynález je definovaný v nároku 1. 0015 Vzhľadom k tomu, že nie...

Ručný, prenosný, elektrický alebo inak poháňaný točivý nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1856

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: B23Q 17/22, B24B 49/00

Značky: prenosný, poháňaný, točivý, nástroj, elektricky, ručný

Text:

...vodováhy s vy značenými uhlovými hodnotami a uhlovými výsekmi.Príklad 1. Ručná prenosná elektrická vŕtačka L má na vrchnej strane2 a na zadnom čele 3 časti na uchopenie nástroja umiestnenékruhové kvapalinové vodováhy g s vyznačenými uhlovými hodnota~ mi §, 6 a 7 15 °, 30 ° a 45 ° a uhlovými výsekmi g do 360 °.Ručná prenosná elektrická brúska má na vrchnej strane g a na zadnom čele 4 časti na uchopenie nástroja umiestnené kruhové...

Zažízení pro signalizaci dotyku nástroje a obráběného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267574

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žižka Jan

MPK: B23Q 17/22

Značky: nástroje, signalizaci, zažízení, materiálů, obráběného, dotyku

Text:

...tuhoet soustevy stroj - připravek - nástroj - obrobek, a tedy negativně neovlivnuje přesnost ohráběnívynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení pro eígnalizaci dotyku nástrojea obràběného materiálu podle vynálezu.Zařízení podle vynálezu využívá jevu tranzitní napětové vlny, která vyvolává na povrchu materiálu povrchovou Rayleighovu vlnu. Tato...