B23K 9/04

Spôsob navarovania koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 284023

Dátum: 19.07.2004

Autori: Polach Jaromír, Foldyna Václav, Kübel Zdeněk, Pětroš Kamil, Hrotík Michal, Hlavatý Ivo

MPK: E01B 31/18, B23K 9/04

Značky: koľajníc, navarovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického alebo poloautomatického navarovania s použitím taviva s bazicitou pH = 1,3 až 3,2 na opotrebovanú hornú alebo bočnú plochu koľajnice, s chemickým zložením v hmotnostných %: uhlík C = 0,45 až 0,82 %, mangán Mn = 0,7 až 1,5 %, kremík Si = 0,07 až 0,55 %, zvyšok tvorí železo Fe a výrobné nečistoty, pričom prídavný materiál je v rozmedzí: uhlík C = 0,06 až 0,1 %, mangán Mn = 0,5 až 1,5 %, kremík Si = 0,05 až 0,5 %, zvyšok tvorí...

Zařízení pro navařování vnitřních povrchů rotačních dílů malých světlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269428

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svoboda František

MPK: B23K 9/04

Značky: světlosti, zařízení, navařování, povrchu, rotačních, malých, vnitřních, dílů

Text:

...podàvací Hladkou, přítlačnou kladkou, napájecimí čclístmi a násypkamí, je upevněna na rameno, jehož druhý konec je upevněn na převodovce. Podávací kladka je umístěna na společné hřídelí s řetězovým ozubeným kolem, která je poháněno pomocí řetězu hnacím ozubeným kolem, nasazeným na výstupní hřídelí převodovky, Umístěně mimo vnítřní prostor navařovaného dílu. Navařování pàskovou elektrodou se provádí v podélnem směru, což ve srovnání 9 obvodovým...

Způsob navařování materiálu odolného proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267663

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šarin Jurij, Šiljajev Alexej, Ivinskij Vasilij, Koreňkova Olga

MPK: B23K 9/04

Značky: materiálů, způsob, navařování, odolného, opotřebení, proti

Text:

...nyru non cnoen onnca 9 H Ba 36 ymnaeT B Heň ynnrpaasykosue KOH 8 GaHHñ.Hnexrponyrnaan Hannauxa npousaonnnacn na oapasue crann. CT. 45 anexrpuuoñ npouumoxoñ Ca-OBA Auanerpon 2.8 MH non cmoeu tanca AH-34 A. CKDPUCTD nonaun amexrponoä npoaonoxu 450 M/H. CKOPUCTL nepeuemnuun cruma C oópasuou 42 M/H. Hanpameuue nyru óuuo 40 B, cnua Tuka u uyre 750 A. TeMnePaTvPa ayra 6 UÚO°C.B anuy pacnuannenuoro Heranna Ha pacTonHHH 9-11 HH UT 3 meKTpunHoñ...

Spôsob navárenia funkčných částí čapov zalomených hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267947

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slížik Dušan, Blaškovits Pavel, Bezák František, Bella Ján, Lesňák Štefan

MPK: B23K 9/04

Značky: spôsob, čapov, zalomených, navárenia, částí, hriadeľov, funkčných

Text:

...pri inej hladine zataženie zvýšenie únovovej pevnosti až o 90 proti originálnom nového zalomenámu hriadeiu. Tým sa. ekvivelentne zvyšuje tie životnost o priemernú hodnotu 10až 30 7. Medzi zaznamenané výhody patrí tiež konečné zníženie treoieho momentu v preváwe zalcmeného hriedeĺa a. to priemernou hodnotou okolo 7 až 8 É oproti klasického hriedeĺu, Táto skutečnost ovplyvňuje kladne spotrebu Pàlive epeicvucieho motora. sposob...

Spôsob navárania medi a jej zliatin na rotačné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264153

Dátum: 13.06.1989

Autori: Paľa Pavol, Gašpar Alojz

MPK: B23K 9/04

Značky: rotačné, zliatin, súčiastky, navárania, spôsob

Text:

...medzivrstvy je prácna .a energeticky náročná operácia. Nikel je drahý a deficitný materiál. Pri elektrolytickom nanášaní sa dosiahne hrubozrnná a porézna nekvalitne rvrstva. Pri chemickom a plameň-opráškovom nanášaní sa vyskytuje vysolké percento nežiadúcich nečistôt, ktoré spôsobujú zmenu chemického zloženia návarovej vrstvy a tým aj zmeny mechanických a klzných vlastností v neprospech kvality. Malá vrstva niklu je neúčinná a lahko sa...

Způsob renovace silně opotřebených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263401

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šittner Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: opotřebených, renovace, silně, dílů, způsob

Text:

...šířce mezery mezi povrchem součástí e stčnou krystelizátoru, tj. při aplikaci tohoto postupu v prvovýrobě, je možno celý postup automatizovet. Při renovsci vyšších součástí, např. válců válcovecích stolią je krystalizátor posuvný ve směru výšky součástí a prostor mezi povrchem renovovené součástí a krystelizátorem se vyplňuje přídevným materiálem postupně.Způsob pod 1 evynálezu§jo p blíženie příkledechs 02 e na přiložených výkrosschěĺiàő...

Způsob řízení procesu navařování výstelek automatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259775

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bervida Bohumil, Bělohubý Vladimír, Elčkner Jaroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: výstelek, řízení, navařování, procesu, způsob, automatem

Text:

...É v h Přiklad Způsob řízení procesu nevařování výstelek auto matem byl prakticky použit při nevařováni výstelky z austenitického antikorozního materiálu na vnitřní povrch hladké sekce tlakové nádoby Jaderného reaktoru. Jeho podmínky Jsou znážorněny na připojeném výkreeu. Jeho obr. 1 znázorňuje svislý řež touto sekci s provedeným návarem výsteíky, obr. 2 představuje v řezu rozměry e skladba hcueenek V jednom průchodu návaru, prováděného...

Způsob navařování slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259309

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smrkovský Evžen, Matoušek Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, slitin, navařování

Text:

...je nižší spotřeba nástrojů a snižuje se i cpotřehení strojů. Při aplikaci postupu dle vynálezu na korozivzdorné austenitické slitiny dochází ke zvýšení odolnosti proti mezikrystalové korozi.Záření pro způsob navsřování podle vynálezu sestává z elektrického zdroje l kontaktního vedení g elektrody § a podávacího zařízení 5. Výstup elektrického zdroje l je opatřen záporným vývodem 1 a kladným vývodem á. záporný vývod A je vodivě spojen s...

Zařízení pro elektrojiskrové nanášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259001

Dátum: 16.09.1988

Autori: Antonov Bogomil, Jjutakov Ogňan, Panajotov Stojan

MPK: B23K 9/04

Značky: zařízení, nanášení, elektrojiskrové

Text:

...no Hanpannenm z Taxme H BHaHDaBHeHHH Íix H ty nHraTenHMH ľ 0 pHSOHTanbHOPO nepememennn no OCHM x H y 7 H 8. Perynnpymmeň Hacnauaammeů rononxoň á, ammeů nosuoxnocrb nepeMemeHHg B Hanpanneunu// H /-/ 5 oTHomeHHH BEPTHKBHH Hacnaunawmero anexrpoa-anona 11 nocmHraéTcn HacnaHBáHHe H no Haxnounu paöouHM noBeýxHocTHM. V l3 HeprHm, HeoöxoHMyw nan nporexauns npouecca snexmpoňcxpoaoro HacnauaaHHH, nonaew renepàwop HMHYHBCOB 5, nonoxnrenbnmň Bmxon...

Způsob podávání navařovacího materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253964

Dátum: 17.12.1987

Autori: Procházka Miloslav, Řeháček Helmut, Kocanda Vladimír, Hančil Antonín, Smrkovský Evžen, Jiránek Bohuslav

MPK: B23K 9/04

Značky: materiálů, způsob, podávání, navařovacího

Text:

...před obloukem,který hoří mezi základním materiálem a wolframovou elektrodou, ostíní tento navařované místo. Oblouk pak nehoří zcela rovnoměrněa přídavný materiál se neodtavuje a nerozlévá zcela rovnoměrně. Tyto nedostatky lze omezit použitím tzv. trubičkových přídavných materiálů, které se v současnosti v některých zemích vyrábějí, a to ve srovnání s litými přídavnými navařovacími materiály i ve zhruba polovičních průměrech. Použití...

Spôsob plátovania materiálov kombinovaním dvoch technológií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246046

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kosek Jioí, Buryan Petr, Zacher Jan

MPK: B23K 9/04

Značky: materiálov, plátovania, technologii, kombinovaním, spôsob, dvoch

Text:

...elektródou z materiálu -nástnojovej ocele a súčasným pôsobením magnetického pola zhotroví vrstva o hrúbke 50 až 55 milimetrov ,pri hĺbke závaru 8 až 10 mm,s frekvenciou vibrácií magnetického poľa rovnakou »ako je frekvencia striedavého prúdu elektrotroskového na-varania.Výhodou kolmlbivnovanêho spôsobu navärania ~či plätovania materiálov spôsobom elektrotroskového -nlavá-rania v m-agnetickomhnu celého postupu ovplyvňovanápoli oproti...

Způsob výroby otěruvzdorné vrstvy navářecích čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239138

Dátum: 01.11.1987

Autor: Geiger Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: výroby, čelistí, otěruvzdorné, způsob, navářecích, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby otěruvzdorné vrstvy navářecích čelisti používaných při podávání navářecích drátů a navářecích automatů. Navářecí čelisti z cínové bronzi se vyvařují elektrodou o složení v hmotnostních dílech 7 až 10 % hliníku, 1 až 2,5 % manganu, 0,5 % železa a zbytek tvoří měď. Po třískovém opracování se povrch nitriduje.

Způsob plátování nízko a středně legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251155

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koutský Emil, Hasch Zdeněk, Koenigsmark Jiří, Bečka Josef, Smáha Josef

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, plátování, legovaných, nízko, stredne, oceli

Text:

...neveřuje za většího tepelného příkonu než první vrstva a že poměr tepelných příkonů použitých pro nevarování druhé vrstvy QII 3 první vrstvy Q je v rozmezí QII/QI É 1,2 až 1,8-Přitom pro první s druhou vrstvu se použijí široké páskové elektrody stejného průřezu.Tento přístup vede pouze k částečně prenormalizaci hrubožrnné zóny v místě styku housenek druhé vrstvy. Přesnzení druhé vrstvy oproti vrstvě první je v rozmezí od 5 mm až do 30 síře...

Způsob opatřování ocelových povrchů antikorozním návarem s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239515

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ciniburk Václav, Hrdina Miroslav, Kopecký Jioí, Kosek Jioí

MPK: B23K 9/04

Značky: návarem, oceľových, způsob, chromu, opatřování, obsahem, povrchu, antikorozním

Text:

...vlastností,zejména tvrdosti nejméně 335 HB aobsahu chromu více než 12 procent. Dalším přínesem je úspora návarových elektrcd,energie a pracovního času. Způsobem podle vynálezu lze navařovat plochy rovinné, zakŕivené vnější 1 vnitřní.Způsob opatřování ocelových povrchü antíkorozním náverem podle vynálezu je dále popsán se zřetelem na připojeně výkresy,kde obr. 1 znázorňuje pohled na navařovanou součást s rovinným povrchem, obr. 2 je...

Spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238439

Dátum: 15.05.1987

Autori: Plachý Alojz, Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 9/04

Značky: navárania, ocelové, bronzovej, materiály, vykonávanie, zariadenie, spôsobu, vrstvy, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že tavivo do miesta navárania sa privádza ochranným plynom elektrického oblúka. Podstatou zariadenia podľa vynálezu je, že medzi redukčný ventil (2) a navárací horák (6) je zaradený plynový zmiešovač (3) taviva.

Způsob navařování vnitřních povrchů válcových nádob s otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250827

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hoskovec Jiří, Barták Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: nádob, otvory, vnitřních, způsob, navařování, povrchu, válcových

Text:

...povrchů vúlcovych nádob s otvory je onázornäna na připojenám výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez ohranidujícím núvarem a housenkou první vrstvy ploäného návaru, na obr. 2 je znázorněn řez dvěma vrstvsmí ohraničujícího 1 ploänáho návsru.Z obr. 1 přiloženáho vykresu je patrno, že přes první vrstvu L ohraničujícího nňvaru je po obrobení jejich okrajů a povrchu přetažena první vrstva plošného návaru tak, aby na ohraničujícím núvaru...

Zařízení pro vytváření tepelných vrubů v tyčovém materiálu elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238073

Dátum: 01.04.1987

Autori: Běhounek Josef, Toman Otakar, Štefl Milan, Bělovský Jan

MPK: B23K 9/04

Značky: zařízení, obloukem, materiálů, vytváření, tyčovém, tepelných, vrubů, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména zařízení kováren. Řeší problém takového tepelného ovlivnění tyčového materiálu, které umožní následné dělení tohoto materiálu lámáním při dosažení relativně vysoké přesnosti a jakosti lomu. Elektroda elektrického oblouku je umístěna svisle nad lámanou tyčí a je upevněna k hlavnímu suportu, jehož pohybová osa je vodorovná a kolmá k podélné ose lámané tyče. K hlavnímu suportu je elektroda upevněna prostřednictvím pomocného...

Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu na funkční plochy strojů a nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238053

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hájek Josef

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, otěruvzdorné, navařování, nástrojů, strojů, funkční, tvrdé, vrstvy, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká zejména exponovaných částí strojů a nástrojů, jako jsou například, břity radlic při těžbě písku, dále navařování šroubovic vrtáků do kamene, ventilu spalovacího motoru a podobně. Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu podle vynálezu nepoužívá drahých legovacích přísad, ale pro navařování používá svařovací elektrody s bazickým obalem a přídavné litinové tyčky nebo drátu, přičemž tyto se odtavují současně a poměr...

Navařovací hubice pro páskové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248815

Dátum: 12.02.1987

Autor: Peprný Přemysl

MPK: B23K 9/04

Značky: páskové, navařovací, hubice, elektrody

Text:

...lamelového nosiče Je opatřen výřezem pro zámek se závorou, upevněný také na obou stranách tělesa navařovaoi hubice. Na každém lamelovém nosiči odnimatelně spočívaji závěry bočnio, které Jsou také opatřeny podél-V nými výřezy, do nichž zasahuji šrouby, upevněné na každém boku podavače tavidla. tHlavní výhodou uspořádání navařovaoi hubice podle vynálezu je možnost vyjmutí i montáže lamel přímo na mietě navařováni a možnost nastavení nebo výměny...

Zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237230

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gulakov Sergej Vladimirovič, Stěpnov Xenofont Xenofontovič, Leščinskij Leonid Kimovič, Rudněv Anatolij Jefimovič, Nosovskij Boris Ivanovič

MPK: B23K 9/04

Značky: složení, zařízení, regulaci, chemického, navařovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu. Zařízení sestává z pracovního mechanismu pro přísun elektrodového a přidávaného materiálu do svářecí vany se řídicím blokem připojeným k bloku regulace režimu navařování, programového bloku a porovnávacího členu. Do zařízení jsou zapojeny sumačně diferenční blok, omezovač napětí, komutátor a svářecí vana je zobrazena elektrickým modelem v podobě aperiodického členu...