B23Q 1/28

Zariadenie na aretáciu hrotovej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260294

Dátum: 15.12.1998

Autori: Antala Lubomír, Chrenka Ivan

MPK: B23Q 1/28, B23B 23/00

Značky: aretáciu, objímky, hrotovej, zariadenie

Text:

...objimku a vrchnývýstrednik je v styku s čelnou plochou puzdra opierajúceho sa o hrotovú objimku, pričom osadenie tiahla a puzdro sú posuivne uložené v spoločnom horizontálnom vŕtani.Výhody zariadenia spočívajú predovšet kým v jednoduchosti konštrukcie, ktora za- bezpečuje jednoduchú, bezproblémovú. aspoľahlivú aretáciu hrotovej objímky. Zariadenieznemožňuje pri aretáciibočné vychýlenie hrotovej objímky, čim je pozitivne ovplyvnená presnosť...

Mikrometricky seřizovatelná ovládací narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245422

Dátum: 01.07.1988

Autori: Gustke Helmut, Bergmann Konrad

MPK: B23Q 1/28

Značky: ovládací, náražka, seřizovatelná, mikrometrický

Text:

...ve vodiči Q vačky l opatřeném odpovídajícim vedením 4 na jedné straně otevřeným. Na dru íhé straně je vodič Q vačky ł upevnčn v upínací drážce Q na qrážkové lišty Z. Upevnění vodiče 3 vačky l ve vodicí drážce 2je tvořeno proříznutým výstupkem g s otvorem pro závit g a kuželovým dnem g, ve kterém je rozpínací kulička lg, dotlačována upínscím šroubem ll, která rozevírá prořítnutý výstupek Q proti bočním stěnám upínscí drážky Q. Do zářezu lg ve...

Jisticí systém otočných krokovacích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257602

Dátum: 16.05.1988

Autor: Roubalík Karel

MPK: B23Q 1/28

Značky: jistící, krokovacích, otočných, mechanismu, systém

Text:

...přímo z hnacího mechanismu vlastního pracovního stroje. V případech,kdy je nutno použít otočné zařízení pro jinou typovou řadu strojů, mající většinou i odlišný hnací mechanismus, je nutno problém řešit konstrukčním zásahem do systému otočněho zařízení,případně i pracovního stroje.Uvedené nevýhody řeší jisticí systém otočných krokovacích mechanismü podle tohoto vynálezu, umožňující adaptaci otočného pracovního zařízení na zvolený typ...

Zařízení pro aretaci polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257019

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vozandych Josef, Greill Antonín, Vrhel Bohumil

MPK: B23Q 1/28, B23Q 1/30

Značky: zařízení, polohy, aretaci

Text:

...aretaci polohy je znázorněno jako příklad provedení na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárysný řez zařízením, kde v jedné části řezu je znázorněna poloha při aretaci a v druhé části řezu při uvolnění aretačního palce. Na obr. 2 půdorysnýJak vyplývá z přiložených obrázkú,zařízení sestává z tělesa l ve kterém je suvně tělesa l. Kluzák čelistí §.uložen píst 3 pevně spojený s kluzákem l suvně uloženým ve vybrání l 7Q je opatřen...

Zařízení pro mechanickou změnu polohy těžiště vyvažovacího závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 257006

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ženíšek Josef, Zieba Bohumil, Píhrt Jaroslav

MPK: B23Q 1/28, B23B 47/26

Značky: závaží, polohy, zařízení, vyvažovacího, mechanickou, těžiště, změnu

Text:

...o tízelQN je vy važováno n přídavnými závažími o tíze ÍĎQ. Při tom musí být splněna podmínka, že těžiště Tpx nesmí překročit přední závěs gg pinoly 3, tedy l X 5 lb. I při pouhém upnutí přídavné ho technologického zařízení lg, upnutého na čele pinoly Ž se těžiště celku v základní zasunuté poloze posune z bodu 22 do zá, síly ga a gb působící na vedení ll vyvolávají jeho deformaci, 3 257006vřeteník A má vzhledem k vnějšímu zatížení snahu...

Vedení vodorovně posuvných závaží obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257005

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zieba Bohumil, Píhrt Jaroslav, Ženíšek Josef

MPK: B23B 47/26, B23Q 1/28

Značky: obráběcích, posuvných, závaží, vedení, strojů, vodorovné

Text:

...vřeteníku a závaží pro vyvážení pinoly jako celku.Na obr. 2 je schematický řez stojanem stroje s vyznačeným uspořádáním závěsů, vřeteníku a závaží. Na obr. 3 je znázorněn princip řízeného přesouvání závaží pro vyvážení pinolya schéma uspořádání jeho vedení V závaží pro vyvážení vřeteníku.Protizávaží A pro vyvážení vřeteníku Ä může vykonavat pouze svislý pohyb. Po stojanu l je vedeno pomocí vedení 2. Protizávaží 3 pro vyvážení vřeteníku 3 je s...

Protizávaží pohyblivých částí strojů, zejména obráběcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257004

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zieba Bohumil, Moravec Petr, Semecký Jiří

MPK: B23B 47/26, B23Q 1/28

Značky: zejména, obráběcích, strojů, pohyblivých, částí, protizávaží

Text:

...velké pracovní i nepracovní posuvy,pohybující se zhruba v rozsahu 8 000 až 15 000 mm.min 1. Dosažení těchto rychlosti vyžaduje velká zrychlení a následně pochopitelně i velká zpoždění při dojezdu na přesně určené souřadnice. Tyto dynamické síly působí rovněž na závaží, jež musí být vedeno bezvůlově a je tedy v jistém smyslu součástí rámů. Rám stroje je silami od řezného procesu rozechvíván včetně závaží,které jako jeho součást při své velké...

Stavitelská narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255596

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 1/28

Značky: stavitelská, náražka

Text:

...v podélném řezu.V narážkové desce 1 je vytvořen podélný výřez pro na rážku g, která se posouvá po délce výřezu a podle potřeby se na požadovaném místě zpevní. Narážková deska 1 má shorezkosené hrany 1 po obou stranách výrezu. 355595Stavitelná narážka 2 sestává z vlastního tělesa 3, přílež ky g, pružiny 5, dvou kuliček g a. třetí kuličky ga šroubu g. K tělesu 2, V němž je vyvrtán osový otvor lg, je zdola při pojena neznázorněnými šrouby...

Automaticky ovládána hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242390

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stanik Jan, Hampl František

MPK: B23Q 1/28

Značky: hydraulicko-mechanická, bezpečnostní, ovládaná, západka, automatický

Text:

...že v tělese, které je uloženo v loži posuvové jednotky je vytvořen hydraulický válec s pístem, jehož pístnice je ve styku s jedním ramenem dvojzvratnépáky a druhé rameno, které je vs styku s čepem pouzdra ulože ného na tlačné pružině v tělese, je opatřeno ozubem, který veFunkční poloze zapadá do odpovídajícího ozubení stolu posuvové jednotky.Automaticky ovládané hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka prevedená podle vynálezu se uvádí v...

Zařízení pro polohové zajištění zásobníků obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235712

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kopečný Vladimír, Gančarčík Bohumil

MPK: B23Q 1/28, B23Q 3/18

Značky: zajištění, zásobníku, polohové, zařízení, obráběcích, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro spolehlivé a přesné polohové zajištění zásobníku obráběcích strojů, zejména zásobníku nástrojů v libovolné požadované poloze, které by nevyžadovalo reverzaci pohybu zásobníku ani komplikovaný zdroj tlakového média. Zařízení sestává z pevně se zásobníkem spojeného polohovacího kotouče s otvory a kuželového čepu upraveného na pístnici tlakovým médiem a pružinou ovládaného pístu, kde pístnice je přivrácená...

Dvoupolohové hydraulickomechanické natáčecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230506

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zavřel Alois, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 1/28

Značky: natáčecí, zařízení, hydraulickomechanické, dvoupolohové

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoupolohové hydraulickomechanické natáčecí zařízení je určeno především pro otočné stoly obráběcích strojů a pro natáčení upínačů a jiných podobných zařízení v libovolné pracovní poloze otočného stolu. Natáčecí zařízení tvoří ovládací válec s diferenciálním pístem, který přes ozubenou pístnici, ozubené kolo a rohatku se západkou natáčí rozváděcí váleček tlakového média, uložený v rozváděcím tělese, které je napojeno na středový rozvod a...

Dotykový doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 230475

Dátum: 01.03.1986

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23Q 1/28

Značky: doraz, dotykový

Zhrnutie / Anotácia:

Dotykový doraz je určen především pro použití u speciálních obráběcích strojů a řeší problém nedostatečných funkčních vlastností dorazů upínačů a zpevňovacích a polohovacích zařízení. Dotykový doraz má v základním tělese uloženo pouzdro, ve kterém je umístěn zpevňovací prvek, který je ve styku s tělesem dotyku a s klínovitě upravenou částí pouzdra a zasahuje svými volnými konci do vodicí drážky, vytvořené v základním tělese.

Zpevňovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239270

Dátum: 15.05.1985

Autor: Jaroslav

MPK: B23Q 1/28

Značky: zpevňovací, zařízení

Text:

...válce Ä připevněného pomocí šroubů li k záě kladnímu tělesu 1 otočněho stolu. Poloha tlakového válce 3 je zajištěna centrujícím otvo rem v základním tělese 1 otočného stolu. V centrujícím otvoru je suvně uloženo pouzdro gł, kterým prochází pístnice łg tlakového válce 3.Pístnice lg je na straně čepu 33 opatřena rovnou plochou 33, která je ve styku s přivrácenou rovnou plochou čepu 33, jehož zaoblená část je uložena ve sférickém vybraní gí. Na...