B23Q 16/00

Upínacie zariadenie, upínací diel a centrovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 288387

Dátum: 20.06.2016

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B23Q 3/18, B23Q 16/00

Značky: upínací, upínacie, doska, zariadenie, centrovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie je vytvorené so skľučovadlom (1) na pevné upnutie upínacieho dielu (6), s prvými centrovacími elementmi (3), usporiadanými na skľučovadle (1), ktoré spolupracujú s ďalšími centrovacími elementmi (9), usporiadanými na upínacom diele (6) tak, že upínací diel (6) je pri pevnom upnutí na skľučovadle (1) orientovaný v smere X a smere Y. Prvé centrovacie elementy sú tvorené centrovacími čapmi (3), ktoré sú určené na zasahovanie do...

Spôsob a zariadenie na mechanické obrábanie obrobkov a na montáž/demontáž montážnych celkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287219

Dátum: 04.03.2010

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 3/00, B23Q 17/00, B23Q 16/00...

Značky: zariadenie, spôsob, celkov, montážnych, mechanické, obrobkov, obrábanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu mechanického obrábania obrobkov a manipulácie s montovateľnými/demontovateľnými montážnymi celkami, pri ktorom sú obrábané obrobky a montážne celky upevnené na pevných alebo vymeniteľných upevňovacích doskách na obrobky. Upevňovacie dosky (2) sú ako časť upevňovacieho ústrojenstva (1) a/alebo kruhového stola (33) pomocou magnetických síl a/alebo plynných a/alebo kvapalných médií uložené vznášajúc sa, sú prestaviteľné a...

Spôsob vŕtania presných otvorov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5358

Dátum: 08.02.2010

Autor: Višnovský Andrej

MPK: B28D 1/14, B23Q 16/00

Značky: vŕtania, zariadenie, realizáciu, spôsob, přesných, otvorov

Text:

...je najmä ľahká manipulácia so zariadením, odstránenie prašnosti a zvýšenie hygieny práce, zníženie spotreby vrtákov a zníženie opotrebenia vŕtačiek. Ďalšou výhodou je skrátenie času potrebného na vyvŕtanie presného otvoru. Tým sa dosiahne zvýšenie produktivity práce. Zariadenie je ľahko prenosné a jeho obsluha je jednoduchá. Rýchle vyvŕtanie dier nie je fyzicky namáhavé, vďaka laserovému zameriavaniu nie je potrebné zložité nastavovanie...

Upínacie zariadenie na polohovo definované upnutie nástroja alebo obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287158

Dátum: 08.01.2010

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 3/00, B23Q 16/00

Značky: definované, upínacie, upnutie, obrobků, nástroja, zariadenie, polohovo

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie na polohovo definované upnutie nástroja alebo obrobku je vytvorené s pevným upínacím prvkom (2) a s na ňom pevne upnuteľným nosičom nástroja alebo obrobku ako rozoberateľným upínacím prvkom (1). Rozoberateľný upínací prvok (1) je vybavený drážkami (13), ktoré sú na určenie polohy v smere X a/alebo Y určené na spolupôsobenie s centrovacími čapmi (26) usporiadanými na pevnom upínacom prvku (2). Pevný upínací prvok (2) obsahuje...

Zariadenie na polohovo definované upnutie obrobku v pracovnej oblasti obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287157

Dátum: 08.01.2010

Autori: Freis Karl, Lüscher Marcel

MPK: B23Q 16/00, B23B 31/20

Značky: definované, stroja, pracovnej, upnutie, oblastí, obrobků, polohovo, zariadenie, obrábacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na polohovo definované upnutie obrobku v pracovnej oblasti obrábacieho stroja je vybavené skľučovadlom (1) na upevnenie v pracovnej oblasti obrábacieho stroja, nosičom (25) obrobku, nasaditeľným na skľučovadlo (1) a pevne na ňom upnuteľným, prvými polohovacími prostriedkami na skľučovadle (1) a druhými polohovacími prostriedkami na nosiči (25) obrobku, na spoločné pôsobenie v pároch ako smerovacie elementy na nastavenie nosiča (25)...

Upínacie zariadenie pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5661

Dátum: 16.08.2006

Autor: Troxler Ferdinand

MPK: B23Q 16/00, B23H 7/26

Značky: obrobkov, upínacie, zariadenie, upínanie

Text:

...Toto schématicky znázornená upínacie zariadenie l pozostáva z upínacieho telesa 2, ktoré je prostredníctvom skrutiek 3 zafixované na základnom telese 4. Základné teleso 4 je opatrené upínacím čapom 5,pomocou ktorého môže byť upnuté v skľúčidle (neznázornenom). Základné teleso 4 je ďalej opatrené podpernými nohami 6, ako aj centrovacími elementmi (neznázornenými), pomocou ktorých je umožnené presné ustaveníe základného telesa 4, a teda i...

Upínacie zariadenie s upínacím skľučovadlom a s paletou na ňom rozoberateľne fixovateľnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3520

Dátum: 08.03.2005

Autor: Nie Peter

MPK: B23Q 1/00, B23H 7/26, B23Q 16/00...

Značky: fixovateľnou, upínacím, rozoberateľné, zariadenie, upínacie, skľučovadlom, paletou

Text:

...ktorý je určený na záber s vybraníma/alebo vyvýšením príslušného centrovacieho čapu, aby bolo možnetento centrovací čap ako zatiahnut V smere Z do centrovacej drážky, tak aj prítlačiť k druhému boku drážky upravenému na centrovanie.Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie vytvorenia predmetuvynálezu sú opísané v závislých nárokoch 2 ~ 11.V nasledujúcom je s odkazom na pripojené výkresy bližšie objasnené príkladné uskutočnenie upinaeieho zariadenia...

Upínacie zariadenie s prvým spojovacím mechanizmom a k nemu s rozoberateľne fixovateľným druhým spojovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 746

Dátum: 20.10.2004

Autor: Greber Erich

MPK: B23Q 16/00, B23Q 1/00, B23H 7/26...

Značky: spojovacím, fixovateľným, prvým, upínacie, druhým, mechanizmom, rozoberateľné, zariadenie

Text:

...líšt dosadajúcich na chlopne sa držiak elektródy nastaví do správnej polohy voči skľučovadlu pri upínaní v smere X asmere Y, ako aj do správnej polohy voči ose Z.Zo spisu US-A-3,380,267 je známa spojka tvorená dvoma valcovými polovicanú. spojky, ktoré sú vybavené vždy jedným ozubeným vencom, ktorého zuby sa rozkladajú v axiálnom smere. Jedna polovica spojky pozostáva z materiálu s väčšou elastičnosťou ako druhá polovica spojky. Zatiaľ čo...

Zariadenie na zastavenie nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4292

Dátum: 07.10.2004

Autori: Lochbrunner Johann, Groitl Werner

MPK: B65G 47/26, B23Q 16/00

Značky: zariadenie, zastavenie, nákladu

Text:

...nákladu, ktorý sa skladá z aspoň jednej spätnej zábrany aaspoň jedného zastavovača, kde je možné zastavovač umiestniť do prepravnejoblasti vymedzenej účinnou rovinou prepravnej dráhy nákladu a spätná zábrana môže blokovat tok nákladu proti smeru pohybu, kde je možné zastavovač a spätnú zábranu odstrániť z prepravnej oblasti a je navrhnutá os zastavovača,ktorá sa pohybuje spolu so zastavovačom a ktorá sa vyznačuje tým, že na zavedenie resp....

Úložný element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1071

Dátum: 28.01.2004

Autor: Schramm Peter

MPK: B23Q 16/00, B23Q 3/18, B62D 65/00...

Značky: element, úložný

Text:

...vybraniach,pripadne uloženiach, upravených podľa ich vonkajšieho obrysu, ktoré sú ako vŕtané diery alebo drážky usporiadanév oblasti vonkajšej plochy čapu.Koliky pozostávajúce zo slinovaneho materiáluodolného proti opotrebeniu majú výhodne plný prierez, b)pričom uzavretá plocha prierezu je vytvorená v podstate konštantné po celej dĺžke kolíkov, bez ohľadu na koncové plochy nachádzajúce sa V oblasti špičky ćapu, respektíve úložného elementu....

Spôsob stanovenia fázy obrobku pre obrábacie nástroje a príslušné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4662

Dátum: 22.10.2003

Autori: Makiyama Tadashi, Sugata Shinsuke

MPK: B23Q 16/00, B23Q 17/22

Značky: fázy, příslušné, obrobků, zariadenia, stanovenia, nástroje, spôsob, obrábacie

Text:

...4.0009 Ďalšie uskutočnenia tohto vynálezu sú uvedene0010 Referenćnv blok zostáva pripevnenv na puzárear rozhodovani o vynútená sila od obrobku na vreteno. Zivotnosť ložiska, V ktorom je uložené vreteno, tak môže byt oredizena.puzdro vretene na uioženie špeci icky zameraného vretenepre rovnobežnv pohyb V kolmých smeroch,re jeho otá. roch osi X, Y, Z pomocou mechanizmu číslicoveho riadenia, má otačat okolori zisťovaní fázy obrobku, ktorý...

Vystreďovací a upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278072

Dátum: 15.04.1992

Autori: Burgtorf Heinrich, Kölblin Rolf, Schneider Reinhard

MPK: B23Q 15/18, B23C 1/02, B23Q 16/00...

Značky: vystřeďovací, upínací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Na upevnenie výmenného dielca (14) na nosnom dielci (13) je nosný dielec (13) vybavený vodiacimi prvkami (36, 37), ktorých vodiace plochy (35) sú usporiadané v osovom kríži (40). Stredom osového kríža (40) prechádza vzťažná os (10), napríklad os otočného vretena (16). Tým, že v prvej osi (38) osového kríža (40) sú usporiadané dve vystreďovacie ústrojenstvá a najmenej jedno ďalšie vystreďovacie ústrojenstvo je usporiadané v druhej osi (39) sa...

Upínací zařízení otočné části polohovadla robotizovaného pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261705

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holec Jiří, Hoffmann Petr

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: robotizovaného, otočné, částí, polohovadla, zařízení, upínací, pracoviště

Text:

...osová uložení, to je Jak na kulovém, tak na středícím čepu umožňují osový, výkyvný i otočný pohyb a unášecí element zajištuje fixaci technologického přípravku a přenos kroutícího momentu při otáčení nosné částiíje zaručene pružné uložení technologického přípravku v otočné části polohovedla tak, že všechny technologické i výrobní nepřesnosti a deformace nezatěžují mechanizmus polohovadla přídavnymi paeivními odpory,nezvyšují potřebu...

Polohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261374

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hašek Antonín, Holec Jiří

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: zejména, polohovadlo, robotizovaná, svařovací, pracoviště

Text:

...ho provedení polohovadla podle vynálezu, kde na obr. Íuje po lohovadlo e transportním rámom a základovým tělesem znázorně sh 261374no v nárysu při současném schematiokém zakreslení ramenePolohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracovištěkobsahuje .transportní rám svařovacích přípravků otočný kolem svislé osý o 1800 mezi přípravnou a pracovní polohou a.dále obsahuje zvedací a polohovací desku s indexovací jednot kou a...

Zařízení pro kontrolu základní polohy kluzné kostky hlubokovrtacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242377

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: B23Q 16/00

Značky: kontrolu, kluzné, základní, hlubokovrtacího, polohy, zařízení, kostky

Text:

...Loží 1 a osazena koncovým spínačem 16 zàkLadní poLohy, koncovým spínačem li pracovního posuvu a datšímí koncovými spínačí ll přísLušejícímí k naräžkám 9. Zaràžka ll ktuzné kostky je rovněž umístěna na Loží 1. Ve výchozí poLo 6 zàkLdní poLohy. Ostat 3ze stoLu Ě je sepnutý koncový spínač ní koncové spínače 12 ll jsou uvolněny. Narážky Z Ž různých funkcí stroje se nastaví a seřídí v narážkové Líště 4. Pří zapnutí pracovního cyktu výjede stuL 2...

Polohovací mechanismus s indexováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250845

Dátum: 14.05.1987

Autor: Holec Jiří

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: polohovací, indexováním, mechanismus

Text:

...segmenty g, pevná spojené a indexovacími kameny 1 a z hnacího nosiče i kledek 2 umístěných otočnč ne protilehlých koncích nosiče i, kde mezi unáäecími segmenty 2 jsou vytvořem motory m o ěíři hodná s průměrem g kladky 2 s kde průměr Q kruhové plochy Q vytvořené na obvodu indoxovycích kamenů 1 je roven restoči j, kladek 2 zmoněene o průměr g kladky j, přičemž včochna otočná uložení polohovscího mechanismu jsou valivá, s přodpetím kde nosič...