B23Q 11/12

Spôsob a zariadenie na privádzanie prevádzkovej kvapaliny pri obrábacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 41

Dátum: 10.01.2003

Autori: Sugata Shinsuke, Miyata Takanori, Makiyama Tadashi

MPK: B23Q 11/12, B23Q 11/10

Značky: stroji, prevádzkovej, privádzanie, obrábacom, zariadenie, spôsob, kvapaliny

Text:

...obrábacieho stroja potom zhora opísané množstvo Q 1 činí približne 200 l za minútu, pričoni zhora opísaný tlak (PO Pl) činí približne 0,3 MPa. V dôsledku toho je spotreba W 1 energie čerpadla 21 pomerne vysoká. Môžu nastať aj prípady, keďspotreba gl energie čerpadla gl presahuje približne 25 scelkovej spotreby energie obrábacieho stroja.V patentovom spise GB 2 114 686 A je opísané mazacie zariadenie pre obrábacie operácie,...

Mazacie zariadenie obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3291

Dátum: 10.09.2002

Autor: Zigo Otto

MPK: B23Q 11/12, F16N 7/00

Značky: zariadenie, obrábacích, mazacie, strojov

Text:

...na výstup piestového čerpadla a ďalej prechádzajúceho cez prevŕtané puzdro a cez držiak matice vodiacej skrutky s vyústením do zásobníka mazacieho média, lokalizovaného nad maticou vodiacejVýhodné je to, že piestové čerpadlo je vybavené altematívnym pohonomVýhodou je tiež to, že páka ovládania posuvov stroja a páka ovládania maticevodiacej skrutky sú navzájom mechanicky blokované.Výhody tohto riešenia spočívajú hlavne v tom, že...

Zapojení automatického mazacího systému putujících nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266064

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23Q 11/12

Značky: automatického, systému, putujících, mazacího, nosných, desek, zapojení

Text:

...jsou přiváděny z bloku g logických obvodů řízení cyklu linky do bloku 3 čítače cyklů linky je přiváděna do bloku Á porovnávacích cbvodů počtu cyklü linky, kde se pcrovnává 5 předvolencu hodnotou, která je přiváděna z bloku A předvolby počtu cyklů linky. V okamžiku, kdy počet předvolených cyklu obráběcí linky odpovídá počtu skutečně provedených cyklů je 2 bloku § porovnávacích obvodů počtu cyklů linky vyslán signál do bloku lg...

Mazacie zariadenie rotujúcich upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264845

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/02, B23Q 11/12

Značky: mazacie, zariadenie, upínačov, rotujúcich

Text:

...čiastočnom priečnom reze,na obr. 2 je iný priklad usporiadania mazacieho zariadenia v čiastočnom reze a na obr. 3 je príklad prevedenia snímaoieho prvku v priečnom reze.Mazacie zariadenie ggg rotujúceho upinača ggg pozostáva zo zásobníka głg maziva ggg,tlakového mechanizmu § 33. mazacich kanálov ggg spájajúcich zásobník głg maziva ggg s mazanými funkčnými plochami ggg. zásobník głg maziva ggg pozostáva z valcovej dutiny gg vytvorenej radiálne...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263414

Dátum: 11.04.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 11/12, B23B 19/02

Značky: zařízení, teplotní, obraběcího, stroje, vřetena, stabilizaci

Text:

...částí stroje, zejména pinolý ajejich negativnímu vlivu na přesnost.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde je gwunaůan schematicky podélný řez vodorovným vřetenem obráběcího stroje se zařízením podle vynálezu.Vřeteno 1 vodorovněho vyvrtávacího stroje je uloženov předním a zadním ložisku ,~§ v pinole g. Zespodu jsou skrze pinolu g vyvrtány otvory pro přívodní kanály lg, ll a vývodní kanály 15, lg...

Zařízení pro indikaci průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261969

Dátum: 10.02.1989

Autor: Majer Jiří

MPK: B23Q 11/12

Značky: zařízení, indikaci, průtoku, kapaliny

Text:

...spočíva v tom, že v tělese z nekovového materiálu jsou vertikálne proti sobě vytvořeny dvě dutiny oddělené slabou stěnou, přičemž ve spodní dutině je umístěno závaží välcového tvaru a v horní dutině bezkontaktní spínač, Ke spodní častí dolní dutiny uzavřené zátkou je přiřazen přívod kapaliny a k horní části dolní dutiny výv-od kapaliny.Výhodou zařízení pro indikaci průtoku kapaliny podle vynálezu je možnost zjišťování průtoku i malých množství...

Dvojčinný uťahovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258654

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tóth Imrich, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/12, B23B 31/10

Značky: válec, utahovací, dvojčinný

Text:

...puzdro 121 stacllonárnej časti 100. V telese 210 je známym spôsobom vratne posuvné uložený piest 220 .a nimi vymedzený tlakový priestor 212 a odpadový priestor 213, do ktorých vyúsťuje cez známy hydraulický zámok 214 vstupná vetva e,e, resp. výstupná vetva i, ř, ktorá realizuje prívod tlakového média.V puzdre sú na vnútornom povrchu v strednej časti jeho dĺžky vytvorené dve obvodové drážky 126. Do jednej vyú-sťuje vstupná vetva e telesa...

Zařízení pro mazání strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245439

Dátum: 01.07.1988

Autor: Fischer Roland

MPK: B23Q 11/12

Značky: mazání, strojů, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu představuje poloautomatický systém mazání, který odpovídá všem požadavkům podle příslušných předpisů. Je výhodné zejména pro jednoduché obráběcí stroje tím, že je levné, úsporné, nenáročné na údržbu a funkčně téměř rovnocenné složitým, drahým a prosto.rově náročným automatickým mazacím systémñm. Nezabírá navícžádný prostor, protože je umístěno v převodové skříni, kde využívá rozstřikovaný mazací olej. Protože k...

Diferenciálne piestikové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256723

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šaradín Ján, Figur Jozef

MPK: B23Q 11/12, F16N 7/38

Značky: čerpadlo, piestikové, diferenciálne

Text:

...18 telesa 4. Pravá strana piestikov 1, 2,3 je zmenšenä o medzikružie 19 a prechádza tesniacim prvkom zu do zahlbenia 21 V pravom veku S. K zahlbeniam 21 sú pripojené sacie kanály S a výtlačné kanály V 1,V 2, V 3. Dutiny 1 G, 17, 18 telesa 4 sú opatrené kruhovými drážkami 22, ku ktorým je pripojené tlakové vedenie 23, kruhovvými drážkami 24, ku ktorým je pripojené odpad né vedenie 25. Prepojovaci kanál 26 pripája tlakové vedenie 23 k pravým...

Emulzní soustava zejména velkého obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253626

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bednář Václav, Trnka Josef, Kneifl Jaroslav, Kořan Alfréd

MPK: B23Q 11/12

Značky: velkého, zejména, stroje, soustava, emulzní, obraběcího

Text:

...hrana 5 sběrné komory 3je uspořádána pod úrovní Q maximální provozní hladiny emulzev nádrži l. Sání horizontálního pomocneho čerpadla A je propojeno sběrným vedením 3 so sběrnou komorou 1. Sběrná sou~ stava 1 je s vnitřním prostorem nádrže l propojena přes přepouštěcí uzavírací prvek 1. Nádrž l se plní a doplňuje emulzí pomocí plníoího vedení zv němž je uspořádán plnící uzavíra-A cí prvek L 3, který spolu s hladinoměremg a přopouštěoím...

Ostřikovací zařízení pro obráběcí a tvářecí procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251367

Dátum: 16.07.1987

Autor: Roubalík Karel

MPK: B23Q 11/12, B05C 9/02

Značky: zařízení, ostřikovací, obráběcí, procesy, tvářecí

Text:

...funkčních dílů zařízení a tím l značný rozsah volítelnoeti parametrů dávkovaného média při malých rozměrech celeho zařízení. Náročnosť. na údržbu zařízení je minimální i v dlouhodobám provozu a v případech. kdy použité médium má samo o sobě mazací vlastnosti, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani v najnáročnejších provozních podmínkách. Tlečný nákružek, ovládadící pracovní píst, může byt ovládán libovolrąým způsobem.Způsob provedení...

Zařízení k odvádění a čištění chladicí emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 229021

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23Q 11/12

Značky: čištění, zařízení, chladicí, odvádění, emulze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvádění a čištění chladicí emulze z pracovního prostoru obráběcích zejména frézovacích strojů, vyznačující se tím, že ho tvoří v podstatě vertikální kanál (2), upravený v nejnižším místě plochy (13) vytvořené mezi pracovním stolem (12) a stojanem stroje, vyústěný do prostoru, ve kterém je v podstatě horizontálně uložena čisticí zásuvka (1) s vytvořeným odtokovým místem (5), pod nímž je umístěna horní část svodu (7), ústící do nádrže...

Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Stanik Stefan, Poláček Jozef, Baco Miloslav

MPK: B23Q 11/12

Značky: mazanie, hybných, zariadenie, částí, koníka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil...