B23K 9/235

Zariadenie a spôsob na zváranie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12288

Dátum: 09.07.2008

Autori: Miklos Ernst, Matz Christoph, Rebhan Dieter

MPK: B23K 26/42, B23K 5/213, B23K 37/00...

Značky: spôsob, zváranie, zariadenie, obrobkov

Text:

...poloha zariadenia vzhľadom na zváracie zariadenie. Pritom je navrhované umiestniť zariadenie cca 60 až 90 mm za zariadením na zváranie. Týmto zariadením majú byť účinne minimalizované prieťahy po procese zvárania. Zariadeniemá byť vhodné pre každú ľubovoľnú techniku zvárania.Cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob a zariadenie, ktorými je možné odstrániť zvyšky prostriedkov na ťahanie na povrchu obrobku bez toho, aby musel byť čistený celý...

Spôsob prípravy na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3453

Dátum: 03.12.2002

Autori: Veldsman Walter Mark, Gabzdyl Jacek Tadeusz

MPK: B23K 15/00, B23K 1/20, B23K 11/00...

Značky: zváranie, přípravy, spôsob

Text:

...Za tretie, akýkoľvek nános pevného oxiduuhličitého na povrchoch alebo v styčnej medzere veľmi rýchlo sublimuje a obvykle nevyžaduje akékoľvek spomalenie výroby. Na druhej strane bežné organické rozpúštadlá môžu zanechat zvyškové stopy, ktoré sa samotné budú chovat vo zvarovanom postupe ako prekurzor pre vodík. Za štvrté, spôsob podľa vynálezu je ľahké zautomatizovat a zaviest ho do výrobnej linky. Za piate, čo je zvlášť dôležité, lúč častíc...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: způsob, svařování, svárů, elektródou, obloukového, obalenou, tupých

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Spôsob prípravy ocelových súčiastok pred naváraním medi a jej zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263600

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matz Ján, Pospíšil František

MPK: B23K 9/235

Značky: zliatin, přípravy, spôsob, súčiastok, naváraním, oceľových

Text:

...predbežne na oceľový povrch narvárané ako medzivrstva. Uvedené riešenia sú však ekonomicky velmi náročné. Podnálvarové deľekty môžu. spôsobiť pri preváldzkovom cyklickom namáhani porušenie základnej súčiastky lomom.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy ocelových súčiastok pred navárahim medi a jej zliatin predchádzajúci vzniku podnavarových defektov podľa -vynálezu,ktorého podstata spočíva v .tom, že v ,povrchovej vrstve súčiastok...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav, Kocourek Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: obloukového, svárů, svařování, obalenou, úprava, elektródou, tupých

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...