B23K 9/10

Jednotka diaľkového prístupu a spôsob ovládania zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9222

Dátum: 07.09.2006

Autori: Schick Roland, Stöger Markus, Wittmann Manfred, Rumpl Manuel, Leko Tomas, Pernegger Markus

MPK: B23K 9/095, G06F 9/44, B23K 9/10...

Značky: rozhrania, sieťou, diaľkového, ovládania, jednotka, spôsob, prístrojov, spojených, zváracích, přístupu, prostredníctvom

Text:

...zrejmé na prvý pohľad. Výhodou je, že sa diagnostíkuje ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom môže byt siet rozšírená o ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom nie je nutné z hľadiska riadenia postupu uskutočniť zmenu.0018 Pomocou opatrenia Limožňuje, že zabezpečenia konfigurácii zváracích prístrojov pľeblćłhłljú priebežne a tiež sú opat nahrávané do zodpovedajúcich zváracích prístrojov, sa výhodným spôsobom dosahuje,...

Generátor pre oblúkovú zváračku s vysokým výkonným faktorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1158

Dátum: 06.02.2004

Autori: Mela Franco, Rossetto Gianni, Taccon Daniele

MPK: B23K 9/10

Značky: faktorom, generátor, vysokým, výkonným, oblúkovú, zváračku

Text:

...nákladné a komplikovaná a niekedy aj kritické z hľadiska výberu súčiastok, ktoré musia vydržať vysoké napätia.0021 Cieľom vynálezu je poskytnúť oblúkový zvárací generátor, ktorý zo siete odoberá prúd s0022 V rámci tohto cieľa je zámerom vynálezu poskytnúť oblúkový zvárací generátor, ktorýnie je citlivý na kolísanie napájacieho napätia V sieti.0023 Ďalším cieľom je poskytnúť sadu obvodov, v ktorých je možne použit súčiastky, ktorémajú nízke...

Snímač polohy zváracej hubice po krivke vytvorenej úžľabím zváraných hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266135

Dátum: 14.11.1989

Autori: Balažovič Ján, Hafner Viliam, Stolár Ivan

MPK: B23K 9/10

Značky: snímač, zváracej, zváraných, polohy, krivke, vytvorenej, hubice, hrán, úžľabím

Text:

...konštrukčných vyhotovením je uspôsobený na zváranie predovšetkým veľkorozmerných zvarov, zložitých tvarov v tvrdých prevádzkových podmienkach. Je vhodný najmä na zváranie do úžľabia technológiou oblúkového zvárania pod tavivom. Výhodou snímača je jeho masívnejšie vyhotovenie a odolnost voči rušivým vplyvom zvárania. snímač sa vyznačuje dobrou prevádzkou spoľahlivosťou.Snímač je cez vozík v priamom styku so stenami zvarku tak, aby zváracia...

Zapojenie obvodu pre vyhodnocenie signálu z induktívneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 264839

Dátum: 12.09.1989

Autori: Martišovitš Viktor, Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: signálu, zapojenie, vyhodnocenie, snímača, induktívneho, obvodů

Text:

...metódy, hlavne s využitím priemyselných robotov.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia obvodu pre vyhodnotenie signálu. Vstupné cievky ll induktívneho snímača l na vedenie zváracieho horáka pozdĺž kútovéhovaru sú spojené do série so vstupnou cievkou il transformátora 5 referenčného napätia. Tato výsledná sériová kombinácia je napojená na generátor 3 nízkofrekvenčného striedavého napätia.S výhodou možno využiť striedavé...

Induktívny snímač na vedenie zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264726

Dátum: 12.09.1989

Autori: Marczell Peter, Martišovitš Viktor

MPK: B23K 9/10

Značky: horáka, snímač, vedenie, induktívny, zváracieho

Text:

...sekundárne vinutie snímača a sú spojené do série v protifáze.výhodné je ak spoločné jadro tvorí feritová alebo keramická tyč.Snímač podľa vynálezu umožňuje bezdotykové presné vedenie zváracieho horáka pozdĺž kútového spoja, vyhladávanie zvarovej hrany, začiatkov a koncov zvarových hrán, úkosov, stien a pod. Snímače podľa vynálezu umožňujú mechanizovat oblúkové zváracie metódy, hlavne s využitím priemyselných robotov.Na pripojenych výkresoch...

Zařízení pro úsporný chod rotační svářečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263216

Dátum: 11.04.1989

Autor: Andršt Zdeněk

MPK: B23K 9/10

Značky: rotační, svářečky, zařízení, úsporný

Text:

...stavy na výstupních svorkách §§ a gg svařovacího generátoru 1, (svorky jsou bud rozpojeny nebo spojenyf přičemž není rozhodující, jsou-li propojeny prostřednictvím kovového dotyku sveřovací elektrody e svařovené konstrukce, nebo prostřednictvím elektrického oblouku, hořícího mezi elektrodou e svařovanou konstrukcí) a je tvořeno středofrekvenčním generátorem l, ktery svým výstupním střídavým napětí řídí zdroj g konstantního proudu, jímž...

Zapojenie polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zvára zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Homola Jaroslav, Heinrich Petr, Zamastil Jaroslav

MPK: B23K 9/10

Značky: oblúkové, najmä, usmerňovača, zdroje, polovodičového, zvára, zapojenie

Text:

...vetvách vinutia medzifaz-ového transformate-ra, nepreteka jednotlivými hviezdami výstupného vinutia a tyristormi, ale pria 4mo preteká cez príslušnú výkonovú diódu. Zapojenim podľa vynálezu sa znižuje namáhanie tyristorov pri skratoch, nakoľko výkonové diódy preberajü polovinu veľkosti skratového prúdu, preto zapo-jenie je obzvlášť vhodné pre aplikácie, u ktorých je skratový režim zvárania a taktiež pre aplikáciu polovodičových usmerňovačov...

Pomocný zdroj polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pojman Pavel, Urban Pavel, Malý Ladislav

MPK: B23K 9/10

Značky: polovodičového, najmä, zváranie, usmerňovača, zdroj, pomocný, oblúkové

Text:

...zdroja. Ďalšou výhodou zdroja podľa vynálezu je,že tou istou kapacitou sa docieli trojnásobne vyšší prúd, nakoľko frekvencia na medzifázovom transformátore je trojnäsobkom frekvencie siete, čiže pri pomerne nízkych nákladoch sa docieli výrazná kompenzácia vstupného prúdu, odľahčenie výstupného vi 4nutia zváracleho tnansformatora a tyristorov, čiže pri súčasnom zvýšení účinnosti a účinníka vytvoria sa aj podmienky pre použitie tyristorov na...

Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246748

Dátum: 15.12.1987

Autor: Iurina Pavel

MPK: B23K 9/10

Značky: vypínání, zapojení, proudu, svařovacího, obvodů

Text:

...20, s níž je spojen přes Iněnitelný odpor 7 a diodu 19. Mezi spojem spojujicím »odporový dělič 5 napětí s komparátorem 6 napětí a zemí je zapojen kondenzátor 18.Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu podle vynálezu pracuje následovně.Připojeííím obvodu na sřídavou elektrickou síť pomocí přívodu 1 se uvede v činnost jednofázový transiormätor 2. Napětí na sekundárním vinutí jednofäzového transíormátoru 2 se usměrňuje a...

Zapojenie na kompenzáciu jalového výkonu polovodičového usmerňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246307

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hennig Kurt, Nuspl Matthias, Klein Manfred

MPK: B23K 9/10

Značky: polovodičového, usmerňovača, zapojenie, kompenzáciu, jalového, výkonu

Text:

...vynálezu.Porlovodličový usmerňovač pozostáva. zo zváracieho trarnsřormátoraa 1, u kltorého v-ýstupně vinutia je zapojené do prvej hviezdy 2 a druhej hviezdy 3. 0 uzol prvej hviezdy 2 je zapojený prvý vstup V 1 .a »o uzol druhej hviezdy 3 je zapojený druhý vstup V 2 vinutia 5 meydzifázového transíormátoír-a 4. Na každú fázu obidvoch hviezd 2, 3 je zapojený ano-don tyristor 6, pričom katódy týchto tyristorov 6 sú navzájom spojené a tvoria...

Zapojení pro úsporné řízení rotačních svářeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 236188

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kop Jiří, Huser Josef

MPK: B23K 9/10

Značky: úsporné, rotačních, řízení, svářeček, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapojení se týká oboru elektrického odporového svařování. Řeší zapojení pro úsporné řízení rotačních svářeček při zapínání dotekem svařovací elektrody o materiál. Jeho podstata spočívá v tom, že používá integrovaných obvodů a zdvojení funkcí při zapínání a přepínání motoru rotační svářečky z hvězdy do trojúhelníku. Vynález je možno použít u rotačních svářeček typu K 220 nebo obdobných typů jak ve všech využívajících organizacích s...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: H02H 3/08, B23K 9/10

Značky: rozsahu, zváracieho, prúdu, nastavovanie, jemné, zapojenie, regulačného, rozdelenie

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Optický snímač hrany svarového úkosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252107

Dátum: 13.08.1987

Autori: Černohorský Miroslav, Kocábek Vladimír

MPK: B23K 9/10

Značky: snímač, opticky, úkosu, svarového, hrany

Text:

...sledování pravé hrany lgsvarového úkosu je osvětlována pravá hrana Lĺpod úhlem a k ose snímače osvětlovacím zdrojem fs fokuzaoí svetelných paprskü. Na blokovém schěmatu elektronické vyhodnooovací části optického snímače hrany svarového úkosu (obr. 2) jsou znázoměrw dva fototranzistory 11, 11, z nichž každý samostatné je připojen na vstup zesilovače 1 , u signálů. výstup zesilovače 13, Lfje samostatne propojen na vstup komparátoru u, ua...

Spôsob regulácie oblúkového zváracieho procesu a zapojenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239385

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kabátník Milan, Beránek Jaromír

MPK: B23K 9/10

Značky: zváracieho, vykonávanie, tohoto, regulácie, procesu, spôsobu, zapojenie, oblúkového, spôsob

Text:

...úrovňou a každá jeho prípadná odchýlka spôsobuje korekciu vybraných zváracích parametrov.Výhodné je ak forma koreňa a prierez koreňovej húsenky sa ovplyvňuje žiadanou regulačnou úrovňou.Podstata zapojenia na vykonávania spôsobu pozostáva v tom, že snímač pre sledovanie intenzity žiarenia korena zvaru je pripojený na p-orovnávací člen pre porovnanie elektrického signála s nastavenými spínacími úrovňami a so žiadanou regulačnou úrovňou....

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia so súčasným obmedzením odoberaného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237730

Dátum: 15.04.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: B23K 9/10

Značky: výstupného, prúdu, napätia, odoberaného, zapojenie, obmedzením, stabilizáciu, súčasným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru slaboprúdovej elektrotechniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného nap(tia so súčasným obmedzením odobraného prúdu hlavne u zváracích zdrojov s riadeným usmerňovačom. Podľa vynálezu regulačný obvod je opatrený prídavným operačným zosilňovačom, pracujúcom ako komparátor požadovanej hodnoty nap(tia a skutočnej hodnoty napätia. Výstup prídavného operačného zosilňovača je cez oddeľovaciu diódu a sumačný odpor...

Zariadenie pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237845

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kubina Peter, Májek Vladimír, Sudil Jaroslav

MPK: B23K 9/10

Značky: adaptívne, riadenie, polohy, zariadenie, zváracieho, horáka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka elektrooblúkovým zváracím robotom. Predmet vynálezu umožní elektrooblúkové zváranie robotom na zvarkoch, u ktorých dochádza k zmene polohy zvarových pl(ch. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tykadlo snímača polohy sa vsunie do medzery medzi zvarovými plochami, vychýli sa v kolmých smeroch na zvarové plochy, poloha posledného člena kinematického reťazca robota sa upravuje,...

Zapojení k automatickému spuštění a vypnutí napájení řiditelného zdroje stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236686

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hegyi Gábor, Molnár László

MPK: B23K 9/10

Značky: vypnutí, zapojení, řiditelného, proudu, zdroje, spuštění, napájení, automatickému, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu obsahuje řídicí jednotku, která sestává ze snímací jednotky a z regulační jednotky a je opatřena snímacím vstupem a regulačním výstupem, přičemž snímací vstup je připojen na vedení navzájem spojující zdroj stejnosměrného proudu a spotřebič a regulační výstup je připojen na řídicí vstup zdroje stejnosměrného proudu, první vstup snímací jednotky je spojen se snímacím vstupem řídicí jednotky a snímací jednotka je opatřena...

Zapojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233978

Dátum: 01.12.1986

Autori: Olšák Václav, Smelík Jan

MPK: B23K 9/10

Značky: obvodů, zapojení, elektrických, strojů, ochranného, svařovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektrické ochrany svařovacích strojů. Týká se za-pojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů. Zapojením proudových nebo napěťových prahových klopných obvodů jako ochranného obvodu mezi svorkou PEN, L1, L2 nebo L3 a kostrou jiných el. zařízení, vybavených spínacím nebo regulačním obvodem, lze zabránit vzniku nebezpečného napětí na kostře těchto zařízení, a tak zabránit možnosti úrazu elektrickým proudem.

Zapojenie kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233151

Dátum: 01.12.1986

Autor: Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: kapacitného, snímača, zvarku, zváracieho, zapojenie, vzdialenosti, horáka, bezkontaktného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku. Vynález slúži na presné riadenie zváracieho horáka po zvarku. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kapacitný snímač vzdialenosti je pripojený na vstup oscilátora, ktorý je svojím výstupom pripojený na jeden zo vstupov dvojitého deliča kmitočtu s pomocným oscilátorom, pričom na druhý vstup tohto deliča kmitočtu je pripojený oscilátor so stálym...

Číslicové zařízení pro automatické sledování svarové spáry a vedení svařovací hubice nad svárovou spárou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236994

Dátum: 01.10.1986

Autori: Černohorský Miroslav, Kocábek Vladimír

MPK: B23K 9/10

Značky: vedení, svarové, zařízení, spáry, automatické, svařovací, svárovou, hubice, spárou, sledování, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

U náročných výrobků je nutné dodržet stálou vzájemnou polohu svařovací hubice a svarové spáry v celé délce svaru. K tomu slouží navržené číslicové zařízení, která sestává z číslicového přestavitelného servomechanismu svařovací hubice, z číslicového diskrétního sledovacího servomechanismu k vyhodnocování a vyrovnávání odchylek mezi osou snímače polohy a hranou svarového úkosu svarové spáry a ze snímače svařovací rychlosti. Tyto vyjmenované části...

Zapojení obvodu pro řízení elektromagnetu pistole pro obloukové tlakové svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231481

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tomeš Karel

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojení, tlakově, svařování, elektromagnetů, obloukové, pistole, řízení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodů pro řízení elektromagnetu pistole pro obloukové tlakové svařování. Vynálezem je umožněno přesné polohování přivařovaného svorníku na předem označené místo pomocí svařovací pistole, ve které je zatlačování svorníku do taveniny ovládáno elektromagnetem, bez nutnosti použití polohovacích šablon. S výhodou lze vynález Využít k ovládání elektrických prvků, kde se požaduje, aby jeho stavy byly řízeny postupným rozpínáním...

Zařízení pro svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235921

Dátum: 15.06.1986

Autori: Serďuk Viktor Konstantinovič, Kulešov Oleg Michajlovič, Jiskra Leonid Antonovič, Lebeděv Vladimir Alexandrovič, Galiguzov Alexej Alexejevič, Ivanov Gennadij Petrovič

MPK: B23K 9/10

Značky: zařízení, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblastí svařování, respektive vybavení svařování a může být použit ve svařovacích aparátech, které svařují v prostředí ochranných plynů. Cíl vynálezu - zvýšení spolehlivosti zařízení a rozšíření technologických možnosti cestou zabezpečení svařování v různých režimech. Vytýčeného cíle se dosahuje zavedením dvou koincidenčních schémat klopného obvodu, střídače spojovací diody, RC-řetězce a doplňkových komutačních členů. Při tom...

Zapojenie na vypínanie výkonového tyristora

Načítavanie...

Číslo patentu: 230124

Dátum: 01.05.1986

Autori: Sedlák František, Pulmann Viliam

MPK: H02M 1/06, B23K 9/10

Značky: tyristora, výkonového, vypínanie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na vypínanie výkonového tyristora, vyznačujúce sa tým že medzi záťažou /2/ a výkonovým tyristorom /l/ je zapojené prvé vinutie /3/ viacvinuťovej indukčnej cievky /6/, kým aspoň jedno jej ďalšie vinutie /4/ je zapojené v sérii so spínacím, tranzistorom /7/.

Zapojenie na vypínanie tyristora

Načítavanie...

Číslo patentu: 230123

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pulmann Viliam, Sedlák František

MPK: H02M 1/06, B23K 9/10

Značky: zapojenie, tyristora, vypínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na vypínanie tyristora, vyznačujúce sa tým, že paralelne k záťaži /2/ je pripojené prvé vinutie /5/ viacvinuťovej indukčnej cievky /4/, kým aspoň jedno jej ďalšie vinutie /6,7/ je zapojené v sérii so spínacím tranzistorom /8, 9/, pričom do vetve medzi uzlovým bodom tyristora /3/ a záťaže /2/ a prvým vinutím /5/ viacvinuťovej indukčnej cievky /4/ je zaradená dióda /10/.